17 decembrie a.c., deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi a participat la vernisajul ,,Imaginile diversității” și lansarea volumului ,,The Parliamentary Group of the National Minorities, 1990-2016” evenimente organizate de Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale și Departamentul pentru Relații Interetnice. La vernisaj, din partea Uniunii au participat artiștii Ion Sirota și Gheorghe Munteanu.