Uniunea Ucrainenilor din România si Comisia pentru cultură a Uniunii Ucrainenilor din România organizează cea de-a III-a ediție a Conferinței Internaționale „Ucrainenii din România: Istorie, contemporaneitate și perspective” care va avea loc în perioada 8-10 noiembrie 2019 la București. 

        La conferință se vor dezbate problemele legate de istoria, etnografia, antropologia, politologia, arta, învățământul și cultura ucrainenilor din România. 

        Vă rugăm să ne trimiteți până la data de 20 octombrie 2019 titlul și un scurt rezumat al comunicării dumneavoastră. Totodată pentru includerea articolului dumneavoastră în cel de-al treilea volum „Ucrainenii din România: Istorie, contemporaneitate și perspective” vă rugăm să ne trimiteți textele complete până la data de 8 noiembrie 2019 pe adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       Lucrările trebuie să corespundă următoarelor standarde tehnico-redacționale: 

      1. Cuvinte cheie în limbile engleză și română sau ucraineană (minim 5 cuvinte).

      2. Un scurt rezumat în limba engleză și română sau ucraineană, în jur de 15 rânduri, incluzând titlul în limba română sau ucraineană. 

      3. Тextul trebuie să fie scris în caractere Times New Roman, corp 12, spațiu 1,5, recomandăm minimum 10 pagini. 

     4. Textul trebuie să conțină și bibliografia folosită.  

     5. Fotografiile se trimit în format JPG sau TIF. 

 

        Uniunea Ucrainenilor din România asigură cazarea și masa pe timpul desfășurării conferinței. 

 

                                                       Comitetul de organizare