Agenda deputatului – iulie 2021

DEMERSURI PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR SEMNALATE DE CETĂȚENI

Biserica ocupă un loc important în inimile ucrainenilor din România. Având în vedere acest fapt, deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi a solicitat Secretarului de Stat pentru Culte, Victor Opaschi, informații cu privire la stadiul îndeplinirii formalităților privind finanțarea lucrărilor pentru lăcașurile de cult, din localitățile cu etnici ucraineni, pentru care s-au depus documentațiile aferente.

În răspunsul primit recent de la Secretariatul de Stat pentru Culte, se menționează că instituția va face demersurile necesare ca toate solicitările de sprijin financiar transmise de către unitățile de cult să primească sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare.

În document este prezentată situația solicitărilor de sprijin financiar transmise Secretariatului de Stat pentru Culte de către unitățile de cult cu un număr mare de credincioși etnici ucraineni.

* * *

Președintele UUR, deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi și-a exprimat nemulțumirea legată de o serie de măsuri care vizează suspendarea temporară a circulației trenurilor de călători pe secția Timișoara Nord – Remetea Mică.

”În ciuda numeroaselor sesizări făcute în anii trecuți, constat, cu mâhnire, o continuare a practicii luării unor decizii cu privire la transportul feroviar de călători, în defavoarea cetățenilor. Din păcate, în multe situații, oamenii sunt privați de un mijloc de transport esențial, de multe ori singurul care le permite să ajungă la/de la locul de muncă, studii, etc., în special în localitățile din județele aflate la granița țării”, precizează parlamentarul în întrebarea scrisă, adresată ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Cătălin Drulă.

”Recent, am fost sesizat, din nou, de mai mulți cetățeni din localitatea Remetea Mică, județul Timiș, localitate în care conviețuiesc și numeroși etnici ucraineni, în legătură cu o situație care se repetă an de an, și anume „suprimarea temporară” a circulației trenurilor de călători nr. 2230/2231 și nr. 2234/2235, începând cu data de 01 iulie”, scrie Nicolae Miroslav Petrețchi.

Deputatul amintește că motivele care au stat la baza acestei decizii ar fi problemele generate de vegetația pe direcția Timișoara-Nord – Remetea Mică, dar și de eficiența trenurilor de călători. Această decizie îi pune în dificultate nu doar pe locuitorii din Remetea Mică, ci și pe cei din comunele învecinate, pentru care transportul feroviar constituie, de multe ori, singurul mijloc de transport accesibil.

”Am solicitat ministrului transporturilor și infrastructurii mai multe informații cu privire la această decizie regretabilă, și anume: pentru ce perioadă se suspendă circulația trenurilor de călători nr. 2230/2231 și nr. 2234/2235 și ce argumente au stat la baza acestei decizii. Totodată, am solicitat măsuri concrete pentru ca problemele generate de toaletarea vegetației să nu mai afecteze bunul mers al trenurilor de călători”, scrie reprezentantul ucrainenilor în Parlamentul României.

DECLARAȚII POLITICE

Una dintre problemele la care Nicolae Miroslav Petrețchi s-a referit în declarația politică prezentată marți, 15 iunie, în Parlament, este legată de accesul cetățenilor la serviciile de utilitate publică, în special la energie electrică. La acest capitol, România nu stă prea bine, pentru că un număr destul de mare de cetățeni nu sunt racordați la rețeaua de energie electrică, nemaivorbind de canalizare, apă potabilă sau gaz. Conform datelor Ministerului Energiei, în 2019, aproximativ 52.000 de gospodării nu aveau energie electrică, și mult mai multe sunt racordate la o rețea învechită.

Această realitate îngreunează foarte mult situația cetățenilor, în special în timpul pandemiei, generând efecte negative, cu impact major asupra întregii comunități. Exemplul concret îl constituie numărul mare de elevi care nu au reușit să participe la cursurile online, neavând acces la Internet din cauza lipsei de curent electric.

Din păcate, subiectul este intens promovat doar în timpul campaniilor electorale, când, în goana după voturi, competitorii electorali promit soluții miraculoase, uitând de ele odată cu finalizarea campaniei. Acest lucru coroborat cu lipsa de consecvență sau cu schimbarea strategiilor, ne-a adus în situația în care zeci de locuințe aflate la distanță mică de rețeaua de curent electric și de drumuri naționale sau europene, nu au acces la serviciile de electricitate.

Astfel de cazuri regăsim în localitățile aflate în Valea Ruscovei, Valea Vișeului (jud. Maramureș), comunele Brodina și Moldova Sulița (jud. Suceava), comuna Târnova (jud. Arad) sau comuna Agriș (jud. Satu Mare).

Parlamentarul amintește că nu o dată a ridicat acest subiect, primind asigurări că aceste probleme ale cetățenilor vor fi soluționate. Din nefericire, acest lucru nu s-a întâmplat. În declarația sa politică domnul Petrețchi a oferit și un exemplu recent edificator: în comuna Rona de Sus (jud. Maramureș), mai multe familii, aflate la doar câteva zeci de metri de DN 18, încearcă încă din 2007, fără succes, să se racordeze la rețeaua electrică, având toate avizele necesare în vederea demarării și finalizării construcțiilor. Mai mult, în loc de soluții la problema semnalată, nerezolvată de 14 ani, acești oameni sunt apostrofați tocmai de cei care le-au promis soluții miraculoase, pentru simplul fapt că și-au permis să prezinte situația lor autorităților centrale.

Văzând modul în care o pandemie poate amplifica efectele negative ale vechilor noastre probleme, consider că parlamentarii au obligația, ca în cel mai scurt timp, să găsească soluții eficiente, inclusiv prin implementarea unor reforme reale în domeniul energetic, care pot spori accesul cetățenilor la rețeaua de energie electrică – a declarat președintele UUR.

Ulterior Nicolae Miroslav Petrețchi a discutat acest subiect complex și cu secretarul de stat în Ministerului Energiei, Derzsi Akos. În cadrul întrevederii au fost abordate, punctual, aspecte care vizează asigurarea accesului la serviciile de electricitate a cetățenilor din toate localitățile mai sus amintite. În final deputatul a primit asigurări că toate aceste probleme, inclusiv cea a familiilor din Rona de Sus vor fi rezolvate în cel mai scurt timp posibil.

PROPUNERE DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI CAMEREI DEPUTAȚILOR

Întrebările, orale sau scrise, pe care parlamentarii le pot adresa Guvernului, miniștrilor sau altor conducători ai administrației publice, rămân un instrument important al dialogului dintre membrii Guvernului și cei ai Parlamentului, dedicați misiunii de reprezentare a intereselor cetățenilor.

Având in vedere acest lucru, Nicolae Miroslav Petrețchi a depus la Biroul Permanent al Camerei Deputaților două proiecte privind completarea și modificarea art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, care reglementează modalitatea în care sunt transmise răspunsurile la întrebările scrise formulate de către deputați.

Prima inițiativă prevede completarea art. 199, prin adăugarea unui nou alineat, care să reglementeze necesitatea reprezentantului autorității, desemnat cu prezentarea răspunsului oral, de a comunica, în scris, motivele care au condus la amânarea prezentării, în termenul stabilit, a răspunsurilor la întrebările adresate de deputați.

Iar cea de-a doua presupune modificarea alin. (3) al aceluiași articol în care este specificat timpul pe care îl au la dispoziție membrii Guvernului, miniștrii ori alți conducători ai organelor administrației publice pentru a prezenta răspunsurile, respectiv „30 de minute care urmează timpului afectat întrebărilor orale”.

Deoarece această durată conduce la prezentarea unui număr redus de răspunsuri, în special, în condițiile în care, răspunsul la o întrebare dă naștere unei replici a celui care a adresat întrebarea, parlamentarul a propus extinderea ei la 60 de minute, pentru a oferi posibilitatea membrilor Guvernului, miniștrilor ori altor conducători ai organelor administrației publice să prezinte răspunsuri la cât mai multe întrebări scrise, adresate de deputați.

Cititi in continuare…

Agenda deputatului – august 2020

Agenda deputatului – august 2020

 În această perioadă, dificilă pentru noi toți, generată de pandemia Covid-19, deputatul NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI...

Share This