DIN AGENDA DEPUTATULUI U.U.R. 

 

        De regulă ne străduim ca în această rubrică să relatăm despre cele mai noi activități ale parlamentarului U.U.R. Nu vom face excepție nici în această ediție. Totuși, spațiul limitat, ca în orice publicație pe suport hârtie, ne-a constrâns uneori să „sacrificăm” o parte din informații. Unele dintre acestea prezintă totuși interes, fie pentru anumite comunități locale ale ucrainenilor, fie pentru o imagine cât mai corectă asupra funcționării instituțiilor. 

        Vom încerca, în coloanele de față să îmbinăm cât mai echilibrat ultimele noutăți ale agendei parlamentarului, cu vești din perioada anterioară care așteptau la rând la tipar.

 

 GLASUL ROȚILOR DE TREN

 

       Am relatat în numărul 355-356 despre demersurile deputatului nostru de a se relua circulația anumitor trenuri locale din Banat. Între timp, Dl.deputat a primit de la Dl.primar al comunei Mașloc, jud.Timiș, următoarea scrisoare: 

        „ Comuna Mașloc, reprezentată prin Dl. Ionel Lupu, având funcția de primar, vă aducem mulțumiri în numele meu și al cetățenilor din comuna Mașloc pe care îi reprezint. Ca urmare a demersurilor efectuate de către dvs., pentru reintroducerea în circulație a unor trenuri, odată cu noul mers al trenurilor care va intra în vigoare în luna decembrie a.c. se va relua circulația pe ruta Timișoara Nord- Remetea Mică. 

        Trenurile de pe ruta respectivă sunt folosite și de elevii din ciclul profesional și liceal, iar odată cu desființarea acestei rute, unii elevi ar fi în imposibilitatea de a-și continua studiile, dat fiind faptul că nu toate liceele au internat pentru cazarea elevilor. 

        Cu considerație. ” 

        Urmărim dacă Ministerul Transporturilor se va ține de cuvânt. 

 

ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE 

 

        În numărul 363-364 al Curierului Ucrainean, am făcut publice fragmente din scrisoarea Dlui deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI adresată Ministerului Finanțelor Publice prin care se semnalau disfuncții în echilibrarea bugetele locale pentru anul în curs.

       La întrebarea adresată de la Tribuna Parlamentului, Secretarul de Stat din M.F.P. Dl. ATTILA GYORGY a transmis un răspuns oficial din care reproducem esențialul: 

       „Datele aferente anului 2016 utilizate la stabilirea sumelor de echilibrare pentru anul 2018 vor fi înlocuite cu datele rezultate în urma încheierii exercițiului financiar al anului 2017, indisponibile la data întocmirii bugetului de stat pe anul 2018.  

       Nu se va mai avea în vedere întregul excedent al unităților administrativ-teritoriale înregistrat la data de 31 decembrie 2017, ci doar acea parte a excedentului care nu are destinație specială, exceptând sumele destinate implementării proiectelor care beneficiază de finanțare de fonduri externe nerambursabile și cu sumele primite din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului”. 

 

DESPRE DREPTURI ȘI DESPRE ORDINE DE DREPT 

 

       Cititorii s-au obișnuit deja că deputatul U.U.R., datorită cuprinderii naționale a bazinului său electoral, are de rezolvat problemele cele mai diverse. În vară, alegătorii i-au semnalat o anomalie. Unii tineri ucraineni aleg carierea de polițist cu dorința de a o exercita după absolvire în localitățile din care provin, dar această perspectivă nu se mai împlinește la repartizare. Intenția lor unește dreptul ucrainenilor cu pondere semnificativă în anumite localități cu cerințele ordinii de drept. Dl.deputat apreciază ca nefirească situația ca la repartizarea absolvenților școlilor de poliție să nu se țină seama și de criteriul zonei natale.  

        În consecință, Dl.deputat PETREȚCHI s-a adresat Doamnei Ministru al Afacerilor Interne CARMEN DANIELA DAN. 

        Printr-un răspuns detaliat, Doamna Ministru al Afacerilor Interne a prezentat situația deficitului de cadre, din pricina căruia nici repartizările nu pot fi făcute ținându-se seama de toate doleanțele, prioritate având „eliminarea dezechilibrelor înregistrate la nivelul unităților în privința resurselor umane”. Soluția este eliminarea dezechilibrelor, iar în acest sens Doamna Ministru expune Domnului deputat o serie de măsuri concrete, din care amintim:

        *„ Suplimentarea în anul școlar 2017-2018 a cifrelor de școlarizare alocate Ministerului Afacerilor Interne de la 1.434 la 8.190 pentru învățământul postliceal ; *... Aprobarea deblocării a 1823 de posturi ...; * Până la sfârșitul anului 2020 se urmărește să fie atinsă ținta stabilită pentru acoperirea deficitului preponderent ...”.

 

UN RĂSPUNS NESATISFĂCĂTOR 

 

        În Maramureșul istoric, dar și în alte zone pastorale, se ivesc litigii între unii utilizatori ai pășunilor ceea ce blochează încasarea subvențiilor pentru întreținerea pajiștelor respective. Totuși, lucrările de întreținere sunt efectuate - este o obligație - dar după soluționarea litigiilor de către instanțele judecătorești, funcționarii APIA nu mai purced la reexaminarea cererilor, ori o întârzie nepermis, în vreme ce fermierii continuă să se achite de îndatoririle lor. 

         Dl.deputat a adresat mai multe întrebări pe această temă Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, dar răspunsul semnat de Dl.Ministru PETRE DAEA nu clarfică problema pusă. 

        Astfel, după expunerea unor generalități bine știute despre Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (APIA), despre criteriile și procedurile de eligibilitate la acordarea subvențiilor, după reproducerea în extenso a unor norme legale, se ajunge în finalul răspunsului să se repete exact problema pusă:  

        „Dacă litigiul nu se rezolvă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificărilor, suprafața de teren supradeclarată nu este eligibilă la plată în anul curent de cerere, cu excepția cazurilor în care litigiul este soluționat în instanța judecătorească”.

          Dar asta era chiar problema pusă, că nu se reexaminează eligibilitatea după și în funcție de soluția instanței. 

        Pentru a reveni cu exemple concrete, Dl.deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI îi invită pe cei care s-au confruntat cu asemenea situații să comunice datele pe care le cunosc Cabinetului său parlamentar. 

 

 ÎNCREDERE ÎN LUCIDITATE

 

       De la Tribuna Camerei Deputaților, Domnul NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI a expus o declarație politică pe care o putem aprecia ca fiind de mare actualitate. Conținutul ei îndeamnă la încredere, dar și la reflecție: 

        „ Domnule Președinte de ședință, 

         Stimați colegi,

       Se apropie marea sărbătoare națională a României. Cetățeni fideli patriei lor de adopție, etnicii ucraineni sunt cu inima și cu gândul alături de întreaga societate românească. Prețuim cu atât mai mult conviețuirea într-un stat consolidat, cu cât tensiunile geopolitice de strictă actualitate, accentuate chiar acum, în Anul Centenarului, impun și mai mult ca România să fie și să rămână un stat consolidat. 

        Noi, ucrainenii din această țară, vedem în conceptul de stat consolidat și consecvența cu care se asigură drepturi și libertăți minorităților etnice. Vreau să confirm, de la această tribună, adevărul că România se străduiește să fie „un exemplu de bune practici” în domeniul drepturilor și libertăților cetățenilor ei, indiferent de naționalitate. Așa este și așa este bine să rămână în continuare, indiferent de situația geopolitică sau de anumite trepidații în relațiile internaționale. 

         Eventualele încercări de atragere sau de împingere într-o competiție de rele practici ar avea efecte dintre cele mai nefericite. 

       Nu există cetățean onest, majoritar etnic sau minoritar etnic, care să dorească intrarea politicii naționale a României într-o cursă a relelor practici. Interesul comun este să întâmpinăm Sărbătoarea Națională a României confirmând, în Anul Centenarului, că suntem consecvenți în bunele practici democratice, că prin aceasta statul român devine tot mai puternic și respectat”. 

 

 LEGEA PENSIILOR

 

        La închiderea ediției, fusese distribuit în Camera Deputaților proiectul noii legi a pensiilor. În răstimpul scurt până la predarea rubricii, am aflat că deputatul U.U.R. a propus un amendament semnificativ pentru respectarea principiului echității, proclamat ca aflându-se la temelia viitoarei reglementări.

         Dl.PETREȚCHI ne-a declarat că este în continuare în așteptarea oricăror sugestii ale alegătorilor. 

 

 Observator