Союз Українців Румунії – організація етнічного профілю, неурядова, неконфесійна i неприбуткова із статусом юридичної особи, отриманим на основі Закону № 246/2005, з повною автономією, яка розгортає свою діяльність згідно з положеннями Конституції, чинним законoдaвcтвoм Румунії, власим Статутом, а також передбаченнями міжнародних документів, що стосуються прав національних меншин. 

     Союз Українців Румунії – представницька парламентська організація української громади, входить до складу Ради національних меншин Румунії, і своїми часописами – до Товариства преси національних меншин Румунії. 

     Згідно з статею 62 Конституції Румунії і положеннями виборчих законів Румунії, СУР є організацією, що уподібнюється політичним партіям та організаціям. 

     Союз українців Румунії є членом Світового Конгресу Українців (СКУ), Европейського Конгресу Українців (ЕКУ), Української Всесвітньої Координаційної Ради (УВКР), Товариства зв’язків з українцями за межами України (Товариство «Україна-Світ»). 

     Основна мета Союзу українців Румунії полягає у захисті прав стосовно прояву і утвердження етнічної, мовної, культурної і релігійної ідентичності осіб, що належать до української національної меншини, відродження та формування національної свідомоcті, захист індивідуальних та колективних прав членів організації і зміцнення румунсько-українського співробітництва. 

 

      Uniunea Ucrainenilor din România este o organizaţie cu profil etnic, neguvernamentală, neconfesională şi nonprofit, cu personalitate juridică dobândită în baza Legii nr. 246/2005, cu deplină autonomie, care-şi desfăşoară activitatea în concordanţă cu prevederile Constituţiei, legilor în vigoare din România, propriului Statut, precum şi cu documentele internaţionale referitoare la drepturile minorităţilor naţionale.

      Uniunea Ucrainenilor din România este o organizaţie reprezentativă parlamentară a comunităţii ucrainene, face parte din Consiliul pentru Minorităţile Naţionale din România, iar prin publicaţiile ei, din Asociaţia Presei Minorităţilor Naţionale din România. 

      Potrivit art. 62 din Constituţia României şi prevederilor legilor electorale ale României, UUR este o organizaţie asimilată cu partidele şi organizaţiile politice. 

      Uniunea Ucrainenilor din România este membră a Congresului Mondial al Ucrainenilor (SKU), a Congresului European al Ucrainenilor (EKU), a Consiliului Mondial Ucrainean de Coordonare (UVKR) şi a Asociaţiei pentru legăturile cu ucrainenii de peste hotarele Ucrainei (Asociaţia „Ucraina – Lumea“). 

      Scopul fundamental al Uniunii Ucrainenilor din România constă în apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene, renaşterea şi formarea unităţii şi conştiinţei naţionale, protejarea drepturilor individuale şi colective ale membrilor săi şi în întărirea raporturilor de colaborare româno-ucrainene. 

 

 

 Arad

Loc. Târnova, nr. 543, 317360

Tel/Fax: (+4)0257/37.04.10

Președinte: Miculaiciuc Gavrilă

 Botoșani

Loc. Rogojești, 717264

Tel/Fax: (+4)0231/62.54.62

Președinte: Semciuc Victor

 București

București, sector 1, 010099, Calea Victoriei, nr. 216

Președinte: Colotelo Iaroslava

 Caraș-Severin

 Loc. Caransebeș, Str. Baba Novac, nr. 37

Tel/Fax: (+4)0255/51.20.71

Președinte: Liber Ivan

 Cluj

Loc. Cluj-Napoca, 400695, Str. I.B.Deleanu, nr. 64

Tel/Fax: (+4)0264/48.40.90

Președinte: Herbil Ioan

 Galați

 Loc. Galați, Micro 38, Str. Traian Vuia, nr. 17, bl. L7, ap. 23

Tel/Fax: (+4)0336/88.30.27

Președinte: Nicolaiciuc Vichentie

 Iași

Loc. Iași, Str. Profesor A. Sesan, nr. 46, bl. C5, ap. 3

Tel/Fax: (+4)0332/40.80.56

Președinte: Hrihorciuc Victor

 Maramureș

Loc. Sighetu Marmației, Str. Calea Plevnei, nr. 18

Tel/Fax: (+4)0262/31.40.14

Președinte: Petrețchi Miroslav

 Satu Mare

Loc. Satu Mare, Str. Calea Traian, nr. 9, bl. 6, et. 1, ap. 22

Tel/Fax: (+4)0261/76.86.86

Președinte: Horvat Liuba

Suceava

Loc. Suceava, 720061, Str. Mihai Viteazu, nr. 27

Tel/Fax: (+4)0230/52.20.67

Președinte: Sauciuc Ilie

Timiș

Loc. Timișoara, 300568, Str. Mareșal Averescu, nr. 3A

Tel/Fax:(+4)0356/46.04.75

Președinte: Hleba Gheorghe

Tulcea

Loc. Tulcea, 820056, Str. 14 Noiembrie, nr. 6, bl. S3, sc. B, ap. 3

Tel/Fax: (+4)0240/52.29.99

Președinte: Cernencu Dumitru

 

 

 

 

АРАД / ARAD

Loc. Târnova, Nr. 534,

Jud. Arad, 317360

Tel./Fax: (+4)0257/37.04.10

Голова/Preşedintele

Микулайчук Гаврило / Miculaiciuc Gavrilă

 
 
   

БОТОШАНЬ / BOTOŞANI

Loc. Rogojeşti, Jud. Botoşani,

717264

Tel./Fax: (+4)0231/62.54.62

Голова/Preşedintele

Семчук Віктор / Semciuc Victor

 

 
   

БУХАРЕСТ / BUCUREŞTI

Bd. Regina Elisabeta, Nr. 3,

Loc. Bucureşti, Sector 1

Голова/Preşedintele

Колотило Ярослава / Colotelo Iaroslava

 

 
   

КАРАШ-СЕВЕРІН / CARAŞ-SEVERIN

Str. Baba Novac, Nr. 37,

Loc. Caransebeş, Jud. Caraş-Severin

Tel./Fax: (+4)0255/51.20.71

Голова/Preşedintele

Лібер Іван / Liber Ivan

 

 
   

КЛУЖ / CLUJ

Str. I.B.Deleanu, Nr. 64,

Loc. Cluj Napoca, Jud. Cluj, 400695

Tel./Fax: (+4)0264/48.40.90

Голова/Preşedintele

Гербіль Іван / Herbil Ioan

 

 
 

 

ГАЛАЦЬ / GALAŢI

Str. Traian Vuia, Nr. 17, Bl. L7, Ap. 23,

Loc. Galaţi Micro 38, Jud. Galaţi

Tel./Fax: (+4)0336/88.30.27

Голова/Preşedintele

Николайчук Вікентій / Nicolaiciuc Vichentie

 
 

 

ЯССИ / IAŞI

Str. Profesor A. Sesan, Nr. 46, Bl. C5, Ap. 3,

Loc. Iaşi, Jud. Iaşi

Tel./Fax: (+4)0332/40.80.56

Голова/Preşedintele

Григорчук Віктор / Hrihorciuc Victor

 
   

МАРАМУРЕШ / Maramureş

Str. Calea Plevnei, Nr. 18,

Loc. Sighetu Marmaţiei, Jud. Maramureş

Tel./Fax: (+4)0262/31.40.14

Голова/Preşedintele

Петрецький Мирослав / Petreţchi Miroslav

 

 
   

САТУ МАРЕ / SATU MARE

Str. Calea Traian, Nr. 9, Bl. 6, Et. 1, Ap. 22,

Loc. Satu Mare, Jud. Satu mare

Tel./Fax: (+4)0261/76.86.86

Голова/Preşedintele

Горват Люба / Horvat Liuba

 

 
   

СУЧАВА / SUCEAVA

Str. Mihai Viteazu, Nr. 27,

Loc. Suceava, Jud. Suceava, 720061

Tel./Fax: (+4)0230/52.20.67

Голова/Preşedintele

Савчук Ілля / Sauciuc Ilie

 

 
   

ТІМІШ / TIMIŞ

Str. Mareşal Averescu, Nr. 3A,

Loc. Timişoara, Jud. Timiş, 300568

Tel./Fax: (+4)0356/46.04.75

Голова/Preşedintele

Глеба Юрій / Hleba Gheorghe

 

 
   

ТУЛЬЧА / TULCEA

Str. Corneliu Gavrilov, Nr. 288,

Loc. Tulcea, Jud. Tulcea

Tel./Fax: (+4)0240/52.29.99

Голова/Preşedintele

Черненко Дмитро / Cernencu Dumitru

 

 

 

          Componenta Prezidiului Executiv al UUR ales la cel de-al VII-lea Congres

 1. Petrețchi Nicolae Miroslav - președinte;
 2. Pansenciuc Vasile - prim-vicepreședinte;
 3. Moisei Bogdan - prim-vicepreședinte;
 4. Semciuc Victor - prim-vicepreședinte;
 5. Liber Ivan - prim-vicepreședinte;
 6. Hrihorciuc Victor - vicepreședinte;
 7. Cernencu Dumitru - vicepreședinte;
 8. Herbil Ioan - vicepreședinte;
 9. Traista Mihai - vicepreședinte;
 10. Sambor Ana - vicepreședite;
 11. Horvat Liuba Irina - secretar general;
 12. Șendroiu Terezia - secretar;
 13. Buciuta Vasile - trezorier.

 

          Componența Consiliului (Radei) Uniunii Ucrainenilor din România

 1. Petrețchi Nicolae Miroslav - președinte;
 2. Pasenciuc Vasile - prim-vicepreședinte;
 3. Moisei Bogdan - prim-vicepreședinte;
 4. Semciuc Victor - prim-vicepreședinte;
 5. Liber Ivan - prim-vicepreședinte;
 6. Hrihorciuc Victor - vicepreședinte;
 7. Cernencu Dumitru - vicepreședinte;
 8. Herbil Ioan - vicepreședinte;
 9. Traista Mihai - vicepreședinte;
 10. Sambor Ana - vicepreședinte;
 11. Horvat Liuba Irina - secretar general;
 12. Șendroiu Terezia - secretar;
 13. Buciuta Vasile - trezorier;
 14. Petrețchi Miroslav - președintele Organizației Județene Maramureș;
 15. Hleba Gheorghe - președintele Organizației Județene Timiș;
 16. Sauciuc Ilie - președintele Organizației Județene Suceava;
 17. Micolaiciuc Gavrilă - președintele Organizației Județene Arad;
 18. Nicolaiciuc Vichentie - președintele Organizației Județene Galați;
 19. Colotelo Iaroslava - președintele Organizației București;
 20. Bout Alexa - președintele Organizației de Tineret;
 21. Ledia Spivaliuc - președinta Organizației de Femei;
 22. Mariciuc Pintea - membru;
 23. Robciuc Ioan - membru;
 24. Ardelean Ioan - membru.