La 11 decembrie 2016, cetăţenii României au avut posibilitatea să acorde votul lor senatorilor şi deputaţilor noii legislaturi 2016-2020 a Parlamentului României.  

          Constituţia României şi Legea Electorală prevăd dreptul fiecărei organizaţii, legal constituite, care reprezintă o minoritate naţională, să candideze în cadrul alegerilor parlamentare pentru un mandat de deputat. de menţionat că acest mandat nu este acordat în mod automat candidaţilor care reprezintă o organizaţie a cetăţeni lor aparţinând unei minorităţi naţionale, aceştia trebuind să obţină în mod obligatoriu, pentru a fi confirmaţi, un număr de voturi stabilit după un algoritm prevăzut de Legea Electorală. 

          Consiliul (Rada) Uniunii Ucrainenilor din România a propus drept candidat pentru mandatul de deputat în Parlamentul României pe preşedintele UUR, Nicolae Miroslav Petreţchi.  

          Candidând în circumscripţia electorală nr. 26 din judeţul Maramureş, judeţ cu cea mai numeroasă populaţie ucraineană, dl Nicolae Miroslav Petreţchi a obţinut un număr suficient de voturi pentru a fi declarat de Biroul Electoral Central (BEC) drept deputat al tuturor ucrainenilor din România. Îl felicităm şi îi dorim succes în noua misiune, una deloc simplă şi deloc uşoară. Îi dorim să fie mereu la înălţimea speranţelor celor care l-au ales şi l-au trimis în Parlament. Părerea noastră este că deputatul Nicolae Miroslav Petreţchi e un om pe care ne putem baza.  

          Prezenţa lui în cel mai înalt for legislativ al ţării va însemna o contribuţie pentru mai binele comunităţii ucrainene din România. Prin alegerea reprezentantului UUR în Parlament avem şansa să existe o voce care să vibreze la rezolvarea problemelor noastre. Vom avea, astfel, posibilitatea de a ne exprima, în mod argumentat, convingerile noastre, punctul nostru de vedere; vom exprima poziţia Uniunii Ucrainenilor din România în probleme majore ale vieţii economice, politice şi sociale ale ţării; vom milita, cu maximă dăruire, pentru apărarea identităţii ucrainene prin punerea în valoare a moştenirii culturale, religioase şi prin studierea limbii ucrainene în şcoli, pentru că o comunitate nu poate exista fără limba ei, după cum o limbă nu poate exista fără comunitate; vom putea acţiona, în spirit democratic, pentru soluţionarea problemelor de existenţă ale ucrainenilor din România, din toate segmentele noastre comunitare. Fără îndoială, membrii comunităţii ucrainene, îndeosebi cei care se confruntă cu unele dificultăţi, au multe aşteptări de la noul deputat.  

          Cunoscând, însă, situaţia reală şi problemele din teritoriu, deputatul Nicolae Miroslav Petreţchi va găsi cele mai bune soluţii pentru rezolvarea acestor dificultăţi. Avantajul lui este că se află în contact permanent şi la faţa locului cu membrii comunităţii ucrainene, fiind, în acelaşi timp, preşedintele UUR.  

          În plus, după cum îl cunoaştem, avem în faţă un om dinamic, cu mare putere de muncă şi cu voinţa de a reuşi. Pentru rezolvarea problemelor considerate cele mai grele este bine ca deputatul nostru să găsească cele mai bune modalităţi de conlucrare cu forţele politice şi administrative decidente.

          Relaţiile cu ucraina vor trebui să rămână în continuare o prioritate. În toate adunările electorale, la toate întrunirile or ganizate de ambasada ucrainei în România şi de UUR, preşedintele UUR şi-a manifestat sprijinul pentru Ucraina în situaţia dificilă prin care trece aceasta, solidaritatea faţă de suferinţele populaţiei ameninţate de rachetele ruseşti şi şi-a manifestat speranţa că încetarea focului se va transforma într-o pace durabilă.  

 

                                                                                                         Ion ROBCIUC