DIN AGENDA DEPUTATULUI U.U.R.

 

         Vom începe altfel această ediție a rubricii de față. Vom începe amintind primele două relatări din numărul precedent ( 365 - 368/august-septembrie 2018). Titlurile le rezumau perfect: „Ordonanță a Guvernului care stârnește nedumeriri” respectiv „Urmează alte măsuri”. Continuăm din acest punct relatarea.

 

N-A MAI FOST NEVOIE DE „ALTE MĂSURI” 

 

        Era vorba de Ordonanța Guvernului nr.9 din data de 23 august a.c. Exact! Până și ziua în care a fost adoptată constituie, parcă, o aluzie neinspirată. Prin Ordonanță se modifica Legea învățământului, iar reacția deputatului U.U.R. privea complectarea art.263, care avea ca efect „crearea de dificultăți și discriminări pentru învățământul în limba maternă”.

        Reproduceam, în continuare, pasaje largi din interpelările adresate de la tribuna Parlamentului de Dl.deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI Doamnei Prim-ministru VIORICA VASILICA DĂNCILĂ și Domnului Ministru al Educației Naționale VALENTIN POPA. 

         În cea de a doua știre, redam declarația Domnului deputat PETREȚCHI că va continua lupta cu alte mijloace legale, tot mai eficiente, convins că nu e simplu să se ajungă la abrogarea unei ordonanțe de guvern deja adoptate.

        Nu a mai fost cazul.  

       Intervențiile parlamentare ale deputatului U.U.R. au fost întărite și de reacția reprezentanților altor minorități etnice. De asemeni, Domnul deputat PETREȚCHI realiza contacte cu alți posibili cosemnatari ai unei inițiative legislative de abrogare a Ordonanței. 

       Spre lauda Guvernului, Doamna Prim-ministru a înțeles efectele nefericite și - sperăm - nedorite de executiv, drapate în savantele motivări ale fostului ministru și a inițiat abrogarea normei nocive, iar Domnul VALENTIN POPA a demisionat din funcția de Ministru al Educației Naționale. 

 

TOT DESPRE EDUCAȚIE 

 

        Poziția fermă a Deputatului U.U.R. în problemele dreptului la învățământ în limba maternă a fost reafirmată, în mod accentuat, cu prilejul Zilei Mondiale a Educației. Domnul NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI a rostit de la Tribuna Camerei Deputaților o declarație politică având ca temă „Educația și statul de drept”.

        O reproducem integral: 

       „Celebrăm Ziua Mondială a Educației. Evenimentul aniversar succede altor evenimente importante în sfera educației: începutul anului școlar și începutul anului universitar. 

         În 2018 există și un al patrulea eveniment semnificativ legat de educație: vacantarea portofoliului de ministru al educației naționale. Mai mult sau mai puțin ironic putem spune că și acesta este un eveniment ce poate fi sărbătorit. Curajul Guvernului și al coaliției majoritare de a se lipsi de serviciile Domnului VALENTIN POPA exact în perioada în care prezența sa fizică ar fi fost de neevitat la festivitățile școlar-universitare, trebuie salutat ca un triumf al regulilor democrației și statului de drept. 

        Mandatul ultimului ministru de resort e încărcat de performanțe negative. De la incultura propriei exprimări la greșelile antologice din noile manuale școlare - impuse prin „reformele” între ghilimele ale domniei sale - și de la extazul fabricilor de diplome din momentul învestirii până la gafa Ordonanței Guvernului nr.9 din 23 august a.c. mandatul domnului POPA a fost unul al regresului continuu. 

        Înțelesul acestui eșec este însă mai adânc. Non-profesionalismul s-a complectat într-un mod cât se poate de nefericit cu tendințele sale de încălcare a unor drepturi constituționale intrinseci democrației și spiritului european contemporan. 

       I-am adresat de la această înaltă tribună o interpelare sinceră semnalându-i caracterul neconstituțional al Ordonanței nr.9, al cărui inițiator a fost. Nu mi-a răspuns. Din fericire, Guvernul a procedat cu responsabilitate abrogând acel act normativ periculos, învrăjbitor. Morala cred că este evidentă: educația și statul de drept sunt de nedespărțit. Lumina culturii exclude practicile șicanatorii asupra drepturilor și libertăților câștigate, consolidate.

      Să sperăm că viitorul ministru al educației va respecta principiile statului de drept, drepturile și libertățile fundamentale, consecvent și sincer, neafectat de demagogie, subiectivism ori șovinism. 

       Comunitățile etnice fac parte din existența, cultura și educația acestei țări !”

 

PREZENT LA DESCHIDEREA ANULUI ȘCOLAR 

 

       Abordarea pragmatică a ocaziilor privite de alți politicieni drept șansă pentru retorica edulcorată nu a exclus dorința deputatului U.U.R. de a participa cu bucurie, gânduri și cuvânt senin la deschiderea festivă a anului școlar. Trebuind să aleagă între mai multe invitații sosite din teritoriu, Domnul NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI a optat pentru prezență la Școala Gimnazială din comuna Știuca, județul Timiș.

       La stabilirea opțiunii de deplasare au fost avute în vedere și alte semnalări transmise de Filiala Timiș a U.U.R. prin Președintele acesteia, Dl. GHEORGHE HLEBA. De altfel, Dl.HLEBA a însoțit permanent delegația formată, pe lângă Dl.deputat PETREȚCHI, de doamnele LIUBA IRINA HORVAT, Secretar General al U.U.R. și ELVIRA CODREA, consilier în Ministerul Educației Naționale. După festivitatea de deschidere, împreună cu Primarul localității, Dl. VASILE BEJERA, cu alți oficiali județeni și locali, a fost trecut în revistă sprijinul constant acordat de către U.U.R. școlilor cu clase de predare în limba ucraineană. Doamna Directora Școlii Gimnaziale, ANA BEJERA a mulțumit pentru sprijin, exprimându-și speranța că acesta va continua. 

        Analiza problemelor locale într-un spectru mai larg a continuat cu Primarul localității la sediul unității administrativ-teritoriale. 

 

SITUAȚIE ALARMANTĂ LA LUGOJ 

 

        În continuarea deplasării în județul Timiș, Dl.deputat și delegația U.U.R. s-au deplasat la Colegiul Național „Iulia Hașdeu” din Lugoj. Directoarea colegiului, Doamna LETIȚIA FEDORA, a prezentat cu franchețe starea deplorabilă a clădirii liceului, marile dificultăți financiare și greutățile subiective întâmpinate în colaborarea cu Consiliul Municipal.

        Dl.deputat a notat cu îngrijorare aspectele constatate, reținându-le spre analiză și căutare a căilor legale de rezolvare. 

 

PE ALE DELĂSĂRII VALURI 

 

       Faptul că rezervăm această rubrică, în totalitate, problemelor educației nu trebuie să surprindă. Dreptul constituțional la învățământ în limba maternă al minorităților naționale nu se exercită de la sine. Problemele practice sunt multe și diverse iar pentru deputatul U.U.R. constituie o preocupare prioritară. Asta înseamnă reacții diversificate, după natura dificultăților și după receptivitatea celor implicați. 

       Un exemplu de problemă specifică dar și de rezolvare promptă l-a reprezentat deplasarea Domnului deputat la Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, respectiv discuțiile cu Doamnele Inspector Școlar General LUCICA POPIȘCĂ, Inspector Școlar General adjunct MIRELA POPOV și cu Domnul Ispector Școlar pentru Minorități Naționale CASIAN NADEA.

        Tema a fost situația grupelor de elevi cu predare în limba ucraineană. Doamna Inspector Școlar General LUCICA POPIȘCĂ a dat asigurări că aceste grupe vor rămâne în continuare neschimbate. O altă problemă ridicată a fost cea a trecerii elevilor ucraineni în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România ( SIIIR). Deși în statisticile trimise către Ministerul Educației Naționale figura un număr destul de mare de elevi ucraineni pe raza județului Tulcea, în SIIIR nu au fost trecuți ca fiind etnici ucraineni, astfel că școlile nu au putut primi fondurile pentru aceștia. Doamna LUCICA POPIȘCĂ, deși la început a argumentat că informaticienii școlilor au afirmat că nu există opțiune pentru a trece elevii ucraineni (deși celelalte minorități de pe raza județului Tulcea aveau elevii trecuți în SIIIR), spre sfârșitul discuției a dat asigurări că în cursul aceleiași zile problema se va rezolva pentru ca școlile să primească fondurile aferente.

        Doamna Inspector Școlar General LUCICA POPIȘCĂ a mai fost informată de către Domnul deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI de apariția unor manuale noi pentru limba și literatura ucraineană și a asigurat că vor fi trimise adrese către școli pentru a se putea face comenzi pentru noile manuale. 

        La discuții au participat Dna LIUBA IRINA HORVAT, Secretar General al U.U.R., Doamna ELVIRA CODREA, consilier M.E.N. și Domnul DUMITRU CERNENCU, Președintele Filialei Tulcea a U.U.R.

 

OBSERVATOR