Marți, 7 martie, Deputatul U.U.R. Nicolae Miroslav PETREȚCHI a prezentat de la Tribuna Camerei Deputaților o importantă Declarație politică, pe care o vom reproduce integral când spațiul tipografic va permite aceasta. Documentul a fost prilejuit de sărbătorirea Zilei Femeii, însă Deputatul U.U.R. a arătat, de la bun început, că limitează evocarea festivă a zilei de 8 Martie strict la urarea adresată concetățenelor noastre, preferând să se axeze pe aspecte concrete ale egalității de șanse și condițiilor de afirmare a femeilor în viața socială.

       Deputații prezenți au primit cu interes acest mod de abordare, cu atât mai mult cu cât propunerile făcute de Dl.Petrețchi vizau direct ordinea de zi a unor comisii parlamentare speciale. 

       Totodată, poate fi considerată o premieră în practica declarațiilor politice aspectul că deputatul U.U.R. s-a referit nu numai la răspunderile instituționale, ci s-a angajat în mod direct, ca parlamentar, să se implice în 3 asemenea acțiuni.

       Legat de rolul femeii în familie și al familiei în structura societății, parlamentarul U.U.R, a evocat cu emoție activitatea remarcabilă a femeilor ucrainene din România în acțiunile de conservare și afirmare a tradițiilor și specificului comunității. 

  *

       Nu a trecut decât o lună de la ședința Prezidiului Executiv al U.U.R. la care Deputatul nostru a prezentat o informare privind circumspecția și chiar ostilitatea cu care a fost primit în Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale din Camera Deputaților. Parlamentarii din legislatura precedentă erau puternic influențați de stăruința cu care fostul deputat al U.U.R. defăimase metodic activitatea Uniunii și moralitatea persoanelor din conducerea acesteia.  

       Prezidiul executiv a adoptat măsurile cuvenite, dar misiunea restabilirii imaginii corecte în rândul deputaților despre comunitatea etnică ucrainenană îi revenea Dlui. Nicolae Miroslav PETREȚCHI. 

        Nu a trecut nicio lună de zile și conducerea și membrii Grupului Parlamentar au arătat că și-au revizuit în mod fundamental părerile preconcepute. Grupul Parlamentar al Minorirăților Naționale din Camera Deputaților l-a desemnat pe Deputatul nostru să reprezinte acest grup parlamentar în Comitetul Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare (G.R.U.I.) pentru întreaga Legislatură. Ședința de constituire a importantului organism al diplomației parlamentare a validat cooptarea Deputatului U.U.R., apreciind astfel și rodnica participare a Uniunii noastre atât la dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre România și Ucraina, cât și la solidaritatea întregii diaspore ucrainene. 

         Nicolae Miroslav PETREȚCHI a mărturisit colegilor săi din G.R.U.I. că activitatea în Comitetul Director îi va lărgi orizontul și experiența promovării bunelor relații între țări și popoare, inclusiv pentru activitatea Uniunii Ucrainenilor din România, cu numeroase preocupări și acțiuni în acest domeniu.

        În cadrul Comisiei permanente pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, Deputatul U.U.R. a participat în perioada 11 februarie – 10 martie la dezbaterea a 13 proiecte de legi. Deputatul nostru a folosit includerea pe ordinea de zi a Proiectului de lege privind declararea zilei de 21 iulie – Ziua Banatului insistând pe lângă deputații din regiunea istorică respectivă ca, dacă Legea va fi adoptată, Ziua Banatului să fie un prilej și pentru afirmarea multiculturalității și spiritului ecumenic cu care Banatul se poate mândri. Totodată, în calitatea sa de Președinte al U.U.R., Dl. Nicolae Miroslav PETREȚCHI a anunțat că, după promulgarea legii, va contacta organizațiile județene Timiș, Arad și Caraș-Severin ale U.U.R. pentru a se pregăti din vreme să poată participa cu acțiuni specifice la activitățile preconizate pentru de 21 iulie.

  *

       Dl. deputat Nicolae Miroslav PETREȚCHI a mai efectuat în perioada de referință documentări în județele Suceava, Botoșani și Timiș, asupra conținutului cărora vom reveni. 

 

Observator