DIN AGENDA DEPUTATULUI U.U.R. 

 

        De regulă ne străduim ca în această rubrică să relatăm despre cele mai noi activități ale parlamentarului U.U.R. Nu vom face excepție nici în această ediție. Totuși, spațiul limitat, ca în orice publicație pe suport hârtie, ne-a constrâns uneori să „sacrificăm” o parte din informații. Unele dintre acestea prezintă totuși interes, fie pentru anumite comunități locale ale ucrainenilor, fie pentru o imagine cât mai corectă asupra funcționării instituțiilor. 

        Vom încerca, în coloanele de față să îmbinăm cât mai echilibrat ultimele noutăți ale agendei parlamentarului, cu vești din perioada anterioară care așteptau la rând la tipar.

 

 GLASUL ROȚILOR DE TREN

 

       Am relatat în numărul 355-356 despre demersurile deputatului nostru de a se relua circulația anumitor trenuri locale din Banat. Între timp, Dl.deputat a primit de la Dl.primar al comunei Mașloc, jud.Timiș, următoarea scrisoare: 

        „ Comuna Mașloc, reprezentată prin Dl. Ionel Lupu, având funcția de primar, vă aducem mulțumiri în numele meu și al cetățenilor din comuna Mașloc pe care îi reprezint. Ca urmare a demersurilor efectuate de către dvs., pentru reintroducerea în circulație a unor trenuri, odată cu noul mers al trenurilor care va intra în vigoare în luna decembrie a.c. se va relua circulația pe ruta Timișoara Nord- Remetea Mică. 

        Trenurile de pe ruta respectivă sunt folosite și de elevii din ciclul profesional și liceal, iar odată cu desființarea acestei rute, unii elevi ar fi în imposibilitatea de a-și continua studiile, dat fiind faptul că nu toate liceele au internat pentru cazarea elevilor. 

        Cu considerație. ” 

        Urmărim dacă Ministerul Transporturilor se va ține de cuvânt. 

 

ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE 

 

        În numărul 363-364 al Curierului Ucrainean, am făcut publice fragmente din scrisoarea Dlui deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI adresată Ministerului Finanțelor Publice prin care se semnalau disfuncții în echilibrarea bugetele locale pentru anul în curs.

       La întrebarea adresată de la Tribuna Parlamentului, Secretarul de Stat din M.F.P. Dl. ATTILA GYORGY a transmis un răspuns oficial din care reproducem esențialul: 

       „Datele aferente anului 2016 utilizate la stabilirea sumelor de echilibrare pentru anul 2018 vor fi înlocuite cu datele rezultate în urma încheierii exercițiului financiar al anului 2017, indisponibile la data întocmirii bugetului de stat pe anul 2018.  

       Nu se va mai avea în vedere întregul excedent al unităților administrativ-teritoriale înregistrat la data de 31 decembrie 2017, ci doar acea parte a excedentului care nu are destinație specială, exceptând sumele destinate implementării proiectelor care beneficiază de finanțare de fonduri externe nerambursabile și cu sumele primite din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului”. 

 

DESPRE DREPTURI ȘI DESPRE ORDINE DE DREPT 

 

       Cititorii s-au obișnuit deja că deputatul U.U.R., datorită cuprinderii naționale a bazinului său electoral, are de rezolvat problemele cele mai diverse. În vară, alegătorii i-au semnalat o anomalie. Unii tineri ucraineni aleg carierea de polițist cu dorința de a o exercita după absolvire în localitățile din care provin, dar această perspectivă nu se mai împlinește la repartizare. Intenția lor unește dreptul ucrainenilor cu pondere semnificativă în anumite localități cu cerințele ordinii de drept. Dl.deputat apreciază ca nefirească situația ca la repartizarea absolvenților școlilor de poliție să nu se țină seama și de criteriul zonei natale.  

        În consecință, Dl.deputat PETREȚCHI s-a adresat Doamnei Ministru al Afacerilor Interne CARMEN DANIELA DAN. 

        Printr-un răspuns detaliat, Doamna Ministru al Afacerilor Interne a prezentat situația deficitului de cadre, din pricina căruia nici repartizările nu pot fi făcute ținându-se seama de toate doleanțele, prioritate având „eliminarea dezechilibrelor înregistrate la nivelul unităților în privința resurselor umane”. Soluția este eliminarea dezechilibrelor, iar în acest sens Doamna Ministru expune Domnului deputat o serie de măsuri concrete, din care amintim:

        *„ Suplimentarea în anul școlar 2017-2018 a cifrelor de școlarizare alocate Ministerului Afacerilor Interne de la 1.434 la 8.190 pentru învățământul postliceal ; *... Aprobarea deblocării a 1823 de posturi ...; * Până la sfârșitul anului 2020 se urmărește să fie atinsă ținta stabilită pentru acoperirea deficitului preponderent ...”.

 

UN RĂSPUNS NESATISFĂCĂTOR 

 

        În Maramureșul istoric, dar și în alte zone pastorale, se ivesc litigii între unii utilizatori ai pășunilor ceea ce blochează încasarea subvențiilor pentru întreținerea pajiștelor respective. Totuși, lucrările de întreținere sunt efectuate - este o obligație - dar după soluționarea litigiilor de către instanțele judecătorești, funcționarii APIA nu mai purced la reexaminarea cererilor, ori o întârzie nepermis, în vreme ce fermierii continuă să se achite de îndatoririle lor. 

         Dl.deputat a adresat mai multe întrebări pe această temă Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, dar răspunsul semnat de Dl.Ministru PETRE DAEA nu clarfică problema pusă. 

        Astfel, după expunerea unor generalități bine știute despre Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (APIA), despre criteriile și procedurile de eligibilitate la acordarea subvențiilor, după reproducerea în extenso a unor norme legale, se ajunge în finalul răspunsului să se repete exact problema pusă:  

        „Dacă litigiul nu se rezolvă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificărilor, suprafața de teren supradeclarată nu este eligibilă la plată în anul curent de cerere, cu excepția cazurilor în care litigiul este soluționat în instanța judecătorească”.

          Dar asta era chiar problema pusă, că nu se reexaminează eligibilitatea după și în funcție de soluția instanței. 

        Pentru a reveni cu exemple concrete, Dl.deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI îi invită pe cei care s-au confruntat cu asemenea situații să comunice datele pe care le cunosc Cabinetului său parlamentar. 

 

 ÎNCREDERE ÎN LUCIDITATE

 

       De la Tribuna Camerei Deputaților, Domnul NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI a expus o declarație politică pe care o putem aprecia ca fiind de mare actualitate. Conținutul ei îndeamnă la încredere, dar și la reflecție: 

        „ Domnule Președinte de ședință, 

         Stimați colegi,

       Se apropie marea sărbătoare națională a României. Cetățeni fideli patriei lor de adopție, etnicii ucraineni sunt cu inima și cu gândul alături de întreaga societate românească. Prețuim cu atât mai mult conviețuirea într-un stat consolidat, cu cât tensiunile geopolitice de strictă actualitate, accentuate chiar acum, în Anul Centenarului, impun și mai mult ca România să fie și să rămână un stat consolidat. 

        Noi, ucrainenii din această țară, vedem în conceptul de stat consolidat și consecvența cu care se asigură drepturi și libertăți minorităților etnice. Vreau să confirm, de la această tribună, adevărul că România se străduiește să fie „un exemplu de bune practici” în domeniul drepturilor și libertăților cetățenilor ei, indiferent de naționalitate. Așa este și așa este bine să rămână în continuare, indiferent de situația geopolitică sau de anumite trepidații în relațiile internaționale. 

         Eventualele încercări de atragere sau de împingere într-o competiție de rele practici ar avea efecte dintre cele mai nefericite. 

       Nu există cetățean onest, majoritar etnic sau minoritar etnic, care să dorească intrarea politicii naționale a României într-o cursă a relelor practici. Interesul comun este să întâmpinăm Sărbătoarea Națională a României confirmând, în Anul Centenarului, că suntem consecvenți în bunele practici democratice, că prin aceasta statul român devine tot mai puternic și respectat”. 

 

 LEGEA PENSIILOR

 

        La închiderea ediției, fusese distribuit în Camera Deputaților proiectul noii legi a pensiilor. În răstimpul scurt până la predarea rubricii, am aflat că deputatul U.U.R. a propus un amendament semnificativ pentru respectarea principiului echității, proclamat ca aflându-se la temelia viitoarei reglementări.

         Dl.PETREȚCHI ne-a declarat că este în continuare în așteptarea oricăror sugestii ale alegătorilor. 

 

 Observator

 

 

 DIN AGENDA DEPUTATULUI U.U.R.

 

         Vom începe altfel această ediție a rubricii de față. Vom începe amintind primele două relatări din numărul precedent ( 365 - 368/august-septembrie 2018). Titlurile le rezumau perfect: „Ordonanță a Guvernului care stârnește nedumeriri” respectiv „Urmează alte măsuri”. Continuăm din acest punct relatarea.

 

N-A MAI FOST NEVOIE DE „ALTE MĂSURI” 

 

        Era vorba de Ordonanța Guvernului nr.9 din data de 23 august a.c. Exact! Până și ziua în care a fost adoptată constituie, parcă, o aluzie neinspirată. Prin Ordonanță se modifica Legea învățământului, iar reacția deputatului U.U.R. privea complectarea art.263, care avea ca efect „crearea de dificultăți și discriminări pentru învățământul în limba maternă”.

        Reproduceam, în continuare, pasaje largi din interpelările adresate de la tribuna Parlamentului de Dl.deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI Doamnei Prim-ministru VIORICA VASILICA DĂNCILĂ și Domnului Ministru al Educației Naționale VALENTIN POPA. 

         În cea de a doua știre, redam declarația Domnului deputat PETREȚCHI că va continua lupta cu alte mijloace legale, tot mai eficiente, convins că nu e simplu să se ajungă la abrogarea unei ordonanțe de guvern deja adoptate.

        Nu a mai fost cazul.  

       Intervențiile parlamentare ale deputatului U.U.R. au fost întărite și de reacția reprezentanților altor minorități etnice. De asemeni, Domnul deputat PETREȚCHI realiza contacte cu alți posibili cosemnatari ai unei inițiative legislative de abrogare a Ordonanței. 

       Spre lauda Guvernului, Doamna Prim-ministru a înțeles efectele nefericite și - sperăm - nedorite de executiv, drapate în savantele motivări ale fostului ministru și a inițiat abrogarea normei nocive, iar Domnul VALENTIN POPA a demisionat din funcția de Ministru al Educației Naționale. 

 

TOT DESPRE EDUCAȚIE 

 

        Poziția fermă a Deputatului U.U.R. în problemele dreptului la învățământ în limba maternă a fost reafirmată, în mod accentuat, cu prilejul Zilei Mondiale a Educației. Domnul NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI a rostit de la Tribuna Camerei Deputaților o declarație politică având ca temă „Educația și statul de drept”.

        O reproducem integral: 

       „Celebrăm Ziua Mondială a Educației. Evenimentul aniversar succede altor evenimente importante în sfera educației: începutul anului școlar și începutul anului universitar. 

         În 2018 există și un al patrulea eveniment semnificativ legat de educație: vacantarea portofoliului de ministru al educației naționale. Mai mult sau mai puțin ironic putem spune că și acesta este un eveniment ce poate fi sărbătorit. Curajul Guvernului și al coaliției majoritare de a se lipsi de serviciile Domnului VALENTIN POPA exact în perioada în care prezența sa fizică ar fi fost de neevitat la festivitățile școlar-universitare, trebuie salutat ca un triumf al regulilor democrației și statului de drept. 

        Mandatul ultimului ministru de resort e încărcat de performanțe negative. De la incultura propriei exprimări la greșelile antologice din noile manuale școlare - impuse prin „reformele” între ghilimele ale domniei sale - și de la extazul fabricilor de diplome din momentul învestirii până la gafa Ordonanței Guvernului nr.9 din 23 august a.c. mandatul domnului POPA a fost unul al regresului continuu. 

        Înțelesul acestui eșec este însă mai adânc. Non-profesionalismul s-a complectat într-un mod cât se poate de nefericit cu tendințele sale de încălcare a unor drepturi constituționale intrinseci democrației și spiritului european contemporan. 

       I-am adresat de la această înaltă tribună o interpelare sinceră semnalându-i caracterul neconstituțional al Ordonanței nr.9, al cărui inițiator a fost. Nu mi-a răspuns. Din fericire, Guvernul a procedat cu responsabilitate abrogând acel act normativ periculos, învrăjbitor. Morala cred că este evidentă: educația și statul de drept sunt de nedespărțit. Lumina culturii exclude practicile șicanatorii asupra drepturilor și libertăților câștigate, consolidate.

      Să sperăm că viitorul ministru al educației va respecta principiile statului de drept, drepturile și libertățile fundamentale, consecvent și sincer, neafectat de demagogie, subiectivism ori șovinism. 

       Comunitățile etnice fac parte din existența, cultura și educația acestei țări !”

 

PREZENT LA DESCHIDEREA ANULUI ȘCOLAR 

 

       Abordarea pragmatică a ocaziilor privite de alți politicieni drept șansă pentru retorica edulcorată nu a exclus dorința deputatului U.U.R. de a participa cu bucurie, gânduri și cuvânt senin la deschiderea festivă a anului școlar. Trebuind să aleagă între mai multe invitații sosite din teritoriu, Domnul NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI a optat pentru prezență la Școala Gimnazială din comuna Știuca, județul Timiș.

       La stabilirea opțiunii de deplasare au fost avute în vedere și alte semnalări transmise de Filiala Timiș a U.U.R. prin Președintele acesteia, Dl. GHEORGHE HLEBA. De altfel, Dl.HLEBA a însoțit permanent delegația formată, pe lângă Dl.deputat PETREȚCHI, de doamnele LIUBA IRINA HORVAT, Secretar General al U.U.R. și ELVIRA CODREA, consilier în Ministerul Educației Naționale. După festivitatea de deschidere, împreună cu Primarul localității, Dl. VASILE BEJERA, cu alți oficiali județeni și locali, a fost trecut în revistă sprijinul constant acordat de către U.U.R. școlilor cu clase de predare în limba ucraineană. Doamna Directora Școlii Gimnaziale, ANA BEJERA a mulțumit pentru sprijin, exprimându-și speranța că acesta va continua. 

        Analiza problemelor locale într-un spectru mai larg a continuat cu Primarul localității la sediul unității administrativ-teritoriale. 

 

SITUAȚIE ALARMANTĂ LA LUGOJ 

 

        În continuarea deplasării în județul Timiș, Dl.deputat și delegația U.U.R. s-au deplasat la Colegiul Național „Iulia Hașdeu” din Lugoj. Directoarea colegiului, Doamna LETIȚIA FEDORA, a prezentat cu franchețe starea deplorabilă a clădirii liceului, marile dificultăți financiare și greutățile subiective întâmpinate în colaborarea cu Consiliul Municipal.

        Dl.deputat a notat cu îngrijorare aspectele constatate, reținându-le spre analiză și căutare a căilor legale de rezolvare. 

 

PE ALE DELĂSĂRII VALURI 

 

       Faptul că rezervăm această rubrică, în totalitate, problemelor educației nu trebuie să surprindă. Dreptul constituțional la învățământ în limba maternă al minorităților naționale nu se exercită de la sine. Problemele practice sunt multe și diverse iar pentru deputatul U.U.R. constituie o preocupare prioritară. Asta înseamnă reacții diversificate, după natura dificultăților și după receptivitatea celor implicați. 

       Un exemplu de problemă specifică dar și de rezolvare promptă l-a reprezentat deplasarea Domnului deputat la Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, respectiv discuțiile cu Doamnele Inspector Școlar General LUCICA POPIȘCĂ, Inspector Școlar General adjunct MIRELA POPOV și cu Domnul Ispector Școlar pentru Minorități Naționale CASIAN NADEA.

        Tema a fost situația grupelor de elevi cu predare în limba ucraineană. Doamna Inspector Școlar General LUCICA POPIȘCĂ a dat asigurări că aceste grupe vor rămâne în continuare neschimbate. O altă problemă ridicată a fost cea a trecerii elevilor ucraineni în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România ( SIIIR). Deși în statisticile trimise către Ministerul Educației Naționale figura un număr destul de mare de elevi ucraineni pe raza județului Tulcea, în SIIIR nu au fost trecuți ca fiind etnici ucraineni, astfel că școlile nu au putut primi fondurile pentru aceștia. Doamna LUCICA POPIȘCĂ, deși la început a argumentat că informaticienii școlilor au afirmat că nu există opțiune pentru a trece elevii ucraineni (deși celelalte minorități de pe raza județului Tulcea aveau elevii trecuți în SIIIR), spre sfârșitul discuției a dat asigurări că în cursul aceleiași zile problema se va rezolva pentru ca școlile să primească fondurile aferente.

        Doamna Inspector Școlar General LUCICA POPIȘCĂ a mai fost informată de către Domnul deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI de apariția unor manuale noi pentru limba și literatura ucraineană și a asigurat că vor fi trimise adrese către școli pentru a se putea face comenzi pentru noile manuale. 

        La discuții au participat Dna LIUBA IRINA HORVAT, Secretar General al U.U.R., Doamna ELVIRA CODREA, consilier M.E.N. și Domnul DUMITRU CERNENCU, Președintele Filialei Tulcea a U.U.R.

 

OBSERVATOR 

 

 

 

 

14.11.2018 - Declarație politică - Nicolae Petrețchi, deputat din partea minorităților naționale

 

 

03.10.2018 - Declarație politică - Nicolae Petrețchi, deputat din partea minorităților naționale

 

 

06.06.2018 - Declarație politică - Nicolae Petrețchi, deputat din partea minorităților naționale

 

 

 09.05.2018 - Declarație politică - Nicolae Petrețchi, deputat din partea minorităților naționale

 

 

 

29.11.2017 - Declaratie politica - Nicolae Petretchi, deputat din partea minoritatilor nationale

 

 

 

 31.10.2017 - Declaratie politica - Nicolae Petretchi, deputat din partea minoritatilor nationale

 

 

 

 04.10.2017 - Declaratie politica - Nicolae Petretchi, deputat din partea minoritatilor nationale

 

 

 

 19.09.2017 - Declaratie politica - Nicolae Petretchi, deputat din partea minoritatilor nationale

 

 

 

 23.05.2017 - Declaratie politica - Nicolae Petretchi, deputat din partea minoritatilor nationale

 

 

 

 03.05.2017 - Declaratie politica - Nicolae Petretchi, deputat din partea minoritatilor nationale

 

   

 

 Din agenda deputatului U.U.R.

 

        Ca de obicei, ținând seama de calendarul editorial al publicațiilor U.U.R., rubrica „Din agenda deputatului” cuprinde activități din a doua parte a lunii anterioare și activități din prima parte a lunii de apariție. În cazul de față, activitățile parlamentare surprinse aparțin perioadei premergătoare vacanței parlamentare, pe când activitățile parlamentare din teritoriu au fost desfășurate până la data închiderii ediției, respectiv 15 ianuarie 2018. 

 

UCRAINENII DIN DELTĂ 

 

         Deputatul U.U.R. a primit un amplu memoriu din partea Domnului DUMITRU CERNENCU, Președintele Filialei județene Tulcea, în care sunt expuse detaliat neajunsuri și doleanțe ale populației, inclusiv ale celei ucrainene, din așezările Deltei Dunării. S-a efectuat un prim demers, vizând tarifele de transport fluvial pentru localnici, respectiv prin depunerea unui memoriu personal Domnului Prim-ministru MIHAI TUDOSE, cu prilejul unei întâlniri la sediul Guvernului.

        Celelalte aspecte au fost sintetizate în 8 dosare de problemă, pentru care deputatul U.U.R. a început documentarea legislativă și economică, urmând să o definitiveze în teritoriu, prin discuții directe cu cetățenii, cu reprezentanții autorităților locale, în prezența liderilor U.U.R. județeni. Va fi cea mai amplă activitate de la începerea mandatului de deputat în cadrul acțiunii permanente CUNOAȘTE ! SUSȚINE ! REZOLVĂ ! Pentru aceasta, Deputatul NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI își planifică un turneu de documentare care va fi efectuat imediat ce condițiile atmosferice vor fi sigure, în marea majoritate a celor 11 localități din care sunt semnalate respectivele probleme.

 

ASISTENȚA MEDICALĂ PE VALEA VIȘEULUI 

 

        În urma semnalărilor unui locuitor din Borșa, privind perspectiva nefericită a desființării Secției de boli pulmonare a spitalului din zonă și a dispensarului de aceeași specialitate, Deputatul U.U.R. a adresat Domnului Ministru al Sănătății FLORIAN BODOG o întrebare de la Tribuna Camerei Deputaților, solicitând, în conformitate cu dispozițiile art.197 alin.(2) din Regulamentul Camerei, un răspuns formulat scris și oral.

        În funcție de răspunsul Domnului Ministru, care nu a sosit până la încheierea Sesiunii parlamentare, vom reveni cu precizări.

 

 ATITUDINE TRANȘANTĂ ÎN APĂRAREA DREPTULUI LA ASOCIERE

 

        În Parlament se manifestă tot mai multă preocupare față de reglementările privind O.N.G.-urile (cum este și U.U.R.), precum și față de exercițiul drepturilor minorităților naționale. Domnul Deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI a acordat și va acorda maximă atenție proiectelor de legiferare pe aceste teme, depunând și susținând amendamentele necesare pentru îmbunătățirea proiectelor sau, când este cazul, pentru respingerea acestora.

        O atitudine tranșantă a avut Domnul Deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI față de Proiectul de lege depus de doi senatori ai Alianței de guvernare pentru modificarea O.G. nr.26/2000. Cităm din intervenția sa răspicată: 

         Stimați colegi,

         Am fost contrariat de modificările propuse în special pentru articolul 38, în sensul că: 

• se creează o diferență de șanse între asociații, respectiv fundații după criteriul domeniului de activitate, ceea ce este neconstituțional, reprezentând o restrângere a dreptului de asociere după alte criterii decât cele recunoscute de legea fundamentală; 

 • această diferențiere contravine și principiului constituțional al nediscriminării;

• excesul de reglementare pe tema arătată ar provoca o restrângere a posibilității Guvernului de a aprecia solicitările neîncorsetat de criterii rigide; 

• în plus, propunerea unui „algoritm” de repartizare a subvențiilor ar duce la alte rezolvări inechitabile, acordându-se, respectiv refuzându-se statutul meritat nu după concludența rezultatelor ci după compartimentarea procentuală. 

         Pe lângă aceste critici de constituționalitate, se observă în enumerarea domeniilor exclusiviste ale utilității publice absența unor activități care țin de esența societății civile, fără de care democrația nu e de conceput. Mă refer la apărarea, respectiv exercitarea drepturilor omului universal recunoscute. Cum să refuzi din plecare scopuri cum ar fi libertatea presei, protecția împotriva abuzurilor, exercițiul libertății de conștiință și altele asemenea ?! 

         Pentru cele arătate, propun Raport de respingere a Propunerii legislative acum în discuție. ” 

         Proiectul de lege a fost respins. 

        Despre contribuția Deputatului U.U.R. la o altă reglementare din domeniile enunțate vom relata, din lipsă de spațiu, în ediția viitoare a rubricii noastre. 

 

 ZIUA LIMBII UCRAINENE

 

         Dând curs unei mai vechi și neîmplinite dorințe a etnicilor noștri, doleanță reiterată de colegii din conducerea U.U.R., Domnul Deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI a întocmit și depus la Parlament un proiect de lege pentru instituirea zilei de 9 noiembrie ca Ziua limbii ucrainene. Alegerea datei calendaristice nu este întâmplătoare. Coincidența cu Ziua internațională a comemorării Holodomorului dorește să exprime peste timp rezistența culturii ucrainene la cea mai cumplită ofensivă străină împotriva identității noastre naționale. 

         Proiectul se află la Senat, primă cameră decizională pentru asemenea teme de legiferare.

 

 ACTIVITĂȚI DE DIPLOMAȚIE PARLAMENTARĂ

 

        Reprezentanții organizațiilor minorității românești din Ucraina au efectuat o vizită în România, în principal pentru a se întâlni, la Palatul Parlamentului, cu reprezentanții forului legislativ suprem. S-a format o echipă de dezbatere compusă din câte un deputat ori senator din fiecare Grup parlamentar. Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale a fost reprezentat de Deputatul U.U.R. NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI. 

        Ca și în toate întâlnirile oficiale bilaterale ținute în toamna lui 2017 la București sau la Kiev, Deputatul U.U.R. a insistat pe respectarea consecventă a drepturilor tuturor minorităților naționale, pe dialog instituțional și păstrarea bunelor relații, pe aplicarea Acordului guvernamental încheiat recent la Kiev, cu participarea ca observator a Deputatului U.U.R.

         S-au rostit de ambele părți cuvinte de apreciere față de poziția U.U.R. exprimată de deputatul său. 

 

Observator 

 

Festivalul International de Colinde, Datini si Obiceiuri la Ucraineni - editia XXV

Interviu cu Președintele UUR, Miroslav Petrețchi (6 noiembrie 2017)

 

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ, ediţia a XXV-a, Cluj-Napoca, 18-21 aprilie 2017