În perioada 24-25 mai a.c., deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi împreună cu senatorul Adrian Weiner au reprezentat Parlamentul României la Seminarul regional intitulat “Cooperarea parlamentară pentru dezvoltare durabilă: combaterea sărăciei și promovarea sistemului de sănătate”, care a avut loc la Belgrad.  

         Un punct important al ordinii de zi a vizat agenda 2030 care a cuprins obiective prioritare, integrate și indivizibile, care au dimensiune globală, regională și națională; de la eradicarea sărăciei și a discriminării la acces la servicii de sănătate, prezervarea mediului și încetinirea schimbărilor climatice, respectul față de demnitatea și drepturile omului, libertățile civile la educația de calitate, incluziune socială precum și parteneriate regionale și globale.