În perioada vacanței parlamentare, programul și activitatea deputatului ucrainean au fost reorientate pe trei direcții principale: 

1. Legătura și mai strânsă cu teritoriul, cunoașterea la fața locului a trebuințelor și aspirațiilor populației din localitățile în care trăiesc și etnici ucraineni. 

2. Întâlniri la nivelul Administrației centrale pentru a transmite doleanțele populației ucrainene și a pregăti viitoarele demersuri ce vor fi făcute de la Tribuna Camerei Deputaților, odată cu începerea Sesiunii de toamnă. 

3. Analiza profundă și detaliată a crizei manualelor școlare în limba ucraineană.

  *

        În teritoriu, deputatul a făcut în luna iulie și începutul lunii august vizite de documentare în județele Suceava, Caraș-Severin, Timiș, Tulcea, Cluj și, bineînțeles, Maramureș. Acestea vor fi urmate de vizite în celelalte județe cu electorat ucrainean semnificativ sau cu probleme de actualitate.

       Dintre întâlnirile cu demnitari ai Administrației centrale, remarcabile sunt două întâlniri cu Domnul VICTOR ALEXANDRU MICULA, Secretar de Stat în MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE precum și preconizatele întâlniri de lucru cu Doamna LACZIKO ENIKO KATALIN, Secretar de Stat al DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAȚII INTERETNICE de pe lângă GUVERNUL ROMÂNIEI și cu Domnul LIVIU POP, MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE. Asupra ultimei inițiative revenim în știrile ce urmează. 

        Preocupat de datele și informațiile tot mai alarmante privind criza manualelor școlare pentru elevii ucraineni, observând că pașii realizați la finalul mandatului fostului Ministru al educației, PAVEL NĂSTASE (despre care am relatat în numerele anterioare ale Curierului Ucrainean) se pierd odată cu schimbarea ministrului, precum și eficiența scăzută a reprezentanților minorităților naționale în structurile de resort, s-a hotărât atragerea reputatei profesoare LUCIA MIHOC în calitate de consilier permanent pentru problemele de învățământ.

        Împreună cu Doamna LUCIA MIHOC și cu consilierul parlamentar, Domnul Deputat PETREȚCHI a făcut în ziua de 8 august a.c. o răbdătoare și meticuloasă analiză a crizei manualelor școlare. 

       Se știe că editarea manualelor nu stă în puterea și posibilitățile U.U.R., depinzând de o serie întreagă de competențe și proceduri, în care se implică atât Ministerul, cât și Centrul Național de Evaluare și Examinare (C.N.E.E.), alți specialiști, organizatorii licitațiilor și, desigur, editurile. 

        Consecință a unor carențe și neglijențe care s-au acumulat de-a lungul anilor, în prezent, când licitațiile s-au încheiat iar manualele pentru anul școlar viitor se află sub tipar, pentru cele de limba ucraineană nu există editori. Cea mai mare vină o poartă structurile M.E.N. care, fără știrea U.U.R. au inclus în caietul de sarcini tiraje derizorii, eronate, care au eliminat interesul editorilor. 

       Pe de altă parte, au fost identificate anumite exigențe exagerate ale reglementărilor în vigoare, cum ar fi dublarea formei scrise cu manuale virtuale, sau dublarea efortului de elaborare prin traducerea integrală în limba română a proiectelor sau formalitățile greoaie pentru procurarea manualelor din import.

        În funcție de aceste constatări, au fost conturate următoarele direcții de acțiune: 

• Calendarul de elaborare-aprobare-licitare pentru anul școlar viitor fiind depășit, grupul de lucru va coordona începerea procedurilor de aprobare-licitație încă de pe acum pentru anii școlari viitori. 

• Pentru cea mai urgentă situație - manualele pentru clasa a cincea, a căror programă școlară a fost schimbată la începutul acestui an - s-a luat măsura tipăririi unor manuale auxiliare, al căror conținut a fost aprobat de C.N.E.E. dar nu s-au găsit editori la licitațiile M.E.N. Uniunea va finanța tipărirea lor printr-o contractare directă. 

 • Încă de la începutul Sesiunii parlamentare, deputatul va depune toate stăruințele permise de statutul său pentru a se îndepărta impedimentele legislative sau funcționale constatate până acum.

• Convocarea în toamnă a unei Consfătuiri pe țară a profesorilor ucraineni pentru aprofundarea problematicii. 

  *

       Ulterior întîlnirii de lucru mai sus relatate și, bineînțeles, independent de ea, în contextul nemulțumirilor provovate de excesul de material didactic (manuale pentru educația fizică !), MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE, Domnul LIVIU POP, a declarat public că va interzice cu desăvîrșire folosirea manualelor auxiliare. Alertat, Domnul Deputat PETREȚCHI a solicitat imediat, în scris, o întâlnire cu Domnul Ministru.

        Spicuim din scrisoarea pe această temă:

       „UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA a luat la cunoștință cu consternare de Comunicatul Domniei Voastre din 9 august 2017 prin care anihilați dintr-o singură mișcare exercițiul dreptului fundamental consfințit prin art.32 alin.(3) din Constituția României pentru populația de etnie ucraineană, a treia ca mărime din România. 

        Anunțați că „începând de astăzi, manualele auxiliare nu mai sunt valabile”. Poate că, pe plan general, norma are o noimă, dar pentru miile de copii de etnie ucraineană înseamnă că, începând cu anul școlar 2017-2018, primul an de învățământ aflat sub autoritatea Dumneavoastră, clasele cu predare în limba ucraineană să fie desființate. Manualele auxiliare reprezintă pentru noi singura soluție de suport didactic, în condițiile în care, după ani de obstrucții și obstacole succesive, clasele de limbă ucraineană se descurcă numai cu manuale vechi de 20 de ani sau mai mult. 

        Exemplul cel mai concret al crizei create și al responsabilității M.E.N. îl constituie manualele pentru clasa a V-a, pentru care în anul curent s-a aprobat o nouă programă școlară. Dintr-o eroare scandaloasă ce aparține Ministerului, în caietul de sarcini pus la dispoziția editorilor licitanți s-a trecut un tiraj probabil de 25 exemplare, când populația elevilor ucraineni de această vârstă, respectiv necesarul de manuale comunicat de noi și existent în baza de date a Ministerului, este de 500 exemplare. Se înțelege că, pe baza acestei dezinformări grosiere, nicio editură nu s-a oferit să tipărească o carte în 25 exemplare. Ieșind din calendarul licitației, elevii noștri au rămas fără cărți. Pentru a găsi o rezolvare în cadrul constituțional și pentru a evita scandalizarea părinților și copiilor din comunitatea noastră etnică, inclusiv efectele negative externe în relațiile dintre România și Ucraina, ca și pentru imaginea politicii naționale a statului nostru, cu eforturi financiare și ale specialiștilor proprii, U.U.R. a inițiat și predat la tipar manuale auxiliare pe deplin conforme programei școlare aprobate. 

        Acum se creează perspectiva ca ele să devină maculatură iar orele de predare în limba maternă să fie sistate. 

       Pentru a vă expune mai pe larg această situație de criză, în care se înscriu și alte exemple de îngreunare a exercițiului dreptului constituțional menționat, vă rugăm să ne programați o audiență.

      Până atunci, sperăm că, pentru deblocarea situației și evitarea comentariilor incitante, să faceți public precizări în legătură cu neaplicabilitatea măsurii în situațiile de excepție.” 

 

Observator