În perioada 25-27 noiembrie a.c. la Kiev, delegațiа Uniunii Ucrainenilor din România a participat la lucrările celui de-al XI-lea Congres Mondial al Ucrainenilor. În cadrul congresului au avut loc acțiuni de comemorare a 85 de ani de la Holodomor. Delegația UUR, condusă de deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi, președintele UUR, a fost formată din președinți ai flialelor UUR, reprezentanți ai conducerii centrale a UUR, inspectori școlari, profesori, jurnaliști și alți membri ai UUR.

       Pe data de 25 noiembrie membrii delegației au participat la deschiderea oficială a Congresului Mondial al Ucrainenilor (CMU), care s-a desfășurat la Complexul Olimpic Sportiv Național din Kiev, alături de alți 248 de delegați din 21 de țări și de invitați. Au susținut discursuri Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, prim-viceprim-ministrul Ucrainei, Stepan Kubiv, ministrul ucrainean al afacerilor externe, Pavlo Klimkin, preşedintele Congresului Mon­dial al Ucrainenilor, Evheni Cholij, preşedinta Congresului European al Ucrainenilor, Jaroslava Harteányi și alți oficiali. Artista ucraineană, Ruslana a cântat Imnul de Stat al Ucrainei. În timpul ceremoniei de deschidere a Congresului a avut loc o rugăciune comună a reprezentanților diferitelor confesiuni din Ucraina și s-au decernat premiile “Sf. Volodymyr cel Mare”. 

         Pe data de 26 noiembrie, în sala de conferințe a hotelului „Prezident “ s-au prezentat rapoartele comisiilor și raportul președintelui CMU, Evheni Cholij. În a doua jumătate a zilei au avut loc mese rotunde regionale. În discursul său, în cadrul mesei rotunde „Dezvoltarea comunităților ucrainene din Europa de Est“, deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi, președintele UUR a prezentat activitatea Uniunii Ucrainenilor din Ro­mânia, rolul pe care îl are în păstrarea și dezvoltarea identităţii etnice, culturale, lingvistice și religioase a comunității ucrainene. De asemenea, a prezentat relațiile UUR cu instituțiile publice din România, cu alte organizații ale minorităților naționale din România și cu Congresul Mondial al Ucrainenilor. Totodată, a precizat că, pentru prima oară, pe data de 9 noiembrie a fost celebrată Ziua limbii ucrainene în România. Președintele UUR a vorbit și despre Congresul Extraordinar al UUR, dedicat unității tuturor ucrainenilor din România. 

        Pe data 27 noiembrie au avut loc o serie de sesiuni pe diverse teme. Membrii delegației UUR au participat la sesiunea „Limba ucraineană – mijloc de păstrare a identității și de comunicare internațională“. La discuții au participat inspectorul școlar, Lucia Mihoc, care a vorbit despre studierea limbii ucrainene în România, despre editarea manualelor de limba ucraineană cu ajutorul UUR, despre modalitățile de încurajare a elevilor pentru studiul limbii ucrainene, inclusiv prin participarea acestora la diverse concursuri. A întrebat despre participarea elevilor ucraineni la concursuri internaționale și posibilitatea organizării Olimpiadei Internaționale de limba si literatura ucraineană. Profesorul dr., Ion Robciuc a făcut referire la noul proiect de lege privind limba de stat în Ucraina. 

        Delegația UUR a fost prezentă și la sesiunea „Înțelegere reciprocă și cooperare între diaspora ucraineană și comunitățile etnice și religioase ale statelor lumii“. Deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi, președintele UUR a prezentat cadrul legal de care beneficiază minoritatea ucraineană din România și eforturile UUR în păstrarea unității comunității ucrainene din România.

      În cadrul Congresului, delegația UUR a prezentat o expoziție de cărţi şi publicaţii editate de UUR. De asemenea, a avut loc o întâlnire de lucru cu reprezentantul Arhivei Centrale de Stat din Kiev, Dmitri Reshetchenko. În cadrul întâlnirii a fost înmânată o colecție a ziarului «Український вісник» (Curierul ucrainean). În a doua jumătate a zilei de 27 noiembrie, au avut loc lucrările comisiilor congresului, prezentarea și aprobarea rezoluțiilor, alegerea noilor organe de conducere ale Congresului Mondial al Ucrainenilor (CMU). Noul președinte al CMU a fost ales Paul Grod din Canada. De asemenea, a fost aleasă noua conducere și au fost stabilite principalele priorități ale activității CMU pentru perioada următoare.