Zi de toamnă blândă şi însorită la Gropeni. E 8 septembrie – prima mare sărbătoare din anul nou bisericesc: prăznuirea Naşterii Maicii Domnului. O sărbătoare a credinţei, răbdării şi speranţei, cunoscută în popor şi sub numele de Sfânta Maria Mică. 

           Pe vremuri, la primele ore ale dimineţii, uliţele satului erau pline de oameni care se îndreptau spre cele două biserici ale micului sat, localnici, dar şi credincioşi din satele vecine. 

           După-amiază, cu mic cu mare se adunau pe toloacă pentru a petrece cu joc şi voie bună la hora satului. Odată cu trecerea timpului, farmecul sărbătorilor de altădată dispare treptat. La biserică vin mai puţini oameni, iar hora satului s-a transformat în spectacol artistic. E o modalitate de a conserva bogăţia spirituală moştenită. La astfel de evenimente, reînvie pentru o clipă obiceiurile de altădată care astăzi mai trăiesc doar în cântecele artiştilor. 

          Spectacolul din acest an dedicat sărbătoririi satului Gropeni a fost organizat de Primăria comunei Bălcăuţi şi de Consiliul Local din Bălcăuţi. Coordonatorul spectacolului a fost Petru-Ştefan Şoiman. Pe scena improvizată în curtea şcolii primare au evoluat ansamblurile ,,Codrişor” din Dorneşti, ,,Cervona kalyna” din Negostina şi ,,Kozaciok” din Băl­căuţi, precum şi soliştii de muzică populară Lilioara Piţu, Vasilica Maruneac, Denisa Solcan, Alina Zaharie şi Radu Malanciuc. Invitatul special al spectacolului a fost Alexandru Recolciuc.  

          În credinţa populară, sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului reprezintă hotarul astronomic dintre vară şi toamnă, momentul în care se dă startul lucrărilor agricole de toamnă şi în care noul anotimp începe să îşi intre în drepturi. 

          Să avem parte de o toamnă bogată! 

 

                                                                                                                                                         Lăcrămioara Grigorciuc 

 

 

 

 

 

 

          In perioada 16-18 septembrie a.c, La Ivano Frankivsk, Uniunea Ucrainenilor din Romania, impreuna cu Administratia de Stat a Regiunii Ivano Frankinsk și Administrația de Stat a Raionului Verhovyna au convenit să încheie un Protocol de colaborare. 

          Semnarea Protocolului a avut drept scop cooperarea comună între părțile semnatare în domeniile științifico-tehnice, umanitaro-cultural și educațional. 

          Astfel părțile s-au angajat să realizeze acțiuni comune în domeniile menționate mai sus în scopul păstrării și promovării identității etnice, lingvistice, culturale și religioase a persoanelor aparținând minorității ucrainene, renașterea și formarea unității și conștiinței naționale precum și întărirea raporturilor de colaborare româno-ucrainene. 

          Totodată, semnatarii protocolului s-au angajat să realizeze aceste acțiuni pentru atingerea obiectivelor stabilite și în punerea în aplicare a intereselor comunității ucrainene, cu condiția ca relațiile să fie bazate pe parteneriate oneste, concrete și de protejarea reciproca a intereselor. 

          A mai fost stabilită o lista de priorități care urmează să fie demarate de părțile semmatare în perioada imediat urmîtoare, iar una dintre ele este dezvelirea bustului marelui poet ucrainean T.H. Sevcenko, la Sighetu Marmației. 

 

 

           În data de 15 august 2016 a avut loc întâlnirea Însărcinatului cu Afaceri a.i. al Ucrainei în România Teofil Rendiuk cu Preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România Nicolai Petreţchi. 

           În cadrul întrevederii părţile au discutat starea de pregătire, din iniţiativa părţii ucrainene, a adresării conducerii Uniunii Ucrainenilor din România către Preşedintele, Guvernul şi Parlamentul României cu rugămintea de a face public declaraţiile respective privind condamnarea ordinară a provocaţiei Rusiei împotriva Ucrainei, şi anume, privind învinuirile părţii ruse împotriva Statului Ucrainean în, cică, pregătirea acţiunilor diversioniste pe teritoriul Crimeii ocupate de către Rusia. 

         La rândul său, Preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România a confirmat poziţia consecutivă a ucrainenilor din România în ceea ce priveşte susţinerea Ucrainei, precum a informat şi despre faptul că după şedinţa ordinară a Prezidiului Uniunii Ucrainenilor din România adresările respective vor fi transmise conducerii Statului Român. 

         Convorbitorii au discutat şi despre starea de pregătire a Ambasadei şi Uniunii către desfăşurarea în comun în data de 23 august 2016 a Zilei Drapelului de Stat a Ucrainei şi în data de 24 august – a Zilei Independenţei Ucrainei. 

 

         http://romania.mfa.gov.ua/ro

         Anul acesta, s-a desfășurat, în Vinnyțea, Cel de-al VI-lea Forum al Tineretului Ucrainean din Diasporă. Pentru prima dată, orașul Vinnyțea din Ucraina a găzduit delegații de tineret din 30 de țări ale lumii și din 8 orașe din Ucraina, printre care s-a numărat și Organizația Tineretului Ucrainean din România (OTUR) din cadrul Uniunii Ucrainenilor din România, care a dat curs invitației de a participa la lucrările Forumului Anual al Tineretului Ucrainean din Diasporă din cadrul Congresului Ucrainean Mondial al Organizațiilor de Tineret. În anii precedenți, forumul a avut loc la Kiev, Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivsk și Odessa. 

         În deschidera oficială a forumului, președintele Congresului Ucrainean Mondial al Organizațiilor de Tineret, Miroslav Hochak, afirma că “tineretul diasporei este, poate, în momentul de față, cel mai mare lobist în plan cultural, politic și economic al Ucrainei”. Din acest motiv, sus-numitul a făcut apel către instituțiile statului ucrainean și către marii investitori din Ucraina și din diasporă de a investi în tineretul diasporei, pentru că investiția odată făcută cu timpul se va întoarce înzecit. Acest lucru a fost confirmat și de către ministrul Tineretului și Sportului din Ucraina, Ihor Jdanov, în opinia căruia “ar fi momentul ca noi să investim și să colaborăm pe toate planurile cu tineretul diasporei pentru bunăstarea Ucrainei și a tuturor ucrainenilor din lume”.  

          În ceea ce privește programul, am putea spune că deși în unele zile era cam încărcat în master clasuri, traininguri, sesiuni tematice și excursii în teritoriu, era cu atât mai interesant și mai provocator. Acesta era structurat în două părți: cea oficială, care a debutat cu deschiderea Adunării Congresului Ucrainean Mondial al Organizațiilor de Tineret, continuând cu 4 sesiuni tematice: “Principalele tendințe în dezvoltarea tineretului ucrainean din diasporă”, “Potențialul informațional pe care îl comunică ucrainenii în lume”, “Atragerea investițiilor străine în economia Ucrainei prin cooperare cu diaspora”, “Păstrarea identității naționale prin perspectivă culturală și educațională a tineretului ucrainean din diasporă".  

          Partea neoficială a forumului a fost axată mai mult pe tineretul diasporei ucrainene care a participat la diferite traininguri și dezbateri cu renumiți spicheri ai Ucrainei, dar și la o acțiune culinară demnă de Cartea Recordurilor, care a și fost înregistrată, ce presupunea pregătirea a 2507 de colțunași cu brânză.  

          La finalul forumului, a avut loc, ca de fiecare dată, festivalul “Diaspora – Fest” în cadrul căruia s-au pus bazele proiectelor ce se vor desfășura în viitorul apropiat, după care s-au tras concluziile forumului din acest an. Am putea spune că Cel de-al VI –lea Forum al Tineretului Ucrainean din Diasporă a fost unul reușit. Datorită unei organizări ireproșabile, atmosfera a fost de nota zece, iar toată lumea s-a simțit ca într-o familie ucraineană mare și unită.  

                                            Președinte OTUR,  

                                            Liviu Romaniuc 

     

          Subsemnaţii, Petreţchi Miroslav şi Horvat Liuba, având în vedere o serie de articole semnate de către Marocico Ion, deputat din partea Uniunii Ucrainenilor din România, în prezent exclus din Uniune pentru încălcarea gravă a Statului şi pentru acte incompatibile cu calitatea de membru al Uniunii, în virtutea dreptului la replică vă rugăm să publicaţi următorul răspuns la atacurile întreprinse de Marocico Ion, în paginile ziarului, împotriva noastră: 

          MINCIUNA ARE PICIOARE SCURTE 

          După ce a fost ales deputat în Camera Depu­taţilor din România, Marocico Ion, până atunci un cvasinecunoscut, în loc să se ocupe de problemele minorităţii ucrainene, a încercat prin toate metodele şi prin toate mijloacele să acapareze conducerea Uniunii Ucrainenilor din România. 

         Sesizând pericolul, un număr de trei membri ai Consiuliului Uniunii Ucrainenilor din România au formulat următoarea „Scrisoare deschisă“, publicată în numărul din 257-258 din februarie 2014 al ziarului „Curierul ucrainean“: 

         ,,CĂTRE PREŞEDINTELE ROMÂNIEI, PRIMUL MINISTRU AL ROMÂNIEI, PREŞE­DIN­TELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, PREFECTUL JUDEŢULUI MARA­MUREŞ, CONSI­LIUL UNIUNII UCRAINENILOR,  

          Subsemnaţii, Macioca Mihai, domiciliat în Satu Mare, str. Nicolae Titulescu, nr.17, judeţul Satu Mare, prim-vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Petreţchi Miroslav, domiciliat în Rona de Sus, nr.800, judeţul Maramureş, prim-vicepreşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România şi Horvat Irina Liuba, domiciliată în Satu Mare, Aleea Ipoteşti, nr.7, judeţul Satu Mare, secretar general al Uniunii Ucrainenilor din România, toţi membri ai Prezidiului Executiv al Uniunii Ucrainenilor din România, vă trimitem următoarea

          SCRISOARE DEASCHISĂ  

          prin care aducem la cunoştinţa autorităţilor române, precum şi opiniei publice din România şi din străinătate, acţiunile de o gravitate extremă întreprinse împotriva Uniunii Ucrainenilor din România, patronate de către Marocico Ion, deputat în Camera Deputaţilor a României din partea minorităţii ucrainene din România, prin care se urmăreşte destrămarea organizaţiei noastre şi aservirea acesteia în scopuri personale. 

         Redăm în continuare, în sinteză, acţiunile lui Marocico Ion, precum şi cele iniţiate sau susţinute de către acesta pentru dezintegrarea Uniunii noastre:

         1. Susţinerea grupului Morhan Dumitru pentru acapararea conducerii Uniunii Ucrainenilor din România, prin fals, uz de fals, înşelăciune şi ameninţări. 

         Morhan Dumitru, domiciliat în Suceava, str. Gh. Doja, nr. 61 bis, judeţul Suceava, a comis mai multe fapte infracţionale în dauna Uniunii Ucrainenilor din România, motiv pentru care a fost exclus din organizaţie şi deferit justiţiei. Prin Decizia penală nr.31 din 19 martie 2012, pronunţată de Curtea de Apel Suceava, în dosarul penal nr.6733/86/2009, acest individ a fost condamnat la 3 ani închisoare cu executare şi la plata unor daune materiale şi morale. În prezent, acest infractor este încarcerat pentru executarea mai multor pedepse, care însumează peste 7 ani închisoare. 

         Pentru a scăpa de răspundere penală, Morhan Dumitru, împreună cu Grijac Gheorghe Alexa, complicele său, au falsificat mai multe documente potrivit cărora în ziua de 28.01.2012 s-ar fi organizat un Congres extraordinar al Uniunii Ucrainenilor din România care l-ar fi ales pe Bodnar Ioan - preşedinte şi pe Morhan Dumitru - vice­preşedinte al Uniunii. Pe baza actelor falsificate, Morhan Dumitru şi-a confecţionat o ştampilă a Uniunii Ucrainenilor din România şi a început să întoc­mească documente în numele Uniunii. A trimis la bănci adrese prin care a solicitat schimbarea semnăturilor persoanelor autorizate să semneze actele financiar-contabile şi bancare, cu semnătura lui proprie, pentru a pune mâna pe banii Uniunii. A trimis adrese la instanţele de judecată prin care a renunţat, în numele Uniunii Ucrainenilor din România, la procesele intentate de Uniune împotriva lui. A încercat o tentativă de înscriere a conducerii Uniunii, alese la congresul extraordinar fantomă, la Judecătoria Sectorului 1, dar cererea i-a fost respinsă irevocabil de către Tribunalul Bucureşti prin hotărârea pronunţată în dosarul nr. 46999/299/2011. 

         Marocico Ion s-a prezentat în dosarul nr.46999/299/2011 de la Tribunalul Bucureşti, în calitate de apărător ales al lui Bodnar Ioan, preşedintele fantomă ales de falsul congres al Uniunii Ucrainenilor din România. 

         Împotriva complotiştilor, care au participat la congresul fantomă din 28.01.2012, conducerea legală a Uniunii Ucrainenilor din România a luat măsura excluderii din Uniune. Marocico Ion continuă să ţină legătura cu persoanele excluse şi le promovează interesele. Bodnar Ioan, care a fost revocat din funcţia de prim-vice­preşedinte al Uniunii şi preşedinte al filialei Suceava pentru participarea la falsul congres şi pentru acţiunile în justiţie intentate împotriva Uniunii noastre, a fost numit de către Marocico Ion în funcţia de consilier parlamentar. Deputatul minorităţii ucrainene se prezintă la diferite posturi de televiziune din teritoriu, însoţit de persoanele excluse ca reprezentanţi ai ucrainenilor din România; 

          2. Susţinerea acţiunilor grupului Popovici Vasile şi Coreniuc Dumitru pentru scindarea Uniunii Ucrainenilor din România prin înfiinţarea Organizaţiei huţulilor ucraineni. 

          Popovici Vasile, fostul preşedinte al organizaţiei Repedea şi Coreniuc Dumitru, fostul preşedinte al organizaţiei Bistra, judeţul Maramureş ale Uniunii Ucrainenilor au vrut să scindeze orga­nizaţia prin separarea huţulilor ucraineni şi constituirea lor într-o uniune separată. 

          Pentru activităţi potrivnice intereselor Uniunii Ucrainenilor din România, Popovici Vasile şi Coreniuc Dumitru au fost excluşi din organizaţie. 

          Popovici Vasile a acţionat în judecată Uniunea Ucrainenilor din România solicitând anularea excluderii lui din Uniune, dos. nr. 6885/100/2010, de la Tribunalul Maramureş. Cererea lui a fost respinsă prin hotărârea irevocabilă a Curţii de Apel Cluj. Cu toate că există o hotărâre irevocabilă de excludere a lui Popovici Vasile din Uniunea Ucrainenilor, deputatul minorităţii ucrainene, Marocico Ion, îl susţine pe Popovici Vasile în continuare, prezentând chiar o interpelare în Camera Deputaţilor, înregistrată cu nr.18/43/4 iunie 2013, în care sunt prezentate o suită de minciuni şi de atacuri împotriva Uniunii care l-a propulsat în Parlament. 

          Această interpelare a fost puternic mediatizată în mediile din judeţul Maramureş, deputatul Marocico Ion făcându-şi un titlu de glorie din atacul în Parlament împotriva Uniunii Ucrainenilor. 

          3. Amestecul brutal al deputatului Marocico Ion în problemele filialelor Uniunii Ucrai­ne­nilor din România şi întreprinderea de acţiuni de dezbinare, de destrămare şi de schimbare a conducerilor acestora. 

          În loc să se ocupe de reprezentarea intereselor comunităţii ucrainene în Parlamentul României, deputatul Marocico Ion apare neinvitat la diferite acţiuni organizate de filiale, unde, cu de la sine putere, prezintă viitoarea conducere a Uniunii, promite funcţii de conducere, posturi în administraţia publică, denigrează conducerea organizaţiei etc. 

          La filiala Satu Mare a participat, neinvitat, la Revelionul ucrainenilor, unde a stabilit funcţiile viitoare de conducere, ignorând prevederile statutare cu privire la alegeri. Profitând de lipsa preşedintelui filialei, a insinuat că acesta comite fapte infracţionale şi urmează să fie tras la răspundere. Deputatul a încercat să-şi creeze, în cadrul filialei, un grup de presiune, constituit din susţinătorii lui. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi la filiala Maramureş a UUR. 

          4. Intervenţia deputatului Marocico Ion la organele centrale ale administraţiei de stat, fără acordul conducerii Uniunii Ucrainenilor din România, pentru schimbarea din funcţie a unor persoane, numite în funcţie la propunerea Uniunii. 

          a. La cererea Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, dna Lucia Mihoc, inspector şcolar cu problemele ucrainenilor din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, a fost înlocuită cu dl Sauciuc Ilie. Domnul deputat Varujan Pambuccian, preşedintele Grupului parlamentar, solicitat să dea explicaţii pentru această cerere, a răspuns Uniunii Ucrainenilor, prin adresa nr. 30.18/ 217/ 29.10.2013, că schimbarea i-a fost cerută de către reprezentantul minorităţii ucrainene.  

          La solicitarea conducerii Uniunii să dea explicaţii cu privire la propunerea schimbării din funcţie a inspectorului şcolar, care nu intră în atribuţiile sale şi care nu a fost acceptată de către forul de conducere al ucrainenilor, deputatul Marocico Ion a negat cu vehemenţă orice amestec, în ciuda evidenţei şi a adresei şefului Grupului parlamentar care-l acuză în mod direct. Nici măcar nu are curajul să-şi recunoască abuzurile. 

          Ca urmare a diversiunii deputatului Marocico Ion a fost înlocuită din funcţie o persoană care a avut rezultate de excepţie în domeniul educaţiei copiilor ucraineni, cu o persoană fără experienţă, care nici măcar nu cunoaşte bine limba ucraineană. 

           b. În media din Maramureş apar cu obstinaţie ştiri potrivit cărora, la cererea deputatului Marocico Ion, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor a trimis adresa din 15 octombrie 2013, prin care i-a cerut primului ministru înlocuirea din funcţia de consilier pe probleme de minorităţi, din instituţia prefectului judeţul Maramureş, a dlui Petreţchi Miroslav cu Mihai Petru Seminiuc. Deputatul Marocico Ion nu ştia nici măcar faptul că dl Petreţchi Miroslav a ocupat postul prin concurs. 

           Pentru a-şi pune în practică diversiunea, deputatul Marocico Ion face presiuni directe şi prin mass-media asupra Guvernului şi asupra prefectului de Maramureş pentru schimbarea din funcţie a dlui Petreţchi Miroslav, măsură dezavuată de conducerea Uniunii Ucrainenilor. 

           Întrucât prin acţiunile sale duşmănoase şi diversioniste deputatul Marocico Ion încalcă Statutul Uniunii Ucrainenilor din România, pune în pericol unitatea şi interesele Uniunii, are un comportament duplicitar şi nu mai reprezintă interesele comunităţii ucrainenilor în Parlamentului României, cerem, în mod imperativ, Consiliului Uniunii Ucrainenilor din România retragerea sprijinului politic deputatului din partea minorităţii ucrainene. 

           Prin această scrisoare deschisă am vrut să aducem la cunoştinţa opiniei publice faptul că deputatul Marocico Ion nu reprezintă interesele ucrainenilor din România, din contră, acţiunile lui vizează destrămarea organizaţiei noastre şi de aceea trebuie izolat ca un virus ce poate infecta interesele comunităţii noastre. 

           10.02.2014 

           Semnăturile, 

           Mihai Macioca, 

          Miroslav Petreţchi, 

          Horvat Irina Liuba 

           În loc să-şi revizuiască apucăturile şi comportamentul, Marocico Ion s-a considerat calomniat şi ne-a acţionat în judecată la Tribunalul Timiş, solicitând daune morale fiecărui semnatar al scrisorii suma de 100.000 euro. 

          Prin Sentinţa civilă nr.3802/2015 din data de 09 decembrie 2015 a Tribunalului Timiş, dată în dosarul nr. 9027/325/2014 s-a dispus: ,, Respinge acţiunea formulată de reclamantul MAROCICO ION, cu domiciliul procesual ales la Cabinet avocat Gociu Adrian situat în Timişoara, jud. Timis, în contradictoriu cu pârâţii Macioca Mihai, Petreţchi Miroslav, Horvat Irina Liuba, ca neîntemeiată. Respinge cererea reclamantului de obligare a pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

          Obligă reclamantul la plata câtre pârâtul Macioca Mihai a sumei de 4000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat. 

          Obligă reclamantul la plata către pârâtul Petreţchi Miroslav a sumei de 4000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat.

          Obligă reclamantul la plata către pârâta Horvat Irina Liuba a sumei de 4000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentînd onorariu avocat...” 

          Marocico Ion nu s-a mulţumit cu palma peste obraz primită de la Tribunalul Timiş şi a declarat apel împotriva primei hotărâri. Prin Decizia civilă nr.203/2016 din data de 28 iunie 2016 dată de Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr. 9027/325/2014, s-a respins apelul: „Respinge apelul declarat de reclamantul Marocico Ion, cu domiciliul procesual ales la Cabinet Gociu Adrian situat în Timişoara, împotriva setinţei civile nr. 3802/PI/9.12.2015 pronunţată de Tribunalul Timiş-Secţia 1 Civilă, în contradictoriu cu intimaţii Macioca Mihai, Petreţchi Miroslav şi Horvat Liuba. 

          Obligă apelantul să plătească fiecăruia din cei trei intimaţi câte 2000 lei cheltuieli de judecată. 

          Definitivă. 

          Pronunţată în şedinţa publică, azi 28 iunie 2016”. 

          Cu toate că un vechi proverb american spune „să nu te iei la trântă cu porcul, vă murdăriţi amândoi şi lui îi place”, am fost nevoiţi să solicităm acest drapt la replică deoarece Marocico Ion continuă atacurile murdare împotriva noastră şi împotriva Uniunii Ucrainenilor din România. 

          În capul lui Marocico Ion s-a cuibărit o idee fixă: Uniunea Ucrainenilor din România trebuie să devină proprietatea lui şi a ciracilor săi. Îi aducem la cunoştinţă pe această cale lui Marocico Ion că de partea leului nu pot beneficia cei născuţi în zodia porcului! 

 

                                                                                           Petreţchi Miroslav  

                                                                                           Horvat Liuba