Din agenda deputatului U.U.R. 

 

            Vacanța parlamentară prevăzută de Constituție între sesiunile unei legislaturi a permis înmulțirea deplasărilor deputatului în teritoriu. O parte din semnalările făcute de alegători au generat întrebări adresate membrilor Guvernului, modalitate de acțiune parlamentară posibil a fi desfășurată și în afara ședințelor Camerei. 

            Pe de altă parte, deputatul U.U.R. a putut stărui asupra unor aspecte desprinse din activitatea de diplomație parlamentară.  

 

LEGILE SE SCHIMBĂ, METEHNELE RĂMÂN  

 

            La o nouă deplasare în județul Timiș, domnul deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI a constatat două tendințe contradictorii legate de clasele cu predare în limba ucraineană de la Colegiul Național Iulia Hașdeu din Lugoj: pe de o parte numărul cererilor de înscriere și performanțele elevilor cresc, iar pe de altă parte factorii decidenți înclină spre transferarea claselor la o unitate de învățământ mai puțin prestigioasă. 

            Hotărât să determine înlăturarea unor asemenea tendințe și riscuri atât pentru anul școlar 2019-2020, cât și în perspectivă, deputatul s-a adresat doamnei ministru ECATERINA ANDRONESCU cu o prezentare atât a cazului concret, cât și a aspectelor de principiu: 

           „Cunoașteți, desigur, controversele create în societate față de intenția anunțată de elaborare a proiectului unei noi legi a educației naționale. Reticențele sunt explicabile: în timp. M.E.N. s-a dovedit mult prea dinamic în modificarea legislației și mult prea indiferent la aplicarea ei efectivă. 

           Vă ofer exemplul concret al respectării art.32 alin.(3) din Constituția României care consacră dreptul fundamental la învățământ în limba maternă al persoanelor aparținând minorităților naționale. 

           Pentru învățământul liceal, elevii aparținând minorității ucrainene au la dispoziție Liceul Taras Sevcenko din Sighetu Marmației, jud. Maramureș, Colegiul Tehnic Lațcu Vodă din Siret, jud.Suceava și câte o clasă pe nivel la Colegiul Național Iulia Hașdeu din Lugoj, jud.Timiș. Așadar, 3 unități situate în 3 puncte cardinale, la extremitatea geografică a țării, în funcție de densitatea populației de limbă ucraineană. Este suficient ca într-una dintre aceste unități de învățământ accesul să fie împiedicat pentru ca tineretul școlar din zona geografică respectivă să fie privat de posibilitatea exercitării efective a dreptului consfințit prin Constituția României. 

          Or aceasta se întâmplă în cazul Colegiului Național Iulia Hașdeu din Lugoj. Și se întâmplă în pofida faptului că solicitările etnicilor ucraineni au crescut depășind efectivele unei clase pe fiecare nivel, iar rezultatele la învățătură în clasele respective au devenit din ce în ce mai bune. 

           Intuim motivele personale ale unor membri ai consiliului de administrație al Colegiului care se pun în conflict de interese cu prevederea constituțională. Nu înțelegem însă atitudinea Inspectorului General Școlar pentru Județul Timiș, răspunzător de aplicarea în zonă a politicii statului în domeniul educației, care ne-a declarat ritos că nu va uza de prerogativele pe care le are pentru a determina reintrarea în legalitate și pentru a asigura satisfacerea cererilor deja depuse pentru anul școlar 2019-2020. 

           Problema este gravă și are 2 aspecte. Pe termen scurt - riscul ca clasa de limbă ucraineană să fie mutată arbitrar la un liceu care să descurajeze interesul elevilor performanți, lovind astfel direct în șansa lor de a învăța și în limba maternă. Pe termen lung, se lărgește anomalia de a se modifica mereu reglementările, fără ca ele să fie aplicate în viață cu seriozitate.

          Așteptăm un dublu răspuns: 

          1. Ce va întreprinde Ministerul pentru îndreptarea deciziei inoportune a C.A. al Colegiului Național Iulia Hașdeu din Lugoj și pentru înțelegerea de către conducerea I.S.J. Timiș a răspunderilor ce-i revin în aplicarea politicii statului? 

         2. Dacă proiectul viitoarei legi a educației naționale va întări prevederea art.45 alin.(1) a actualei legi cu măsuri care să garanteze exercitarea efectivă a dreptului constituțional și nu numai reproducerea formală a acestuia.” 

 

DE CE AU DISPĂRUT PANCARTELE BILINGVE? 

 

           Un alt demers prin modalitatea întrebărilor scrise din care cităm a fost făcut către doamna ministru CARMEN DANIELA DAN (Ministerul Afacerilor Interne): 

          ”Conform art.19 din Legea nr. 215/2001, ,,în unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând minorităților naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice aflate în subordinea acestora, precum și serviciile publice deconcentrate asigură folosirea, în raporturile cu aceștia, și a limbii materne”. 

           În jud. Maramureș, trăiesc peste 60% din etnicii ucraineni din România, o parte dintre localitățile în care aceștia conviețuiesc compact sunt traversate de DN18 Sighetu Marmației-Vișeu de Sus. 

           După reparațiile efectuate la partea carosabilă a DN 18 Sighetu Marmației, pancartele de la intrarea, respectiv ieșirea din localități (în care populația majoritară este de etnie ucraineană) au fost înlocuite, astfel încât acestea nu conțin denumirea localităților bilingv. 

          Cu toate că autoritățile locale au fost înștiințate, în repetate rânduri, de cele menționate mai sus, după aproape 7 ani, situația a rămas identică. 

          În concluzie, stimată Doamnă Ministru, vă rog să-mi comunicați: 

          1. Motivele pentru care, de aproape 7 ani, denumirea localităților cu populație majoritar ucraineană din jud. Maramureș, traversate de DN18, nu sunt înscrise bilingv, în conformitate cu dispozițiile art.19 din Legea nr.215/2001?

         2. Dacă Ministerul pe care îl conduceți a avut cunoștință despre cele prezentate în această întrebare?”.

 

SIGURANȚA CETĂȚEANULUI INDIFERENT DE APARTENENȚA ETNICĂ 

 

           Aplecat asupra doleanțelor aflate în teritoriu din partea oricăror cetățeni, indiferent de naționalitate, deputatul NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI a luat cunoștință de îngrijorările populației privind posibila creștere a infracționalității din cauza aplicării așa-zisului recurs compensatoriu. Prin prisma acestor îngrijorări deputatul a analizat și anumite precizări ale Ministrului Justiției, domnul TUDOREL TOADER, căruia i-a solicitat să lămurească poziția oficială în delicata problemă. Cităm din întrebările scrise: 

          ”După cum știți, mandatul unui deputat al minorităților naționale își extrage reprezentativitatea din întregul teritoriu, ceea ce implică și obligația de a cunoaște și exprima doleanțele cetățenilor din toate județele care formează bazinul său electoral. Cu prilejul activității desfășurate în teren, am constatat o nemulțumire extinsă față de situația - presupusă ori reală - că aplicarea recursului compensatoriu a dus la creșterea infracționalității și în special a faptelor comise cu violență. 

          Față de aceste îngrijorări ale populației, am luat cunoștință de două tipuri de reacție din partea coaliției aflate la guvernare: una este orientarea responsabilității controversatei soluții în sarcina fostului guvern tehnocrat - deci o repudiere a soluției legiferate - și alta a Domniei Voastre de a infirme efectele negative - deci de a susține soluția legiferată. 

          Ați declarat că numai 742 dintre condamnații puși în libertate în aplicarea recursului compensatoriu, respectiv 5,02%, au revenit în locurile de executare a pedepselor. Asigurarea pare liniștitoare, însă alegătorii continuă să fie nedumeriți din 2 motive, care constituie în același timp și cele 2 întrebări pe care vi le adresez: 

          1. Care este, în perioada de referință, dinamica clasării dosarelor pentru nedescoperirea autorilor? 

         2. Cuprinde reperul statistic avut în vedere în declarația Domniei Voastre și cazurile aflate în curs de soluționare ?

         Cu aceste precizări, cetățenii vor avea posibilitatea să înțeleagă corect ce fel de efecte produce recursul compensatoriu iar noi, parlamentarii, săanalizăm dacă va trebui să inițiem îmbunătățiri legislative”. 

 

O MISIUNE ONORANTĂ 

 

          Remarcându-se în activități anterioare de diplomație parlamentară, conducerea Camerei Deputaților i-a încredințat deputatului NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI misiunea de a participa la Conferința parlamentară privind Organizația Mondială a Comerțului, desfășurată la Geneva. 

          Organizația Mondială a Comerțului (OMC) este organizația inter-guvernamentală ce reglementează comerțul la nivel mondial. A fost creată prin intrarea în vigoare la 1 ianuarie 1995 a Acordului privind constituirea OMC semnat la Marrakech, la 15 aprilie 1994, care înlocuia Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) în vigoare din 1948. 

          OMC servește drept forum pentru negocieri în vederea formulării de politici comerciale și reguli în domeniul comerțului internațional, ce sunt cuprinse în acordurile sub egida OMC. Aceste acorduri au scopul liberalizării comerțului cu bunuri și a prestărilor de servicii, reducerea barierelor în calea comerțului și sporirea accesului pe piețele mondiale. De asemena, sunt reglementate aspecte legate de comerț în domenii precum drepturi de proprietate intelectuală și industrială, achiziții publice, reguli sanitare și fitosanitare etc.

          Funcțiile esențiale ale OMC sunt soluționarea diferendelor comerciale între state, monitorizarea implementării acordurilor comerciale de către statele membre, creșterea nivelului de transparență prin notificările pe care statele se angajază să le transmită către OMC, precum și examinarea politicilor comerciale ale statelor membre prin intermediul mecanismului de examinare. 

 

Observator 

DIN AGENDA DEPUTATULUI U.U.R. 

 

          Ultima lună a sesiunii de toamnă a Parlamentului a fost dominată de preocupările și dezbaterile pe trei teme: legislația penală, Legea pensiilor și Bugetul de stat. În mod firesc, acestea au fost și preocupările centrale ale deputatului U.U.R. fără a slăbi atenția pentru exercițiul drepturilor și libertăților de care se bucură și minoritatea ucraineană. Activitatea în sfera diplomației parlamentare a marcat și ea o nouă dimensiune.

 

O PROFESIUNE DE CREDINȚĂ 

 

           Se poate spune că a devenit un stil consacrat pertinența cu care deputatul NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI folosește ocaziile festive pentru a demonstra că retorica de sărbătoare nu trebuie să estompeze aspectele concrete, practice ale marilor principii. În acest stil s-a înscris și următoarea Declarație Politică expusă în Parlament cu ocazia zilei Minorităților Naționale 

           „Începând cu anul 2017, data de 18 decembrie este declarată prin lege drept Ziua Minorităților Naționale. Situarea acestei sărbători în intervalul sacru al idealurilor formulate în 1989 (16-22 decembrie) ne amintește și ne obligă să abordăm evenimentul nu numai ca un prilej de sărbătoare, ci și de reflecție. Să ne întrebăm deci: care e locul și rolul comunităților etnice în România contemporană? 

           Este recunoscută și pe plan internațional realitatea că regimul politic și Constituția României reprezintă model de bune practici în problematica minorităților naționale. Această apreciere e corelată cu exercițiul drepturilor și libertăților fundamentale. Este corect. Dar este destul?  

           Comunitatea etnicilor ucraineni - a treia ca mărime din statul nostru - se bucură de cadrul legislativ, instituițional și material pentru a-și păstra și afirma identitatea culturală. La fel și celelalte comunități etnice recunoscute prin lege. Dar pentru noi, parlamentarii minorităților naționale, sunt suficiente aceste preocupări cultural-etnografice?

           Fără îndoială că nu. O asemenea abordare ar fi prea comodă, prea lipsită de angajament civic, prea puțin responsabilă față de înalta demnitate de parlamentar.  

           Cetățenii etniilor pe care le reprezentăm nu trăiesc în vitrine de muzeu, nici în rezervații culturale. Ei conviețuiesc zi de zi cu românii și, în unele locuri, cu alte minorități naționale, împart împreună bucuriile și nevoile, au aceleași preocupări comunitar-teritoriale. Dacă ne rezumăm numai la preocupările etno-culturale, înseamnă că ne strâmtăm nepermis orizontul civic și politic. 

           Noi nu trebuie să fim în Camera Deputaților o prezență placidă, strict decorativă, necesară numeric la întrunirea cvorumului și atât. Răspunderea față de alegătorii noștri începe cu o prezență cât mai frecventă în teritoriu, cunoașterea doleanțelor atât specifice cât și comune întregii populații, susținerea lor cu mijloace parlamentare, alături de reprezentanții celorlalte formațiuni politice. Este, putem spune, aspectul concret al unității în diversitate. 

           .Așa înțeleg eu mandatul de parlamentar al comunității ucrainenilor din România și țin să afirm public acest crez, cu prilejul îmbucurător al celebrării Zilei Minorităților Naționale.” 

 

ASPECTE UITATE ÎN REFORMAREA JUSTIȚIEI 

 

           Preocuparea excesivă și dezbaterile, adesea redundante, legate de modificările în legislația penală au creat riscul de a se pierde din atenție celelalte probleme ale justiției, de a nu se vedea pădurea din cauza copacilor. Cum traseul propunerilor legislative este destul de greoi și nesigur pentru proiectele de reglementări ce emană din voința politică a coaliției aflate la guvernare, dl.deputat PETREȚCHI apelează și la celelate modalități puse de Constituție în competența parlamentarilor. 

           Remarcăm în această ordine de idei următoarea întrebare adresată scris domnului ministru al Justiției, TUDOREL TOADER: „Ce răspunderi își asumă Ministerul Justiției pentru asigurarea exercițiului libertăților cetățenești”.  

           Redăm integral argumentarea întrebării puse: 

           ”Enunțul întrebării e generat de 2 remarci. Într-o perioadă nu prea îndepărtată, ministerul pe care îl conduceți avea titulatura Ministerul Justiției și al Libertăților Cetățenești. A doua constatare e aceea că în practica instanțelor și în politica legislativă asigurarea exercițiului real al unor drepturi constituționale este privită adesea ca o problemă declarativă.

           Nu sunt nici pe departe adeptul părerii că politicile se îndeplinesc pur și simplu prin crearea unor structuri sau, cu atât mai puțin, prin denunirea acestora. Am în vedere și atribuțiile limitate ale Ministerului Justiției în monitorizarea practicii judiciare. Dar constat că, atât în politica legislativă, cât și în practica instanțelor judecătorești, esența constituțională a legilor este de multe ori estompată de rutină și tehnicism. 

           Aspectul cel mai cunoscut constă în numărul crescând al reglementărilor propuse de guvern care sunt ulterior amendate de Curtea Constituțională. De ce nu sunt prevenite aceste rebuturi normative, de ce crește numărul lor? 

           Un cu totul alt aspect e reprezentat de activitatea completelor care judecă în domeniul foarte simplu al înregistrării persoanelor juridice. Succinta legislație în materie prevede o procedură practic necontencioasă, cu termene foarte scurte. Este evident că legiuitorul a avut în vedere că de respectivele formalități depinde funcționarea, bunăoară, a asociațiilor și fundațiilor. Asta înseamnă, pe lângă exercitarea dreptului de asociere, și neîmpiedicarea exercițiului real al tuturor celorlalte drepturi și libertăți fundamentale care constituie, după caz, înseși scopul constituirii asociațiilor și fundațiilor. 

           Dacă dispuneți efectuarea unui studiu pe această temă, veți constata că procedurile prevăzute de lege nu numai că nu se îndeplinesc urgent sau în câteva săptămâni - cum prevede legea - ci durează luni după luni și chiar, atenție : ani de zile. Vă putem da exemple de dosare aflate pe rol de 3 sau de peste 3 ani de zile ! Oare cum își desfășoară activitatea în acest răstimp asociațiile și fundațiile, cum își gospodăresc resursele, cum pot asigura, conform statutului fiecăreia, exercițiul concret al drepturilor și libertăților pentru care sunt constituite ? 

           Și în domeniul simplu al constituirii persoanelor juridice, dar și în alte domenii, se extinde practica exercitării cu rea credință a liberului acces la justiție. Constituie această problemă măcar tema unui studiu, iar dacă a fost efectuat, cum e valorificat? 

           Închei pe terenul inițiativei legislative. Aveți semnale sau constatări care să vă determine să inițiați modificări ale reglementărilor introduse prin O.G. nr.26/2000, care se dovedesc depășite? Considerați o asemenea inițiativă atât de importantă încât să formeze obiectul atenției Guvernului, primul inițiator în ordinea enunțată prin articolul 74 al Constituției ? ”

           Vom ține la curent cititorii cu răspunsul pe care domnul Ministru este dator să-l dea verbal și scris. 

 

LICEUL „TARAS SEVCENKO” - victimă a birocrației și delăsării 

 

           Activitatea singurului liceu pedagogic cu predare în limba ucraineană are două mari suferințe: managementul defectuos - față de care Consiliul U.U.R. a acționat printr-o scrisoare deschisă ale cărei urmări vor sta în atenția Radei - și starea infrastructurii. Analizând cu reprezentanții Consiliului Municipal Sighetu Marmației cauzele neefectuării lucrărilor de întreținere și reparații la acest liceu, dl.deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI a constatat că bunele intenții ale autorităților locale s-au poticnit în delăsarea aparatului administrativ al Ministerului Educației Naționale. Deputatul U.U.R. s-a adresat scris doamnei ministru ECATERINA ANDRONESCU, semnalând situația răspicat, fără menajamente: 

           „ Cu toate că enunțul întrebării scrise e focalizat pe o situație concretă, sunt convins că, dispunând verificările cuvenite, veți descoperi disfuncționalități, lipsă de responsabilitate, manifestări de birocratism care par a se osifica în stilul de muncă al acestui minister la conducerea căruia s-au aflat, fără rezultate, atâția și atâția demnitari. 

           Vă voi da un exemplu antologic pentru starea de inerție, închistare, dezinteres, pe scurt iresponsabilitate a aparatului pe care îl conduceți. Este vorba de clădirea în care funcționează Liceul pedagogic „Taras Sevcenko” din Sighetu Marmației, județul Maramureș, cu predare în limba ucraineană, singurul cu acest profil din România. Clădirea se compune din 2 niveluri. Ambele sunt în proprietatea statului, respectiv în administrarea MEN prin intermediul I.S.J. Maramureș. Dar cum nimic nu poate fi simplu și firesc, fiecare etaj, deși au același proprietar, constituie obiectul unui titlu juridic separat. Aceasta pentru că în urmă cu foarte mulți ani, parterul găzduia clubul sportiv școlar. Clubul sportiv s-a răspândit între timp în spații din întregul municipiu, spațiul de la parter fiind ocupat de tot atâta vreme de liceul în limba ucraineană. Situația de fapt există, cum spuneam, încă din vremurile mandatelor Dvs. anterioare. 

           Clădirea are mare nevoie de reparații iar Consiliul municipal este decis să le facă. Documentația se împiedică de anacronismul situației juridice. S-au făcut multe și insistente demersuri ca M.E.N. să inițieze o hotărâre de Guvern care să regularizeze regimul juridic în funcție de situația faptică și de necesități. Funcționarii ministerului s-au întrecut în a cere acte peste acte, studii peste studii, referate peste referate, unele de-a dreptul ridicule. Când inventivitatea birocratică s-a epuizat, au băgat documentația exhaustivă în sertar și acolo a murit. Oficios, s-a mărturisit reprezentanților U.A.T. că, pur și simplu, nimeni nu vrea să se complice cu acest demers corect și de bun simț. Subliniez: fosta destinație de club sportiv a parterului a fost preluată de ani și ani de zile în alte locații, mult mai corespunzătoare.

           Neosteneala de a se aduce la zi, măcar după mulți ani, situația juridică a clădirii, împiedică primăria municipiului de a efectua lucrările de întreținere ce s-au dovedit mult mai stringente, adăugând acea clădire emblematică listei lungi de unități școlare necorespunzătoare procesului de învățământ.”

 

 LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

 

         La închiderea ediției, domnul deputat PETREȚCHI participa la lucrările Comisiei mixte interguvernamentale România-Ucraina. 

 

Observator 

 DIN AGENDA DEPUTATULUI U.U.R.

 

         Vom începe altfel această ediție a rubricii de față. Vom începe amintind primele două relatări din numărul precedent ( 365 - 368/august-septembrie 2018). Titlurile le rezumau perfect: „Ordonanță a Guvernului care stârnește nedumeriri” respectiv „Urmează alte măsuri”. Continuăm din acest punct relatarea.

 

N-A MAI FOST NEVOIE DE „ALTE MĂSURI” 

 

        Era vorba de Ordonanța Guvernului nr.9 din data de 23 august a.c. Exact! Până și ziua în care a fost adoptată constituie, parcă, o aluzie neinspirată. Prin Ordonanță se modifica Legea învățământului, iar reacția deputatului U.U.R. privea complectarea art.263, care avea ca efect „crearea de dificultăți și discriminări pentru învățământul în limba maternă”.

        Reproduceam, în continuare, pasaje largi din interpelările adresate de la tribuna Parlamentului de Dl.deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI Doamnei Prim-ministru VIORICA VASILICA DĂNCILĂ și Domnului Ministru al Educației Naționale VALENTIN POPA. 

         În cea de a doua știre, redam declarația Domnului deputat PETREȚCHI că va continua lupta cu alte mijloace legale, tot mai eficiente, convins că nu e simplu să se ajungă la abrogarea unei ordonanțe de guvern deja adoptate.

        Nu a mai fost cazul.  

       Intervențiile parlamentare ale deputatului U.U.R. au fost întărite și de reacția reprezentanților altor minorități etnice. De asemeni, Domnul deputat PETREȚCHI realiza contacte cu alți posibili cosemnatari ai unei inițiative legislative de abrogare a Ordonanței. 

       Spre lauda Guvernului, Doamna Prim-ministru a înțeles efectele nefericite și - sperăm - nedorite de executiv, drapate în savantele motivări ale fostului ministru și a inițiat abrogarea normei nocive, iar Domnul VALENTIN POPA a demisionat din funcția de Ministru al Educației Naționale. 

 

TOT DESPRE EDUCAȚIE 

 

        Poziția fermă a Deputatului U.U.R. în problemele dreptului la învățământ în limba maternă a fost reafirmată, în mod accentuat, cu prilejul Zilei Mondiale a Educației. Domnul NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI a rostit de la Tribuna Camerei Deputaților o declarație politică având ca temă „Educația și statul de drept”.

        O reproducem integral: 

       „Celebrăm Ziua Mondială a Educației. Evenimentul aniversar succede altor evenimente importante în sfera educației: începutul anului școlar și începutul anului universitar. 

         În 2018 există și un al patrulea eveniment semnificativ legat de educație: vacantarea portofoliului de ministru al educației naționale. Mai mult sau mai puțin ironic putem spune că și acesta este un eveniment ce poate fi sărbătorit. Curajul Guvernului și al coaliției majoritare de a se lipsi de serviciile Domnului VALENTIN POPA exact în perioada în care prezența sa fizică ar fi fost de neevitat la festivitățile școlar-universitare, trebuie salutat ca un triumf al regulilor democrației și statului de drept. 

        Mandatul ultimului ministru de resort e încărcat de performanțe negative. De la incultura propriei exprimări la greșelile antologice din noile manuale școlare - impuse prin „reformele” între ghilimele ale domniei sale - și de la extazul fabricilor de diplome din momentul învestirii până la gafa Ordonanței Guvernului nr.9 din 23 august a.c. mandatul domnului POPA a fost unul al regresului continuu. 

        Înțelesul acestui eșec este însă mai adânc. Non-profesionalismul s-a complectat într-un mod cât se poate de nefericit cu tendințele sale de încălcare a unor drepturi constituționale intrinseci democrației și spiritului european contemporan. 

       I-am adresat de la această înaltă tribună o interpelare sinceră semnalându-i caracterul neconstituțional al Ordonanței nr.9, al cărui inițiator a fost. Nu mi-a răspuns. Din fericire, Guvernul a procedat cu responsabilitate abrogând acel act normativ periculos, învrăjbitor. Morala cred că este evidentă: educația și statul de drept sunt de nedespărțit. Lumina culturii exclude practicile șicanatorii asupra drepturilor și libertăților câștigate, consolidate.

      Să sperăm că viitorul ministru al educației va respecta principiile statului de drept, drepturile și libertățile fundamentale, consecvent și sincer, neafectat de demagogie, subiectivism ori șovinism. 

       Comunitățile etnice fac parte din existența, cultura și educația acestei țări !”

 

PREZENT LA DESCHIDEREA ANULUI ȘCOLAR 

 

       Abordarea pragmatică a ocaziilor privite de alți politicieni drept șansă pentru retorica edulcorată nu a exclus dorința deputatului U.U.R. de a participa cu bucurie, gânduri și cuvânt senin la deschiderea festivă a anului școlar. Trebuind să aleagă între mai multe invitații sosite din teritoriu, Domnul NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI a optat pentru prezență la Școala Gimnazială din comuna Știuca, județul Timiș.

       La stabilirea opțiunii de deplasare au fost avute în vedere și alte semnalări transmise de Filiala Timiș a U.U.R. prin Președintele acesteia, Dl. GHEORGHE HLEBA. De altfel, Dl.HLEBA a însoțit permanent delegația formată, pe lângă Dl.deputat PETREȚCHI, de doamnele LIUBA IRINA HORVAT, Secretar General al U.U.R. și ELVIRA CODREA, consilier în Ministerul Educației Naționale. După festivitatea de deschidere, împreună cu Primarul localității, Dl. VASILE BEJERA, cu alți oficiali județeni și locali, a fost trecut în revistă sprijinul constant acordat de către U.U.R. școlilor cu clase de predare în limba ucraineană. Doamna Directora Școlii Gimnaziale, ANA BEJERA a mulțumit pentru sprijin, exprimându-și speranța că acesta va continua. 

        Analiza problemelor locale într-un spectru mai larg a continuat cu Primarul localității la sediul unității administrativ-teritoriale. 

 

SITUAȚIE ALARMANTĂ LA LUGOJ 

 

        În continuarea deplasării în județul Timiș, Dl.deputat și delegația U.U.R. s-au deplasat la Colegiul Național „Iulia Hașdeu” din Lugoj. Directoarea colegiului, Doamna LETIȚIA FEDORA, a prezentat cu franchețe starea deplorabilă a clădirii liceului, marile dificultăți financiare și greutățile subiective întâmpinate în colaborarea cu Consiliul Municipal.

        Dl.deputat a notat cu îngrijorare aspectele constatate, reținându-le spre analiză și căutare a căilor legale de rezolvare. 

 

PE ALE DELĂSĂRII VALURI 

 

       Faptul că rezervăm această rubrică, în totalitate, problemelor educației nu trebuie să surprindă. Dreptul constituțional la învățământ în limba maternă al minorităților naționale nu se exercită de la sine. Problemele practice sunt multe și diverse iar pentru deputatul U.U.R. constituie o preocupare prioritară. Asta înseamnă reacții diversificate, după natura dificultăților și după receptivitatea celor implicați. 

       Un exemplu de problemă specifică dar și de rezolvare promptă l-a reprezentat deplasarea Domnului deputat la Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, respectiv discuțiile cu Doamnele Inspector Școlar General LUCICA POPIȘCĂ, Inspector Școlar General adjunct MIRELA POPOV și cu Domnul Ispector Școlar pentru Minorități Naționale CASIAN NADEA.

        Tema a fost situația grupelor de elevi cu predare în limba ucraineană. Doamna Inspector Școlar General LUCICA POPIȘCĂ a dat asigurări că aceste grupe vor rămâne în continuare neschimbate. O altă problemă ridicată a fost cea a trecerii elevilor ucraineni în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România ( SIIIR). Deși în statisticile trimise către Ministerul Educației Naționale figura un număr destul de mare de elevi ucraineni pe raza județului Tulcea, în SIIIR nu au fost trecuți ca fiind etnici ucraineni, astfel că școlile nu au putut primi fondurile pentru aceștia. Doamna LUCICA POPIȘCĂ, deși la început a argumentat că informaticienii școlilor au afirmat că nu există opțiune pentru a trece elevii ucraineni (deși celelalte minorități de pe raza județului Tulcea aveau elevii trecuți în SIIIR), spre sfârșitul discuției a dat asigurări că în cursul aceleiași zile problema se va rezolva pentru ca școlile să primească fondurile aferente.

        Doamna Inspector Școlar General LUCICA POPIȘCĂ a mai fost informată de către Domnul deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI de apariția unor manuale noi pentru limba și literatura ucraineană și a asigurat că vor fi trimise adrese către școli pentru a se putea face comenzi pentru noile manuale. 

        La discuții au participat Dna LIUBA IRINA HORVAT, Secretar General al U.U.R., Doamna ELVIRA CODREA, consilier M.E.N. și Domnul DUMITRU CERNENCU, Președintele Filialei Tulcea a U.U.R.

 

OBSERVATOR 

 

DIN AGENDA DEPUTATULUI U.U.R. 

 

        De regulă ne străduim ca în această rubrică să relatăm despre cele mai noi activități ale parlamentarului U.U.R. Nu vom face excepție nici în această ediție. Totuși, spațiul limitat, ca în orice publicație pe suport hârtie, ne-a constrâns uneori să „sacrificăm” o parte din informații. Unele dintre acestea prezintă totuși interes, fie pentru anumite comunități locale ale ucrainenilor, fie pentru o imagine cât mai corectă asupra funcționării instituțiilor. 

        Vom încerca, în coloanele de față să îmbinăm cât mai echilibrat ultimele noutăți ale agendei parlamentarului, cu vești din perioada anterioară care așteptau la rând la tipar.

 

 GLASUL ROȚILOR DE TREN

 

       Am relatat în numărul 355-356 despre demersurile deputatului nostru de a se relua circulația anumitor trenuri locale din Banat. Între timp, Dl.deputat a primit de la Dl.primar al comunei Mașloc, jud.Timiș, următoarea scrisoare: 

        „ Comuna Mașloc, reprezentată prin Dl. Ionel Lupu, având funcția de primar, vă aducem mulțumiri în numele meu și al cetățenilor din comuna Mașloc pe care îi reprezint. Ca urmare a demersurilor efectuate de către dvs., pentru reintroducerea în circulație a unor trenuri, odată cu noul mers al trenurilor care va intra în vigoare în luna decembrie a.c. se va relua circulația pe ruta Timișoara Nord- Remetea Mică. 

        Trenurile de pe ruta respectivă sunt folosite și de elevii din ciclul profesional și liceal, iar odată cu desființarea acestei rute, unii elevi ar fi în imposibilitatea de a-și continua studiile, dat fiind faptul că nu toate liceele au internat pentru cazarea elevilor. 

        Cu considerație. ” 

        Urmărim dacă Ministerul Transporturilor se va ține de cuvânt. 

 

ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE 

 

        În numărul 363-364 al Curierului Ucrainean, am făcut publice fragmente din scrisoarea Dlui deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI adresată Ministerului Finanțelor Publice prin care se semnalau disfuncții în echilibrarea bugetele locale pentru anul în curs.

       La întrebarea adresată de la Tribuna Parlamentului, Secretarul de Stat din M.F.P. Dl. ATTILA GYORGY a transmis un răspuns oficial din care reproducem esențialul: 

       „Datele aferente anului 2016 utilizate la stabilirea sumelor de echilibrare pentru anul 2018 vor fi înlocuite cu datele rezultate în urma încheierii exercițiului financiar al anului 2017, indisponibile la data întocmirii bugetului de stat pe anul 2018.  

       Nu se va mai avea în vedere întregul excedent al unităților administrativ-teritoriale înregistrat la data de 31 decembrie 2017, ci doar acea parte a excedentului care nu are destinație specială, exceptând sumele destinate implementării proiectelor care beneficiază de finanțare de fonduri externe nerambursabile și cu sumele primite din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului”. 

 

DESPRE DREPTURI ȘI DESPRE ORDINE DE DREPT 

 

       Cititorii s-au obișnuit deja că deputatul U.U.R., datorită cuprinderii naționale a bazinului său electoral, are de rezolvat problemele cele mai diverse. În vară, alegătorii i-au semnalat o anomalie. Unii tineri ucraineni aleg carierea de polițist cu dorința de a o exercita după absolvire în localitățile din care provin, dar această perspectivă nu se mai împlinește la repartizare. Intenția lor unește dreptul ucrainenilor cu pondere semnificativă în anumite localități cu cerințele ordinii de drept. Dl.deputat apreciază ca nefirească situația ca la repartizarea absolvenților școlilor de poliție să nu se țină seama și de criteriul zonei natale.  

        În consecință, Dl.deputat PETREȚCHI s-a adresat Doamnei Ministru al Afacerilor Interne CARMEN DANIELA DAN. 

        Printr-un răspuns detaliat, Doamna Ministru al Afacerilor Interne a prezentat situația deficitului de cadre, din pricina căruia nici repartizările nu pot fi făcute ținându-se seama de toate doleanțele, prioritate având „eliminarea dezechilibrelor înregistrate la nivelul unităților în privința resurselor umane”. Soluția este eliminarea dezechilibrelor, iar în acest sens Doamna Ministru expune Domnului deputat o serie de măsuri concrete, din care amintim:

        *„ Suplimentarea în anul școlar 2017-2018 a cifrelor de școlarizare alocate Ministerului Afacerilor Interne de la 1.434 la 8.190 pentru învățământul postliceal ; *... Aprobarea deblocării a 1823 de posturi ...; * Până la sfârșitul anului 2020 se urmărește să fie atinsă ținta stabilită pentru acoperirea deficitului preponderent ...”.

 

UN RĂSPUNS NESATISFĂCĂTOR 

 

        În Maramureșul istoric, dar și în alte zone pastorale, se ivesc litigii între unii utilizatori ai pășunilor ceea ce blochează încasarea subvențiilor pentru întreținerea pajiștelor respective. Totuși, lucrările de întreținere sunt efectuate - este o obligație - dar după soluționarea litigiilor de către instanțele judecătorești, funcționarii APIA nu mai purced la reexaminarea cererilor, ori o întârzie nepermis, în vreme ce fermierii continuă să se achite de îndatoririle lor. 

         Dl.deputat a adresat mai multe întrebări pe această temă Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, dar răspunsul semnat de Dl.Ministru PETRE DAEA nu clarfică problema pusă. 

        Astfel, după expunerea unor generalități bine știute despre Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (APIA), despre criteriile și procedurile de eligibilitate la acordarea subvențiilor, după reproducerea în extenso a unor norme legale, se ajunge în finalul răspunsului să se repete exact problema pusă:  

        „Dacă litigiul nu se rezolvă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificărilor, suprafața de teren supradeclarată nu este eligibilă la plată în anul curent de cerere, cu excepția cazurilor în care litigiul este soluționat în instanța judecătorească”.

          Dar asta era chiar problema pusă, că nu se reexaminează eligibilitatea după și în funcție de soluția instanței. 

        Pentru a reveni cu exemple concrete, Dl.deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI îi invită pe cei care s-au confruntat cu asemenea situații să comunice datele pe care le cunosc Cabinetului său parlamentar. 

 

 ÎNCREDERE ÎN LUCIDITATE

 

       De la Tribuna Camerei Deputaților, Domnul NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI a expus o declarație politică pe care o putem aprecia ca fiind de mare actualitate. Conținutul ei îndeamnă la încredere, dar și la reflecție: 

        „ Domnule Președinte de ședință, 

         Stimați colegi,

       Se apropie marea sărbătoare națională a României. Cetățeni fideli patriei lor de adopție, etnicii ucraineni sunt cu inima și cu gândul alături de întreaga societate românească. Prețuim cu atât mai mult conviețuirea într-un stat consolidat, cu cât tensiunile geopolitice de strictă actualitate, accentuate chiar acum, în Anul Centenarului, impun și mai mult ca România să fie și să rămână un stat consolidat. 

        Noi, ucrainenii din această țară, vedem în conceptul de stat consolidat și consecvența cu care se asigură drepturi și libertăți minorităților etnice. Vreau să confirm, de la această tribună, adevărul că România se străduiește să fie „un exemplu de bune practici” în domeniul drepturilor și libertăților cetățenilor ei, indiferent de naționalitate. Așa este și așa este bine să rămână în continuare, indiferent de situația geopolitică sau de anumite trepidații în relațiile internaționale. 

         Eventualele încercări de atragere sau de împingere într-o competiție de rele practici ar avea efecte dintre cele mai nefericite. 

       Nu există cetățean onest, majoritar etnic sau minoritar etnic, care să dorească intrarea politicii naționale a României într-o cursă a relelor practici. Interesul comun este să întâmpinăm Sărbătoarea Națională a României confirmând, în Anul Centenarului, că suntem consecvenți în bunele practici democratice, că prin aceasta statul român devine tot mai puternic și respectat”. 

 

 LEGEA PENSIILOR

 

        La închiderea ediției, fusese distribuit în Camera Deputaților proiectul noii legi a pensiilor. În răstimpul scurt până la predarea rubricii, am aflat că deputatul U.U.R. a propus un amendament semnificativ pentru respectarea principiului echității, proclamat ca aflându-se la temelia viitoarei reglementări.

         Dl.PETREȚCHI ne-a declarat că este în continuare în așteptarea oricăror sugestii ale alegătorilor. 

 

 Observator

 

 

 Din agenda deputatului U.U.R.

 

        Ca de obicei, ținând seama de calendarul editorial al publicațiilor U.U.R., rubrica „Din agenda deputatului” cuprinde activități din a doua parte a lunii anterioare și activități din prima parte a lunii de apariție. În cazul de față, activitățile parlamentare surprinse aparțin perioadei premergătoare vacanței parlamentare, pe când activitățile parlamentare din teritoriu au fost desfășurate până la data închiderii ediției, respectiv 15 ianuarie 2018. 

 

UCRAINENII DIN DELTĂ 

 

         Deputatul U.U.R. a primit un amplu memoriu din partea Domnului DUMITRU CERNENCU, Președintele Filialei județene Tulcea, în care sunt expuse detaliat neajunsuri și doleanțe ale populației, inclusiv ale celei ucrainene, din așezările Deltei Dunării. S-a efectuat un prim demers, vizând tarifele de transport fluvial pentru localnici, respectiv prin depunerea unui memoriu personal Domnului Prim-ministru MIHAI TUDOSE, cu prilejul unei întâlniri la sediul Guvernului.

        Celelalte aspecte au fost sintetizate în 8 dosare de problemă, pentru care deputatul U.U.R. a început documentarea legislativă și economică, urmând să o definitiveze în teritoriu, prin discuții directe cu cetățenii, cu reprezentanții autorităților locale, în prezența liderilor U.U.R. județeni. Va fi cea mai amplă activitate de la începerea mandatului de deputat în cadrul acțiunii permanente CUNOAȘTE ! SUSȚINE ! REZOLVĂ ! Pentru aceasta, Deputatul NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI își planifică un turneu de documentare care va fi efectuat imediat ce condițiile atmosferice vor fi sigure, în marea majoritate a celor 11 localități din care sunt semnalate respectivele probleme.

 

ASISTENȚA MEDICALĂ PE VALEA VIȘEULUI 

 

        În urma semnalărilor unui locuitor din Borșa, privind perspectiva nefericită a desființării Secției de boli pulmonare a spitalului din zonă și a dispensarului de aceeași specialitate, Deputatul U.U.R. a adresat Domnului Ministru al Sănătății FLORIAN BODOG o întrebare de la Tribuna Camerei Deputaților, solicitând, în conformitate cu dispozițiile art.197 alin.(2) din Regulamentul Camerei, un răspuns formulat scris și oral.

        În funcție de răspunsul Domnului Ministru, care nu a sosit până la încheierea Sesiunii parlamentare, vom reveni cu precizări.

 

 ATITUDINE TRANȘANTĂ ÎN APĂRAREA DREPTULUI LA ASOCIERE

 

        În Parlament se manifestă tot mai multă preocupare față de reglementările privind O.N.G.-urile (cum este și U.U.R.), precum și față de exercițiul drepturilor minorităților naționale. Domnul Deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI a acordat și va acorda maximă atenție proiectelor de legiferare pe aceste teme, depunând și susținând amendamentele necesare pentru îmbunătățirea proiectelor sau, când este cazul, pentru respingerea acestora.

        O atitudine tranșantă a avut Domnul Deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI față de Proiectul de lege depus de doi senatori ai Alianței de guvernare pentru modificarea O.G. nr.26/2000. Cităm din intervenția sa răspicată: 

         Stimați colegi,

         Am fost contrariat de modificările propuse în special pentru articolul 38, în sensul că: 

• se creează o diferență de șanse între asociații, respectiv fundații după criteriul domeniului de activitate, ceea ce este neconstituțional, reprezentând o restrângere a dreptului de asociere după alte criterii decât cele recunoscute de legea fundamentală; 

 • această diferențiere contravine și principiului constituțional al nediscriminării;

• excesul de reglementare pe tema arătată ar provoca o restrângere a posibilității Guvernului de a aprecia solicitările neîncorsetat de criterii rigide; 

• în plus, propunerea unui „algoritm” de repartizare a subvențiilor ar duce la alte rezolvări inechitabile, acordându-se, respectiv refuzându-se statutul meritat nu după concludența rezultatelor ci după compartimentarea procentuală. 

         Pe lângă aceste critici de constituționalitate, se observă în enumerarea domeniilor exclusiviste ale utilității publice absența unor activități care țin de esența societății civile, fără de care democrația nu e de conceput. Mă refer la apărarea, respectiv exercitarea drepturilor omului universal recunoscute. Cum să refuzi din plecare scopuri cum ar fi libertatea presei, protecția împotriva abuzurilor, exercițiul libertății de conștiință și altele asemenea ?! 

         Pentru cele arătate, propun Raport de respingere a Propunerii legislative acum în discuție. ” 

         Proiectul de lege a fost respins. 

        Despre contribuția Deputatului U.U.R. la o altă reglementare din domeniile enunțate vom relata, din lipsă de spațiu, în ediția viitoare a rubricii noastre. 

 

 ZIUA LIMBII UCRAINENE

 

         Dând curs unei mai vechi și neîmplinite dorințe a etnicilor noștri, doleanță reiterată de colegii din conducerea U.U.R., Domnul Deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI a întocmit și depus la Parlament un proiect de lege pentru instituirea zilei de 9 noiembrie ca Ziua limbii ucrainene. Alegerea datei calendaristice nu este întâmplătoare. Coincidența cu Ziua internațională a comemorării Holodomorului dorește să exprime peste timp rezistența culturii ucrainene la cea mai cumplită ofensivă străină împotriva identității noastre naționale. 

         Proiectul se află la Senat, primă cameră decizională pentru asemenea teme de legiferare.

 

 ACTIVITĂȚI DE DIPLOMAȚIE PARLAMENTARĂ

 

        Reprezentanții organizațiilor minorității românești din Ucraina au efectuat o vizită în România, în principal pentru a se întâlni, la Palatul Parlamentului, cu reprezentanții forului legislativ suprem. S-a format o echipă de dezbatere compusă din câte un deputat ori senator din fiecare Grup parlamentar. Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale a fost reprezentat de Deputatul U.U.R. NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI. 

        Ca și în toate întâlnirile oficiale bilaterale ținute în toamna lui 2017 la București sau la Kiev, Deputatul U.U.R. a insistat pe respectarea consecventă a drepturilor tuturor minorităților naționale, pe dialog instituțional și păstrarea bunelor relații, pe aplicarea Acordului guvernamental încheiat recent la Kiev, cu participarea ca observator a Deputatului U.U.R.

         S-au rostit de ambele părți cuvinte de apreciere față de poziția U.U.R. exprimată de deputatul său. 

 

Observator