Zici toamnă, zici început de an școlar, zici început de nouă sesiune parlamentară, zici multe. În tradiția acestei rubrici intră și grija pentru redarea cât de cât cronologică a activităților parlamentare. Ar fi trebuit să începem fie cu numeroasele acțiuni și participări din timpul vacanței - lungă pentru unii, scurtă pentru deputatul nostru - fie cu participarea sa la festivitatea de deschidere a anului de învățământ. 

       Caracterul îngrijorător al unor evenimente ne îndeamnă să începem însă cu totul altă temă: cu șicanele tot mai frecvente comise din rea voință sau din incompetență, la adresa învățământului în limba maternă a minorităților etnice. 

 O ORDONANȚĂ A GUVERNULUI CARE STÂRNEȘTE NEDUMERIRI

        În ziua de 23 august a.c., Guvernul României a adoptat Ordonanța nr.9 de modificare a Legii învățământului nr.1/2011. 

        De ce oare atâta grabă? De ce să se modifice o lege, și încă una dintre legile foarte importante, prin ordonanță de guvern, adică pe repede înainte ?! Și de ce cu numai 18 zile înaintea începerii anului școlar? 

       Presupunem că Parlamentul, clasa politică vor analiza pe îndelete care au fost motivele pentru care controversatul Ministru al Educației Naționale, Domnul VALENTIN POPA, a ținut încă o dată să-și impună ciudatele viziuni și soluții asupra învățământului din România. 

       Una dintre intenții este clară: crearea de dificultăți și discriminări pentru învățământul în limba maternă. Articolul 263 din Lege a fost completat cu un nou alineat (numerotat 71), având următorul conținut: 

       „În învățământul primar, la clasele cu predare în limbile minoităților naționale, orele de Limba și literatura română prevăzute în planurile de învățământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.” 

      Sună frumos dar este o reglementare ipocrită, nerealistă și discriminatorie. Domnul deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI a expus criticile sale într-o scrioare adresată Doamnei Prim-ministru, VIORICA VASILICA DĂNCILĂ, din care spicuim: 

       „Profesorii pentru învățământul primar care profesează la secțiile pentru minorități (ex: secția ucraineană) sunt absolvenți ai liceelor pedagogice din România, respectiv ai facultăților de specialitate, majoritatea lor având studii superioare absolvite la facultăți de renume (ex. Universitatea Babeș-Bolyai – linia de predare română, Universitatea din București, Universitatea Ștefan cel Mare etc.), iar diplomele pe care le-au obținut și anexele acestora (foile matricole) atestă faptul că au studiat limba și literatura română, literatura română pentru copii, metodica predării limbii române la ciclul primar și au efectuat practica pedagogică prin susținerea de lecții demonstrative la limba și literatura română, dobândind cunoștințe și competențe necesare pentru a preda disciplina Limba română în clasele primare. 

        De asemenea, la toate examenele pe care le-au susținut (titularizare, definitivat, gradul II, gradul I), au avut de rezolvat subiecte de limba și literatura română, precum și de metodica predării limbii române, ponderea acestora (ca importanță și punctaj) fiind egală cu subiectele de limba și literatura maternă (ex.: ucraineana) și metodica predării acesteia. 

        Potrivit noilor prevederi, profesorilor pentru învățământul primar le sunt anulate drepturile de a continua predarea unei materii, la care au fost considerați specialiști, prin studiile urmate și examenele susținute și le sunt puse la îndoială, fără nicio justificare, competențele lingvistice și profesionale de care au dat dovadă, până în prezent, în predarea limbii române, fără să amintim de competențele cadrelor didactice universitare care i-au pregătit și i-au evaluat în cadrul instituțiilor de învățământ superior.

        Cine va răspunde pentru nerespectarea drepturilor și punerea la îndoială a competențelor profesionale dobândite de către cadrele didactice care predau la ciclul primar și care au fost atestate de instituțiile de învățământ de stat din România?” 

         Într-o scrisoare similară, adresată Ministrului Educației Naționale, Domnul VALENTIN POPA, deputatul nostru mai arată: 

        „Profesorii cu specializarea limba română, care în baza prevederilor O.G. ar urma să predea limba română la clasele primare sunt absolvenți ai facultăților de filologie și au studiat didactica predării limbii române pentru gimnaziu și pentru liceu. Astfel, ei sunt specialiști în predarea limbii române în gimnaziu și liceu, dar nu sunt experți în predarea limbii române la clasele primare, nu sunt specialiști în metodica specifică ciclului primar, nu au competențe profesionale în predarea cititului și scrisului ori realizarea comunicării în limba română, spre exemplu, cu școlarul din clasa pregătitoare.

       Predarea limbii române la clasele primare de către profesorul pentru învățământ primar este eficientă și e în concordanță cu documentele curriculare și metodologice, fapt demonstrat de rezultatele foarte bune de la evaluările naționale la limba română la clasele a II-a și a IV-a la secțiile cu predare în limba ucraineană, precum și de rezultatele obținute de acești elevi la diverse concursuri desfășurate în limba română (ex. Concursul Școlar Național de Competență și Performanță “Comper-Comunicare“ în limba română). 

       Prin urmare, Domnule ministru, nu există niciun motiv rațional pentru înlocuirea profesorului pentru învățământul primar la orele de limba română cu alți profesori care nu au specializarea necesară în predarea la clasele primare.” 

URMEAZĂ ALTE MĂSURI  

        Cele două scrisori pe tema Ordonanței nr.9 reprezintă doar reacția politică imediată a Domnului deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI. Domnia sa ne-a declarat : 

- Ordonanța fiind adoptată, publicată în Monitorul Oficial, intrată în vigoare, abrogarea acestei reglementări dăunătoare și neconstituționale implică demersuri specifice, pe care le vom întreprinde pe plan legislativ și juridic. Contactez deputații altor minorități etnice afectate de reglementare pentru acțiuni comune. Dacă nu vor dori să se implice, vom efectua acele demersuri numai în numele Uniunii Ucrainenilor din România. 

MAI SUNT ȘI VEȘTI BUNE 

        Ca urmare a bunelor relații de conlucrare cultivate de Dl. deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI cu Secretarul de Stat pentru Culte - Domnul VICTOR OPASCHI - respectiv a explicării stăruitoare a necesităților Bisericii Ortodoxe Ucrainene, a fost aprobată o subvenție de 200.000 RON pentru lucrări de refacere la lăcașurile noastre de cult.

         În aceeași ordine de idei - a respectului față de Biserica noastră ortodoxă - dezvăluim cu întâietate preocuparea Domnului PETREȚCHI de a exprima de la Tribuna Parlamentului punctul de vedere creștinesc în problema Referendumului pe tema definirii constituționale a familiei. 

LAUDE ÎN PARLAMENTUL DE LA KIEV 

        Adoptarea Legii privind instituirea Zilei limbii ucrainene, despre care am relatat pe larg în edițiile trecute ale acestei rubrici, a stârnit ecouri pozitive inclusiv peste hotare. Conform RADIO CERNĂUȚI și Agenției KARADENIZ PRESS, inițiativa și adoptarea Legii au fost date ca exemplu în Parlamentul de la Kiev de către deputatul de etnie română MATEI DOBROVIE. Conform RADIO CERNĂUȚI, Deputatul MATEI DOBROVIE „ a subliniat de la tribuna Parlamentului că România asigură în mod exemplar respectarea drepturilor tuturor minorităților, iar Kievul ar trebui să facă la fel- să respecte drepturile etnicilor români din Ucraina de a învăța în limba maternă și să mențină școlile cu predare în limba română, care-i ajută să-și păstreze identitatea. 

         De asemenea, Dobrovie l-a felicitat pe reprezentantul minorității ucrainene în Parlamentul României, Nicolae Miroslav Peterțchi, pentru modul onest în care a prezentat lucrurile în dialogul cu autoritățile ucrainene, cu ocazia deplasării în cadrul comisiei speciale de la Kiev. El a arătat clar că Ministerul Educației ucrainean operează cu date eronate, că România are liceu cu predare integrală în limba ucaineană la Sighetu Marmației și că Bucureștiul oficial respectă toate drepturile minorității”.

 ACTIVITĂȚI DE DIPLOMAȚIE PARLAMENTARĂ

       Cu oarecare întârziere - din cauza limitelor spațiului tipografic - consemnăm pentru oglindirea cât mai fidelă a activității parlamemtarului U.U.R. și participarea sa la Seminarul regional, ținut la Belgrad, cu tema „Cooperarea parlamentară pentru dezvoltarea durabilă: combaterea sărăciei și promovarea serviciilor de sănătare”. Seminarul a fost deschis de Președinta Parlamentuluiu Serbiei MAJA GOJKOVIC, în prezența Președintei Uniunii Interparlamentare, Doamna GABRIELA CUEVAS BARRON. 

 

Observator