În perioada 20-28 august 2016, la Kiev, a avut loc al VI-lea Forum Mondial al Ucrainenilor, în cadrul căruia s-a ales noua conducere şi s-au adoptat modificări la statutul Consiliului Ucrainean Mondial de Coordonare. Forumul s-a desfăşurat în această perioadă, ca urmare a sărbătoririi de către toţi ucrainenii a 25 de ani de la proclamarea Independenţei Ucrainei. 

          Anul acesta, cota Uniunii Ucrainenilor din România la Forumul Mondial al Ucrainenilor, a fost de trei delegaţi şi un invitat şi anume preşedintele UUR, Nicolae Miroslav Petreţchi, preşedintele de onoare al UUR, Buciuta Ştefan, secretarul general al Uniunii Ucrainenilor din România, Horvat Irina Liuba, şi preşedinta Comisiei pentru învăţământ a UUR, Elvira Codrea. 

          Lucrările Forumului au debutat la data de 20 august, la Casa Ucraineană din centrul Kievului, la care au participat peste 300 de delegaţi şi invitaţi din peste 40 de ţări. La deschiderea oficială au participat primul preşedinte al Ucrainei independente, Leonid Kravciuk, şi fostul preşedinte, Viktor Iuşcenko, patriarhul Bisericii Ortodoxe Ucrai­nene a Kievului, patriarhul Ecumenic Bartolomeu, preşedintele Consiliului Mondial al Ucrainenilor, dl Evhen Cholij, preşedinta Congresului European al Ucrainenilor, Jaroslava Harteányi, ministrul Sănătăţii, preşedintele Asociaţiei Ucraina-Lumea, dl Ivan F. Draci, regizorul Valentyn Sperkaci, împreună cu deputaţi ai Radei Supreme şi reprezentanţi ai diferitelor instituţii din Ucraina. 

          În prima zi, au luat cuvântul oaspeţii prezenţi la deschidere, precum şi preşedinţii organizaţiilor aparţinând minorităţii ucrainene din diaspora. Preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, Nicolae Miroslav Petreţchi, de asemenea, a prezentat activitatea Uniunii Ucrainenilor din Ro­mânia pe ultimii 4 ani, activitatea UUR în ceea ce priveşte sprijinirea soldaţilor de pe fronturile Ucrainei, precum şi demersurile realizate pentru promovarea imaginii Ucrainei ca stat suveran şi independent. 

          În a doua jumătate a zilei, au fost demarate lucrările pe secţii în cadrul Forumului, după care organizatorii au prezentat un minunat spectacol artistic sub coordonarea secretarului general al Asociaţiei Ucraina-Lumea, dna Alla Kendzera. A doua zi, 21 august, au continuat lucrările Forumului unde a fost ales preşedintele UVKR, prezidiul UVKR, precum şi Comisia de cenzori. După lungi dezbateri, pentru funcţia de preşedinte a fost reales dl Mychailo Ratuşnyi. De menţionat faptul că membru în Prezidiul Executiv al Consiliului Ucrainean Mondial de Coordonare a fost ales şi preşedintele UUR, Nicolae Miroslav Petreţchi. 

          La 22 august, începând cu orele 16, la Opera Naţională din Kiev a avut loc un spectacol artistic, în cadrul căruia preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko a înmânat distincţii pentru cei mai influenţi oameni ai diasporei ucrainene. Astfel, au fost premiaţi Mychailo Ratuşnyi, preşedintele UVKR, Evhen Cholij, preşedintele CMU, Pavlo Groth, preşedintele Congresului Canadian al Ucrainenilor etc. Tot la 22 august, preşedintele UUR, Nicolae Miroslav Petreţchi, îm­preună cu profesorul V. Kuşnir din cadrul Universităţii din Odesa, preşedintele organizaţiei Tulcea a UUR, Dumitru Cernencu şi regizorul Valentyn Sperkaci au vizitat atelierul unuia dintre cei mai renumiţi sculptori din Ucraina. 

           La 23 august, delegaţia UUR prezentă la fo­rum, împreună cu preşedintele Congresului Mon­dial al Ucrainenilor, dl Evhen Cholij, au participat la întâlnirea cu ambasadorul României la Kiev, Excelenţa Sa Cristian Leon Ţurcanu. În cadrul întâlnirii au fost discutate relaţiile dintre România şi Ucraina, importanţa minorităţii ucrainene din România, demersurile făcute de Congresul Mondial al Ucrainenilor în ceea ce priveşte diminuarea conflictului din estul Ucrainei. În a doua jumătate a zilei, preşedintele UUR, Nicolae Pe­treţchi, împreună cu preşedintele de onoare al UUR, Buciuta Ştefan, au fost invitaţi la Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, pentru a participa la dezbateri în ceea ce priveşte problemele cu care se confruntă ucrainenii din diaspora. La întâlnire au fost prezenţi membrii Consilului Director al Congresului Mondial al Ucrainenilor, ambasadorii Ucrainei în SUA, Canada şi ţările din Europa, în care trăiesc ucrainenii. 

            La 24 august, delegaţia Uniunii Ucrainenilor din România a participat la parada militară, din centrul Capitalei Ucrainei, după care Guvernul ucrainean a oferit o recepţie la Hotelul ,,Ukraina“ cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la proclamarea independenţei de stat a Ucrainei. 

            La 25 august 2016, au început lucrările Adunării anuale a Congresului Mondial al Ucrainenilor, care s-au desfăşurat la Kiev, în incinta Universităţii „Taras Şevcenko“. 

            La deschiderea oficială au participat preşedintele Radei Supreme a Ucrainei, patriarhul Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Kievului, patriarhul Ecumenic Bartolomeu, preşedintele Consiliului Mondial al Ucrainenilor dl Evhen Cholij, preşedinta Con­gresului European al Ucrainenilor, Jaroslava Harteányi, ministrul Sănătăţii, reprezentanţi ai ministerelor Economiei, Finanţelor, Afacerilor Externe etc. 

            Din partea UUR au fost prezenţi Nicolae Miroslav Petreţchi, preşedintele UUR, Buciuta Ştefan, preşedinte de onoare al UUR, Horvat Irina Liuba, secretar general, Elvira Codrea, preşedinta Comisiei de învăţământ a UUR, Sambor Ana, vice-preşedinte UUR, Şendroiu Terezia, secretar UUR, Petreţchi Miroslav, preşedintele Organizaţiei judeţene Maramureş, Buciuta Vasile, trezorier, Pasenciuc Vasile, prim-vicepreşedintele UUR, Liber Ivan, prim-vicepreşedintele UUR, Semciuc Victor, prim-vicepreşedintele UUR, Traista Mihai, vicepreşedintele UUR, Cernencu Dumitru, vicepreşedintele UUR, Herbil Ivan, vicepreşedintele UUR, Hrihorciuc Victor, vicepreşedintele UUR, Fartuşnic Dorina. 

            Lucrările au fost deschise cu rugăciunea „Tatăl Nostru“ rostită de patriarhul Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Kievului, patriarhul Ecumenic Barto­lomeu, urmată de cuvântările invitaţilor prezenţi la deschiderea oficială. În a doua parte a lucrărilor au fost aprobate ordinea de zi şi protocolul lucrărilor Adunării anuale a Congresului Mondial al Ucrai­nenilor din anul 2015, după care au fost demarate lucrările Congresului cu masa rotundă pe tema „Coordonării susţinerii Ucrainei“. 

            A doua zi, 26 august, lucrările au continuat cu depunerea de coroane de flori la monumentul lui Taras Şevcenko din faţa Universităţii după care au fost deschise lucrările celei de a doua mese rotunde, având ca temă „Iniţiative umanitare ale CMU pentru sprijinirea Ucrainei“, după care a fost aprobat raportul financiar al CMU pentru perioada 1 mai 2015-30 aprilie 2016. Pre­şe­dintele UUR, Nicolae Miroslav Petreţchi, împreună cu dna Elvira Codrea şi Prezidiul Fo­rumului Mondial al Tineretului Ucrainean, în frunte cu vicepreşedintele acestuia, Greceniuc Ioan, au participat la întâlnirea cu viceministrul Tine­retului şi Sportului, în cadrul căreia au fost dezbătute proiectele comune care urmează să fie organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Ucraina în parteneriat cu Uniunea Ucrainenilor din România.  

            Următoarea parte a lucrărilor a fost legată de aprobarea raportului de activitate al preşedintelui CMU, aprobarea raportului Comisiei de Cenzori, aprobarea bugetului CMU pentru anul 2017, de­semnarea contabilului CMU. 

            Ultima parte a zilei a continuat cu mese rotunde având ca teme „Popularizarea imaginii pozitive a Ucrainei“ şi „Sărbătorirea a 50 de ani de la înfiinţarea Congresului Mondial al Ucrainenilor“. Tot aici, preşedintele UUR, Nicolae Miroslav Petreţchi, a prezentat activitatea UUR pe perioada 30 iulie 2015 - 1 august 2016, după care, împreună cu secretarul general al UUR, au înmânat preşedintelui Congresului Mondial al Ucrainenilor ultimele apariţii ale UUR, precum şi obiecte tradiţionale ucrainene din judeţul Satu Mare. 

            La 26 august, delegaţia Uniunii Ucrainenilor din România a vizitat sediul Congresului Mondial al Ucrainenilor, unde a fost întâmpinată de pre­şedintele Mychailo Ratuşnyi. 

            Sâmbătă, 27 august, lucrările Adunării anuale a Congresului Mondial al Ucrainenilor au continuat cu masa rotundă având ca temă „Creşterea economică a Ucrainei“, după care a fost aprobată rezoluţia Adunării anuale a Congresului Mondial al Ucrainenilor. 

            De menţionat este faptul că delegaţia Uniunii Ucrainenilor din România a fost una dintre cele mai active, fiind prezentă la toate mesele rotunde, prezentând chiar şi un stand cu ultimele apariţii în materie de carte şi presă, editate de UUR.  

            După finazilarea lucrărilor Adunării anuale a Congresului Mondial al Ucrainenilor, delegaţia Uniunii Ucrainenilor din România, la propunerea dl Traista Mihai, a efectuat o vizită de lucru la Uniunea Scriitorilor din Kiev, unde a fost întâmpinată de preşedintele acesteia. În cadrul întâlnirii au fost dezbătute viitoarele proiecte comune ce vor fi demarate de UUR în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din Ucraina şi au fost înmânate ultimele apariţii editate de Uniunea Ucrainenilor din România.  

 

                                                                                             Nicolae Miroslav Petreţchi, 

                                                                                             preşedintele UUR