În perioada 30 noiembrie-1 decembrie 2019, delegația Uniunii Ucrainenilor din România, condusă de președintele UUR, deputat în Parlamentul României, Nicolae-Miroslav Petrețchi a participat la lucrările celui de-al XIII-lea Congres European al Ucrainenilor (EKU), care s-a desfășurat la Praga, Cehia. 

       În cadrul сongresului a fost prezentat raportul de activitate al EKU, a fost dezbătut și aprobat noul statut al EKU, strategia dezvoltării EKU pentru 2020-2025 și a fost aleasă noua conducere a EKU. 

       Bogdan Rajčinec, secretarul generalbal organizației ucrainenilor din Cehia a fost ales noul președinte al EKU. Bogdan Rajčinec o va înlocui pe doamna Iaroslava Horteani din Ungaria. 

       Președintele UUR Nicolae-Miroslav Petrețchi a fost ales membru în Prezidiul EKU. 

       Lucrările Congresului s-au încheiat cu dezbaterea și aprobarea Rezoluției celui de-al XIII-lea Congres al EKU.