Nu este un secret pentru nimeni că relațiile dintre România și Ucraina, stabile în ansamblul lor, suferă totuși, în această toamnă, de anumite oscilații. Motivul se cunoaște (noua lege a educației din Ucraina), poziția celor două state de asemenea. 

       Cititorii noștri vor fi observat că, în condițiile apărute, România desfășoară o puternică ofensivă diplomatică, începând cu cel mai înalt nivel. Ea a antrenat și o activare a diplomației parlamentare.

       Legat de evenimente și de temperatura relațiilor bilaterale, poziția deputatului U.U.R. este clară și constantă: 

 • În lumea europeană postbelică, organizațiile etnice nu pot avea alt rol decât acela de a susține pacea, conlucrarea între națiuni, bunele relații între state.

• Răcirea, fie și temporară, a relațiilor dintre state, în special între cele vecine, prezintă riscuri mai mari pentru populațiile minoritare decât pentru cele majoritare. 

       Cu aceste concepții și cu grija maximă față de păstrarea exercițiului drepturilor fundamentale asigurate prin Constituția României, Deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi a acceptat includerea sa în toate echipele de negociere constituite în această perioadă. Astfel a făcut parte, ca observator, din Delegația interdepartamentală a României la cea de a VI-a sesiune a Comisiei interguvernamentale româno-ucrainene, din Delegația Parlamentului României care a solicitat și a primit explicații de la Excelența Sa, Domnul ambasador OLEKSANDR BANKOV, din Delegația Grupului parlamentar de prietenie România-Ucraina, care s-a deplasat la Kiev în perioada 12-13 octombrie, iar la închiderea ediției este antrenat în formula parlamentară de discuții cu Dl. Ministru de Externe al Ucrainei, PAVEL KLIMKIN.

       Surse din interiorul delegațiilor respective ne-au informat că participarea deputatului ucrainean a fost activă și convingătoare contribuind la un climat favorabil negocierilor. 

O declarație de mare actualitate 

      În ordinea de preocupări menționată mai sus se înscrie și Declarația politică rostită de Domnul deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI de la Tribuna Parlamentului României în ziua de 3 octombrie a.c., pe care o reproducem integral: 

            Domnule Președinte de ședință,

            Stimați colegi, 

      Peste 2 zile, la 5 octombrie, suntem chemați să celebrăm Ziua mondială a educației. Cinstit vorbind, ne-am obișnuit, ne-am prea obișnuit cu zilele declarate mondiale pentru tot felul de preocupări. Ar fi scandalos să nu existe ocazii de remarcat valorile maxime pentru existența omenirii civilizate, cum ar fi sănătatea, dreptatea, libertatea și, bineînțeles, educația. Dar niciodată sintagma ca atare nu s-a arătat atât de potrivită. Niciodată alăturarea cuvintelor mondial și educație nu a părut atât de inspirată. 

       Da, educația, activitate focalizată pe individ și asigurată de comunitatea din care face parte, are cu adevărat și o dimensiune mondială. Nu numai ca deziderat al întregii umanități. Nu numai ca o condiție a progresului general. Educația se dovedește a fi mondială și prin conexiunile ei cu frățietatea popoarelor, cu buna vecinătate, cu politica internă și externă, cu pacea. 

        Exact în aceste zile urmărim cu îngândurare o anumită răcire a relațiilor cu o țară vecină, prietenă, aliată și parteneră în parcursul comun în orientările internaționale. Tema ? Educația ! 

        În calitate de cetățean român de etnie ucraineană nu pot fi decât întristat de aceste asperități. Noi, membrii comunității etnice a ucrainenilor din România suntem cei mai nefericiți de aceste neînțelegeri dintre țara în care trăim și țara de origine. Mărirea tensiunilor ne-ar crea în primul rând nouă o situație dificilă.

       Ca deputat ce reprezintă minoritatea ucrainenilor din România, am participat la diferitele formule de negocieri în jurul situației create. Am făcut și voi continua să fac acest lucru cu spirit civic și responsabilitate față de cei care m-au ales. Pronunțându-mă ferm pentru exercițiul dreptului la educație în limba maternă al românilor din Ucraina apăr, totodată, și exercițiul dreptului la educație în limba maternă al ucrainenilor din România. 

      Mă simt deci în măsură să afirm: Ziua Mondială a Educației trebuie marcată nu numai prin alocuțiuni abstracte sau momente festive, ci și ca un prilej de analiză a modului în care se manifestă în anul respectiv dimensiunile, implicațiile și consecințele geopolitice, adică mondiale, ale educației. 

       Da, și de educație (ca o activitate, nu ca rezultat) depind buna înțelegere și conlucrarea între state, mai ales între cele vecine și aliate.

     Fie ca, folosind prilejul Zilei Mondiale a Educației, cei direct implicați în rezolvarea neînțelegerilor apărute să facă un efort suplimentar spre reintrarea în normalitate, pentru binele popoarelor român și ucrainean, pentru binele păcii ! 

Blocaje și deblocaje 

       Dacă la nivelul retoricii sau al diplomației lucrurile sunt mai catifelate, nu la fel se prezintă realitățile zilnice, inclusiv în sfera educației. 

      Începutul de an școlar a fost marcat iarăși de disfuncționalități, vechi sau mai noi. Stabilind o bună conlucrare și cu actualul Ministru al Educației, Dl.LIVIU POP, a putut fi rezolvată problema manualelor auxiliare. Au apărut însă alte blocaje punctuale. 

      Astfel, postul de inspector pentru învățământul în limbile minorităților naționale de la I.S.J. Timiș nu putea fi ocupat de profesorul propus de U.U.R. din cauza unor prevederi nerealiste din instrucțiunile în materie. Explicând argumentat situația Domnului Ministru, deputatul a obținut deblocarea situației și ocuparea postului de către o persoană de etnie ucraineană. 

      Mai grav a fost blocajul din județul Caraș-Severin. De multă vreme, Inspectoraul Școlar Județean aprobase constituirea unor clase cu predare în limba ucraineană la Reșița și Caransebeș, dar avizele Ministerului nu mai soseau, deși anul școlar începuse. Dl.Deputat PETREȚCHI a formulat o intervenție parlamentară foarte energică și situația a fost deblocată. Clasele respective funcționează. 

 O inițiativă periculoasă

      Un incident și mai complicat a survenit în sfera învățământului superior. Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a hotărât, de unul singur, întreruperea înscrierilor pentru grupa de limbă și literatură ucraineană de la Facultatea de litere. Măsura a fost inițiată în ajunul închiderii sesiunii de înscrieri și urma să afecteze și înscrierile deja făcute.

       Dl.Deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI a încercat mai întâi să lămurească situația cu Dl.Rector, însă poziția acestuia, deși neargumentată, a fost foarte rigidă. Nu a rămas decât calea unui apel urgent la autoritățile administrației centrale. Pe parcursul a numai câteva ore, înscrierile au fost reluate, iar Secția ucraineană de la Facultatea de litere de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava funcționează normal.

      Este semnificativ că evitarea acestei situații foarte critice este apreciată în prezent inclusiv de Dl.Rector. Cu prilejul unei recente deplasări la Suceava a deputatului ucrainean, cei doi s-au întâlnit și au purtat o convorbire de-a dreptul cordială, care nu poate fi decât spre binele învățământului în limba ucraineană.