La invitaţia preşedintelui Uniunii Ucrainenilor din Romania, Nicolae Miroslav Petreţchi, are loc o vizită de lucru a secretarului I al Ambasadei Ucrainei de la Bucureşti, dl. Ruslan Gidora, în judeţul Maramureş, unde trăiesc peste 60 la sută dintre etnicii ucraineni din Romania. 

         Joi, 24 martie a.c., oaspetele a avut o întâlnire cu primarul municipiului Sighetu Marmaţiei, Ovidiu Nemeş, la care au participat preşedintele UUR, Nicolae Petreţchi, consilierul MENCS Elvira Codrea, preşedintele onorific UUR Buciuta Ştefan, preşedintele Filialei Maramures UUR, Miroslav Petreţchi, prim-vicepreşedinte UUR Vasile Pasenciuc, preşedintele UUR – Sighet, Mihai Lauruc, preşedintele tineretului UUR, Liviu Romaniuc. S-au purtat discuţii despre starea economico-politică a Ucrainei, situaţia războiului din estul Ucrainei, situaţia Liceului ucrainean din Sighetu Marmaţiei, relaţiile diplomatice dintre România şi Ucraina, rolul şi importanţa etniei ucrainene în judeţul Maramureş ş.a. 

 

        La Liceul Ucrainean Taras Sevcenko, a avut loc întâlnirea delegaţiei cu inspectorul şcolar general Ana Moldovan, inspector general adjunct Ioan Ban, inspector de specialitate Simona Malearciuc, directorul liceului, Marian Piţura şi cadrele didactice din cadrul aceleaşi instituţii, unde au fost prezentate demersurile făcute de autorităţile publice locale şi reprezentanţii UUR pentru rezolvarea situaţiei juridice a clădirii Liceului Taras Sevcenko, situaţia elevilor de etnie ucraineană din judeţul Maramureş etc.

         În ultima parte a zilei de joi, au avut loc întâlniri cu Comitetul Filialei judeţene a UUR, unde au fost dezbătute problemele cu care se confruntă ucrainenii din judeţ şi modalităţile de rezolvare a acestora. 

         Ieri şi astăzi, au loc întâlniri cu reprezentanţii administraţiilor locale din localităţile cu populaţie majoritar ucraineană, cu reprezentanţii instituţiilor de învăţământ din Remeti, Rona de Sus, Poienile de sub Munte.