Cu ocazia împlinirii a 203 ani de la naşterea poetului Taras Şevcenko, ucrainenii sătmăreni împreună cu: oaspeţi din Ucraina, oameni de cultură, oficialităţi locale şi judeţene, jurnalişti, scriitori, poeţi stămăreni şi alţi invitaţi au asistat la depunerea de coronae de flori la bustul poetului şi-au ascultat alocuţiunile rostite de câteva din personalităţile prezente la acest eveniment multicultural. Bustul poetului naţional al ucrainenilor, situat în parcul de pe B-dul Dr. Vasile Lucaciu din Satu Mare, a fost dezvelit în luna iulie 2009 şi este opera sculptorului sătmărean Radu Ciobanu. Acest eveniment comemorativ a fost organizat de Liuba Horvat- preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România (UUR)-Filiala Satu Mare – împreună cu reprezentanţii Organizaţiilor judeţene şi locale ale ucrainenilor din judeţul Satu Mare. 

          La sărbătorirea comemorativă a poetului naţional ucrainean TARAS ŞEVCENKO, considerat şi eroul luptei de eliberare naţională şi socială al Ucraineni, au participat: Nicolae Miroslav Petreţchi – preşedintele UUR şi deputat în Parlamentul României, Cristian Mariţa – manager public, Instituţia Prefectului, Csaba Pataki – preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Radu Roca – preşedinte – Organizaţia municipală PSD, Ciprian Crăciun- consilier local,Vynohradiv-Rusaniuk Mihailo – preşedintele administraţiei raionale din Ucraina, Mihai Macioca- preşedinte de onoare al UUR – Filiala Satu Mare, Miroslav Petreţchi – preşedinte al UUR- Organizaţia Judeţeană Maramureş, Vinohradiv-Liubka Vitalii – preşedintele Consiliului raional, Robert Laszlo – directorul Centrului de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Satu Mare, Felician Pop – directorul Muzeului Judeţean Satu Mare, Haiduk Ivan – primarul comunei Hija, Ştefan Doboş – primarul comunei Micula, Monica Sobius – primar comuna Tarna Mare, Călin Durla – inspector şcolar general, directorii Şcolii gimnaziale din Micula: Maria Ana Gabor şi Maria Şteţco şi membri ai Comitelui organizaţiei judeţene şi locale a UUR- Filiala Satu Mare reprezentaţi de Liuba Horvat – preşedinte şi Vasile Buciuta în calitate de vicepreşedinte. 

        Comemorarea poetului naţional Taras Şevcenko a debutat cu intonarea imnurilor celor două ţări: România şi Ucraiana, după care Liuba Horvat – preşedintele UUR – Filiala Satu Mare a prezentat invitaţii. În alocuţiunile lor, Nicolae Miroslav Petreţchi – preşedintele UUR şi deputat în Parlamentul României, Csaba Pataki – preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Rusaniuk Mihailo – preşedintele administraţiei raionale din Ucraina, Felician Pop – directorul Muzeului Judeţean Satu Mare, Mihai Macioca- preşedintele de onoare al UUR – Filiala Satu Mare, au vorbit despre personalitatea poetului ucrainean Taras Şevcenko, despre faptul că ucrainienii sătmăreni îl sărbătoresc pe acest poet nepereche ucrainean. Csaba Pataki – preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare a menţionat faptul că va acorda sprijin ucrainenilor în acţiunile lor, pentru păstrarea limbii şi a tradiţiilor, dar mai ales va susţine viitoarele proiecte româno-ucrainene. Mihai Macioca a subliniat faptul că reprezentanţii Consiliului Judeţean Satu Mare au sprijinit aproape în totalitate, în anul 2009, definitivarea amplasării bustului poetului Taras Şevcenko, fiind al treilea din ţară. Nicolae Miroslav Petreţchi – preşedintele UUR şi deputat în Parlamentul României a apreciat faptul că în fiecare an Cobzarul Taras Şevcenko este sărbătorit de ucrainenii din judeţul Satu Mare şi este convins că nu există ucrainean care să nu cunoască opera acestui erou naţional al ucrainenilor. Un moment emoţionat a fost acela în care, Nicolae Miroslav Petreţchi i-a înmânat lui Mihai Macioca – preşedintele de onoare al UUR – Filiala Satu Mare, o plcachetă comemorativă, care simbolizează cei 17 ani de activitate în calitate de preşedinte al Filiale sătmărene a ucrainenilor şi un coş de flori. 

        În finalul acestui eveniment comemorativ, invitaţii au depus coroane de flori la bustul poetului naţional al ucrainenilor TARAS ŞEVCENKO, iar grupul MICULEANCA, dela Şcoala gimnazială din Micula a interpretat două cântece pe versurile poetului Taras Şevcenko. 

        La împlinirea a două secole de la naşterea poetului naţional al ucrainenilor, scriitorul Camelian Propinatiu scria: „Taras Şevcenko s-a născut la 9 martie 1814 la Morînţi (lângă Cerkasî, la sud de Kiev), în robie (iobag, şerb), şi moare la Sankt-Petersburg la 10 martie 1861. Orfan de ambii părinţi, s-ar fi pierdut în mulţimea pitorească, dacă harul nu i-ar fi fost observat de un diacon, în forma talentului pentru pictură şi al patimii cititului, desigur şi al primelor stihuri. Boierul oligarh Pavel Engelhardt, socotind că Taras e bun de pictor personal boieroaicei sale, după ce-l biciuieşte îl dă la şcoli de artă, la Vilnius şi la Petersburg. Aici, marele profesor şi pictor romantic Karl Briullov (truditor şi la Catedrala Sf. Isaac) îi obţine libertatea, inclusiv scoţând bani de la o loterie cu tablouri. Se afirmă ca poet (cele opt poeme romantice din volumul Cobzarul fixează limba literară ucraineană), folclorist şi pictor patriot. În aceste sens, remarcăm extraordinarul album de gravuri cu locuri istorice naţionale intitulate: Ucraina pitorească, extrem de sugestive. 

        La 5 aprilie 1847 cade odată cu Frăţia Sfinţii Kiril şi Metodiu a patrioţilor kieveni şi ajunge proscris simplu soldat la Marea Caspică şi la Marea Aral, însuşi ţarul Nicolae I, îngrijindu-se să nu mai scrie şi să nu mai picteze. Au urmat vreo zece ani de chin, cu manuscrise ascunse-n bocanci. Când scapă de statutul de proscris, e ţinut departe de Ucraina, pe la Nijni Novgorod (oraş zis de sovietici Gorki, loc de exil şi pentru disidentul Andrei Saharov). Romanticul poet Taras Şevcenko a scris poezia Fata vrăjită, care devenit imnul ucrainenilor de pretutindeni. A fost prieten bun cu poeţii: Shelley, Eminescu şi Esenin”. 

        Una dintre cele mai reprezentative poeme ale lui TARAS SEVCENKO este TESTAMENT: “ De-o muri, mormânt săpaţi-mi/Sus pe o colină -/Unde-i stepa nesfârşită,/Scumpă Ucraină./Pe câmpiile întinse/Niprul între dealuri/Să se vadă, să se-ascundă/Vuietul de valuri…/ Şi-atunci, când o să piară/Duşmanii din ţară/M-oi trezi şi voi ieşi eu/Din mormânt afară/M-oi urca eu pănă-n ceruri,/Unde Domnul şede,/M-oi ruga…Da’ pân-atuncea/În Domnul n-oi crede./ Îngropaţi-mă, sculaţi-vă, /Jugul miciţi-l /Şi cu-al duşmanilor sânge/ Sloboda stropiţi-o. / Şi-n familia frăţească, /Mare şi slăvită/Pomeniţi-mă cu-o vorbă/Bună, liniştită. “ 

        Înregistrarea acestei comemorări a poetului naţional al ucrainenilor TARAS ŞEVCENKO o veţi putea urmări în duminică 19 martie, de la ora 13.00, pe postul de televiziune NORD VEST TV Satu Mare. 

 

        Sursa: Gazeta de Nord-Vest

 

 

         Vizită de lucru la Suceava 

        

          În perioada 1-2 martie 2017, a avut loc vizita de lucru a președintelui UUR, Nicolae Miroslav Petrețchi în județul Suceava. Vizita de lucru a început la sediul Organizației județene a UUR – Suceava pe 1 martie, unde domnul președinte a UUR a avut o întălnire cu comitetul Organizației județene a UUR – Suceava. 

          La 2 martie 2017, președintele UUR , Nicolae Miroslav Petrețchi s-a întălnit cu președintele Consiliului județean Suceava, Gheorghe Flutur, dar și cu vicepreședintele instituției, Viorel Seredenciuc. La întălnire au fost prezenți vicepreședintele UUR, Victor Hrihorciuc, președintele Organizatiei Judetene Suceava a UUR, Ilie Sauciuc, si președintele Organizației Tineretului Ucrainean si România, Liviu Romaniuc. În cadrul întălnirii a fost discutat planul de colaborare între UUR si Consiliul județean Suceava. 

          Tot în aceeași zi, reprezentanții UUR au avut o întălnire cu Inspectorul General Școlar, dl. Gheorghe Lazăr, la sediul Inspectoratului Școlar al Județului Suceava. În cadrul întălnirii s-a discutat despre stadiul actual al relatiei între ISJ Suceava și UUR, după care a fost stabilită continuarea proiectelor între UUR și ISJS prin diverse propuneri de colaborare reciprocă. 

          Vizita de lucu a domnului deputat, Nicolae Miroslav Petrețchi în județul Suceava, s-a încheiat la primăria comunei Bălcăuți, unde acesta a avut întâlniri cu primarul comunei, dl. Vasile Șoiman și de o parte a Consiliului Local. 

 

 

        Vizită de lucru la Consiliul Județean Maramureș  

 

         Pe 20 ianuarie 2017, la întălnirea oficială au participat din partea Uniunii Ucrainenilor din România, domnul deputat UUR, Nicolae Miroslav Petrețchi cu Președintele Organizației Județene Maramureș a UUR, Miroslav Petrețchi și Președintele Organizației Tineretului Ucrainen din România din cadrul UUR, Liviu Romaniuc, iar din partea Consiliului Județean Maramureș, a participat presedintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel – Valter Zetea.  

         În cadrul întălnirii de la Consiliul Județean Maramureș, a fost discutat planul de colaborare între Uniunea Ucrainenilor din România și Consiliul Județean Maramureș. Tot în Maramureș, deputatul UUR a mai avut o serie de întălniri cu inspectorul general şcolar, dna prof. Ana-Lucreţia-Maria Moldovan, inspectorii adjuncţi Camelia Bogdan şi Ciprian Cucuiat, inspector de specialitate Malearciuc Simona, cu primarii Ioan Miculaiciuc (Repedea), Ioan Romaniuc (Rona de Sus), Petru Șofineți (Remeți) şi Turcin Ioan (Ruscova), precum şi cu directori de licee şi şcoli, între care dl Casian Piţura, directorul Liceului Ucrainean „Taras Şevcenko”. 

 

 

          Vizită de lucru la Botoșani

 

         Pe 23 februarie 2017, a avut loc întălnirea oficială între deputatul UUR, Nicolae Miroslav Petrețchi și președintele Consiliului Județean Botoșani, Dan Nechifor.  

         În cadrul întălnirii de la Consiliul Județean Botoșani a fost discutat planul de colaborare între Uniunea Ucrainenilor din România și instituția președintelui sus-menționat. De asemenea, la întălnire au fost prezenți: prim-vicepreședintele Uniunii Ucrainenilor din România, Victor Semciuc și inspectorul pentru alternative educaționale, Paul Bilocopetiuc. Tot în aceeași zi, reprezentanții UUR au avut o întălnire cu inspectorul general școlar, dna. Mihaela Duncă la Inspectoratul Școlar al Județului Botoșani. În cadrul întălnirii s-a discutat despre stadiul actual al relatiei între ISJ Botoșani și UUR, după care a fost stabilită continuarea proiectelor în ceea ce privește învățământul în limba maternă (ucraineană) în județ.  

         Vizita de lucu a deputatului UUR, Nicolae Miroslav Petrețchi în județul Botoșani s-a încheiat la Școala Gimnazială "Ion Paun Pincio" din comuna Mihăileni, unde reprezentanții UUR au fost primiți de dna. directoar, Lăcrimioara Fercalo. 

 

         Vizită de lucru la Satu Mare 

 

          La 24 februarie 2017, deputatu UUR, Nicolae Miroslav Petrețchi s-a întălnit cu președintele Consiliului județean Satu Mare, Pataki Csaba. La întălnire a fost prezentă și dna secretar general al UUR, Irina Liuba Horvath. În cadrul întălnirii de la Consiliul județean Satu Mare, interlocutorii sus-menționați au discutat despre planul de colaborare între Uniunea Ucrainenilor din România și Consiliul Județean Satu Mare. De asemenea, a fost dezbătută problema minorității ucrainene din județ.  

         Tot în aceeași zi, vizita de lucru în județul Satu Mare a deputatului UUR, Nicolae Miroslav Petrețchi, a continuat în comuna Micula (com. cu o populație însemnată de ucraineni), unde sus-menționatul a vizitat sediul UUR din teritoriu, și a discutat diverse probleme organizatorice cu Comitetul Organizației locale Micula, dar și cu Comitetul Organizației județene a UUR – Satu Mare.  

         Vizita de lucu deputatului UUR, Nicolae Miroslav Petrețchi în județul Satu Mare, s-a încheiat la primăria comunei Micula, unde sus-menționatul a fost primit de către primarul comunei, dl. Ștefan Doboș.  

 

        Vizită de lucru la Iași

 

        Pe 25 februarie 2017, deputatul UUR, dl. Nicolae Miroslav Petrețchi s-a întălnit cu vicepreședintele Consiliului județean Iași, dl.Victor Chirilă. La întălnire a fost prezent si vicepreședintele UUR, dl. Victor Hrihorciuc. Reprezentanții instituțiilor menționate mai sus au discutat despre un plan de colaborare între UUR și Consiliul judeșean Iași, dar și pentru a se întălni cu președintele Consiliului Mondial Ucrainean de Coordonare, dl. Mihailo Ratushnyi, care va avea o vizită de lucru în România în primăvara acestui an. Totodată, reprezentanții UUR au avut o întălnire cu primarul orașului Cernăuți, Ucraina, dl. Oleksii Kaspruk.  

          Eveniment inedit consumat în data de 4 martie, la Palatul Cultural din Reșița unde l-am omagiat pe poetul național ucrainean Taras Șevcenko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Zeci de ucrainence, membre ale organizației Uniunea Ucrainenilor din România, s-au întâlnit sâmbătă dimineața la Satu Mare pentru a discuta despre problemele sociale cu care comunitatea ucraineană din județul Satu Mare se confruntă. 

          Subiect prioritar: soluționarea pro-blemelor sociale 

         Conducerea Organizației Uniunea Femeilor din România împreună cu reprezentanții Comisiei pentru probleme sociale, alături de femeile ucrainene din România, au participat la întâlnire, unde au discutat atât despre problemele sociale ale copiilor care studiază limba maternă ucraineană, cât și despre măsurile care ar putea fi luate pentru ca această minoritate să își facă vocea auzită. 

           ”Noi avem o organizație foarte bine pusă la punct, Uniunea Ucrainenilor din România. Avem reprezentant în Parlamentul României, iar astăzi ne-am întâlnit toate femeile ucrainence din România, conducerea Organizației de Femei și conducerea Comisiei pe probleme sociale pentru a dezbate problema comunității noastre și pentru a găsi soluții atât pentru femeile ucrainene cu probleme sociale, cât și pentru copiii cu probleme sociale care studiază limba maternă ucraineană, și să vedem ce măsuri putem lua pentru ca această comunitate să fie auzită și să fie ajutată de către Uniunea Ucraineană din România”, a spus Liuba Horvath, secretarul general al Uniunii Ucrainenilor din România.

           În județul Satu Mare comunitatea ucrainenilor este foarte mare și puternică, iar acțiunile pe care le fac an de an nu fac decât să atragă cât mai multă apreciere și respect față de Ucraina și față de ucrainenii din România.

          ”Una din activitățile organizației județene din Satu Mare este tocmai de a demonstra că avem o comunitate foarte mare în județ, avem o relație foarte bună atât cu administrația locală, cât și cu mass media. Mă bucur că pot să spun organizației ucrainene că astăzi vom încerca să dezbatem probleme legate exact de minoritatea noastră ucraineană”, a mai spus Liuba Hovath.

         Cu toate că a fost întâlnirea femeilor, au fost invitate și persoane de sex masculin, respectiv președinții anumitor filiale ale organizației Uniunea Ucrainenilor din România, din alte județe. Așadar, au fost prezenți: Petrețchi Miroslav, președintele Organizației Județene din Maramureș; Herbil Ioan, președintele Organizației Județene din Cluj; Cernencu Dumitru, președintele Organizației Județene din Tulcea și președintele de onoare al Uniunii Ucrainenilor din România, Buciuta Ștefan.

          Uniunea Ucrainenilor din România

          Uniunea Ucrainenilor din România este o organizaţie cu profil etnic, neguvernamentală, neconfesională şi nonprofit, cu personalitate juridică dobândită în baza Legii nr. 246/2005, cu deplină autonomie, care-şi desfăşoară activitatea în concordanţă cu prevederile Constituţiei, legilor în vigoare din România, propriului Statut, precum şi cu documentele internaţionale referitoare la drepturile minorităţilor naţionale. Uniunea Ucrainenilor din România este o organizaţie reprezentativă parlamentară a comunităţii ucrainene, face parte din Consiliul pentru Minorităţile Naţionale din România, iar prin publicaţiile ei, din Asociaţia Presei Minorităţilor Naţionale din România. Uniunea Ucrainenilor din România este membră a Congresului Mondial al Ucrainenilor (SKU), a Congresului European al Ucrainenilor (EKU), a Consiliului Mondial Ucrainean de Coordonare (UVKR) şi a Asociaţiei pentru legăturile cu ucrainenii de peste hotarele Ucrainei (Asociaţia „Ucraina – Lumea“). Scopul fundamental al Uniunii Ucrainenilor din România constă în apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene, renaşterea şi formarea unităţii şi conştiinţei naţionale, protejarea drepturilor individuale şi colective ale membrilor săi şi în întărirea raporturilor de colaborare româno-ucrainene.

 

                                                                                                                                sursa: Gazeta de Nord-Vest