Moțiunea și tribulațiile ei

          Viața parlamentară a perioadei la care ne referim a fost dominată de procedura discutării Moțiunii de cenzură a PSD-ALDE împotriva propriului Guvern. Momentul politic a fost foarte important, fiecare vot fiind încărcat de răspunderea pentru o bună guvernare, cât și pentru salvgardarea stabilității instituționale a țării. Deputatul UUR, Nicolae Miroslav Petrețchi a aborat această răspundere în litera și spiritul articolului 69 alineatul (2) din Constituția României care consacră principiul că ”orice mandat imperativ este nul”. Cu alte cuvinte, a refuzat orice înregimentare, exprimându-și votul cu adevărat in secret și exclusiv după propria conștiință/ El a considerat ca această poziție este în deplină concordanță cu principiile de funcționare ale Uniunii Ucrainenilor din România.

           Ziua și rezultatul votului nu au trecut însă fără comentarii negative. Deși în cadrul Grupului parmalentar al minorităților naționale s-a hotărât ca fiecare dintre membrii Grupului să voteze independent, conform propriei conștiințe, această poziție nu a fost explicată suficient de bine în tribuna dezbateriloe. Exprimarea prea metaforică a liderului de Grup, referire la virtuale ”baricade” au alimentat suspiciunea că Grupul ar face un joc politicianist. hotărând rezultatul aritmetic al votului. Drept urmare, anumiți comentatori media s-au năpustit cu ditirambe contra deputaților ce reprezintă minoritățile etnice, mergând până la contestarea formulei constituționale de reprezentare în Parlament.

          Observâd periculozitatea unei astfel de campanii pentru statutul constituțional al minorităților naționale, deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi a inițiat o discuție în cadrul GPMN pentru clarificarea situației și prevenirea unor asemenea derapaje. Cu toate că propunerile de redactare a unei dezmințiri, respectiv de formulare a unei declarații politice, la care deputatul ucrainean și-a oferit contribuția, nu au fost acceptate, dezbarea s-a dovedit utilă, conducând la consensul ca punctele de vedere exprimate în numele întregului Grup să fie aprobate în prealabil de toți cei 17 parlamentari care-l alcătuiesc, evitându-se pe viitor exprimările criptate, ambigue, în favoarea invocării principiului fundamental al mandatului reprezentativ, al răspunderii față de alegători.

                                                                                                                                            *

           ”Cunoaște! Susține! Rezolvă!”

         Hotărât să persevereze în cunoscuta acțiune pe care a inițiat-o încă de la începutul mandatului - ”Cunoaște! Susține! Rezolvă!” - deputatul comunității ucrainene din România a considerat că, până la terminarea procedurilor de instalare a noului Guvern, să-și deplaseze aria principală a demersurilor de la instituțiile centrale la cele teritoriale.

         În această conjunctură, o rodnică întâlnire de lucru s-a petrecut la Consiliul Județean Maramureș, cu domnul președinte al Consiliului, Gabriel Zetea, și cu domnul viceprețedinte al Consiliului, Doru Dăncuș.

        Declarația făcută presei de domnul președinte Gabriel Zetea exprimă cel mai sugestiv rezultatele întâlnirii: ”Ne bucură de fiecare dată vizita domnului deputat Nicolae Miroslav Petrețchi, deoarece împreună putem dezvolta lucruri concrete pentru comunitatea ucraineană din nordul județului. I-am prezentat propunerile de proiecte înaintate spre finanțare Guvernului României pentru vara anului 2017, pentru fiecare comunitate locală în parte. Principala veste bună va fi obținerea finanțării pentru DJ 187, tronsonul Leordina - Ruscova - Repedea - Poienile de sub Munte, un proiect in valoare de aproximativ 15 milioane de lei și care deservește o bună parte dintre etnicii din Maramureș. De asemenea, la Poienile de sub Munte, vorbim despre două proiecte din domeniul educației în valoare de 3 milioane de euro, pentru reabilitatea Liceului Tehnologic, dar și construirea unei școli noi și a unei grădinițe”.

           Discuțiile nu au vizat doar proiecte de infrastructură care vor fi finanțate începând din acest an, ci și finanțarea manifestărilor culturale ale etnicilor ucraineni în perisajul maramureșean. Un prim pas a fost tăcut deja prin includerea în Programul Cultural Prioritar al Consiliului Județean Maramureș pentru anul 2017.  Totodată, s-a discutat și despre reabilitarea Liceului ”Taras Șevcenko” din Sighetu Marmației, unde vom sărători, în luna octombrie, 20 de ani de la reînființare.    

          În altă ordine de idei, a fost subliniată necesitatea unor schimburi de experiență între primarii din regiunea Kievului și Maramureș. De asemenea, au fost trecute în revistă proiectele comune ale Uniunii Ucrainenilor din România și Consiliului Județean Maramureș, precum și proiectele comunităților din Repedea, Ruscova, Rona de Sus, Bistra si Bocicoiu Mare pentru reabilitatea infrastructurii de educație, edilitare și rutiere.

                                                                                                                     *

            Optimiști, dar cu măsură!

          Deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi a fost contactat de primarul comunei Bălcăuți, județul Suceava, pentru a-i mulțumi fierbinte pentru sprijnul efectiv în aprobarea finanțării reabilitării unor unități de învătământ, sprijin pe care publicațiile Uniunii Ucrainenilor din România le-au detaliat în numerele din iunie și iulie a.c. Conform spuselor domnului primar Vasile Șoiman, reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, i-au anunțat avizarea proiectelor de reabilitare a școlilor din satele Bălcăuți și Negostina.

         Împărtășindu-i satisfacția, deputatul Petrețchi a propus domnului primar să păstreze legătura până la primirea aprobărilor scrise, în caz contrar urmând a relua, cu exigență sporită, demersurile în aceată chestiune.

                                                                                                                    *

            Deblocarea situației de la Păltiniș

           Conducerea Școlii Gimnaziale din satul Cornuțel, comuna Păltiniș, județul Caraș-Severin, la seizat pe deputatul UUR că, din cauza unei atitudini discreționale a autorității administrativ-teritoriale, nu se mai asigură plata salariului personalului școlii. După cuvenitele discuții și lămuriri cu cei în drept, domnul director Mihai Bobic a confirmat printr-o scrisoare de mulțumire că plata salariilor a fost reluată.