În intervalul la care ne referim, activitatea Deputatului U.U.R. , Dl.NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI, a fost concentrată în special în următoarele direcții: relațiile bilaterale româno-ucrainene, pachetul legislativ privind funcționarea justiției, rezolvarea concretă a unor probleme ale comunităților locale de ucraineni, activități de diplomație parlamentară.

 Poziție fermă în legătură cu „Legile justiției”

      Aflate în centrul dezbaterilor fierbinți, propunerile legislative numite generic „Legile justiției” nu puteau fi ignorate. Poziția Deputatului U.U.R. este că modificările sunt necesare, iar propunerile înaintate sunt parțial acceptabile, parțial greșite sau inoportune. 

       Concentrându-se pe un anumit aspect vizând în mod direct egalitatea cetățenilor în fața legii, Deputatul U.U.R. a rostit de la tribuna Parlamentului următoarea declarație politică, având semnificații mai largi: 

        „Tema declarației politice este ceea ce putem numi

DISCRIMINAREA SPONTANĂ

        Înțeleg prin discriminare spontană acele manifestări, soluții, abordări mai mult sau mai puținin voluntare al căror autor - mă refer la demnitari și funcționari publici - nu conștientizează că încalcă principiul sacrosant al egalității în drepturi sau acceptă aceasta cu superficialitate. 

       Vreau să fiu bine înțeles: în România nu există un climat discriminator. Temelia Constituției, mentalitatea politică, mentalul colectiv sunt explicit și ferm în favoarea egalității. Discriminarea pe care am numit-o spontană provine din alte defecte de construcție și cultură instituțională, cum ar fi birocratismul, lipsa de profesionalism, acumularea în timp a unor carențe, pragmatismul bugetar rău înțeles și altele. 

       M-am decis să fac această Declarație politică observând că sindromul discriminării spontane se manifestă și la acel membru al Guvernului la care ne-am aștepta cel mai puțin să ignore Constituția: Domnul Ministru al Justiției TUDOREL TOADER.

        Intențiile Domniei Sale pentru așa-zisele legi ale justiției au stârnit multe dezbateri. Unele idei par înțelepte, altele par politicianiste. Nu este momentul să le comentez. Dar una dintre propuneri transcede frapant principiile Constituției: accesul în magistratură să înceapă la 30 de ani. Oare cum poate un fost judecător al Curții Constituționale, de la care așteptăm să aibă în sânge legea fundamentală, să păstreze și în vis principiile acesteia, să ignore cu atâta nonșalanță ultracunoscutul articol 16 coroborat cu cunoscutul articol 53 din Constituția României ?! 

       Vorbesc, în primul rând, ca deputat tânăr. Am candidat pentru Parlament atras de nenumăratele declarații despre înnoirea clasei politice. Să fie acestea pentru Domnul Ministru numai vorbe goale ? Ca profesor universitar ar trebui să fi observat că avântul maxim al devotamentului față de profesie - de care are atâta nevoie și autoritatea judecătorească - se manifestă la 23-25 de ani. Momentul terminării studiilor este cel al idealurilor morale și sociale cele mai curate. Consideră Domnul Toader că absolvenții sunt insuficient pregătiți? Perfecționați învățământul ! Consideră că nu au suficientă experiență de viață? Creați un echilibru de vârste și un echilibru deonotologic în lumea judecătorească. La 30 - 33 de ani, cum preconizează Domnul Ministru, un absolvent de drept ori nu a reușit în altă carieră și atunci de ce să fie preferat ca judecător, ori a reușit, și atunci se ridică suspiciunea că are alte motive decât cariera. 

       Aveți încredere în tineri, domnilor miniștri, iar dacă aveți concepții gerontocratice, respectați Constituția României ! Nu creați discriminări nici în mod deliberat, nici în mod spontan !” 

Comemorarea Holodomorului 

      Tot la capitolul Declarații politice rostite de la înalta tribună a Camerei Deputaților am reținut și marcarea prin cuvinte vibrante, dar și prin trimiteri la actualitate, a tragicului episod istoric al Holodomorului. 

        Într-o variantă extinsă, Declarația politică a fost supusă și atenției CONSILIULUI NAȚIONAL AL U.U.R., pentru a fi adoptată ca document propriu.

Situația de la Repedea 

       Dintre problemele locale cele mai stringente semnalate deputatului, foarte urgentă și dramatică s-a dovedit a fi situația aprovizionării cu lemne de foc a comunei Repedea, județul Maramureș. Cu toate că problema în discuție se conturează ca având cauze mai adânci și mai greu de remediat, ținând de abuzurile comise în perioada restituirii drepturilor de proprietate, Domnul Deputat NICOLAE MIROSLAV PETREȚCHI a înțeles să adreseze Ministrului Apelor și Pădurilor, Doamna DOINA PANĂ, un apel în termeni severi, pe măsura dramatismului situației, din care spicuim: 

       „Cu peste 5000 locuitori (1600 gospodării), comuna are dreptul, după cele mai economicoase norme, la minimum 2000 m.c. lemne de foc anual, deși necesarul ei real este mai mare, la fel și posibilitățile de exploatare. În anul 2016 (prin cererea nr.3599/05.09.2016), Primăria a solicitat punerea în valoare a 2500 m.c. Fără nici o justificare legală sau economică, Ocolul Silvic Poieni a aprobat o cotă de punere în valoare de numai 1200 m.c., adică mai puțin de jumătate din minimum necesar.  

        În anul 2017, solicitarea s-a făcut pentru 3000 m.c. (cererile de punere în valoare nr.2019/25.05.2017 și 3770/04.10.2017). Ocolul Silvic Poieni a autorizat doar cantitatea ridiculă de 546 m.c., adică a 6-a parte din cantitatea strict necesară sau, altfel spus, un metru cub la 3 gospodării !Vă întreb și vă rog să întrebați acești subalterni cinici: Ce să facă locuitorii Comunei Repedea care trăiesc la limita de nord a țării, într-o zonă friguroasă ? Să fure din pădure, să moară înghețați, să treacă granița în Ucraina ori să se revolte ?

        Ei nu au în vedere niciuna dintre aceste opțiuni, chiar dacă instigatorii nu vor întârzia să apară. Ei încă au încredere în autorități, în instituțiile statului. Chiar dacă Ocolul se află în subordonarea Regiei Naționale a Pădurilor, nu cred că Ministerul poate închide ochii la abateri cu consecințe atât de grave pentru viața oamenilor și pentru speranța lor într-o bună guvernare. 

        În conformitate cu dispozițiile art.197 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților, aștept răspuns formulat scris și oral.”  

Vești bune pentru Soca 

       Întreținând o bună relație de conlucrare cu Departamentul Cultelor, Domnul Deputat Nicolae Miroslav Petrețchi a semnalat și explicat Domnului Secretar de stat VICTOR OPASCHI nevoia de a se sprijini finalizarea lucrărilor la Biserica ortodoxă ucraineană din localitatea Soca, județul Timiș. Aflăm de la Cuvioșia Sa, Părintele CRISTIAN ARDELEAN, preotul locului, că suma necesară a fost virată. 

      Forumul de la Bonn 

       La mijlocul lui noiembrie a fost organizată la Bonn o importantă reuniune parlamentară în marja Conferinței Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice ( COP 23). Reuniunea s-a bucurat inclusiv de prezența Cancelarului Germaniei, Doamna ANGELA MERKEL și a Președintelui Franței, Domnul EMMANUEL MACRON. 

        În virtutea obligațiilor ce-i revin ca membru al Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare (GRUI), Domnul Deputat Nicolae Miroslav Petrețchi a făcut parte din Delegația Parlamentului României la reuniunea de la Bonn.

O apreciere semnificativă 

        În rubrica anterioară consemnam că, la închiderea ediției, Deputatul U.U.R. participa la formula parlamentară de discuții cu Ministrul de Externe al Ucrainei, Domnul PAVLO KLIMKIN. 

        Ca și în alte discuții și negocieri pe tema relațiilor bilaterale, prestația Domnului PETREȚCHI a fost foarte apreciată de ceilalați componenți ai delegațiilor ce au reprezentat țara noastră, dar și de diferiți membri ai delegațiilor Ucrainei. Iată că aceste informații sunt confirmate printr-o sensibilă scrisoare primită de la Excelența Sa, Domnul PAVEL KLIMKIN, în care se arată: 

.......................................... 

 

Observator