În perioada 20-28 august 2016, la Kiev, a avut loc al VI-lea Forum Mondial al Ucrainenilor, în cadrul căruia s-a ales noua conducere şi s-au adoptat modificări la statutul Consiliului Ucrainean Mondial de Coordonare. Forumul s-a desfăşurat în această perioadă, ca urmare a sărbătoririi de către toţi ucrainenii a 25 de ani de la proclamarea Independenţei Ucrainei. 

          Anul acesta, cota Uniunii Ucrainenilor din România la Forumul Mondial al Ucrainenilor, a fost de trei delegaţi şi un invitat şi anume preşedintele UUR, Nicolae Miroslav Petreţchi, preşedintele de onoare al UUR, Buciuta Ştefan, secretarul general al Uniunii Ucrainenilor din România, Horvat Irina Liuba, şi preşedinta Comisiei pentru învăţământ a UUR, Elvira Codrea. 

          Lucrările Forumului au debutat la data de 20 august, la Casa Ucraineană din centrul Kievului, la care au participat peste 300 de delegaţi şi invitaţi din peste 40 de ţări. La deschiderea oficială au participat primul preşedinte al Ucrainei independente, Leonid Kravciuk, şi fostul preşedinte, Viktor Iuşcenko, patriarhul Bisericii Ortodoxe Ucrai­nene a Kievului, patriarhul Ecumenic Bartolomeu, preşedintele Consiliului Mondial al Ucrainenilor, dl Evhen Cholij, preşedinta Congresului European al Ucrainenilor, Jaroslava Harteányi, ministrul Sănătăţii, preşedintele Asociaţiei Ucraina-Lumea, dl Ivan F. Draci, regizorul Valentyn Sperkaci, împreună cu deputaţi ai Radei Supreme şi reprezentanţi ai diferitelor instituţii din Ucraina. 

          În prima zi, au luat cuvântul oaspeţii prezenţi la deschidere, precum şi preşedinţii organizaţiilor aparţinând minorităţii ucrainene din diaspora. Preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, Nicolae Miroslav Petreţchi, de asemenea, a prezentat activitatea Uniunii Ucrainenilor din Ro­mânia pe ultimii 4 ani, activitatea UUR în ceea ce priveşte sprijinirea soldaţilor de pe fronturile Ucrainei, precum şi demersurile realizate pentru promovarea imaginii Ucrainei ca stat suveran şi independent. 

          În a doua jumătate a zilei, au fost demarate lucrările pe secţii în cadrul Forumului, după care organizatorii au prezentat un minunat spectacol artistic sub coordonarea secretarului general al Asociaţiei Ucraina-Lumea, dna Alla Kendzera. A doua zi, 21 august, au continuat lucrările Forumului unde a fost ales preşedintele UVKR, prezidiul UVKR, precum şi Comisia de cenzori. După lungi dezbateri, pentru funcţia de preşedinte a fost reales dl Mychailo Ratuşnyi. De menţionat faptul că membru în Prezidiul Executiv al Consiliului Ucrainean Mondial de Coordonare a fost ales şi preşedintele UUR, Nicolae Miroslav Petreţchi. 

          La 22 august, începând cu orele 16, la Opera Naţională din Kiev a avut loc un spectacol artistic, în cadrul căruia preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko a înmânat distincţii pentru cei mai influenţi oameni ai diasporei ucrainene. Astfel, au fost premiaţi Mychailo Ratuşnyi, preşedintele UVKR, Evhen Cholij, preşedintele CMU, Pavlo Groth, preşedintele Congresului Canadian al Ucrainenilor etc. Tot la 22 august, preşedintele UUR, Nicolae Miroslav Petreţchi, îm­preună cu profesorul V. Kuşnir din cadrul Universităţii din Odesa, preşedintele organizaţiei Tulcea a UUR, Dumitru Cernencu şi regizorul Valentyn Sperkaci au vizitat atelierul unuia dintre cei mai renumiţi sculptori din Ucraina. 

           La 23 august, delegaţia UUR prezentă la fo­rum, împreună cu preşedintele Congresului Mon­dial al Ucrainenilor, dl Evhen Cholij, au participat la întâlnirea cu ambasadorul României la Kiev, Excelenţa Sa Cristian Leon Ţurcanu. În cadrul întâlnirii au fost discutate relaţiile dintre România şi Ucraina, importanţa minorităţii ucrainene din România, demersurile făcute de Congresul Mondial al Ucrainenilor în ceea ce priveşte diminuarea conflictului din estul Ucrainei. În a doua jumătate a zilei, preşedintele UUR, Nicolae Pe­treţchi, împreună cu preşedintele de onoare al UUR, Buciuta Ştefan, au fost invitaţi la Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, pentru a participa la dezbateri în ceea ce priveşte problemele cu care se confruntă ucrainenii din diaspora. La întâlnire au fost prezenţi membrii Consilului Director al Congresului Mondial al Ucrainenilor, ambasadorii Ucrainei în SUA, Canada şi ţările din Europa, în care trăiesc ucrainenii. 

            La 24 august, delegaţia Uniunii Ucrainenilor din România a participat la parada militară, din centrul Capitalei Ucrainei, după care Guvernul ucrainean a oferit o recepţie la Hotelul ,,Ukraina“ cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la proclamarea independenţei de stat a Ucrainei. 

            La 25 august 2016, au început lucrările Adunării anuale a Congresului Mondial al Ucrainenilor, care s-au desfăşurat la Kiev, în incinta Universităţii „Taras Şevcenko“. 

            La deschiderea oficială au participat preşedintele Radei Supreme a Ucrainei, patriarhul Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Kievului, patriarhul Ecumenic Bartolomeu, preşedintele Consiliului Mondial al Ucrainenilor dl Evhen Cholij, preşedinta Con­gresului European al Ucrainenilor, Jaroslava Harteányi, ministrul Sănătăţii, reprezentanţi ai ministerelor Economiei, Finanţelor, Afacerilor Externe etc. 

            Din partea UUR au fost prezenţi Nicolae Miroslav Petreţchi, preşedintele UUR, Buciuta Ştefan, preşedinte de onoare al UUR, Horvat Irina Liuba, secretar general, Elvira Codrea, preşedinta Comisiei de învăţământ a UUR, Sambor Ana, vice-preşedinte UUR, Şendroiu Terezia, secretar UUR, Petreţchi Miroslav, preşedintele Organizaţiei judeţene Maramureş, Buciuta Vasile, trezorier, Pasenciuc Vasile, prim-vicepreşedintele UUR, Liber Ivan, prim-vicepreşedintele UUR, Semciuc Victor, prim-vicepreşedintele UUR, Traista Mihai, vicepreşedintele UUR, Cernencu Dumitru, vicepreşedintele UUR, Herbil Ivan, vicepreşedintele UUR, Hrihorciuc Victor, vicepreşedintele UUR, Fartuşnic Dorina. 

            Lucrările au fost deschise cu rugăciunea „Tatăl Nostru“ rostită de patriarhul Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Kievului, patriarhul Ecumenic Barto­lomeu, urmată de cuvântările invitaţilor prezenţi la deschiderea oficială. În a doua parte a lucrărilor au fost aprobate ordinea de zi şi protocolul lucrărilor Adunării anuale a Congresului Mondial al Ucrai­nenilor din anul 2015, după care au fost demarate lucrările Congresului cu masa rotundă pe tema „Coordonării susţinerii Ucrainei“. 

            A doua zi, 26 august, lucrările au continuat cu depunerea de coroane de flori la monumentul lui Taras Şevcenko din faţa Universităţii după care au fost deschise lucrările celei de a doua mese rotunde, având ca temă „Iniţiative umanitare ale CMU pentru sprijinirea Ucrainei“, după care a fost aprobat raportul financiar al CMU pentru perioada 1 mai 2015-30 aprilie 2016. Pre­şe­dintele UUR, Nicolae Miroslav Petreţchi, împreună cu dna Elvira Codrea şi Prezidiul Fo­rumului Mondial al Tineretului Ucrainean, în frunte cu vicepreşedintele acestuia, Greceniuc Ioan, au participat la întâlnirea cu viceministrul Tine­retului şi Sportului, în cadrul căreia au fost dezbătute proiectele comune care urmează să fie organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Ucraina în parteneriat cu Uniunea Ucrainenilor din România.  

            Următoarea parte a lucrărilor a fost legată de aprobarea raportului de activitate al preşedintelui CMU, aprobarea raportului Comisiei de Cenzori, aprobarea bugetului CMU pentru anul 2017, de­semnarea contabilului CMU. 

            Ultima parte a zilei a continuat cu mese rotunde având ca teme „Popularizarea imaginii pozitive a Ucrainei“ şi „Sărbătorirea a 50 de ani de la înfiinţarea Congresului Mondial al Ucrainenilor“. Tot aici, preşedintele UUR, Nicolae Miroslav Petreţchi, a prezentat activitatea UUR pe perioada 30 iulie 2015 - 1 august 2016, după care, împreună cu secretarul general al UUR, au înmânat preşedintelui Congresului Mondial al Ucrainenilor ultimele apariţii ale UUR, precum şi obiecte tradiţionale ucrainene din judeţul Satu Mare. 

            La 26 august, delegaţia Uniunii Ucrainenilor din România a vizitat sediul Congresului Mondial al Ucrainenilor, unde a fost întâmpinată de pre­şedintele Mychailo Ratuşnyi. 

            Sâmbătă, 27 august, lucrările Adunării anuale a Congresului Mondial al Ucrainenilor au continuat cu masa rotundă având ca temă „Creşterea economică a Ucrainei“, după care a fost aprobată rezoluţia Adunării anuale a Congresului Mondial al Ucrainenilor. 

            De menţionat este faptul că delegaţia Uniunii Ucrainenilor din România a fost una dintre cele mai active, fiind prezentă la toate mesele rotunde, prezentând chiar şi un stand cu ultimele apariţii în materie de carte şi presă, editate de UUR.  

            După finazilarea lucrărilor Adunării anuale a Congresului Mondial al Ucrainenilor, delegaţia Uniunii Ucrainenilor din România, la propunerea dl Traista Mihai, a efectuat o vizită de lucru la Uniunea Scriitorilor din Kiev, unde a fost întâmpinată de preşedintele acesteia. În cadrul întâlnirii au fost dezbătute viitoarele proiecte comune ce vor fi demarate de UUR în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din Ucraina şi au fost înmânate ultimele apariţii editate de Uniunea Ucrainenilor din România.  

 

                                                                                             Nicolae Miroslav Petreţchi, 

                                                                                             preşedintele UUR 

 

 

 

 

         La 15 mai 2016, a început cursa ciclistă europeană pe o distanţă de 10.000 de kilometri prin Polonia, Republica Cehă, Germania, Olanda, Belgia, Luxemburg, Franţa, Spania, Portugalia, Monaco, Italia, Slovenia, Croaţia, Ungaria, România şi Moldova. Timp de peste 100 de zile, un grup de tineri ciclişti amatori din diferite oraşe ale Ucrainei (Kiev, Lviv, Ternopil), pedalând în medie câte 150 km pe zi, au început din Kiev cursa ciclistă prin Europa, calculându-şi astfel traseul şi viteza de deplasare, ca ziua Independenţei Ucrainei – 24 august să o sărbătorească la Odesa. Când au început această cursă au fost 12 persoane, dintre care trei veterani ai Donbasului, din păcate patru dintre ei nu au mai putut continua cursa şi au trebuit să se întoarcă mai repede acasă. Opt tineri au rămas în cursă şi la data de 14 august a.c. au trecut prin punctul de trecere a fron­tierei de stat ungaro-române la Borş şi mai apoi au continuat cursa pe traseul Cluj-Reghin-Gheorghieni-Neamţ-Iaşi. La data de 20 august, în miez de zi, pe o căldură toridă, au ajuns la Iaşi. Despre comunitatea noastră participanţii la cursa ciclistă au aflat de la reprezentanţii Ambasadei Ucrainei din Bucureşti, aşa că au intrat în contact cu noi pentru a coordona acţiunile din Iaşi, având în vedere că aici şi-au planificat să aibă un timp de repaus înaintea unei noi etape mai lungi. Cunoscând programul lor, cu sprijinul preşedintelui UUR, şi al primarului din Iaşi, le-am asigurat cazarea pentru o noapte şi masă caldă, deşi, din cum s-au exprimat ei, erau „gata de condiţii spartane, avem echipament pentru dormit, pentru a evita inconvenientul găsirii unui pat şi a lenjeriei pentru acesta“. 

 

          In timpul vizitei la sediul organizaţiei noastre, printre altele i-am rugat pe oaspeţii noştri să ne povestească o întâmplare mai deosebită din timpul călătoriei lor prin România. Şi iată ce ne-au povestit: „În drum spre Iaşi (undeva în judeţul Neamţ), am avut doar o singură oprire pentru o gustare, dar de succes. Ne-am oprit la întâmplare lângă casa unei familii de români. Proprietarul casei iniţial a tot încercat să ne arate prin semne ceva despre fumat. Am crezut că vrea ţigări de la noi. Ca mai apoi după mai multe discuţii „prin semne“ am priceput că îi era frică să nu fumăm, că pe aproape era adunat fân. L-am lămurit că noi nu fumăm, că noi suntem sportivi. I-am explicat cum am putut, am avut cu noi şi un flaier că noi suntem un grup de sportivi ucraineni şi suntem angajaţi într-o cursă ciclistă de 10. 000 km prin Europa, şi că ne-am oprit pentru o pau­ză de gustare. Acesta a făcut un semn din mână, pe care nu prea l-am înţeles, şi a intrat în casă, dar după câteva minute bunul gospodar a ieşit din casa cu iaurt de casă pentru noi, înţelesese în sfârşit de ce am oprit. Noi, la rândul nostru, i-am răspuns la ospitalitatea lui cu biscuiţi şi bomboane, dar el nu s-a oprit la acest gest, s-a mai dus o dată în casă şi a revenit cu pepeni verzi, atunci ne-am gândit în ce mod să-i recompensăm ospitalitatea şi i-am oferit o sticlă de ulei, gazda noastră nu a spus nimic a intrat în casă şi a adus din casă cinci borcane cu conserve de casă. Nu ştim cum şi când s-ar fi terminat dacă am fi continuat cu acest troc. Nu se poate să nu remarcăm ospitalitatea, sinceritatea şi simplitatea unor astfel de oameni. Mulţumim întregii familii şi fiului lor pentru o astfel de improvizaţie plăcută. Sunteţi superoameni“. 

            La Iaşi, a avut loc o întâlnire oficială cu primarul municipiului, Mihai Chirica. Oaspeţii noştri au discutat despre posibilităţile de cooperare dintre Ucraina şi România, în general, şi dintre municipiul Iaşi şi oraşe din Ucraina, în special. Dl primar i-a informat că municipiul Iaşi este înfrăţit cu oraşul Cernăuţi, precum şi despre faptul că Iaşul, ca şi alte oraşe din România, a primit pentru reabilitare soldaţi care se aflau în zona ATO. Totodată, a făcut cunoscut că, în prezent se caută oportunităţi de a ajuta oraşul Cernăuţi în achiziţionarea de ambulanţe şi troleibuze. În perspectivă se prevede consolidarea cooperării în aceste domenii şi în alte domenii de interes reciproc. 

            Oaspeţii noştri au mai aflat că primarul este un sportiv, joacă fotbal. Prin urmare, au găsit cu uşurinţă un limbaj comun cu acesta, şi au putut să comunice în mod eficient. La finalul întâlnirii, participanţii au făcut schimb de cărţi de vizită, iar primarul municipiului Iaşi le-a dăruit obiecte simbolice care să le aducă aminte de vizita la Iaşi. După întâlnirea cu primarul le-am arătat oaspeţilor noştri o parte din monumentele oraşului nostru şi i-am făcut invitaţia să ne viziteze sediul organizaţiei, propunere acceptată cu plăcere. 

            Ziua a fost plină de evenimente şi s-a încheiat cu o cină prietenească. Oaspeţii noştri au transmis mulţumiri tuturor celor care i-au ajutat să petreacă un timp minunat la Iaşi. 

            In timpul vizitei la sediul organizaţiei noastre, printre altele i-am rugat pe oaspeţii noştri să ne povestească o întâmplare mai deosebită din timpul călătoriei lor prin România. Şi iată ce ne-au povestit: „În drum spre Iaşi (undeva în judeţul Neamţ), am avut doar o singură oprire pentru o gustare, dar de succes. Ne-am oprit la întâmplare lângă casa unei familii de români. Proprietarul casei iniţial a tot încercat să ne arate prin semne ceva despre fumat. Am crezut că vrea ţigări de la noi. Ca mai apoi după mai multe discuţii „prin semne“ am priceput că îi era frică să nu fumăm, că pe aproape era adunat fân. L-am lămurit că noi nu fumăm, că noi suntem sportivi. I-am explicat cum am putut, am avut cu noi şi un flaier că noi suntem un grup de sportivi ucraineni şi suntem angajaţi într-o cursă ciclistă de 10. 000 km prin Europa, şi că ne-am oprit pentru o pau­ză de gustare. Acesta a făcut un semn din mână, pe care nu prea l-am înţeles, şi a intrat în casă, dar după câteva minute bunul gospodar a ieşit din casa cu iaurt de casă pentru noi, înţelesese în sfârşit de ce am oprit. Noi, la rândul nostru, i-am răspuns la ospitalitatea lui cu biscuiţi şi bomboane, dar el nu s-a oprit la acest gest, s-a mai dus o dată în casă şi a revenit cu pepeni verzi, atunci ne-am gândit în ce mod să-i recompensăm ospitalitatea şi i-am oferit o sticlă de ulei, gazda noastră nu a spus nimic a intrat în casă şi a adus din casă cinci borcane cu conserve de casă. Nu ştim cum şi când s-ar fi terminat dacă am fi continuat cu acest troc. Nu se poate să nu remarcăm ospitalitatea, sinceritatea şi simplitatea unor astfel de oameni. Mulţumim întregii familii şi fiului lor pentru o astfel de improvizaţie plăcută. Sunteţi superoameni“. 

       Potrivit organizatorilor cursei cicliste de caritate, evenimentul în sine a devenit o adevărată provocare a spiritului căzăcesc invincibil al tinerilor ucraineni, care nu erau sportivi profesionişti, ci doar amatori. A doua zi, îi aştepta Republica Moldova şi apoi ţara natală! 

       Drum bun oaspeţilor noştri. Să ajungeţi cu bine acasă! 

 

                                                                                                  Victor Hrihorciuc, 

                                                                                                  preşedintele Organizaţiei Iaşi a UUR 

          Am scris multe lucruri foarte bune despre cetăţenii oraşului Milişăuţi. Dar, din cele discutate cu foarte mulţi cetăţeni ai acestui oraş, am tras concluzia că regretă că s-a transformat comuna lor în oraş. Asta din cauză că n-au nici un fel de avantaje, ci numai dezavantaje, printre care şi golirea mai accentuată a buzunarelor prin impozitele şi taxele majorate faţă de atunci când erau localitate rurală. „Doar noi suntem ţărani din moşi-strămoşi şi ocupaţia noastră de când ne ştim a fost agricultura”, ne-a declarat cu năduf P.C. de 78 ani. Şi cred că are perfectă dreptate. 

          Vestea că asociaţia femeilor de et­nie ucraineană din Milişăuţi organizează un festival al gospodinelor de etnie ucraineană mi-a trezit un interes deosebit, mai ales că era prima ediţie. Invitaţia doamnei Brânduşa Peslar, preşedinta acestei asociaţii, m-a onorat foarte mult, mai ales că participasem şi la alte activităţi culturale organizate de această doamnă şi plecasem de-acolo foarte mulţumit. Aşa c-am pornit la drum împreună cu dom­nii Mircea-Gheorghe Ştir, ca­meraman, şi Mihai Hrincescu, interpret de muzică populară, şi ei invitaţi la această manifestare. În plus, acolo am avut o surpriză foarte plăcută, reîntâlnindu-mă şi cu doamna Nicoleta Dumitrache, realizator la TVR 3, secţia minorităţi, venită să realizeze şi ea un film documentar. 

          Prima constatare: pentru manifestare a fost ales un loc superb în lunca Sucevei. O scenă la cele mai înalte standarde, tapetată cu covoare cu motive florale şi trei drapele: al României, al Ucrainei şi al Uniunii Europene. Pe frontispiciul scenei trona un mare afiş, în limbile română şi ucraineană, care anunţa organizatorii: Uniunea Ucrainenilor din România şi Organizaţia Judeţeană Suceava. Dar greul organizării şi desfăşurării a căzut în spatele organizaţiei locale. Au fost prezenţi preşedintele organizaţiei judeţene şi al organizaţiei din Rădăuţi. 

          A doua constatare: imensitatea aces­tui spaţiu era ocupată de fel de fel de tonete, de pe rafturile cărora îţi făceau cu ochiul fel de fel de bunătăţi, iar pentru copii au fost aduse fel de fel de utilaje pe care să se distreze. Parc-ar fi fost la un hram sau la un mare bâlci tradiţional. 

          A treia constatare: în apropierea scenei erau amenajate două ateliere de lucru, din care unul cu cusături tradiţionale locale (condus de bunica Anecika a lui Jaucă cu fetele, nepoatele şi strănepoatele sale); unul cu mâncăruri alese, de tot felul, caracteristice gospodinelor locale (realizator Ana-Maria Voiaşciuc) şi o expoziţie de murături (Veronica şi Petru Şerban). Mamă, mamă, ce te-mbiau toate măcar să le guşti! 

          Cu precizia unui ceas atomic, doam­na Brânduşa Peslar, preşedin­ta organizaţiei locale, a deschis festivalul, rostind o alocuţiune emoţionantă, care-a mers la inima spectatorilor şi a invitaţilor. „Dumnezeu a aşezat Milişăuţii în acest colţ de Rai, aşezând în el şi etnia ucraineană, alături de români. Toţi sunt oameni frumoşi la chip şi la suflet, uniţi în dragostea lor pentru frumos şi pentru tradiţiile noastre de veacuri...“. 

          Exact ca o prezentatoare profesionistă, doamna Dana-Ruxandra Hreniuc a prezentat întregul program, care-a fost alcătuit foarte bine, referindu-mă la alternanţa numerelor. La fiecare număr a avut de spus câteva cuvinte despre interpret sau despre ansamblu. 

          În această ordine au evoluat: ansamblul „Polonynka“ (Paltinu); ansamblul „Cervona kalyna“ (Negostina); „Ruja bukovynska“ (Milişăuţi) şi „Florile Bucovinei“ (Rădăuţi). 

          Corala „Sf. Procopie“ a parohiei ortodoxe cu acelaşi nume din Milişăuţi (preot Bogdan Lupăştean) ne-a încântat văzul, prin costumaţia specifică şi auzul prin interpretarea programului de cântece patriotice şi populare. Am ascultat cântecele: „Trei culori“, „Sunt român din Bucovina“, „Nu uita că eşti român”, „Frumos cântă cucu-n luncă”. Ce mai ţi­nută de concert şi interpretare academică! Bravo, cucernice părinte! 

          La aceeaşi cotă înaltă au evoluat şi interpreţii de muzică populară: Daniela Prichici, Andreea Maruţeac, Georgiana Păsăilă, Voiaşciuc Dorinel, o gâgâlice de băiat (fluier) şi Mihai Hrincescu (voce şi cobză). Ei au presărat magnificul spectacol cu momente înălţătoare. Fetele cântau pe scenă, iar în faţa ei, jos, s-au prins în horă sau sârbă mulţi spectatori, în special femei şi fete. Superbă imagine! De menţionat că tânăra Andreea Maruţeac a fost rechemată pentru a mai prezenta o dată „Cântec pentru bunicii mei“. Merita reprodus integral, dar eu reproduc doare versurile: „Eu zic că-i ghini/Când bunicii sunt cu mi­ni/Zâmbetu-i rază de soare/ Glasul meu li-i alinare”.

           Ansamblul „Polonynka” din Paltinu era format numai din bătrâne de peste 65 de ani şi un bătrân. Funcţionează de peste 10 ani. A fost înfiinţat de doamna Paraschiva Huţuleac şi-acum de domnul Iliuţă Sauciuc. Au evoluat pe scenele mari din ţară la diferite festivaluri, dar n-au participat la nici un concurs. 

           Am remarcat, ca întotdeauna, participarea conducerii Primăriei din localitate, în frunte cu domnul primar Mircea Laurus. Aşa am vrea să se întâmple peste tot! 

           Menţionăm faptul că echipa TVR a filmat tot spectacolul şi-a luat interviuri. În curând va prezenta acest reportaj pe TVR 3, în cadrul emisiunii dedicate minorităţilor naţionale. 

           Iar noi ne-am umplut inimile de bucurie, sufletul nostru a vibrat la tot ce-am văzut şi auzit, şi stomacul cu multe bunătăţi, apoi ne-am îndreptat spre casele noastre, văzând ceva extraordinar. Ce gospodine grozave sunt în oraşul Milişăuţi! Cinste organizatorilor care au puterea după atâta muncă pe ogoare, să mai organizeze şi asemenea activităţi pe placul oamenilor! 

 

                                                                                                                prof. Gheorghe Dolinski 

          În fiecare an, ca orice bun creştin, cu emoţie, speranţă şi bucurie aşteptăm sărbători creştine care ne picură în suflet linişte şi lumină. Am vrea să ştim pe toţi cei dragi sufletului nostru că se bucură de sărbători încercând împreună să mergem mai departe, să înfruntăm viaţa asta, cu toate neajunsurile, capcanele şi neliniştile ei. Sărbătorile sunt întotdeauna prilejuri pentru a călători printre amintiri, deschizând ferestre spre tablourile dragi ale copilăriei, petrecute alături de părinţi şi fraţi, amintiri ce aduc căldură fără de care am fi mai săraci şi mai goi sufleteşte, am fi mai singuri, am fi mai bolnavi de dor şi de tristeţe.  

          O bucurie de nedescris în cuvinte se citea pe feţele locuitorilor satului Ploşci, de Izvoarele Sucevei, când în localitate a sosit un sobor de preoţi pentru a sărbători hramul bisericii „Sfinţii Petru şi Pavel“: Nistoroaie Ion (Suceava), Bodârlău Gheorghe, Bodârlău Zo­sima, Ursachi Mihai, Iorga Alexandru, Ardelean Petru Valentin, Mehno Mihai, Crenco Gheorghe, Bodârlău Teodora. Curtea bisericii era plină de oameni îmbrăcaţi în straie noi, cu feţe zâmbitoare, cu credinţa care este cea mai puternică forţă din lume. Ploşciul are peisaje presărate cu case parcă aduse din poveşti. Aici sunt două biserici. O minune de biserică veche, iar lângă ea s-a construit alta nouă - rodul darurilor oamenilor, iar preotul este vrednic, mult iubit de enoriaşi plini de evlavie şi lumină. De aceea, putem spune că acesta este un loc binecuvântat prin puterea rugăciunii. Ridicarea unei noi biserici a fost oglinda sufletului celor care au ridicat-o. Cu tot modernismul care a mai slăbit credinţa, aici, la Ploşci, omul sfinţeşte lăcaşuri. După sfinţirea noii biserici „Sfinţii Petru şi Pavel“ pe stil vechi, în fiecare an se sărbătoreşte praznicul sfinţilor când ne amintim de un moment tainic greu de priceput cu mintea, dar lesne de înţeles cu limbajul tainic al inimii. Sărbătoarea este la a IV-a ediţie când la Ploşci se strânge lume din localităţi apropiate, din judeţ, dar şi din ţară. 

 

          O mare surpriză şi bucurie a fost prezenţa preşedintelui UUR dl Nicolae Miroslav Petreţchi. De asemenea, la festivitate au mai participat dl Dumitru Cernencu, preşedinte al Consiliului judeţean al UUR Tulcea, dl inspector Ilie Sauciuc, dl Mihăiescu Mihai, dl Cega Gheorghe şi alţii. 

          După săvârşirea slujbei şi sfinţirea mormintelor, părintele Mehno Mihai a deschis festivitatea cu o rugăciune. 

          Apoi au urmat artiştii ce ne-au încântat: grupul vocal Brodina de Sus, grupul vocal „Dunai“ din Tulcea, grupul vocal „Izvoraşul“ din Izvoarele Sucevei, ansamblul de dansuri „Cervona kalyna“ din Negostina, instructor fiind Chideşa Iulian. Dansurile erau atât de complicat executate, încât ele s-au desfăşurat în faţa scenei, pe iarbă şi nu pe scenă. Executarea dansurilor a stârnit admiraţie, emoţie, aplauze. 

           Fanfara „Florile Bucovinei“ din Botoşani a fost prezentă pentru a IV-a oară la Ploşci, datorită strădaniei şi interesului depus de dl Victor Semciuc, prim-vicepreşedinte al Consiliului UUR. 

           În timp ce fanfara executa melodii, tineretul dansa, dar şi micii artişti dansau aproape ca maturii.

           În afara fanfarei a participat şi mult talentatul artist popular Scutelnicu Vasile cântând cântece ucrainene, cu care a fermecat publicul. Cu toate că dl Scutelnicu are probleme de sănătate, este foarte activ şi participă la munca culturală ori de câte ori este solicitat. 

           Grupul vocal „Polonynka“ din Paltinu, a fermecat auditoriul cu cântece satirice ucrainene. N-aş vrea să închei fără a menţiona că Paltinu este locul de domiciliu al dlui inspector Ilie Sauciuc, este locul unde s-au desfăşurat de-a lungul anilor, multe şi diferite activităţi.  

           Din păcate, în ultima vreme, pacea, liniştea, armonia, binele şi frumosul nu ne mai bucură ca în vremurile trecute. Azi parcă a început al treilea război mondial. Avioane care s-au prăbuşit, atentate cu bombe peste tot în lume şi atacuri sângeroase, numeroase violenţe şi ameninţările sunt fapte care ne înspăimântă şi ne fură liniştea sufletească. Scutul de apărare împotriva acestor grozăvii este să optăm pentru renaşterea spirituală: să trăim în armonie cu Dumnezeu să nu ui­tăm că rugăciunea este cheia biruinţei, mijlocul de comunicare între suflet şi Dumnezeu, este calea prin care putem alunga răul dinăuntrul şi din afara noastră, rugându-l pe Dumnezeu să alunge de la noi pe toţi vrăjmaşii cei vă­zuţi şi nevăzuţi, să facă în aşa fel, încât omenirea să trăiască în linişte şi pace, să se bucure de aceste Sfinte Sărbători (aşa cum o făceam odinioară) care aduc taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. 

 

                                                                                                             Artemizia GHEORGHI 

 

          Pentru început, vreau să spun cititorilor „Curierului ucrainean“ câteva cuvinte despre oraşul Siret. 

          Oraşul Siret este un oraş al toleranţei etnice şi religioase, o mică Elveţie a Bucovinei, aşezată la marginea de răsărit a Uniunii Europene. Sărbătoarea oraşului are rolul de a promova prin cultură şi artă, imaginea sa, de a păstra şi cultiva multiculturalitatea, ca element definitoriu al spaţiului bucovinean. 

          Manifestările dedicate acestor zile aduc în atenţia publicului multă muzică de toate genurile, multe întreceri sportive şi spectacole. Zilele oraşului Siret se bucură de prezenţa, după părerea mea, a aproximativ 6000-7000 de persoane, artişti, spectatori şi vizitatori. La zilele oraşului Siret participă nu numai siretenii, ci şi vizitatorii din comunele învecinate şi din ţara vecină, Ucraina. Ca în fiecare an, şi anul acesta Primăria oraşului Siret, Consiliul Local Siret şi Centrul Cultural „Mihai Teliman“ au organizat, în perioada 15-17 iulie 2016, manifestările dedicate Zilelor oraşului Siret, ediţia a IX-a, un eveniment de succes, primit cu bucurie de publicul siretean şi nu numai. Deschiderea activităţilor a avut loc vineri, 15 iulie 2016, la ora 15, pe scena din faţa Centrului „Mihai Teli­man“, la eveniment fiind prezent şi primarul oraşului Siret, Adrian Popoiu. Programul zilei de vineri a cuprins muzică de joc şi voie bună, spre încântarea publicului. Atmosfera a fost întreţinută de formaţia „Select“ din Rădăuţi, urmată de un program artistic al copiilor şi elevilor din Siret. Astfel, de la ora 16 şi până la ora 23, pe scenă au urcat formaţii de la Grădiniţa „Luminiţa“ din Siret (grupa „Licuricii“) Şcoala „Petru Muşat“ Siret (grupa bilingvă „Pinochio“), Clubul Copiilor şi Elevilor, Fundaţia „O nouă viaţă“, Asociaţia Culturală „Kolomyika“ Siret, precum şi formaţiile „Miraj Group“ din Suceava şi „Royal Group“, interpretul Grigore Gherasim şi grupul vocal-instrumental „Dor bucovinean“ din Siret. 

          Evenimentele din ziua de sâmbătă, 16 iulie 2016, au început la ora 15 cu un spectacol susţinut de fanfara „Trandafirul“ din Calafindeşti. De la ora 16, a debutat a cincea ediţie a Festivalului Naţional de Folclor „Siretul“ în cadrul căruia au susţinut spectacole ansamblul „Codrişor“ Dorneşti, amsamblul „Stejărel“ Cajvana, ansamblul „Brădetul“ Horodnic de Jos şi ansamblul „Cervona kalyna“ din Negostina, coordonat de prof. Iulian Chideşa. De la ora 20, pe scenă a urcat DJ Covy, iar spectatorii au putut urmări şi o demonstraţie de lupte greco-romane. Ziua de sâmbătă s-a încheiat cu spectacolul oferit de Pavel Stratan, care a început în jurul orei 22. Menţionez că sâmbătă la spectacolul Zilelor oraşului Siret a participat primarul urbei Siret Adrian Popoiu, împreună cu şeful administraţiei judeţene Gheorghe Flutur şi şeful delegaţiei Ucrainei, guvernatorul regiunii Cernăuţi, Oleksandr Fisciuk. 

          Ultima zi a Zilelor oraşului Siret a început la ora 15 şi a fost rezervată formaţiei Marius Leonte Group, după care au urmat spectacolele din cadrul Festivalului Naţional de Fol­clor „Siretul“. Printre cei care au urcat pe scenă s-au numărat Cătălin Breteanu, ansamblul „Siretul“, ansamblul „Kozaciok“ din Bălcăuţi, condus de prof. Petru Şoiman, Răz­van Ciobanu, Ana Maria Chira, Laura Haidău. Menţionez că o parte dintre spectacole s-a desfăşurat pe scena Casei de Cultură din Siret din cauza condiţiilor atmosferice nefavorabile. Relatez în încheiere că, pe lângă spectacole, în aceste trei zile desfăşurate în cadrul Zilelor oraşului Siret, s-au organizat cu succes şi întreceri sportive la mai multe discipline sportive, dotate cu diplome şi premii. 

 

                                                                                                                           Nicolai MAIDANIUC