Agenda deputatului – iulie 2019

Luna care a precedat încheierii primei sesiuni parlamentare din acest a fost marcată de mai multe întrebări scrise adresate miniștrilor în responsabilitatea cărora deputatul U.U.R. consemnase deficiențe de organizare sau de funcționare semnalate de alegători.

După natura gravității situației sau, când a fost cazul, după nivelul de persistență a lipsurilor, intervențiile domnului NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI de la Tribuna Parlamentului au avut un ton obișnuit sau ferm. Este și ordinea consemnării acestor întrebări în rubrica de față pe care o inaugurăm cu demersul îndreptat spre Secretarul de Stat pentru Culte, instituția ce pare a se specializa în „dusul cu vorba” și angajamente neonorate.
.

OPACITATEA DOMNULUI OPASCHI

În sensul celor precizate în caseta introductivă, reproducem practic integral întrebarea scrisă adresată Domnului Sectretar de Stat pentru Culte, VICTOR OPASCHI

Întrebarea scrisă adresată Domnului Sectretar de Stat pentru Culte, VICTOR OPASCHI

„Relațiile instituționale între reprezentantul comunității etnice a ucrainenilor din România și Departamentul pe care îl conduceți debutaseră promițător. Am asigurat ierarhii, clerul și mirenii etniei noastre că putem spera într-o susținere sinceră și corectă a bisericilor ortodoxe ucrainene, nediscriminatorie față de alte culte, rituri, confesiuni.

     Am fost și suntem dezamăgiți. 

     Discuțiile noastre de lucru – tot mai rare, pentru că deveniți tot mai puțin abordabil – în loc să contribuie la transformarea în fapte a promisiunilor și asigurărilor Departamentului pe care îl conduceți, apar, retrospectiv, ca prilejuri de tergiversare, explicații neconforme cu adevărul, transfer de responsabilități spre alte entități. 

     Dosarele complete de finanțare depuse de 4 parohii ortodoxe ucrainene ( Sf.Mare Mc.Pantelimon din Repedea – Maramureș, poziția 776 pe site-ul Departamentului, Acoperământul Maicii Domnului din Bălcăuți – Suceava, poziția 1061 pe site, Adormirea Maicii Domnului – Timișoara, poziția 1196, respectiv Sf. Arhangheli Mihai și Gavriil din Crișan-Tulcea, poziția 1223) așteaptă finanțarea încă din primăvara anului 2018. 

      Între timp, solicitările altor culte, corespunzătoare unor comunități etnice evident mai restrânse, se bucură de bunăvoința Dvs.  

     Dorim, atât ca solicitanți, dar și în principiu, din punct de vedere civic, să aflăm răspunsuri la următoarele întrebări: 

     – Care sunt criteriile după care aprobați alocările și finanțările? 

     – Ce loc ocupă între acele criterii cuprinderea comunității etnice, indicator al efectivului prezumat al credincioșilor?

     – Ce categorie de criterii – politice, geopolitice, ecumenice, clientelare etc – concurează criteriul numărului de credincioși? 

     – Este nevoie de modificări legislative pentru a se asigura transparența deciziilor luate în acest domeniu?

     Osebit de cele arătate, mai aducem în discuție un alt tip de exemplu privind seriozitatea comunicării cu Departamentul pe care îl conduceți. Credincioșii ucraineni din București au aflat de asigurările Dvs. că există 3 amplasamente posibile pentru edificarea unei biserici, dar că documentațiile au fost blocate pentru avize ale Ministerului Apărării Naționale. Discutând problema cu conducerea Ministerului Apărării Naționale ni s-a spus că la M.A.P.N. nu a fost depusă nicio solicitare din partea Secretariatului de Stat pentru Culte privind obținerea unui teren pentru biserica ucraineană din București. Vă rugăm să ne comunicați coordonatele demersurilor întreprinse – dacă acestea au fost făcute – și traseul acestor demersuri până în prezent.” 

DESPRE TÂRÂTOARE DIN PAJIȘTI ȘI BIROURI

Aparent de domeniul faptului divers, cazurile de persoane mușcate de vipere au scos în evidență un dezinteres la Ministerul Sănătății pe care deputatul U.U.R. l-a caracterizat ca fiind „unic în lume”. Ca urmare, deputatul U.U.R. a adresat în mod oficial doamnei Ministru al Sănătății, SORINA PINTEA, următoarele întrebări:

     „Pentru că a venit sezonul cald, în etajul de altitudine joasă al munților din județele Maramureș, Suceava, Caraș Severin etc., și-au făcut simțită prezența și viperele, fiind perioada de împerechere a acestora. Întâlnirile cu șerpii pe munte devin din ce în ce mai dese și în cele mai nebănuite locuri. Probabilitatea de a le întâlni în această perioadă este foarte mare, fiind și vacanța școlară de vară.  

      Cazul cel mai recent este cel din 18 iunie a.c., când un copil a fost mușcat de o viperă la Râul Sadului, județul Sibiu. Din păcate, Spitalul județean din Sibiu nu dispunea de ser antiviperin, copilul fiind tratat abia la opt ore după ce a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul unității medicale. Motivul invocat pentru lipsa serului era o criză la nivel național, neexistând în momentul de față stocuri pentru un asemenea vaccin. Prin urmare, s-a decis aducerea unui astfel de ser de la Spitalul județean Alba, doar că acesta era expirat de la finele lunii mai.  

       De asemenea, la Hunedoara, cu munți în care trăiesc vipere cu corn (mult mai periculoase decât cele din alte zone ale țării), serul antiviperin a expirat la finele lunii trecute. La începutul acestei săptămâni, unui turist din Caraş Severin, muşcat de viperă, i s-a administrat ultima doză de ser existentă în spital. 

       Am analizat situația în mai multe județe ale țării, de unde am aflat că în ultimele zile serul antiviperin lipsește din stocul majorității spitalelor mari.  

      Este o situație intolerabilă și reflectă un dezinteres unic în lume. Subliniem că situația nu se constată la unități spitalicești locale, deși ar fi normal ca serul să existe cât mai aproape de zonele de risc, ci la spitalele județene. Cu alte cuvinte, preocuparea pentru asistența medicală în astfel de zone este ZERO, accidentații fiind puși, prin birocrație și nepăsarea funcționarilor Dvs., în postura de condamnați la moarte.

     Stimată Doamnă Ministru,  

     Față de cele arătate vă adresez următoarele întrebări: 

     Dacă la nivelul Ministerul pe care îl conduceți există o bază de date cu spitalele care nu dispun de doze de ser antiviperin? 

     De ce nu se actualizează stocul de ser antiviperin? 

     Ce măsuri concrete vor fi luate de Ministerul Sănătății pentru ca situația de anul acesta să nu se repete? 

     Până la ce dată spitalele din țara noastră, în special cele din zonele montane, vor fi asigurate cu necesarul minim de doze de ser antiviperin?” 

OMUL ESTE VÂNĂTOR SAU VÂNAT ?

 Vânătorii pot face victime nu numai când trag cu arma greșit, ci și când nu trag deloc. Înmulțirea necontrolată a unor specii de animale sălbatice mari antrenează producerea de victime și pagube în zonele aferente arealelor naturale suprapopulate.

       Pe această temă, deputatul U.U.R. a adresat domnului Ministru al Apelor și Pădurilor IOAN DENEȘ o foarte argumentată întrebare scrisă din care spicuium:  

      „Mă adresez Domniei Voastre ca urmare a ultimelor evenimente datorate creşterii populaţiei unor specii de animale. Sunteţi la curent cu faptul că la anumite direcții silvice județene sunt depuse, aproape zilnic, sesizări privind pagubele produse de urşi, șacali etc, iar unele dintre sesizări privesc atacurile animalelor sălbatice soldate cu pierderi de vieţi omeneşti. Putem adăuga dezechilibrul produs în lanţul trofic al faunei, în anumite județe numărul de exemplare fiind dublu față de efectivul optim.  

      Din cauza numărului prea mare de animale şi a hranei reduse, acestea ies din habitatul lor şi ajung ȋn satele sau oraşele din apropiere ȋn căutare de hrană intrȃnd astfel ȋn contact cu oamenii, inclusiv copii.  

     Am făcut o analiză a Ordinului nr. 673/2019 emis de Domnia Voastră, privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vȃnătoarea este permisă pentru perioada 15 mai 2019 – 14 mai 2020 şi am observat reglementări doar pentru anumite specii (ciocȃrlie, prepeliţă, gâscă de vară, gârliță mare, lișiță, sitra de pădure, speciile de rațe admise la vânătoare, cerb comun, cerb lopătar, porc mistreţ, șacal, vulpe, cioară, grivă și coțofană), fără a face referire la speciile de urşi de pe teritoriul ţării. 

      Faţă de aceasta, Domnule Ministru, vă solicit să-mi comunicați următoarele: 

      Criteriile în baza cărora au fost stabilite cotele de vănătoare?

      Ce măsuri concrete veţi dispune pentru a menține efectivul optim de urși de pe teritoriul României? 

      Dacă Ministerul pe care îl conduceți are prevăzut un program național pentru relocarea exemplarelor ce provoacă pagube şi riscuri populației?” 

UN RĂSPUNS SERIOS DE LA MINISTERUL DE INTERNE

Cu puțin timp înainte de încheierea ministeriatului său, doamna CARMEN DANIELA DAN, fostul Ministru de Interne, a răspuns scris la întrebarea Deputatului U.U.R. despre disfuncțiile sistemului de avertizare RO-ALERT, întrebare pe care am publicat-o în numărul 385-386 al revistei noastre.
Redăm pasajele principale ale răspunsului primit de domnul deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI:

      „Referitor la transmiterea cu întârziere a mesajului de avertizare a populației din municipiul Baia Mare și localitățile învecinate, situația expusă a fost generată de o eroare a personalului din dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al Județului Maramureș (ISU Maramureș) în ceea ce privește operarea Sistemului de averizare a populației în situații de urgență RO-ALERT, persoana vinovată fiind sancționată disciplinar pentru îndeplinirea cu întârziere a atribuțiilor specifice, în raport cu procedura operațională incidentă.

      Pentru prevenirea înregistrării unor aspecte negative similare, Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au dispus măsuri pentru reinstruirea întregului personal cu atribuții de transmitere a mesajelor de avertizare a populației prin intermediul Sistemului RO-ALERT. Pentru transmiterea rapidă a informațiilor autorizate privind prognozarea unor fenomene meteorologice periculoase, a fost configurată o conexiune de tip voce de tip hot-line care permite intrarea în conferință a personalului cu atribuții din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Administrației Naționale de Meteorologie. Totodată, realizarea unei conexiuni de date automate între Centrul Național de Prognoze Meteorologice din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie și Sistemul RO-ALERT se află în atenția Serviciului de Telecomunicații Speciale. Astfel, prin interconectarea Sistemului RO-ALERT cu sistemul de Alertare Meteo al ANM se va scurta semnificativ timpul de creare și transmitere a mesajelor de avertizare și, implicit, vor fi diminuate eventualele erori de operare.” 

ÎNTÂLNIRE SPONTANĂ LA SULINA

 După cum se știe, una dintre principale acțiuni cultural-identitare ale comunității noastre etnice este Festivalul borșului pescăresc. Anul acesta, activitatea s-a desfășurat la Sulina în ziua de 8 iulie. Simultan se afla în zonă și doamna Prim-Ministru VIORICA DĂNCILĂ, cu o mică suită.

       Întâlnindu-se spontan cu dl.Ministru al Culturii, VALER DANIEL BREAZ și cu domnul MIHAI FIFOR, Președinte executiv al P.S.D., deputatul nostru a transmis Doamnei Prim-Ministru invitația de a se abate de la traseul stabilit. 

       Invitația a fost acceptată și onorată, aceasta întălnindu-se cu etnicii ucraineni și cu conducerea Uniunii Ucrainenilor din România, pe care a felicitat-o pentru modul în care aceasta apără interesele etnicilor ucraineni și îsi promovează valorile, după cum presupunem că lectorii publicației noastre au aflat din presa cotidiană sau electronică. 

Cititi in continuare…

Agenda deputatului – august 2020

Agenda deputatului – august 2020

 În această perioadă, dificilă pentru noi toți, generată de pandemia Covid-19, deputatul NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI...

Share This