Conform Programului de acţiuni cultural-ştiinţifice al Organizaţiei judeţene Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România, sâmbătă 5 martie 2016, la Sighetu-Marmaţiei s-a desfăşurat Simpozionul ,,Rolul femeii ucrainene în societate”.  

       Manifestarea, la care au luat parte peste 130 de persoane, dintre care majoritatea femei, a debutat într-un cadru festiv. Preşedintele Organizaţiei judeţene Maramureş a UUR, domnul Miroslav Petreţchi, a felicitat toate femeile participante, le-a mulţumit pentru activităţile interprinse în cadrul organizaţiilor de care aparţin şi, în semn de apreciere şi respect, le-a oferit flori.  

       Printre invitaţii de seamă s-au numărat dl Nicolae Miroslav Petreţchi – preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, dl Ştefan Buciuta – preşedintele de onoare al UUR, preşedinţii organizaţiilor locale a UUR – Maramureş şi membrii Birourilor organizaţiilor locale.  

        Dl preşedinte al UUR, Nicolae Miroslav Petreţchi, după ce a descris rolul important pe care-l joacă femeile în viaţa de zi cu zi, în diverse domenii de activitate, dar mai ales în sânul familiei, şi-a încheiat prelegerea omagiind femeile prezente şi oferindu-le buchete de flori. Numeroasele felicitări şi urări călduroase au fost adresate acestora şi de către ceilalţi participanţi la manifestare. Apogeul evenimentului l-a constituit ,,felicitarea muzicală”, ,,La mulţi ani”, interpretată de ,,CORUL INEDIT BĂRBĂTESC”, a cărei acorduri au sensibilizat inimile celor prezenţi. 

        Simpozionul a continuat cu o comunicare bine elaborată despre femeia ucraineană şi rolul acesteia în societate, prezentată de doamna Ledia Spivaliuc, preşedinta Organizaţiei locale a UUR Valea Vişeului. Despre însemnătatea Zilei de 8 Martie şi cum a devenit aceasta o sărbătoare internaţională, ne-a vorbit dna Dan Ileana, membră marcantă a Organizaţiei locale Rona de Sus a UUR.

       Au urmat alte prelegeri şi luări de cuvânt care au captat atenţia celor prezenţi. Manifestarea s-a încheiat cu o masă festivă, de la care nu au lipsit cântecele ucrainene, dansul şi voia bună.  

       În final, dorim să amintim numele câtorva dintre participantele la acest eveniment deosebit:

      • prof. Maria Iurcea (preşedinta Organizaţiei de femei din Poienile de sub Munte), prof. Ana Steliana Songott, prof. Maria Cauni (Organizaţia locală UUR Poienile de sub Munte);

      • prof. Ledia Spivaliuc (preşedinta Organizaţiei locale Valea Vişeului), prof. Maria Iavorovschi, Ana Godenciuc, Ana Semeniuc (Organizaţia locală UUR Valea Vişeului); 

      • dir. prof. Maria Ştefan, prof. Maia Simedrea, prof. Iulia Rusnac, prof. Tamara Cheşa, prof. Maria Ulici, prof. Mirela Halas (Organizaţia locală UUR Sighetu-Marmaţiei); 

      • Mihaela Miculaiciuc, prof. Vaselena Covaci, Ana Bilici, Mihaela Drozd, Alexandra Şipoş, Drozd Cristina, Mariana Drozd, Maria Moroz, Ana Bumbar, Marinela Bud, Maria Ostaş (Organizaţia locală UUR Ruscova:) 

      • înv. Ileana Dan, înv. Maria Ardelean, prof. Ana Alina Grijac (preşedinta Organizaţiei de femei Rona de Sus), prof. Geta Petreţchi, prof. Larisa Petreţchi (Organizaţia locală UUR Rona de Sus); 

      • prof. Maria Ciubica (preşedinta Organizaţiei locale Lunca la Tisa); 

      • Ana Mihali (preşedinta Organizaţiei de femei Bocicoiu Mare), prof. Narcisa Greceniuc (Organizaţia locală UUR Bocicoiu Mare); 

      • Maria Pop (preşedinta Organizaţiei de femei Repedea), Adriana Recalo (Organizaţia locală UUR Repedea); 

      • Ana Mihaela Scerban, Iuliana Rusnac, Maria Pitulec, prof. Iaroslava Şteliac, Anca Cîmpan, Oxana Cîmpan, Maria Scerban, Larisa Malearcic (Organizaţia locală UUR Crăciuneşti). 

      Dintre reprezentanţii Organizaţiilor locale a UUR Maramureş, care au luat parte la simpozion, amintim:

      -Ioan Recalo – preşedintele Organizaţiei locale Repedea; 

      -Pintea Mariciuc – preşedintele Organizaţiei locale Ruscova; 

      -Gheorghe Mocernac – preşedintele Organizaţiei locale Crasna Vişeului;

      -Ledia Spivaliuc– preşedintele Organizaţiei locale Valea Vişeului; 

      -Maria Ciubica– preşedintele Organizaţiei locale Lunca la Tisa; 

      -Ioan Greceniuc– preşedintele Organizaţiei locale Bocicoiu Mare; 

      -Ianoş Scerban– preşedintele de onoare al Organizaţiei locale Crăciuneşti; 

      -Ostap Cîmpan– preşedintele Organizaţiei locale Crăciuneşti; 

      -Afia Cristina Celeniuc – preşedintele Organizaţiei locale Coştiui; 

      -Mihai Ioan Lauruc– preşedintele Organizaţiei locale Sighetu-Marmaţiei; 

      -Biroul Organizaţiei locale din Rona de Sus; 

      -Corul mixt ,,Vocile Ronei” din Rona de Sus.  

 
 
 

       

                                                                                         Preşedintele Org. Jud. Maramureş a UUR,  

                                                                                         prof. Miroslav Petreţchi