A venit și Anul Nou, atât de așteptat. Este un punct de reper care ne dă posibilitatea să ne facem o evaluare, un bilanț, un examen de conștiință. Este un moment în care ieșim din rutina gândirii pentru a regândi și reconsidera. Un moment în care ne întrebăm cine suntem, de fapt, și ce ne dorim în viață. 

        Suntem bucuroși că, după un an de activitate, în comunitatea ucrainenilor din România, putem să facem un bilanț pozitiv. 

        Anul 2015 a fost un an aniversar pentru că s-a împlinit un sfert de secol de la înființarea Uniunii Ucrainenilor din România (UUR). Pentru a marca aniversarea a 25 de ani de la fondarea organizației UUR – eveniment cu ample rezonanțe în viața ucrainenilor din România – la Sighetu Marmației și în alte centre din țară au avut loc ample manifestări culturale, precum și acordarea medaliei jubiliare lide­rilor care s-au remarcat în activitatea de organizație. 

        Ne-am respectat și în anul care a trecut sărbătorile ucrainene (cu rezonanță religioasă). Participarea ucrainenilor la manifestările dedicate sărbătorilor a creat o atmosferă de sărbătoare, optimism și speranță într-un an mai bun. Crăciunul, de exemplu, a fost celebrat (pe stil vechi și pe stil nou) în majoritatea filialelor noastre prin organizarea Festivalului de colinde. Cei tineri s-au alăturat generației de mijloc în celebrarea sărbătorilor, iar cei vârstnici au retrăit atmosfera propriei copilării, încercând sentimentul că „lanțul de aur“ al gene­rațiilor, în pofida diminuării numerice, continuă. A fost un prilej de verificare a faptului că reînnoirea firului valorilor noastre ucrainene dinspre trecut spre viitor funcționează. 

         A doua zi, Cărciunul a fost sărbătorit în sânul comunității. Sala mare a filialei București a UUR a reunit un număr important de ucraineni. Cei prezenți au consumat bucate tradiționale, au cântat cântece/colinde de o tulburătoare frumusețe și s-au simțit bine împreună. 

         Ucrainenii din România au continuat să fie o comunitate cu o puternică viață culturală. Rezultatele pe care le-am obținut nu ar fi fost posibile dacă nu am fi beneficiat de sprijinul financiar al Guvernului României. Datorită acestei susțineri, organizația noastră a desfășurat multiple activități de promovare și dezvoltare a identității ucrainene cuprinse în Planul de acțiuni/proiecte culturale ale UUR pe anul 2015. 

          Am dezvoltat în continuare relații cu organizații ale minorităților naționale, buna înțelegere interetnică, respectul reciproc, participând cu formații artistice la cunoscutul Festival Interetnic „Conviețuiri“, ediția a XXII-a, Joc la nuntă-n Bucovina, Festivalul Interetnic „Săptămâna diversității la Iași“, Festivalul Internațional „Întâlniri bucovinene“, ediția a XXVI-a, Seară lite­rar-artistică interetnică ș.a. Proiectele menționate ale UUR au adus în fața unui public care este tot mai receptiv, tradițiile și cultura minorităților care trăiesc, de secole, pe aceste meleaguri. 

          Am luat parte la Festivalul „ProEtnica“ de la Sighișoara (20-23 august 2015) cu Ansamblul de dansuri „Kozaciok“ din Bălcăuți, care s-a bucurat de un deosebit succes. 

          Aproape toate filialele UUR au adus omagiul lor limbii ucrainene cu prilejul Zilei Internaționale a Limbii Materne și celui mai mare poet ucrainean, Taras Șevcenko, unul dintre cei mai însemnați reprezentanți ai romantismului literar slav și european. 

          Și în anul care a trecut, am desfășurat și am susținut programe de educație ale elevilor (Concurs de recitare a poeziei ucrainene, Olimpiada de limba și literatura ucraineană), am omagiat mari personalități ucrainene în cele mai variate domenii. 

          Semnificativ – am fost parteneri ai organizării Simpozionului Internațional „Zilele culturii slave“, desfășurat la Cluj-Napoca, în perioada 21-23 mai 2015. Cadre universitare și cercetători din rândul nostru au susținut interesante comunicări. 

          Evenimentul cultural al anului pentru ucraineni a fost „Zilele filmului ucrainean“, desfășurat la Muzeul Țăranului Român (studioul „Horia Bernea“) din București, în perioada 10-14 iunie 2015. A fost prima manifestare cinematografică dedicată în exclusivitate filmelor ucrainene. Timp de patru zile, publicul român a urmărit cu interes filmele documentare și artistice proiectate. 

          Activitatea culturală a UUR s-a evi­dențiat, de asemenea, prin editarea de cărți (aproape 20 la număr) și prin publicistică ancorată în actualitatea comunitară. 

          În anul care a trecut, UUR și-a amplificat relațiile cu marile organizații de peste hotare, prin participarea repre­zentanților noștri la importante reuniuni. 

          Anul 2016 începe sub auspicii dătătoare de speranță. Cel de-al VII-lea Congres al UUR, desfășurat în zilele de 30-31 octombrie 2015, și-a desemnat o nouă conducere, alegând noi lideri sau confirmându-i pe cei vechi. Noii aleși își con­centrează energia acum pentru a duce la bun sfârșit „Planul de acțiuni/proiecte culturale ale UUR pe anul 2016“. 

          Nu trebuie să uităm, însă, că purtăm pe umerii noștri responsabilitatea pentru situația populației ucrainene din România, că este absolut necesar să veghem la unitatea comunității ucrainene fără de care am putea deveni o pradă ușoară a celor care urmăresc dezbinarea noastră. 

          Cu ocazia noului an 2016, doresc să transmit fiecărui membru al comunității, în parte, precum și tuturor ucrainenilor, un an bun, sănătate, fericire, prosperitate! Fie ca pacea să se reverse asupra întregului popor ucrainean! 

                                                                                                                    Ion ROBCIUC