7 noiembrie, la Bruxelles, a avut loc Forumul Internațional organizat de Congresul Mondial al Ucrainenilor (CMU), intitulat ,,CMU în 50 de ani și mai departe: Forumul european și euroatlantic”. Din partea Uniunii Ucrainenilor din România au fost prezenți președintele UUR, deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi, prim-vicepreședintele UUR, Pasenciuc Vasile, secretarul general al UUR, Horvat Liuba, secretarul UUR, Șendroiu Terezia, președintele filialei Maramureș a UUR, Miroslav Petrețchi.