Consolidarea organizatorică și funcțională a UNIUNII UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA, prestigiul ei crescând, relațiile cu întreaga societate civilă și cu instituțiile statului, realități evidente pentru orice om de bună credință stârnesc tot mai mult furia puținilor noștri adversari, cunoscuți sau necunoscuți.

          În mod regretabil pentru adevăr, onoare, climat socio-moral firesc, autorii atacurilor recurg la mijloace din ce în ce mai josnice, la metode din ce în ce mai murdare, la modalități din ce în ce mai toxice. Trist este pentru noi, ca fii ai unei națiuni mândre dar și mult încercate în istorie, că indivizii care comit asemenea atacuri terfelesc mândria de a fi ucrainean și încearcă să distrugă capacitatea noastră de a ne exercita drepturile și libertățile pe care le avem într-un stat democratic.  

          Disperarea noilor atacuri și caracterul lor tot mai murdar survin după eșecul indivizilor în cauză de a submina juridic stabilitatea și continuitatea Uniunii, ca și eșecului penibil al respectivilor de a crea o asociație paralelă semnificativă. Ei încearcă unghiuri noi de atac, recurgând la denunțuri calomnioase, memorii aberante, colportări stupefiante prin lipsa lor de scrupule. Tupeul a depășit sfera imoralității intrând în spațiul inconștienței. Călare pe minciuni, răstălmăciri, plastografii, aceștia împroașcă, împroașcă și împroașcă, doar doar va rămâne ceva, doar doar se vor găsi naivi să-i creadă.  

          Conducerea U.U.R. îi asigură pe toți membrii și simpatizanții că respectivele colportări nu sunt decât fructe ale urii și ale minciunii. U.U.R. funcționează legal, conducerea ei este legitimă, inadvertențele de ordin formal nu au afectat continuitatea funcționării Uniunii și încep să aparțină trecutului, mandatul deputatului este legitim și de neclintit. Conducerea Uniunii contează pe faptul că niciun om cu mintea întreagă și cu conștiință elementară nu poate da crezare elucubrațiilor vehiculate, oricât de viclean ar fi ticluite.  

         Trebuie, totuși, să fim vigili la posibile dedesubturi ale acestor calomnii. Ele au devenit prea insistente ca să se hrănească numai din fierbințelile unei singure minți și din rapacitatea unui singur individ. Realitatea zilnică scoate la iveală pe fiecare meridian că lumea contemporană e grav intoxicată cu minciuni, falsuri, răstălmăciri, jocuri oculte. Acestea au căpătat denumirea pompoasă de război hibrid. Accesul liber la informație a fost năpădit de fenomenul fake news. Accesul liber la justiție devine o poartă a șicanelor. Toate acestea intră în arsenalul marilor confruntări, inclusiv al celor de natură geopolitică.  

         U.U.R. înseamnă mult, aproape totul pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale ucrainenilor din România, dar poate părea neînsemnată la scara jocurilor statale, regionale sau geopolitice. Și totuși, când conflictele se acutizează, orice piesă și orice poziție poate căpăta o semnificație strategică.  

         Cu luciditate și calm, nu putem ignora că traversăm o perioadă în care patria originară e antrenată într-un conflict militar prelungit cu reverberații globale, că în Ucraina se încinge lupta electorală, că relațiile interstatale dintre țara ai cărui cetățeni suntem și țara de origine nu traversează cea mai senină perioadă. Noi ne vedem de menirea noastră cinstită și respectabilă. Dar oare câți beligeranți nu ar fi interesați să-și subordoneze organizația noastră prin indivizi fără scupule, tocmai cu scopul înfeudării ei și al implicării în jocuri care ne sunt și trebuie să ne rămână străine?!  

        Prezidiul U.U.R. asigură întreaga comunitate a ucrainenilor din România de consecvența și corectitudinea activității sale, de tăria și legitimitatea de a o reprezenta. Presiuni juridice au existat și vor mai exista, ele atestă că nu cedăm compromisurilor. Când va fi cu adevărat cazul, vom reacționa și pe căile legale. Prioritar este să monitorizăm cu atenție atacurile de orice fel, pe autorii lor, să ne conturăm cât mai precis care sunt păpușarii din umbră și să rămânem corecți și activi atât ca ucraineni cât și ca locuitori și cetățeni ai României.

 

PREZIDIUL UNIUNII UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA