1 decembrie - Ziua Naţională a României, un moment de importanta astrală pentru natiunea română, realizarea unui deziderat istoric care s-a manifestat incepând din secolul al -XV-lea si care a reusit sa unească românii prin voința acestora si cu contribuția remarcabilă a elitei românesti din acea vreme.

       Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important: unirea Transilvaniei cu România (Unirea cea Mare), în anul 1918.  

       Impreună cu populatia majoritară, noi, cetățenii români de etnie ucraineană, participăm ca în fiecare an, cu respect față de înaintasii nostri care s-au jertfit pe altarul unirii, cu speranta si dezideratul că numai împreună vom reuși să consolidăm si să ridicăm prestigiul nației române si a României prin aportul fiecaruia dintre noi. 

       Astfel în ziua de 1 decembrie o delegatie numeroasă a UUR Tulcea, în frunte cu președintele filialei Dumitru Cernencu, a participat la ceremonialul militar și religios organizat de către organele administratiei locale, unde la finalul manifestării am depus o coroană de flori la statuia lui “Mircea cel Batran” situată în "Piața Tricolorului" din Municipiul Tulcea.

 

         În perioada 6-7 decembrie a.c., deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi a participat la conferința parlamentară privind Organizația Mondială a Comerțului, care s-a desfășurat la Geneva- Elveția. 

 

 

        Filiala Satu Mare a UUR a organizat, pe data pe 17 noiembrie la Micula „Ziua culturii ucrainene”. Au participat Cecilia Marinescu - director de cabinet al prefectului județului Satu Maree , Irina Liuba Horvat - președintele Filialei sătmărene a UUR, Vasile Buciuta - prim-vicepre edinte al filialei, membrii comitetului filialei, Istvan Dobos - primarul comunei Micula, Csabа Dobos - directorului Şcolii „Gellert Sandor”, Maria Şteţco - directorul adjunct al şcolii, cadrele didactice ale şcolii din Micula, Monica Sobius - primarul comuneiTarna Mare, Nicolae Dumuţa - directorul DSVSA, președinți și membri ai birourilor locale ale UUR din jude ul Satu Mare, ucraineni din comuna Micula. Au fost invitați şi au participat oaspeți din Ucraina: Olga Vasylyndra - directorul Departamentului Culturii, Sportului, Familiei şi Tineretului din cadrulprimăriei Ujgorod, Olena Chynchenko - directorul Casei de Cultură al oraşuluiUjgorod, Dmytro Miroshnikov de la Departamentul Culturii, Sportului, Familieişi Tineretului al primariei Ujgorod. Un moment emo ionant a fost i cel de reculegere pentru în amintirea fostului preşedinte al filialei UUR Mihai Macioca, fondatorul filialei sătmărene. Pe scenă au evoluat: ansamblul folcloric „Ujgorod” din Ujgorod, Ucraina-coordonator Viktor Sostak, ansamblul folcloric „Cervona Kalena” din Negostina, Suceava – coordonator Iulian Chideşa, Diana Hurova din Kiev,Ucraina, аnsamblul folcloric „Cetatea Codrului” din Ardud, Satu Mare -coordonator Ioan Sabau. Scopul principal al evenimentului a fost cel de prezentare a culturii ucrainene, a cântecului, limbii şi costumului ucrainean, dar și a culturii românești. 

 

        În perioada 25-27 noiembrie a.c. la Kiev, delegațiа Uniunii Ucrainenilor din România a participat la lucrările celui de-al XI-lea Congres Mondial al Ucrainenilor. În cadrul congresului au avut loc acțiuni de comemorare a 85 de ani de la Holodomor. Delegația UUR, condusă de deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi, președintele UUR, a fost formată din președinți ai flialelor UUR, reprezentanți ai conducerii centrale a UUR, inspectori școlari, profesori, jurnaliști și alți membri ai UUR.

       Pe data de 25 noiembrie membrii delegației au participat la deschiderea oficială a Congresului Mondial al Ucrainenilor (CMU), care s-a desfășurat la Complexul Olimpic Sportiv Național din Kiev, alături de alți 248 de delegați din 21 de țări și de invitați. Au susținut discursuri Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, prim-viceprim-ministrul Ucrainei, Stepan Kubiv, ministrul ucrainean al afacerilor externe, Pavlo Klimkin, preşedintele Congresului Mon­dial al Ucrainenilor, Evheni Cholij, preşedinta Congresului European al Ucrainenilor, Jaroslava Harteányi și alți oficiali. Artista ucraineană, Ruslana a cântat Imnul de Stat al Ucrainei. În timpul ceremoniei de deschidere a Congresului a avut loc o rugăciune comună a reprezentanților diferitelor confesiuni din Ucraina și s-au decernat premiile “Sf. Volodymyr cel Mare”. 

         Pe data de 26 noiembrie, în sala de conferințe a hotelului „Prezident “ s-au prezentat rapoartele comisiilor și raportul președintelui CMU, Evheni Cholij. În a doua jumătate a zilei au avut loc mese rotunde regionale. În discursul său, în cadrul mesei rotunde „Dezvoltarea comunităților ucrainene din Europa de Est“, deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi, președintele UUR a prezentat activitatea Uniunii Ucrainenilor din Ro­mânia, rolul pe care îl are în păstrarea și dezvoltarea identităţii etnice, culturale, lingvistice și religioase a comunității ucrainene. De asemenea, a prezentat relațiile UUR cu instituțiile publice din România, cu alte organizații ale minorităților naționale din România și cu Congresul Mondial al Ucrainenilor. Totodată, a precizat că, pentru prima oară, pe data de 9 noiembrie a fost celebrată Ziua limbii ucrainene în România. Președintele UUR a vorbit și despre Congresul Extraordinar al UUR, dedicat unității tuturor ucrainenilor din România. 

        Pe data 27 noiembrie au avut loc o serie de sesiuni pe diverse teme. Membrii delegației UUR au participat la sesiunea „Limba ucraineană – mijloc de păstrare a identității și de comunicare internațională“. La discuții au participat inspectorul școlar, Lucia Mihoc, care a vorbit despre studierea limbii ucrainene în România, despre editarea manualelor de limba ucraineană cu ajutorul UUR, despre modalitățile de încurajare a elevilor pentru studiul limbii ucrainene, inclusiv prin participarea acestora la diverse concursuri. A întrebat despre participarea elevilor ucraineni la concursuri internaționale și posibilitatea organizării Olimpiadei Internaționale de limba si literatura ucraineană. Profesorul dr., Ion Robciuc a făcut referire la noul proiect de lege privind limba de stat în Ucraina. 

        Delegația UUR a fost prezentă și la sesiunea „Înțelegere reciprocă și cooperare între diaspora ucraineană și comunitățile etnice și religioase ale statelor lumii“. Deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi, președintele UUR a prezentat cadrul legal de care beneficiază minoritatea ucraineană din România și eforturile UUR în păstrarea unității comunității ucrainene din România.

      În cadrul Congresului, delegația UUR a prezentat o expoziție de cărţi şi publicaţii editate de UUR. De asemenea, a avut loc o întâlnire de lucru cu reprezentantul Arhivei Centrale de Stat din Kiev, Dmitri Reshetchenko. În cadrul întâlnirii a fost înmânată o colecție a ziarului «Український вісник» (Curierul ucrainean). În a doua jumătate a zilei de 27 noiembrie, au avut loc lucrările comisiilor congresului, prezentarea și aprobarea rezoluțiilor, alegerea noilor organe de conducere ale Congresului Mondial al Ucrainenilor (CMU). Noul președinte al CMU a fost ales Paul Grod din Canada. De asemenea, a fost aleasă noua conducere și au fost stabilite principalele priorități ale activității CMU pentru perioada următoare.

 

 

         14 noiembrie a. c. deputatul Nicolae Miroslav Petretchi și scriitorul Mihai Hafia Traista au fost invitații Cameliei Văcaru în cadrul emisiunii CONVIEȚUIRI.