În perioada 12-14 septembrie 2017, la Kiev, a avut loc reuninea Comisiei interguvernamentale mixte româno-ucrainene privind protecția persoanelor aparținând minorităților naționale. 

         Din partea României au fost prezenți: 

         MAE: Victor Micula-secretar de stat, Oana Rogoveanu- director, Marius Florescu -secretar I, Ileana Popescu- secretar I, Andreea Mocanu-secretar II;  

         DRI: Lacziko Eniko Catalin- secretar de stat, Liliana Bărbulescu- șef serviciu, Adriana Petraru- șef serviciu;

         MCIN: Irina Sandal Cajal- secretar de stat, Magdolna Grosu -expert;

         MEN: Luminița Matei - director general, Camelia Ciurescu- expert; 

         SSC: Cezar Pavalascu- director; 

         MRP: Ovidiu Iane- secretar de stat, Costin Ciobanu- consilier; 

         Ambasada României la Kiev: Cristian-Leon Turcanu- ambasador, Ion Naval- secretar II;

         UUR: Nicolae Miroslav Petrețchi- președinte, deputat în Parlamentul României, Malearciuc Simona-inspector de specialitate.