Din agenda deputatului U.U.R.

 

        Ca de obicei, ținând seama de calendarul editorial al publicațiilor U.U.R., rubrica „Din agenda deputatului” cuprinde activități din a doua parte a lunii anterioare și activități din prima parte a lunii de apariție. În cazul de față, activitățile parlamentare surprinse aparțin perioadei premergătoare vacanței parlamentare, pe când activitățile parlamentare din teritoriu au fost desfășurate până la data închiderii ediției, respectiv 15 ianuarie 2018. 

 

UCRAINENII DIN DELTĂ 

 

         Deputatul U.U.R. a primit un amplu memoriu din partea Domnului DUMITRU CERNENCU, Președintele Filialei județene Tulcea, în care sunt expuse detaliat neajunsuri și doleanțe ale populației, inclusiv ale celei ucrainene, din așezările Deltei Dunării. S-a efectuat un prim demers, vizând tarifele de transport fluvial pentru localnici, respectiv prin depunerea unui memoriu personal Domnului Prim-ministru MIHAI TUDOSE, cu prilejul unei întâlniri la sediul Guvernului.

        Celelalte aspecte au fost sintetizate în 8 dosare de problemă, pentru care deputatul U.U.R. a început documentarea legislativă și economică, urmând să o definitiveze în teritoriu, prin discuții directe cu cetățenii, cu reprezentanții autorităților locale, în prezența liderilor U.U.R. județeni. Va fi cea mai amplă activitate de la începerea mandatului de deputat în cadrul acțiunii permanente CUNOAȘTE ! SUSȚINE ! REZOLVĂ ! Pentru aceasta, Deputatul NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI își planifică un turneu de documentare care va fi efectuat imediat ce condițiile atmosferice vor fi sigure, în marea majoritate a celor 11 localități din care sunt semnalate respectivele probleme.

 

ASISTENȚA MEDICALĂ PE VALEA VIȘEULUI 

 

        În urma semnalărilor unui locuitor din Borșa, privind perspectiva nefericită a desființării Secției de boli pulmonare a spitalului din zonă și a dispensarului de aceeași specialitate, Deputatul U.U.R. a adresat Domnului Ministru al Sănătății FLORIAN BODOG o întrebare de la Tribuna Camerei Deputaților, solicitând, în conformitate cu dispozițiile art.197 alin.(2) din Regulamentul Camerei, un răspuns formulat scris și oral.

        În funcție de răspunsul Domnului Ministru, care nu a sosit până la încheierea Sesiunii parlamentare, vom reveni cu precizări.

 

 ATITUDINE TRANȘANTĂ ÎN APĂRAREA DREPTULUI LA ASOCIERE

 

        În Parlament se manifestă tot mai multă preocupare față de reglementările privind O.N.G.-urile (cum este și U.U.R.), precum și față de exercițiul drepturilor minorităților naționale. Domnul Deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI a acordat și va acorda maximă atenție proiectelor de legiferare pe aceste teme, depunând și susținând amendamentele necesare pentru îmbunătățirea proiectelor sau, când este cazul, pentru respingerea acestora.

        O atitudine tranșantă a avut Domnul Deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI față de Proiectul de lege depus de doi senatori ai Alianței de guvernare pentru modificarea O.G. nr.26/2000. Cităm din intervenția sa răspicată: 

         Stimați colegi,

         Am fost contrariat de modificările propuse în special pentru articolul 38, în sensul că: 

• se creează o diferență de șanse între asociații, respectiv fundații după criteriul domeniului de activitate, ceea ce este neconstituțional, reprezentând o restrângere a dreptului de asociere după alte criterii decât cele recunoscute de legea fundamentală; 

 • această diferențiere contravine și principiului constituțional al nediscriminării;

• excesul de reglementare pe tema arătată ar provoca o restrângere a posibilității Guvernului de a aprecia solicitările neîncorsetat de criterii rigide; 

• în plus, propunerea unui „algoritm” de repartizare a subvențiilor ar duce la alte rezolvări inechitabile, acordându-se, respectiv refuzându-se statutul meritat nu după concludența rezultatelor ci după compartimentarea procentuală. 

         Pe lângă aceste critici de constituționalitate, se observă în enumerarea domeniilor exclusiviste ale utilității publice absența unor activități care țin de esența societății civile, fără de care democrația nu e de conceput. Mă refer la apărarea, respectiv exercitarea drepturilor omului universal recunoscute. Cum să refuzi din plecare scopuri cum ar fi libertatea presei, protecția împotriva abuzurilor, exercițiul libertății de conștiință și altele asemenea ?! 

         Pentru cele arătate, propun Raport de respingere a Propunerii legislative acum în discuție. ” 

         Proiectul de lege a fost respins. 

        Despre contribuția Deputatului U.U.R. la o altă reglementare din domeniile enunțate vom relata, din lipsă de spațiu, în ediția viitoare a rubricii noastre. 

 

 ZIUA LIMBII UCRAINENE

 

         Dând curs unei mai vechi și neîmplinite dorințe a etnicilor noștri, doleanță reiterată de colegii din conducerea U.U.R., Domnul Deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI a întocmit și depus la Parlament un proiect de lege pentru instituirea zilei de 9 noiembrie ca Ziua limbii ucrainene. Alegerea datei calendaristice nu este întâmplătoare. Coincidența cu Ziua internațională a comemorării Holodomorului dorește să exprime peste timp rezistența culturii ucrainene la cea mai cumplită ofensivă străină împotriva identității noastre naționale. 

         Proiectul se află la Senat, primă cameră decizională pentru asemenea teme de legiferare.

 

 ACTIVITĂȚI DE DIPLOMAȚIE PARLAMENTARĂ

 

        Reprezentanții organizațiilor minorității românești din Ucraina au efectuat o vizită în România, în principal pentru a se întâlni, la Palatul Parlamentului, cu reprezentanții forului legislativ suprem. S-a format o echipă de dezbatere compusă din câte un deputat ori senator din fiecare Grup parlamentar. Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale a fost reprezentat de Deputatul U.U.R. NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI. 

        Ca și în toate întâlnirile oficiale bilaterale ținute în toamna lui 2017 la București sau la Kiev, Deputatul U.U.R. a insistat pe respectarea consecventă a drepturilor tuturor minorităților naționale, pe dialog instituțional și păstrarea bunelor relații, pe aplicarea Acordului guvernamental încheiat recent la Kiev, cu participarea ca observator a Deputatului U.U.R.

         S-au rostit de ambele părți cuvinte de apreciere față de poziția U.U.R. exprimată de deputatul său. 

 

Observator