Simpozion International la Satu Mare

          Între 26-27 februarie 2016, la Satu Mare s-a desfășurat simpozionul internațional ”Relații româno-ucrainene. Istorie și contemporaneitate”, ediția a VII-a. Organizatorii acestui eveniment au fost Uniunea Ucrainenilor din România și Organizația Județeană Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România. În calitate de parteneri s-au numărat: Muzeul Județean Satu Mare, Universitatea Națională din Ujgorod, Universitatea ”Vasile Goldiș” Arad, Filiala Satu Mare, Universitatea Națională de Silvicultură a Ucrainei din Lviv, Fondul de Caritate, Resurse și Inițiative Publice din Cernăuți.  

         În mod oficial, simpozionul a fost deschis vineri, 26 februarie, la ora 10, în aula ”Vasile Lucaciu” a Universității ”Vasile Goldiș” Arad, Filiala Satu Mare. Cuvintele de salut au fost rostite de către Nicolae Miroslav Petrețchi (președintele Uniunii Ucrainenilor din România, București), Irina Liuba Horvat (președinte a Organizației Județene Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România și secretar general al Uniunii Ucrainenilor din România), Mihai Adrian Ștef (președintele Consiliului Județean Satu Mare), Dorel Coica (primarul municipiului Satu Mare), Alla Kendzera (președintele secretariatului Asociației ”Ucraina-Lumea”, Kiev), Felician Pop (managerul Muzeului Județean Satu Mare), Gavril Ardelean (directorul filialelor Satu Mare și Baia Mare a Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad), Ștefan Buciuta (președinte de onoare al Uniunii Ucrainenilor din România), Mihai Macioca (președinte de onoare al Organizației Județene Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România), Serhii Hakman (vice-președintele Fondului de Caritate ”Resurse și Inițiative Publice”, Cernăuți). 

          Profesorul Volodymyr Fenych, decanul Facultății de Istorie a Universității Naționale din Ujgorod, a dat citire cuvântului de salut din partea rectorului universității, Volodimir Smolanka, iar d-na Alla Kenzera a transmis mesajul de salut din partea președintelui Asociației ”Ucraina-Lumea”, marele poet Ivan Drach. 

          În cuvântul său de salut, președintele Uniunii Ucrainenilor din România, Nicolae Miroslav Petrețchi, ca și doamna Irina Liuba Horvat au mulțumit autorităților județene și locale pentru sprijinul acordat în organizarea acestui simpozion și pentru deschiderea lor în ceea ce privește relațiile de colaborare culturală, economică și socială cu instituții din regiunile învecinate din Ucraina. Atât domnul Miroslav Petrețchi (președintele Uniunii Ucrainenilor din România, București), cât și doamna Irina Liuba Horvat au subliniat faptul că printr-o bună colaborare între România și Ucraina se pot realiza lucruri deosebite, simpozionul acesta fiind un exemplu cât se poate de concludent. Faptul că se află la cea de-a VII-a ediție dovedește că a devenit deja o tradiție atât pentru Uniunea Ucrainenilor din România, cât și pentru Muzeul Județean Satu Mare, ca și pentru celelalte instituții partenere.  

          Datorită numărului mare de specialiști participanți și a diversității tematice abordate, lucrările simpozionului au fost împărțite în două secțiuni: prima, ”Istorie și istoriografie”, unde au fost prezentate și dezbătute teme istorice comune, începând cu perioada preistorică până în secolul al XIX-lea, și cea de-a doua, ”Relații internaționale – Antropologie culturală”, ce a cuprins lucrări cu privire la relațiile româno-ucrainene din secolele al XX-lea și al XIX-lea și la elementele identitare ale românilor și ucrainenilor. Trebuie subliniat faptul că pe tot parcursul acestui simpozion au fost evidențiate relațiile de bună colaborare dintre instituțiile de învățământ sau cercetare din Ucraina și România. Au fost prezentate chiar rezultatele unor proiecte de cercetare comune desfășurate de universități și muzee din Ujgorod și Muzeul Județean Satu Mare, Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, Universitatea ”Vasile Goldiș” Arad, Filiala Satu Mare.

           Participanții la simpozion au venit din toate colțurile României (Satu Mare, Baia Mare, Suceava, Iași, Tulcea, București, Caraș Severin, Zalău), dar și ale Ucrainei (Kiev, Ujgorod, Liov, Cernăuți, Beregovo). Acest fapt a reprezentat un mare avantaj pentru că, astfel, au putut fi dezbătute aspecte istorice, antropologice, sociale și de relații internaționale așa cum se manifestă ele sau cum sunt percepute în diferite regiuni ale celor două țări.

 
 

             La finele fiecărei zile, lucrările simpozionului au fost încununate cu programe artistice. Pe 26 februarie, a fost prezentat fimul documentar al Organizației ”Ucraina – Lumea”, realizat de către Valentyn Sperkach, iar în seara zilei de 27 februarie, conferința s-a încheiat cu reprezentația piesei de teatru, ”Familia lui Kaidaș”, în interpretarea trupei ”Pasărea de foc” din cadrul Organizației Județene din Cluj a Uniunii Ucrainenilor din România. Piesa este o adaptare după povestirea omonimă a lui Ivan Neciui-Levyțkyi. A impresionat, înainte de toate, talentul tinerilor artiști, precum și faptul că spectatorii au putut vedea, într-o formă artistică deosebită, tradițiile populației ucrainene din România, legate de principalele momente din viața unui om: obiceiuri legate de pețit și nuntă, relațiile dintre membrii unei familii, conflictul între generații, prăbușirea normelor patriarhale etc. Tot în cadrul programului artistic din serile de 26-27 februarie, Lesya Horova, artistă emerită a Ucrainei, a delectat participanții la simpozion cu minunate cântece ucrainene.

              Alături de doamna Irina Liuba Horvat, domnul Serhii Hakman a fost sufletul acestei conferințe. Eforturile lor de a traduce din română în ucraineană și viceversa a cuvântărilor de la deschiderea oficială, dar și din secțiunea de ”Istorie și istoriografie” au fost apreciate și lăudate. Rolul acestora nu a fost deloc ușor, mai ales dacă avem în vedere numărul mare de lucrări prezentate și diversitatea tematică a acestora. 

              În concluzie, putem afirma că această ediție a conferinței ”Relații româno-ucrainene. Istorie și contemporaneitate” a fost un real succes, atât din punct de vedere științific și cultural, cât și din punct de vedere organizatoric. Sperăm ca și ediția a VIII-a să se ridice cel puțin la același nivel ca cea de anul acesta. 

       

                                                 

                           Irina Liuba Horvat - preşedinte Organizaţia judeţeană Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România 

                             Paula Virag – cercetător ştiinţific –Muzeul Judeţean Satu Mare 

        

 

 

     Aflată la cea de-a doua ediţie, manifestarea „Ziua internaţională a limbii materne”, organizată de către Org. jud. Cluj a Uniunii Ucrainenilor din România în parteneriat cu Specializarea Limba şi literatura ucraineană din cadrul Departamentului de limbi şi literaturi slave (Facultatea de Litere – UBB), a reprezentat o ocazie inedită pentru celebrarea limbii materne, ca element esenţial al identităţii naţionale a fiecăruia dintre noi. De menţionat că „Ziua internaţională a limbii materne” se sărbătoreşte anual în întreaga lume începând cu anul 2000, având ca scop promovarea diversităţii cultural-lingvistice şi a multilingvismului.  

 Dl. prof. univ. dr. Dorin-Ioan Chira, Prodecanul Facultății de Litere

        Manifestarea a debutat cu intonarea imnurilor de stat ale României şi Ucrainei în interpretarea Coralei Organizaţiei sus-amintite. Componenta ştiinţifică a evenimentului a fost deschisă de către drd. Svetlana-Iuliana Laviţă care, în comunicarea sa, Рідна мова як чинник збереження національної ідентичності (Limba maternă, ca factor al conservării identității naționale), ne-a oferit o fundamentare teoretică a conceptului/noţiunii de limbă maternă, relevând importanţa acesteia în definirea conştiinţei naţionale a unui om. Totodată, autoarea comunicării a subliniat rolul pe care-l are limba unui popor în formarea şi modelarea vieţii spirituale a acestuia, a culturii, credinţei, conştiinţei etc., devenind liantul care uneşte generaţii şi care asigură, astfel, perenitatea unei naţiuni. A urmat un moment poetic plin de sensibilitate în care aceiaşi minunaţi membri ai Coralei au recitat poezii dedicate limbii materne. 

        Partea ştiinţifică a continuat cu reliefarea unor aspecte ale limbii materne în cazul unui individ, din punctul de vedere al competenţei, al utilizării, al funcţionalităţii, al atitudinii. Astfel, directorul Departamentului de limbi şi literaturi slave, dna lector univ. dr. Katalin Balázs, în comunicarea Contacte lingvistice – limba maternă, limba străină, a făcut referire, pe lângă aspectele menţionate, şi la beneficiile pe care le poate aduce cunoaşterea a două limbi din fragedă pruncie (în cazul familiilor mixte din punct de vedere lingvistic). Folosirea a două limbi presupune contact social şi cultural din partea individului, iar contactul necesită comunicare. "Aici intervine bilingvismul: soluţionarea situaţiei de contact, de comunicare are loc cu ajutorul bilingvismului, care, printr-o formulare simplă, este maniera unui individ de a vorbi cu uşurinţă în două limbi", a conchis dna Balázs. 

 D-na lector univ. Katalin Balász, Directorul Departamentului de Limbi și Literaturi Slave 

     Prodecanul Facultăţii de Litere, dl conf. univ. dr. Dorin-Ioan Chira, a încununat seria de comunicări cu una deosebit de interesantă privind comunitatea de ucraineni din Regatul Unit, intitulată Conservarea limbii materne. Studiu de caz: comunitatea ucrainenilor din Marea Britanie. Domnia Sa a vorbit despre cele mai importante comunităţi de ucraineni, cele din Londra, Manchester şi Nottingham, despre stabilirea pe insulele britanice a ucrainenilor, care a început la sfârşitul secolului al XIX-lea şi a atins apogeul după cel de-al Doilea Război Mondial, despre generaţiile de emigranţi ucraineni şi lupta lor pentru conservarea limbii materne prin fondarea unor instituţii şi organizaţii care sprijină acest lucru. 

 

Aspect din sală

        În încheiere, membrii Coralei au intrepretat mai multe cântece din folclorul ucrainean, pentru a ne aminti, o dată în plus, cât de frumoasă, melodioasă şi bogată este limba noastră maternă. Posibilităţile lingvistice nelimitate şi muzicalitatea limbii ucrainene au propulsat-o pe locul al III-lea, după limbile franceză şi italiană, în cadrul Concursului internaţional al limbilor de la Paris din anul 1928, iar conform clasificării UNESCO, limba ucraineană ocupă acelaşi loc (III) printre celelalte limbi ale lumii.

        În concluzie, limba maternă a jucat şi continuă să joace un rol esenţial şi în dăinuirea noastră, a ucrainenilor din România, atestaţi de peste şapte secole pe aceste meleaguri. Păstrată şi perpetuată prin cântece, proverbe, zicători, poezii, poveşti etc., cu alte cuvinte, prin tot ceea ce ţine de comorile inestimabile ale folclorului tradiţional ucrainean, limba maternă rămâne factorul primordial în conservarea noastră identitară. 

                                                                                                                         Mihaela HERBIL  

 

         A venit și Anul Nou, atât de așteptat. Este un punct de reper care ne dă posibilitatea să ne facem o evaluare, un bilanț, un examen de conștiință. Este un moment în care ieșim din rutina gândirii pentru a regândi și reconsidera. Un moment în care ne întrebăm cine suntem, de fapt, și ce ne dorim în viață. 

        Suntem bucuroși că, după un an de activitate, în comunitatea ucrainenilor din România, putem să facem un bilanț pozitiv. 

        Anul 2015 a fost un an aniversar pentru că s-a împlinit un sfert de secol de la înființarea Uniunii Ucrainenilor din România (UUR). Pentru a marca aniversarea a 25 de ani de la fondarea organizației UUR – eveniment cu ample rezonanțe în viața ucrainenilor din România – la Sighetu Marmației și în alte centre din țară au avut loc ample manifestări culturale, precum și acordarea medaliei jubiliare lide­rilor care s-au remarcat în activitatea de organizație. 

        Ne-am respectat și în anul care a trecut sărbătorile ucrainene (cu rezonanță religioasă). Participarea ucrainenilor la manifestările dedicate sărbătorilor a creat o atmosferă de sărbătoare, optimism și speranță într-un an mai bun. Crăciunul, de exemplu, a fost celebrat (pe stil vechi și pe stil nou) în majoritatea filialelor noastre prin organizarea Festivalului de colinde. Cei tineri s-au alăturat generației de mijloc în celebrarea sărbătorilor, iar cei vârstnici au retrăit atmosfera propriei copilării, încercând sentimentul că „lanțul de aur“ al gene­rațiilor, în pofida diminuării numerice, continuă. A fost un prilej de verificare a faptului că reînnoirea firului valorilor noastre ucrainene dinspre trecut spre viitor funcționează. 

         A doua zi, Cărciunul a fost sărbătorit în sânul comunității. Sala mare a filialei București a UUR a reunit un număr important de ucraineni. Cei prezenți au consumat bucate tradiționale, au cântat cântece/colinde de o tulburătoare frumusețe și s-au simțit bine împreună. 

         Ucrainenii din România au continuat să fie o comunitate cu o puternică viață culturală. Rezultatele pe care le-am obținut nu ar fi fost posibile dacă nu am fi beneficiat de sprijinul financiar al Guvernului României. Datorită acestei susțineri, organizația noastră a desfășurat multiple activități de promovare și dezvoltare a identității ucrainene cuprinse în Planul de acțiuni/proiecte culturale ale UUR pe anul 2015. 

          Am dezvoltat în continuare relații cu organizații ale minorităților naționale, buna înțelegere interetnică, respectul reciproc, participând cu formații artistice la cunoscutul Festival Interetnic „Conviețuiri“, ediția a XXII-a, Joc la nuntă-n Bucovina, Festivalul Interetnic „Săptămâna diversității la Iași“, Festivalul Internațional „Întâlniri bucovinene“, ediția a XXVI-a, Seară lite­rar-artistică interetnică ș.a. Proiectele menționate ale UUR au adus în fața unui public care este tot mai receptiv, tradițiile și cultura minorităților care trăiesc, de secole, pe aceste meleaguri. 

          Am luat parte la Festivalul „ProEtnica“ de la Sighișoara (20-23 august 2015) cu Ansamblul de dansuri „Kozaciok“ din Bălcăuți, care s-a bucurat de un deosebit succes. 

          Aproape toate filialele UUR au adus omagiul lor limbii ucrainene cu prilejul Zilei Internaționale a Limbii Materne și celui mai mare poet ucrainean, Taras Șevcenko, unul dintre cei mai însemnați reprezentanți ai romantismului literar slav și european. 

          Și în anul care a trecut, am desfășurat și am susținut programe de educație ale elevilor (Concurs de recitare a poeziei ucrainene, Olimpiada de limba și literatura ucraineană), am omagiat mari personalități ucrainene în cele mai variate domenii. 

          Semnificativ – am fost parteneri ai organizării Simpozionului Internațional „Zilele culturii slave“, desfășurat la Cluj-Napoca, în perioada 21-23 mai 2015. Cadre universitare și cercetători din rândul nostru au susținut interesante comunicări. 

          Evenimentul cultural al anului pentru ucraineni a fost „Zilele filmului ucrainean“, desfășurat la Muzeul Țăranului Român (studioul „Horia Bernea“) din București, în perioada 10-14 iunie 2015. A fost prima manifestare cinematografică dedicată în exclusivitate filmelor ucrainene. Timp de patru zile, publicul român a urmărit cu interes filmele documentare și artistice proiectate. 

          Activitatea culturală a UUR s-a evi­dențiat, de asemenea, prin editarea de cărți (aproape 20 la număr) și prin publicistică ancorată în actualitatea comunitară. 

          În anul care a trecut, UUR și-a amplificat relațiile cu marile organizații de peste hotare, prin participarea repre­zentanților noștri la importante reuniuni. 

          Anul 2016 începe sub auspicii dătătoare de speranță. Cel de-al VII-lea Congres al UUR, desfășurat în zilele de 30-31 octombrie 2015, și-a desemnat o nouă conducere, alegând noi lideri sau confirmându-i pe cei vechi. Noii aleși își con­centrează energia acum pentru a duce la bun sfârșit „Planul de acțiuni/proiecte culturale ale UUR pe anul 2016“. 

          Nu trebuie să uităm, însă, că purtăm pe umerii noștri responsabilitatea pentru situația populației ucrainene din România, că este absolut necesar să veghem la unitatea comunității ucrainene fără de care am putea deveni o pradă ușoară a celor care urmăresc dezbinarea noastră. 

          Cu ocazia noului an 2016, doresc să transmit fiecărui membru al comunității, în parte, precum și tuturor ucrainenilor, un an bun, sănătate, fericire, prosperitate! Fie ca pacea să se reverse asupra întregului popor ucrainean! 

                                                                                                                    Ion ROBCIUC

         Încă din copilărie, în cuvintele limbii materne omul descoperă o lume magică. Formată de-a lungul mileniilor, limba este o comoară nepreţuită a unui popor, ea reflectând caracterul, istoria, tradiţiile, cu alte cuvinte, însăşi viaţa oamenilor. Este moştenirea sacrală unui popor, care se transmite din generaţie în generaţie pe cale scrisă sau verbală. A învăţa o limbă, aşadar, înseamnă a cunoaşte identitatea, personalitatea şi sufletul poporului care o vorbeşte. Omul poate să-şi părăsească patria şi să nu mai audă limba lui maternă, însă în subconştientul său vor rămâne pentru totdeauna cântecele de leagăn, poveştile şi legendele auzite de la părinţi şi bunici.  

        Oamenii care uită sau dispreţuiesc limba lor maternă îşi reneagă propria identitate naţională, culturală etc., cei mai mulţi nefiind conştienţi de faptul că, în acest fel, îşi diminuează şansele la o dezvoltare spirituală şi sufletească armonioasă. Un popor poate reconstrui aproape orice, de la economie până la societate, însă nu poate reconstrui limba, iar o naţiune fără identitate lingvistică proprie încetează să mai existe. 

        Când un popor, din cauza anumitor factori perturbatori, sau sub presiunea circumstanţelor externe, încetează să preţuiască bunul său cel mai important – limba naţională – renunţă la comorile cele mai preţioase dobândite de la strămoşii săi, condamnându-se inevitabil la pieire. Istoria a confirmat, din păcate, acest lucru. 

         De-a lungul timpului, au existat nenumărate tentative din partea marilor imperii, uneori realizate parţial, de a anihila limba ucraineană, prin subjugare economică, politică şi socială a poporului ucrainean. Încă din faşă, soarta limbii ucrainene a fost una tragică: de la limitarea utilizării ei în viaţă de zi cu zi până la interzicerea ei totală. Nădăjduim că acele vremuri au apus pentru totdeauna, iar limba ucraineană, în ciuda tuturor obstacolelor şi a vicisitudinilor politice, va continua să dăinuie mult timp de-acum încolo. 

         În istoria limbii ucrainene, găsim nu doar pagini triste, ci şi file care ne fac să fim mândri că suntem ucraineni. Literatura ucraineană, începând cu Hrihorii Skovoroda şi culminând cu marii clasici, printre care îi amintim pe Taras Şevcenko, Ivan Franko, Marko Vovciok, Ivan Neciui-Levyţkyi etc., folclorul sau ştiinţele exacte cu reprezentanţii săi de seamă, ne oferă exemple evidente de dragoste pentru limba ucraineană, izvor dătător de viaţă. Limba ucraineană este supranumită şi limba călinului roşu sau limba privighetorilor, atât călinul cât şi privighetoarea fiind simboluri ale poporului ucrainean. Totodată, un număr însemnat de personalităţi care s-au afirmat în diverse domenii cu impact mondial sunt de origine ucraineană: O. Dovjenko, L. Gurcenko, M. Bulgakov, N. Gogol şi lista poate continua. 

         În ceea ce-i priveşte pe ucrainenii din România, aceştia sunt atestaţi în nordul ţării de cel puţin şapte secole, marea majoritate stabilindu-se în Maramureş şi Suceava. Însă, ucrainenii sunt răspândiţi şi în alte zone ale ţării: Banat, Dobrogea şi Transilvania. Învăţarea limbii ucrainene literare din şcolile unde există secţiile de ucraineană ar trebui să meargă în paralel cu păstrarea şi cultivarea graiurilor limbii ucrainene care se vorbesc pe teritoriul ţării noastre, fie ele transcarpatice, huţule, bucovinene şi de stepă, căci cu ajutorul acestora se păstrează obiceiurile şi tradiţiile seculare, lăsate moştenire de strămoşii noştri. 

         Trebuie menţionat un aspect important în ceea ce priveşte originalitatea şi farmecul limbii ucrainene, şi anume, la un concurs de frumuseţe al limbilor de la Paris, din anul 1934, limba ucraineană a ocupat locul al treilea, după limbile franceză şi persană, în urma mai multor criterii cum ar fi fonetica, structura frazei, frazeologia şi, în general, vocabularul. De asemenea, a ocupat locul doi, după limba italiană, la concursul celor mai melodioase limbi. 

        Asemeni celorlalte limbi oficiale ale Uniunii Europene, şi limba ucraineană este parte a întregului lingvistic european. 

        Cu prilejul Zilei Internaţionale a Limbii Materne, sărbătorită pe 21 februarie, doresc ca fiecare ucrainean din România, şi nu numai, să cultive, însufleţit de sentimentul naţional, pasiunea pentru limba maternă, ca element de identitate şi demnitate în contextul multilingvistic european şi universal. 

          A devenit o tradiție ca ȋn orașul maramureșan Sighetu Marmației, între Crăciun și Anul Nou, după stil vechi, prin centrul orașului și nu numai, să auzim cuvintele ,,Hristos se naște-Slăviţi-L“.    

            Aceste cuvinte importante au putut fi auzite și în acest an, în perioada 9-11 ianuarie, atunci când orga­nizaţia judeţeană Maramureș a Uniunii Ucraine­nilor din România a găzduit a 23-a ediţie a Festivalului inter­naţional de colinde ucrainene și tradiţii de iarnă la ucraineni. 

          Peste 700 de colindători au luat parte anul acesta la slujba de duminică, oficiată la Biserica Ortodoxă Ucraineană din Sighetu Marmaţiei, care după binecuvântare, au format coloana oficială și au defilat prin centrul orașului, prezentând tradiţiile și obiceiurile de iarnă a ucrainenilor din fiecare colţ al ţării și chiar de peste hotare. 

          Deschiderea oficială a avut loc duminică, 10 ianuarie, la Școala de Muzică ,,George Enescu’’ și i-a revenit președintelui organizaţiei judeţene Maramureș a Uniunii Ucrainenilor din România, dl Miroslav Petreţchi, care a prezentat grupurile de colindători și oaspeţii prezenţi la acţiune, după care, președintele Uniunii Ucrainenilor din România, dl Nicolae Miroslav Petreţchi, a ȋnmânat diplome tuturor celor care au sus­ţinut și au contribuit la menţinerea și promovarea uneia dintre cele mai importante acţiuni organizate de Uniune.   

          Aceste cuvinte importante au putut fi auzite și în acest an, în perioada 9-11 ianuarie, atunci când orga­nizaţia judeţeană Maramureș a Uniunii Ucraine­nilor din România a găzduit a 23-a ediţie a Festivalului inter­naţional de colinde ucrainene și tradiţii de iarnă la ucraineni. 

          Peste 700 de colindători au luat parte anul acesta la slujba de duminică, oficiată la Biserica Ortodoxă Ucraineană din Sighetu Marmaţiei, care după binecuvântare, au format coloana oficială și au defilat prin centrul orașului, prezentând tradiţiile și obiceiurile de iarnă a ucrainenilor din fiecare colţ al ţării și chiar de peste hotare. 

          Deschiderea oficială a avut loc duminică, 10 ianuarie, la Școala de Muzică ,,George Enescu’’ și i-a revenit președintelui organizaţiei judeţene Maramureș a Uniunii Ucrainenilor din România, dl Miroslav Petreţchi, care a prezentat grupurile de colindători și oaspeţii prezenţi la acţiune, după care, președintele Uniunii Ucrainenilor din România, dl Nicolae Miroslav Petreţchi, a ȋnmânat diplome tuturor celor care au sus­ţinut și au contribuit la menţinerea și promovarea uneia dintre cele mai importante acţiuni organizate de Uniune. 

           De menţionat este faptul că, la festivalul de anul acesta, au luat parte colindători din Kiev, Verchovyna, Rachiv, Luhansk, Ungaria și judeţele Tulcea, Iași, Botoșani, Suceava, Cluj, Satu Mare, Timiș, Caraș-Severin și localităţile maramureșene Poienile de sub Munte, Repedea, Ruscova, Crasna, Valea Viseului, Bistra, Coștiui, Rona de Sus, Lunca la Tisa, Bocicoiu Mare, Crăciunești, Remeţi etc. 

           Totodată, la festival au luat parte: Jaroslava Hartyáni, prim-vicepreședinte al Congresului Mondial al Ucrainenilor, președinta Congresului European al Ucrainenilor și deputat ȋn Parlamentul Ungariei; Alla Kendzera, președinta secretariatului Asociației ,,Ucraina-Lumea“; Vasyl Brovciuk, directorul Administraţiei raionale; Myroslava Korneliuk, vicepreședinta Direcţiei de Cultură a raionului Rachiv; Ivan Șkindiuk, președintele Consiliului Raional Verchovyna; Ivan Makivnyciuk, vicepreședintele Consiliului Raional Verchovyna; Elvira Codrea, consilier ȋn cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice, Pralea Spiridon, manager al Centrului de Cultură Sighetu Marmaţiei; Ioan Dubovici, specialist ȋn drept interna­ţional; Vasile Moiș, membru de onoare UUR; prim-vicepreședinţi: Liber Ivan, Semciuc Victor, Pasen­ciuc Vasile; vicepreședinţi UUR: Sambor Ana, Victor Hrihorciuc, Cernencu Dumitru, Traista Mihai, Herbil Ioan; Liuba Horvat, secretar general; Buciuta Vasile, trezorier UUR; Ilie Sauciuc, membru al Consiliului UUR, președinte al organizaţiei judeţene Suceava a UUR; Mariciuc Pintea, membru al Consiliului UUR și președinte al organizaţiei locale Ruscova a UUR; Fartușnic Dorina, administrator al UUR, președinţi ai organizaţiilor locale ale UUR: Brașoveanu Mariana, Chifa Ștefan, Recalo Ioan, Ledia Spivaliuc, Mocernac Gheorghe, Oprișan Elek, Ciubica Maria, Greceniuc Ioan, Cȋmpan Ostap, Lauruc Mihai etc.  

            Așa cum bine știţi, acest festival este tradiţional pentru ucrainenii din România și a devenit un fenomen ȋn viaţa culturală din România, ȋn special ȋn viaţa ucrainenilor, care, datorită muncii și străduinţei, au reușit să menţină preţioasele tradiţii de iarnă din toate colţurile ţării. 

           Festivalul de colinde și obiceiuri de iarnă la ucraineni, care de 23 de ani se desfășoară la Sighetu Marmaţiei, este una dintre cele mai importante actiuni culturale organizate de Uniunea Ucrainenilor din România și ocupă un rol important ȋn viaţa noastră nu doar prin faptul că are loc ȋn judeţul ȋn care trăiesc peste 60% din totalul populaţiei ucrainene din România, ci și prin aceea că, la acest festival, participă peste 750 de colindători din toate colţurile ţării și chiar din afara ei, acumulând multă popularitate și educând generaţiile tinere în spiritul dragostei faţă de tradiţiile, obiceiurile și cultura ucraineană. 

           Acest lucru, ȋl putem vedea, observând un număr tot mai mare de tineri, care participă la aceasta acţiune culturală. Putem să fim mândri de faptul că predecesorii noștri, cu succes și dăruinţă, au transmis mai departe experiența lor, pe care, la rândul nostru, va trebui să o transmitem, la un moment dat. 

           Cel mai important lucru este că festivalul a fost unul reușit, iar după părerea noastră și nu numai, ȋncă o dată, organizatorii și colindătorii prezenţi la cea de-a 23-a ediţie a Festivalului de colinde și obiceiuri de iarnă la ucraineni, au ridicat nivelul acestei acţiuni, drept pentru care trebuie să mulţumim conducătorilor ansamblurilor și colindătorilor, care cu toate că au parcurs distanţe considerabile pentru a lua parte la acest festival, au reușit să prezinte tradiţiile și obiceiurile ucrainene transmise din generaţie ȋn generaţie. 

            Pe această cale, vreau să felicit organizatorii principali și anume Comitetul organizaţiei judeţene Maramureș al Uniunii Ucrainenilor din România, ȋmpreună cu președintele acesteia, pentru faptul că ȋn fiecare an organizează cu succes și găzduiesc acest important festival pentru ucrainenii din România. 

            Nu ȋn ultimul rând, trebuie să mulţumim pentru participare invitaţilor noștri din Ungaria, Ucraina și România care își aduc contribuția la păstrarea și promovarea tradiţiilor, obiceiurilor și culturii ucrainene. 

                                                                                              Nicolae Miroslav Petreţchi, 

                                                                                                          președintele UUR