20 martie a.c., la București, filiala București a Uniunii Ucrainenilor din România a organizat acțiunea culturală dedicată aniversării ,,204 ani de la nașterea lui Taras Șevcenko”. La acțiune au luat parte reprezentanții Parlamentului României, Guvernului, Uniunii Ucrainenilor din România, Ambasadei Ucrainei la București, Ministerului Educației Naționale, Inspectoratului Școlar din București, etc.