Vineri seara şi sâmbătă, ministrul afacerilor externe al Ucrainei a efectuat o vizită de lucru la Sighetu Marmaţiei, perioadă în care au avut loc mai multe întâlniri cu reprezentanţii judeţului şi administraţiei publice locale. Domnia sa a vizitat biserica ortodoxă ucraineană din Sighetu Marmaţiei, unde a fost întâmpinat de preoţii Nicolae şi Marius Lauruc, precum şi de enoriaşi ucraineni. A vizitat singurul liceul ucrainean din România, Liceul ”Taras Şevcenko” de la Sighet, întâlnire la care au fost prezenţi prefectul judeţului, Sebastian Lupuţ, viceprimarul municipiului Horia Scubli, d-na inspector general Ana Moldovan, reprezentanţi ai guvernului, după care s-a întâlnit cu reprezentanţii Uniunii Ucrainenilor din Romania. 

         La sediul UUR, ţinutul Maramureş, din Sighet, sâmbătă, 7 mai, ministrul a fost întâmpinat cu pâine şi sare şi primit de preşedintele UUR, ec. Nicolae Miroslav Petreţchi, preşedintele de onoare, Buciuta Stefaný, preşedintele UUR Maramureş, prof. Miroslav Petreţchi. În cadrul întâlnirii la care au participat zeci de ucraineni din Maramureşul istoric, dl ministru a relatat situaţia din Ucraina, relaţiile dintre România şi Ucraina după vizita preşedintelui Ucrainei în România, Petro Poroşenko. Ministrul ucrainean de externe a subliniat faptul că atât el, cât şi Ucraina vor susţine în continuare ucrainenii din România, implicit UUR. La rândul sau, preşedintele UUR a mulţumit ministrului pentru vizita efectuată, pentru sprijinul acordat ucrainenilor din Romania şi acesta la rândul lui l-a asigurat pe ministru că UUR va sprijini, la fel ca şi până acum, demersurile Ucrainei spre aderare la UE şi l-a asigurat că UUR va susţine şi integritatea teritorială a Ucrainei, iar prin reprezentanţii săi va monitoriza ca drepturile minorităţii ucrainene să fie respectate. Totodată, la întâlnire au mai participat membrii consiliului UUR, preşedinţii organizaţiilor locale UUR, precum şi d-na Elvira Codrea – consilier MECS, directorul liceului Casian Pitura. La final, corul Vocile Ronei şi ansamblul de dansuri Sokole au prezentat delegaţiei ucrainene un scurt spectacol artistic. Delegaţia a vizitat şi Cimitirul Vesel din Săpânţa, unde a fost întâmpinată de preotul paroh Luţai din localitate, împreună de preotul Gheorghe Albiciuc, din Rona de Sus. 

          Din delegaţie au mai făcut parte însărcinatul în relaţiile cu România Teofil Rendyuk, prim-secretarii Ambasadei Ucrainei la Bucureşti, Consulul Ucrainei la Bucureşti, directorul cabinetului ministrului afacerilor externe al Ucrainei. 

 
 

 

         La invitaţia preşedintelui Uniunii Ucrainenilor din Romania, Nicolae Miroslav Petreţchi, are loc o vizită de lucru a secretarului I al Ambasadei Ucrainei de la Bucureşti, dl. Ruslan Gidora, în judeţul Maramureş, unde trăiesc peste 60 la sută dintre etnicii ucraineni din Romania. 

         Joi, 24 martie a.c., oaspetele a avut o întâlnire cu primarul municipiului Sighetu Marmaţiei, Ovidiu Nemeş, la care au participat preşedintele UUR, Nicolae Petreţchi, consilierul MENCS Elvira Codrea, preşedintele onorific UUR Buciuta Ştefan, preşedintele Filialei Maramures UUR, Miroslav Petreţchi, prim-vicepreşedinte UUR Vasile Pasenciuc, preşedintele UUR – Sighet, Mihai Lauruc, preşedintele tineretului UUR, Liviu Romaniuc. S-au purtat discuţii despre starea economico-politică a Ucrainei, situaţia războiului din estul Ucrainei, situaţia Liceului ucrainean din Sighetu Marmaţiei, relaţiile diplomatice dintre România şi Ucraina, rolul şi importanţa etniei ucrainene în judeţul Maramureş ş.a. 

 

        La Liceul Ucrainean Taras Sevcenko, a avut loc întâlnirea delegaţiei cu inspectorul şcolar general Ana Moldovan, inspector general adjunct Ioan Ban, inspector de specialitate Simona Malearciuc, directorul liceului, Marian Piţura şi cadrele didactice din cadrul aceleaşi instituţii, unde au fost prezentate demersurile făcute de autorităţile publice locale şi reprezentanţii UUR pentru rezolvarea situaţiei juridice a clădirii Liceului Taras Sevcenko, situaţia elevilor de etnie ucraineană din judeţul Maramureş etc.

         În ultima parte a zilei de joi, au avut loc întâlniri cu Comitetul Filialei judeţene a UUR, unde au fost dezbătute problemele cu care se confruntă ucrainenii din judeţ şi modalităţile de rezolvare a acestora. 

         Ieri şi astăzi, au loc întâlniri cu reprezentanţii administraţiilor locale din localităţile cu populaţie majoritar ucraineană, cu reprezentanţii instituţiilor de învăţământ din Remeti, Rona de Sus, Poienile de sub Munte. 

 

          Uniunea Ucrainenilor din România (UUR), cu sediul în Str. Radu Popescu, Nr. 15, Sector 1, Bucureşti, reprezentată prin preşedinte Nicolae Miroslav PETREŢCHI, desemnează mandatari financiari pentru alegerile locale din anul 2016, după cum urmează:  

          mandatar coordonator (nivel central): 

            - PREDESCU RODICA - EXPERT CONTABIL. 

          → mandatari teritoriali (nivel de judeţ):  

           - Jud. Arad: DUMA GETA EXPERT CONTABIL; 

           - Jud. Botoşani: VLAD ANA;  

           - Jud. Maramureş: CONTABILITATE ŞI EXPERTIZĂ SIGHET SRLD, reprezentată prin BRENNER CRISTINA ADRIANA, în calitate de Administrator şi Expert contabil; 

           - Jud. Satu Mare: CAVAŞI ALINA MARIA EXPERT CONTABIL; 

           - Jud. Suceava: S.C. CONT-G SRL, reprezentată prin BOSÎNCEANU GHEORGHE, în calitate de Administrator şi Contabil autorizat; 

           - Jud. Timiş: HREBENACI MIHAI – EXPERT CONTABIL;  

           - Jud. Tulcea: GEMIŞ VIORICA. 

        Conform Programului de acţiuni cultural-ştiinţifice al Organizaţiei judeţene Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România, sâmbătă 5 martie 2016, la Sighetu-Marmaţiei s-a desfăşurat Simpozionul ,,Rolul femeii ucrainene în societate”.  

       Manifestarea, la care au luat parte peste 130 de persoane, dintre care majoritatea femei, a debutat într-un cadru festiv. Preşedintele Organizaţiei judeţene Maramureş a UUR, domnul Miroslav Petreţchi, a felicitat toate femeile participante, le-a mulţumit pentru activităţile interprinse în cadrul organizaţiilor de care aparţin şi, în semn de apreciere şi respect, le-a oferit flori.  

       Printre invitaţii de seamă s-au numărat dl Nicolae Miroslav Petreţchi – preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, dl Ştefan Buciuta – preşedintele de onoare al UUR, preşedinţii organizaţiilor locale a UUR – Maramureş şi membrii Birourilor organizaţiilor locale.  

        Dl preşedinte al UUR, Nicolae Miroslav Petreţchi, după ce a descris rolul important pe care-l joacă femeile în viaţa de zi cu zi, în diverse domenii de activitate, dar mai ales în sânul familiei, şi-a încheiat prelegerea omagiind femeile prezente şi oferindu-le buchete de flori. Numeroasele felicitări şi urări călduroase au fost adresate acestora şi de către ceilalţi participanţi la manifestare. Apogeul evenimentului l-a constituit ,,felicitarea muzicală”, ,,La mulţi ani”, interpretată de ,,CORUL INEDIT BĂRBĂTESC”, a cărei acorduri au sensibilizat inimile celor prezenţi. 

        Simpozionul a continuat cu o comunicare bine elaborată despre femeia ucraineană şi rolul acesteia în societate, prezentată de doamna Ledia Spivaliuc, preşedinta Organizaţiei locale a UUR Valea Vişeului. Despre însemnătatea Zilei de 8 Martie şi cum a devenit aceasta o sărbătoare internaţională, ne-a vorbit dna Dan Ileana, membră marcantă a Organizaţiei locale Rona de Sus a UUR.

       Au urmat alte prelegeri şi luări de cuvânt care au captat atenţia celor prezenţi. Manifestarea s-a încheiat cu o masă festivă, de la care nu au lipsit cântecele ucrainene, dansul şi voia bună.  

       În final, dorim să amintim numele câtorva dintre participantele la acest eveniment deosebit:

      • prof. Maria Iurcea (preşedinta Organizaţiei de femei din Poienile de sub Munte), prof. Ana Steliana Songott, prof. Maria Cauni (Organizaţia locală UUR Poienile de sub Munte);

      • prof. Ledia Spivaliuc (preşedinta Organizaţiei locale Valea Vişeului), prof. Maria Iavorovschi, Ana Godenciuc, Ana Semeniuc (Organizaţia locală UUR Valea Vişeului); 

      • dir. prof. Maria Ştefan, prof. Maia Simedrea, prof. Iulia Rusnac, prof. Tamara Cheşa, prof. Maria Ulici, prof. Mirela Halas (Organizaţia locală UUR Sighetu-Marmaţiei); 

      • Mihaela Miculaiciuc, prof. Vaselena Covaci, Ana Bilici, Mihaela Drozd, Alexandra Şipoş, Drozd Cristina, Mariana Drozd, Maria Moroz, Ana Bumbar, Marinela Bud, Maria Ostaş (Organizaţia locală UUR Ruscova:) 

      • înv. Ileana Dan, înv. Maria Ardelean, prof. Ana Alina Grijac (preşedinta Organizaţiei de femei Rona de Sus), prof. Geta Petreţchi, prof. Larisa Petreţchi (Organizaţia locală UUR Rona de Sus); 

      • prof. Maria Ciubica (preşedinta Organizaţiei locale Lunca la Tisa); 

      • Ana Mihali (preşedinta Organizaţiei de femei Bocicoiu Mare), prof. Narcisa Greceniuc (Organizaţia locală UUR Bocicoiu Mare); 

      • Maria Pop (preşedinta Organizaţiei de femei Repedea), Adriana Recalo (Organizaţia locală UUR Repedea); 

      • Ana Mihaela Scerban, Iuliana Rusnac, Maria Pitulec, prof. Iaroslava Şteliac, Anca Cîmpan, Oxana Cîmpan, Maria Scerban, Larisa Malearcic (Organizaţia locală UUR Crăciuneşti). 

      Dintre reprezentanţii Organizaţiilor locale a UUR Maramureş, care au luat parte la simpozion, amintim:

      -Ioan Recalo – preşedintele Organizaţiei locale Repedea; 

      -Pintea Mariciuc – preşedintele Organizaţiei locale Ruscova; 

      -Gheorghe Mocernac – preşedintele Organizaţiei locale Crasna Vişeului;

      -Ledia Spivaliuc– preşedintele Organizaţiei locale Valea Vişeului; 

      -Maria Ciubica– preşedintele Organizaţiei locale Lunca la Tisa; 

      -Ioan Greceniuc– preşedintele Organizaţiei locale Bocicoiu Mare; 

      -Ianoş Scerban– preşedintele de onoare al Organizaţiei locale Crăciuneşti; 

      -Ostap Cîmpan– preşedintele Organizaţiei locale Crăciuneşti; 

      -Afia Cristina Celeniuc – preşedintele Organizaţiei locale Coştiui; 

      -Mihai Ioan Lauruc– preşedintele Organizaţiei locale Sighetu-Marmaţiei; 

      -Biroul Organizaţiei locale din Rona de Sus; 

      -Corul mixt ,,Vocile Ronei” din Rona de Sus.  

 
 
 

       

                                                                                         Preşedintele Org. Jud. Maramureş a UUR,  

                                                                                         prof. Miroslav Petreţchi