A devenit o tradiție ca ȋn orașul maramureșan Sighetu Marmației, între Crăciun și Anul Nou, după stil vechi, prin centrul orașului și nu numai, să auzim cuvintele ,,Hristos se naște-Slăviţi-L“.    

            Aceste cuvinte importante au putut fi auzite și în acest an, în perioada 9-11 ianuarie, atunci când orga­nizaţia judeţeană Maramureș a Uniunii Ucraine­nilor din România a găzduit a 23-a ediţie a Festivalului inter­naţional de colinde ucrainene și tradiţii de iarnă la ucraineni. 

          Peste 700 de colindători au luat parte anul acesta la slujba de duminică, oficiată la Biserica Ortodoxă Ucraineană din Sighetu Marmaţiei, care după binecuvântare, au format coloana oficială și au defilat prin centrul orașului, prezentând tradiţiile și obiceiurile de iarnă a ucrainenilor din fiecare colţ al ţării și chiar de peste hotare. 

          Deschiderea oficială a avut loc duminică, 10 ianuarie, la Școala de Muzică ,,George Enescu’’ și i-a revenit președintelui organizaţiei judeţene Maramureș a Uniunii Ucrainenilor din România, dl Miroslav Petreţchi, care a prezentat grupurile de colindători și oaspeţii prezenţi la acţiune, după care, președintele Uniunii Ucrainenilor din România, dl Nicolae Miroslav Petreţchi, a ȋnmânat diplome tuturor celor care au sus­ţinut și au contribuit la menţinerea și promovarea uneia dintre cele mai importante acţiuni organizate de Uniune.   

          Aceste cuvinte importante au putut fi auzite și în acest an, în perioada 9-11 ianuarie, atunci când orga­nizaţia judeţeană Maramureș a Uniunii Ucraine­nilor din România a găzduit a 23-a ediţie a Festivalului inter­naţional de colinde ucrainene și tradiţii de iarnă la ucraineni. 

          Peste 700 de colindători au luat parte anul acesta la slujba de duminică, oficiată la Biserica Ortodoxă Ucraineană din Sighetu Marmaţiei, care după binecuvântare, au format coloana oficială și au defilat prin centrul orașului, prezentând tradiţiile și obiceiurile de iarnă a ucrainenilor din fiecare colţ al ţării și chiar de peste hotare. 

          Deschiderea oficială a avut loc duminică, 10 ianuarie, la Școala de Muzică ,,George Enescu’’ și i-a revenit președintelui organizaţiei judeţene Maramureș a Uniunii Ucrainenilor din România, dl Miroslav Petreţchi, care a prezentat grupurile de colindători și oaspeţii prezenţi la acţiune, după care, președintele Uniunii Ucrainenilor din România, dl Nicolae Miroslav Petreţchi, a ȋnmânat diplome tuturor celor care au sus­ţinut și au contribuit la menţinerea și promovarea uneia dintre cele mai importante acţiuni organizate de Uniune. 

           De menţionat este faptul că, la festivalul de anul acesta, au luat parte colindători din Kiev, Verchovyna, Rachiv, Luhansk, Ungaria și judeţele Tulcea, Iași, Botoșani, Suceava, Cluj, Satu Mare, Timiș, Caraș-Severin și localităţile maramureșene Poienile de sub Munte, Repedea, Ruscova, Crasna, Valea Viseului, Bistra, Coștiui, Rona de Sus, Lunca la Tisa, Bocicoiu Mare, Crăciunești, Remeţi etc. 

           Totodată, la festival au luat parte: Jaroslava Hartyáni, prim-vicepreședinte al Congresului Mondial al Ucrainenilor, președinta Congresului European al Ucrainenilor și deputat ȋn Parlamentul Ungariei; Alla Kendzera, președinta secretariatului Asociației ,,Ucraina-Lumea“; Vasyl Brovciuk, directorul Administraţiei raionale; Myroslava Korneliuk, vicepreședinta Direcţiei de Cultură a raionului Rachiv; Ivan Șkindiuk, președintele Consiliului Raional Verchovyna; Ivan Makivnyciuk, vicepreședintele Consiliului Raional Verchovyna; Elvira Codrea, consilier ȋn cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice, Pralea Spiridon, manager al Centrului de Cultură Sighetu Marmaţiei; Ioan Dubovici, specialist ȋn drept interna­ţional; Vasile Moiș, membru de onoare UUR; prim-vicepreședinţi: Liber Ivan, Semciuc Victor, Pasen­ciuc Vasile; vicepreședinţi UUR: Sambor Ana, Victor Hrihorciuc, Cernencu Dumitru, Traista Mihai, Herbil Ioan; Liuba Horvat, secretar general; Buciuta Vasile, trezorier UUR; Ilie Sauciuc, membru al Consiliului UUR, președinte al organizaţiei judeţene Suceava a UUR; Mariciuc Pintea, membru al Consiliului UUR și președinte al organizaţiei locale Ruscova a UUR; Fartușnic Dorina, administrator al UUR, președinţi ai organizaţiilor locale ale UUR: Brașoveanu Mariana, Chifa Ștefan, Recalo Ioan, Ledia Spivaliuc, Mocernac Gheorghe, Oprișan Elek, Ciubica Maria, Greceniuc Ioan, Cȋmpan Ostap, Lauruc Mihai etc.  

            Așa cum bine știţi, acest festival este tradiţional pentru ucrainenii din România și a devenit un fenomen ȋn viaţa culturală din România, ȋn special ȋn viaţa ucrainenilor, care, datorită muncii și străduinţei, au reușit să menţină preţioasele tradiţii de iarnă din toate colţurile ţării. 

           Festivalul de colinde și obiceiuri de iarnă la ucraineni, care de 23 de ani se desfășoară la Sighetu Marmaţiei, este una dintre cele mai importante actiuni culturale organizate de Uniunea Ucrainenilor din România și ocupă un rol important ȋn viaţa noastră nu doar prin faptul că are loc ȋn judeţul ȋn care trăiesc peste 60% din totalul populaţiei ucrainene din România, ci și prin aceea că, la acest festival, participă peste 750 de colindători din toate colţurile ţării și chiar din afara ei, acumulând multă popularitate și educând generaţiile tinere în spiritul dragostei faţă de tradiţiile, obiceiurile și cultura ucraineană. 

           Acest lucru, ȋl putem vedea, observând un număr tot mai mare de tineri, care participă la aceasta acţiune culturală. Putem să fim mândri de faptul că predecesorii noștri, cu succes și dăruinţă, au transmis mai departe experiența lor, pe care, la rândul nostru, va trebui să o transmitem, la un moment dat. 

           Cel mai important lucru este că festivalul a fost unul reușit, iar după părerea noastră și nu numai, ȋncă o dată, organizatorii și colindătorii prezenţi la cea de-a 23-a ediţie a Festivalului de colinde și obiceiuri de iarnă la ucraineni, au ridicat nivelul acestei acţiuni, drept pentru care trebuie să mulţumim conducătorilor ansamblurilor și colindătorilor, care cu toate că au parcurs distanţe considerabile pentru a lua parte la acest festival, au reușit să prezinte tradiţiile și obiceiurile ucrainene transmise din generaţie ȋn generaţie. 

            Pe această cale, vreau să felicit organizatorii principali și anume Comitetul organizaţiei judeţene Maramureș al Uniunii Ucrainenilor din România, ȋmpreună cu președintele acesteia, pentru faptul că ȋn fiecare an organizează cu succes și găzduiesc acest important festival pentru ucrainenii din România. 

            Nu ȋn ultimul rând, trebuie să mulţumim pentru participare invitaţilor noștri din Ungaria, Ucraina și România care își aduc contribuția la păstrarea și promovarea tradiţiilor, obiceiurilor și culturii ucrainene. 

                                                                                              Nicolae Miroslav Petreţchi, 

                                                                                                          președintele UUR