Uniunea Ucrainenilor din România (UUR), cu sediul în Str. Radu Popescu, Nr. 15, Sector 1, Bucureşti, reprezentată prin preşedinte Nicolae Miroslav PETREŢCHI, desemnează mandatari financiari pentru alegerile locale din anul 2016, după cum urmează:  

          mandatar coordonator (nivel central): 

            - PREDESCU RODICA - EXPERT CONTABIL. 

          → mandatari teritoriali (nivel de judeţ):  

           - Jud. Arad: DUMA GETA EXPERT CONTABIL; 

           - Jud. Botoşani: VLAD ANA;  

           - Jud. Maramureş: CONTABILITATE ŞI EXPERTIZĂ SIGHET SRLD, reprezentată prin BRENNER CRISTINA ADRIANA, în calitate de Administrator şi Expert contabil; 

           - Jud. Satu Mare: CAVAŞI ALINA MARIA EXPERT CONTABIL; 

           - Jud. Suceava: S.C. CONT-G SRL, reprezentată prin BOSÎNCEANU GHEORGHE, în calitate de Administrator şi Contabil autorizat; 

           - Jud. Timiş: HREBENACI MIHAI – EXPERT CONTABIL;  

           - Jud. Tulcea: GEMIŞ VIORICA.