Cu ocazia unor vizite în localităţile din Transcarpatia (Ucraina) ale conducerii administraţiei sătmărene (România) în colaborare cu Organizaţia judeţeană a UUR, în frunte cu preşedintele acesteia, dna Horvat Irina Liuba, s-au discutat unele propuneri de interes comun cu guvernatorul regiunii Transcarpatia, Ghenadi Moskal, care la rândul lui a ridicat problema realizării Zilei Bunei Vecinătăţi între România şi Ucraina. Menţionăm că acorduri asemănătoare sunt încheiate cu celelalte regiuni vecine, mai puţin cu România. S-a propus ca această manifestare să aibă loc la Ujhorod, dar preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Adrian Ştef, împreună cu dna Horvat Irina Liuba, preşedintele UUR, Organizaţia judeţeană Satu Mare, au venit cu propunerea ca această acţiune să aibă loc în România, în comuna Micula, care are un număr mare de etnici ucraineni. Propunerea a fost acceptată şi s-a stabilit ca ea să aibă loc la 22 aprilie 2016.  

          Protocolul acestei manifestări a fost asigurat de Consiliul Judeţean, Muzeul Judeţean Satu Mare şi de UUR. Din partea regiunii Transcarpatia a particiat o delegaţie numeroasă de personalităţi, în număr de 80 de invitaţi, în frunte cu guvernatorul Trans - carpatiei, Ghenadi Moskal. La organizarea manifestării a luat parte şi Uniunea Ucrainenilor din România – Orga ni za - ţia judeţană Satu Mare, comitetul acesteia, făcând tot posibilul ca acest eveniment organizat pentru prima dată în judeţ, să fie un adevărat succes. Vreau să evidenţiez implicarea Comitetului Organizaţiei judeţene Satu Mare, a dnei Irina Liuba Horvat, preşedintele Organizaţiei judeţene a UUR, a dlui Buciuta Vasile, prim-vice preşe - dintele organizaţiei, şi a ucrainenilor din Micula, precum şi a celor din Tarna Mare în frunte cu primarul, dna Sobius Monica, care aşteaptă cu ne - răbdare deschiderea punctului vamal de trecere a frontierei între comuna Tarna Mare şi Hija.  

 

         Evenimentul a fost deschis cu intonarea im - nurilor de stat ale României şi Ucrainei, în interpretarea ansamblului ar tistic de muzică uşoară şi fanfare аl Filarmonicii regiunii Transcarpatia. Ceremonia desfăşurării evenimentului a fost condusă de dna Horvat Irina Liuba, care a dat cu vântul dlui Doboş Ştefan, primarul comunei Micula. Domnia sa care a apreciat acţiunea organizată şi a mulţumit celor care s-au preocupat în mod direct de buna desfăşurare a acesteia. A salutat delegaţia din Transcarpatia, condusă de guvernatorul Ghenadi Moskal, prezenţa Consiliului Judeţean, a dlui Adrian Ştef, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, şi a tuturor participanţilor la acţiune.  

         În continuare, dna Horvat a dat cuvântul, pe rând, următoarelor personalităţi: Ghenadi Moskal, preşedintele Administraţiei de Stat a regiunii Transcarpatia, Borto Iosif, prim-vicepreşedintele Consiliului Regional al Transcarpatiei, Rusaniuk Mychailo, preşedintele Administraţiei de Stat a raionului Vynohradiv, Liubka Vitali, preşedintele Consiliului Raional Vynohradiv, care au subliniat importanţa dezvoltării în toate domeniile a relaţiilor de bună vecinătate româno-ucraineană. Tot în aceeaşi zi, a avut loc şi sem na rea ofi cială a Progra - mului de ac ţiuni comune alе Ad minis traţiei de Stat a regiunii Transcarpatia şi ale Con si liu lui Judeţean Satu Mare pe perioada 2016-2017 de către Adrian Ştef, preşedintele Con siliului Judeţean Satu Mare şi Ghenadi Moskal, pre şe din tele Admi nis traţiei de Stat a regiunii Transcarpatia.  

         Concertul prezentat de Grupul vocal „Miculeanca“, comuna Micula (pregătit de dra Tcaci Nicoleta şi prof. Morar Nicoleta), Grupul folcloric „Florile Tărniі“, comuna Tarna Mare, Petrică Mureşan, artist de muzică populară, Ansamblul artistic de muzică uşoară şi fanfare аl Filarmonicii regiunii Transcarpatia, sub conducerea lui S. Spivak şi V. Spivak a fost unul de ţinută. Acest eveniment organizat pentru prima dată la Micula demonstrază faptul că Uniunea Ucrainenilor din România se implică intens, susţinând în mod constant autorităţile locale în păstrarea şi dezvoltarea relaţiilor româno-ucrainene. Vreau să apreciez că reuşita evenimentului s-a datorat efortului depus de comitetul Orga - nizaţiei judeţene Satu Mare a UUR, în frunte cu dna Horvat Irina Liuba, preşedinte, şi Buciuta Vasile, prim-vicepreşedinte.  

         Menţionez faptul că în „Programul de acţiuni comune pe 2016-2017” între Consiliul Judeţean Satu Mare şi Administraţia de Stat a regiunii Transcarpatia este inclusă şi redeschiderea punctului de frontieră între Tarna Mare şi Hija.  

                                                                                          Mihai MACIOCA 

                                                                                          Preşedinte de onoare al Organizaţiei Judeţene Satu mare a UUR  

            Vineri seara şi sâmbătă, ministrul afacerilor externe al Ucrainei a efectuat o vizită de lucru la Sighetu Marmaţiei, perioadă în care au avut loc mai multe întâlniri cu reprezentanţii judeţului şi administraţiei publice locale. Domnia sa a vizitat biserica ortodoxă ucraineană din Sighetu Marmaţiei, unde a fost întâmpinat de preoţii Nicolae şi Marius Lauruc, precum şi de enoriaşi ucraineni. A vizitat singurul liceul ucrainean din România, Liceul ”Taras Şevcenko” de la Sighet, întâlnire la care au fost prezenţi prefectul judeţului, Sebastian Lupuţ, viceprimarul municipiului Horia Scubli, d-na inspector general Ana Moldovan, reprezentanţi ai guvernului, după care s-a întâlnit cu reprezentanţii Uniunii Ucrainenilor din Romania. 

         La sediul UUR, ţinutul Maramureş, din Sighet, sâmbătă, 7 mai, ministrul a fost întâmpinat cu pâine şi sare şi primit de preşedintele UUR, ec. Nicolae Miroslav Petreţchi, preşedintele de onoare, Buciuta Stefaný, preşedintele UUR Maramureş, prof. Miroslav Petreţchi. În cadrul întâlnirii la care au participat zeci de ucraineni din Maramureşul istoric, dl ministru a relatat situaţia din Ucraina, relaţiile dintre România şi Ucraina după vizita preşedintelui Ucrainei în România, Petro Poroşenko. Ministrul ucrainean de externe a subliniat faptul că atât el, cât şi Ucraina vor susţine în continuare ucrainenii din România, implicit UUR. La rândul sau, preşedintele UUR a mulţumit ministrului pentru vizita efectuată, pentru sprijinul acordat ucrainenilor din Romania şi acesta la rândul lui l-a asigurat pe ministru că UUR va sprijini, la fel ca şi până acum, demersurile Ucrainei spre aderare la UE şi l-a asigurat că UUR va susţine şi integritatea teritorială a Ucrainei, iar prin reprezentanţii săi va monitoriza ca drepturile minorităţii ucrainene să fie respectate. Totodată, la întâlnire au mai participat membrii consiliului UUR, preşedinţii organizaţiilor locale UUR, precum şi d-na Elvira Codrea – consilier MECS, directorul liceului Casian Pitura. La final, corul Vocile Ronei şi ansamblul de dansuri Sokole au prezentat delegaţiei ucrainene un scurt spectacol artistic. Delegaţia a vizitat şi Cimitirul Vesel din Săpânţa, unde a fost întâmpinată de preotul paroh Luţai din localitate, împreună de preotul Gheorghe Albiciuc, din Rona de Sus. 

          Din delegaţie au mai făcut parte însărcinatul în relaţiile cu România Teofil Rendyuk, prim-secretarii Ambasadei Ucrainei la Bucureşti, Consulul Ucrainei la Bucureşti, directorul cabinetului ministrului afacerilor externe al Ucrainei. 

 
 

 

          Uniunea Ucrainenilor din România (UUR), cu sediul în Str. Radu Popescu, Nr. 15, Sector 1, Bucureşti, reprezentată prin preşedinte Nicolae Miroslav PETREŢCHI, desemnează mandatari financiari pentru alegerile locale din anul 2016, după cum urmează:  

          mandatar coordonator (nivel central): 

            - PREDESCU RODICA - EXPERT CONTABIL. 

          → mandatari teritoriali (nivel de judeţ):  

           - Jud. Arad: DUMA GETA EXPERT CONTABIL; 

           - Jud. Botoşani: VLAD ANA;  

           - Jud. Maramureş: CONTABILITATE ŞI EXPERTIZĂ SIGHET SRLD, reprezentată prin BRENNER CRISTINA ADRIANA, în calitate de Administrator şi Expert contabil; 

           - Jud. Satu Mare: CAVAŞI ALINA MARIA EXPERT CONTABIL; 

           - Jud. Suceava: S.C. CONT-G SRL, reprezentată prin BOSÎNCEANU GHEORGHE, în calitate de Administrator şi Contabil autorizat; 

           - Jud. Timiş: HREBENACI MIHAI – EXPERT CONTABIL;  

           - Jud. Tulcea: GEMIŞ VIORICA.