Din activitatea Consiliului (Radei) Uniunii Ucrainenilor din România

UUR

Uniunea Ucrainenilor din România are ca scop apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene

Consiliul (Rada) UUR, întrunit în ședința ordinară de luni, 29 noiembrie, a adoptat mai multe hotărâri prin care încearcă să vină în sprijinul membrilor comunității ucrainene din România. Au fost analizate și aprobate, printre altele, 19 devize estimative privind organizarea de acțiuni culturale precum Ziua minorităților naționale, Pomul de Crăciun, Concert de colinde ucrainene, Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor, 1010 ani de la punerea pietrei de temelie a Catedralei Sfânta Sofia din Kiev.

De asemenea în cadrul ședinței au fost dezbătute și aprobate 82 de referate privind sprijinirea localităților cu populație majoritară ucraineană, sprijinirea bisericilor, inclusiv suplimentarea pachetelor pentru enoriași, ce vor fi distribuite cu ocazia sărbătorilor de iarnă, suplimentarea premiilor pentru participanții la concursul „Cel mai bun profesor”, organizat de Uniunea Ucrainenilor din România.

A fost aprobată tipărirea a 6 volume, și anume: ”Sărbătoare  3. Cu soarele în ochi” – autor  Corneliu Irod, Corul  mixt  ucrainean ”Alunul Verde”- autor Ivan Liber, ”Monografia satului  Lunca  la Tisa” – autor Ivan Hriniuc, ”Revelare în cuvânt” – antalogat de Volodymyr Antofiychuk, ”Nu-i ușor să ucizi un corb” și ”Nopți banale” – autor Iurii Lucan.

Membrii Consiliului (Radei) UUR au dezbătut un acord de colaborare cu Ambasada Ucrainei în România privind îmbunătățirea condițiilor de predare și învățare în unitățile de învățământ cu predare în limba ucraineană, prin dotarea acestora cu materiale didactice şi mijloace moderne de predare, au analizat oportunitatea semnării unui acord de colaborare cu TVR Cluj pentru promovarea culturii, datinilor și obiceiurilor minorității ucrainene, a ajutorării, din fonduri proprii, a unei familii din județul Timiș, a premierii cadrelor didactice, președinților și membrilor organizațiilor locale, care au avut o contribuţie deosebită la promovarea Uniunii Ucrainenilor din România.

Citiți în continuare…

Share This