Deși o parte din perioada scursă de la ultima apariție a rubricii a cuprins vacanța parlamentară și sărbătorile de iarnă, pe stil nou și pe stil vechi, activitatea deputatului U.U.R. nu s-a diminuat. Parlamentarul nostru a folosit prilejul manifestărilor sărbătorești pentru noi contacte directe cu alegătorii și pentru cunoașterea trebuințelor acestora.

      La reluarea activității parlamentare, Domnul deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI s-a implicat decis în principalele evoluții politice și legislative, după cum se poate vedea din relatările noastre.

 

      Exigență la formarea noului Guvern

 

      Întreaga societate a urmărit cu multă atenție criza guvernamentală iscată la începutul anului și mișcările politice pentru formarea noului guvern. Ceea ce nu se cunoaște în amănunțime este conținutul discuțiilor și negocierilor purtate pe parcursul procedurilor parlamentare.

     Astfel, în calitate de candidată propusă pentru funcția de Prim-ministru, Doamna VIORICA VASILICA DĂNCILĂ a avut și întâlniri cu grupuri parlamentare, pentru a câștiga încrederea acestora.

      Folosind prilejul, deputatul comunității ucrainene a expus Doamnei Dăncilă și suitei sale următoarele exigențe: 

 1. Calea constituțională de legătură a parlamentarului cu membrii Guvernului o constituie întrebările și interpelările. Unii miniștri se abat cu dibăcie de la problema ridicată, fie răspunzând incomplet, fie divagând de la subiect, fie chiar cu date deformate de aparatul din subordine. Sugerăm ca Doamna Prim-ministru să-i atenționeze pe membrii viitorului Guvern să acorde mai multă atenție și seriozitate răspunsurilor oficiale pe care le transmit deputaților și senatorilor.

2. În sensul celor arătate anterior, semnalăm Doamnei Prim-ministru că rolul Departamentului pentru Relația cu Parlamentul în circuitul întrebări/interpelări - răspunsuri este cu totul formal, se poate spune chiar parazitar. Pur și simplu Departamentul primește și transmite mai departe corespondențele, ca un oficiu poștal. Dacă tot există această intermediere, cel puțin Departamentul să confrunte răspunsul primit de la ministrul întrebat/interpelat cu întrebarea/interpelarea ce i-a fost adresată și să observe dacă răspunsul este serios. 

 3. Deputații G.P.M.N. au o situație specifică: ei nu răspund numai față de alegătorii dintr-o anumită circumscripție pentru că sunt aleși prin vot național. De pe această poziție ei pot observa mai obiectiv ierarhizarea urgențelor în domeniul investițiilor, desprinși de interesele strict locale. În același timp, ei remarcă mai bine dacă alocațiile bugetare sunt repartizate principial sau după criterii subiective, adică electorale și partinice. Semnalările deputatului unei minorități naționale ar trebui analizate cu mai mult interes ministerial, pentru că parlamentarul minorității naționale nu intervine de pe pozițiile colegialității de partid cu un primar sau altul, cu un președinte de consiliu județean sau altul, ci de pe pozițiile cunoașterii reale a urgențelor din teritoriu.

4. Ca lider al P.S.D. vă semnalăm că unii primari și chiar președinți de consilii județene ai P.S.D. manifestă infatuare față de dorința unui deputat al minorității de a-l ajuta cu posibilitățile parlamentarului, etalând cu orgoliu relațiile pe care le are în partidul majoritar. Această atitudine dăunează în mod practic, pentru că una este perspectiva de jos în sus a apartenenței la putere și alta este perspectiva de la centru spre teritoriu, când intră în competiție toate solicitările și când legăturile de partid intră în concurs cu alte legături din același partid pe un buget limitat. 

 5. O problemă aparent punctuală dar, în același timp, de principiu, cu rezonanțe chiar și în politica externă, este obligația - bine intenționată ! - prevăzută în legislația învățământului, ca manualele școlare să fie editate atât pe suport hârtie cât și în format digital. Aplicarea generalizată a acestei reguli duce la imposibilitatea organizațiilor minorităților naționale de a finanța editarea manualelor în limba maternă, deoarece tirajul inerent redus al acestora face imposibilă economic imprimarea lor. Unele minorități își rezolvă problema prin import, dar cel puțin pentru minoritatea ucraineană această soluție nu este cea mai fericită și nici cea mai conformă cu interesele politicii externe a României.

6. Pentru final - un aspect care ține direct de activitatea Primului ministru. Domnul MIHAI TUDOSE a manifestat solicitudinea de a ne invita la o discuție la Palatul Victoria. În opinia mea a fost un lucru bun. Am folosit prilejul pentru a prezenta un memoriu scris despre problema transportului public în zonele periferice ale țării. Domnul Prim-ministru a primit cu cuvinte de apreciere memoriul, dar nu a mai urmat niciun răspuns. Vă semnalez această întâmplare cu rugămintea de a evita întâlnirile pur protocolare, iar pe de altă parte, pentru a pune în vedere membrilor Cabinetului Dvs. principiul că trebuie să se considere angajați și pentru asigurările date în mandatul anterior și pentru răspunsurile încă neformulate la întrebările și interpelările adresate vechiului Cabinet.” 

      Expozeul deputatului ucrainean a constituit - este onest să recunoaștem - punctul forte, cel mai concret, al întâlnirii Doamnei DĂNCILĂ cu membrii G.P.M.N. De altfel, candidata și suita Domniei Sale au notat cu vădită preocupare aspectele puse în discuție. 

 

      Revenind la problematica transporturilor 

 

     Astfel cum am relatat în edițiile anterioare ( a se vedea Curierul ucrainean nr.349-350 din decembrie 2017), Dl. Deputat PETREȚCHI s-a adresat direct Premierului atunci în funcție - MIHAI TUDOSE - cu un memoriu pe tema dificultăților de deplasare în zonele de graniță locuite și de ucraineni. Demisia Guvernului TUDOSE a lăsat problema în suspensie, motiv pentru care Deputatul nostru a ținut să o menționeze în contextul exigențelor exprimate noului premier.

     Hotărât să nu lase lucrurile în seama solicitudinii de tip electoral, cu tot respectul și cu toate speranțele față de noul guvern, Domnul deputat PETREȚCHI a apreciat că e bine să reia problema și imediat după investirea noului guvern, conform proverbului „bate fierul cât e cald”.

     Reproducem interpelarea formulată după investirea noului guvern și adresată Doamnei Prim-ministru VIORICA VASILICA DĂNCILĂ și Domnului Ministru al Transporturilor LUCIAN ȘOVA: 

     „Debutul noii echipe guvernamentale a coincis cu deraierea trenului de cisterne în zona Balota, care a întrerupt pentru 15 ore și 15 minute circulația pe importanta magistrală feroviară București-Timișoara. A fost al cincilea accident de cale ferată survenit exact în aceeași zonă și, din câte suntem informați, din aceeași cauză: starea deplorabilă a căii de rulare, precaritatea reparațiilor făcute anterior. Rezultă că nu ne aflăm în fața unui eveniment grav dar izolat, ci în fața simptomelor unei boli de sistem: dispariția oricărui simț al responsabilității în cadrul companiei care se ocupă de infrastructura feroviară. 

      Nu este vorba însă numai de o companie, ci de întregul departament de căi ferate. Vă semnalez un alt simptom de indolență din compania transport de călători. Unele trenuri internaționale au în compunere vagoane străine, cu o altă compartimentare și alt număr de locuri decât vagoanele C.F.R. Spre exemplu, vagoanele căilor ferate maghiare de clasa a doua au cu câte 22 de locuri mai puțin. Se știe că emiterea biletelor de călătorie se face computerizat, ceea ce ar trebui să asigure rigoare. Totuși, zi de zi, pentru aceste vagoane se emit computerizat câte 22 de bilete peste locurile existente. Nimeni nu adaptează softul. 

       Dar starea de nepăsare totală se întâlnește și în celelalte departamente. Pentru cel care administrează drumurile naționale este deja antologică prăbușirea unui segment din autostrada Sibiu-Sebeș. A răspuns cineva ? A plătit cineva ? S-a stabilit cine și cum din partea Companiei a supravegheat pe șantier lucrările de construcție ? Cum se întocmesc contractele și cum se garantează calitatea lucrărilor ? 

       Starea de indisciplină din departamentul transporturilor aeriene s-a văzut cu mai multe prilejuri, ultimul fiind abandonarea pasagerilor cursei TAROM Bruxelles-București.

        Se înțelege că asemnea situații grave nu sunt limitate la durata unui mandat sau altul. Este un balast care se transmite de la un guvern la altul și de la un mandat ministerial la altul, încât devine o boală a însuși sistemului de a guverna. Pentru acest motiv facem această interpelare după instalarea noului guvern, pentru a afla dacă are o politică pentru a se curma această transmitere de stil de muncă paralizant de la o perioadă la alta.

        Am să mai citez o situație ilustrativă și pentru stilul legăturilor premier-miniștri. La începutul lui decembrie 2017, în cadrul unei întâlniri de lucru inițiate de fostul premier MIHAI TUDOSE cu deputații G.P.M.N., Domnia Sa a primit cu interes un memoriu privind situația transportului public în județele de graniță, cu probleme concrete din Maramureș și Tulcea. Nici înainte, nici după schimbarea Guvernului nu am primit niciun răspuns. Este și aceasta o dovadă pentru situația că schimbarea demnitarilor șterge responsabilitatea pentru problemele deja cunoscute, reluându-se totul de la capăt, într-un perpetuum mobile al lipsei de răspundere.

        Aștept răspuns în conformitate cu prevederile art.201-203 din Regulamentul Camerei Deputaților.”

        Remarcăm că interpelarea - așa cum prevăd normele parlamentare - a abordat problematica într-un orizont larg, de politică internă, sporind astfel șansele ca și problemele punctuale, cum ar fi cea a transportului din zonele de graniță, să fie mai serios rezolvate. 

       Ulterior interpelării, Domnului Deputat i s-au semnalat și alte probleme privind transportul feroviar zonal, respectiv din județele Arad și Timiș, pentru care s-au inițiat acțiunile corespunzătoare. 

 

        Din nou în atenție - drepturile constituționale 

 

      Ca și în lunile anterioare, deputatul nostru păstrează în centrul atenției propunerile și inițiativele legislative cu semnificație pentru exercitarea efectivă a drepturilor și libertăților fundamentale. Am reținut două exemple. 

       Încă din Sesiunea parlamentară septembrie-decembrie 2017, liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale a distribuit deputaților din Grup draftul unui proiect de lege privind organizațiile minorităților naționale. Domnul Deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI a studiat cu atenție documentul și a prezentat 15 propuneri de îmbunătățire, care s-au atașat intenției legislative. 

       De mare actualitate este problema îmbunătățirii cadrului legislativ pentru funcționarea comisiilor speciale de anchetă. Domnul deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI a avut o întâlnire specială cu Domnul EUGEN NICOLICEA, Președintele Comisiei Juridice, de disciplină și Imunități a Camerei Deputaților, prezentându-i opiniile sale despre această idee de legiferare și oferind expertiza Cabinetului parlamentar pentru a lucra cu Grupul de inițiatori. Oferta de conlucrare a fost acceptată cu interes.

 

Observator