La invitaţia preşedintelui Uniunii Ucrainenilor din Romania, Nicolae Miroslav Petreţchi, are loc o vizită de lucru a secretarului I al Ambasadei Ucrainei de la Bucureşti, dl. Ruslan Gidora, în judeţul Maramureş, unde trăiesc peste 60 la sută dintre etnicii ucraineni din Romania. 

         Joi, 24 martie a.c., oaspetele a avut o întâlnire cu primarul municipiului Sighetu Marmaţiei, Ovidiu Nemeş, la care au participat preşedintele UUR, Nicolae Petreţchi, consilierul MENCS Elvira Codrea, preşedintele onorific UUR Buciuta Ştefan, preşedintele Filialei Maramures UUR, Miroslav Petreţchi, prim-vicepreşedinte UUR Vasile Pasenciuc, preşedintele UUR – Sighet, Mihai Lauruc, preşedintele tineretului UUR, Liviu Romaniuc. S-au purtat discuţii despre starea economico-politică a Ucrainei, situaţia războiului din estul Ucrainei, situaţia Liceului ucrainean din Sighetu Marmaţiei, relaţiile diplomatice dintre România şi Ucraina, rolul şi importanţa etniei ucrainene în judeţul Maramureş ş.a. 

 

        La Liceul Ucrainean Taras Sevcenko, a avut loc întâlnirea delegaţiei cu inspectorul şcolar general Ana Moldovan, inspector general adjunct Ioan Ban, inspector de specialitate Simona Malearciuc, directorul liceului, Marian Piţura şi cadrele didactice din cadrul aceleaşi instituţii, unde au fost prezentate demersurile făcute de autorităţile publice locale şi reprezentanţii UUR pentru rezolvarea situaţiei juridice a clădirii Liceului Taras Sevcenko, situaţia elevilor de etnie ucraineană din judeţul Maramureş etc.

         În ultima parte a zilei de joi, au avut loc întâlniri cu Comitetul Filialei judeţene a UUR, unde au fost dezbătute problemele cu care se confruntă ucrainenii din judeţ şi modalităţile de rezolvare a acestora. 

         Ieri şi astăzi, au loc întâlniri cu reprezentanţii administraţiilor locale din localităţile cu populaţie majoritar ucraineană, cu reprezentanţii instituţiilor de învăţământ din Remeti, Rona de Sus, Poienile de sub Munte. 

 

        Conform Programului de acţiuni cultural-ştiinţifice al Organizaţiei judeţene Maramureş a Uniunii Ucrainenilor din România, sâmbătă 5 martie 2016, la Sighetu-Marmaţiei s-a desfăşurat Simpozionul ,,Rolul femeii ucrainene în societate”.  

       Manifestarea, la care au luat parte peste 130 de persoane, dintre care majoritatea femei, a debutat într-un cadru festiv. Preşedintele Organizaţiei judeţene Maramureş a UUR, domnul Miroslav Petreţchi, a felicitat toate femeile participante, le-a mulţumit pentru activităţile interprinse în cadrul organizaţiilor de care aparţin şi, în semn de apreciere şi respect, le-a oferit flori.  

       Printre invitaţii de seamă s-au numărat dl Nicolae Miroslav Petreţchi – preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, dl Ştefan Buciuta – preşedintele de onoare al UUR, preşedinţii organizaţiilor locale a UUR – Maramureş şi membrii Birourilor organizaţiilor locale.  

        Dl preşedinte al UUR, Nicolae Miroslav Petreţchi, după ce a descris rolul important pe care-l joacă femeile în viaţa de zi cu zi, în diverse domenii de activitate, dar mai ales în sânul familiei, şi-a încheiat prelegerea omagiind femeile prezente şi oferindu-le buchete de flori. Numeroasele felicitări şi urări călduroase au fost adresate acestora şi de către ceilalţi participanţi la manifestare. Apogeul evenimentului l-a constituit ,,felicitarea muzicală”, ,,La mulţi ani”, interpretată de ,,CORUL INEDIT BĂRBĂTESC”, a cărei acorduri au sensibilizat inimile celor prezenţi. 

        Simpozionul a continuat cu o comunicare bine elaborată despre femeia ucraineană şi rolul acesteia în societate, prezentată de doamna Ledia Spivaliuc, preşedinta Organizaţiei locale a UUR Valea Vişeului. Despre însemnătatea Zilei de 8 Martie şi cum a devenit aceasta o sărbătoare internaţională, ne-a vorbit dna Dan Ileana, membră marcantă a Organizaţiei locale Rona de Sus a UUR.

       Au urmat alte prelegeri şi luări de cuvânt care au captat atenţia celor prezenţi. Manifestarea s-a încheiat cu o masă festivă, de la care nu au lipsit cântecele ucrainene, dansul şi voia bună.  

       În final, dorim să amintim numele câtorva dintre participantele la acest eveniment deosebit:

      • prof. Maria Iurcea (preşedinta Organizaţiei de femei din Poienile de sub Munte), prof. Ana Steliana Songott, prof. Maria Cauni (Organizaţia locală UUR Poienile de sub Munte);

      • prof. Ledia Spivaliuc (preşedinta Organizaţiei locale Valea Vişeului), prof. Maria Iavorovschi, Ana Godenciuc, Ana Semeniuc (Organizaţia locală UUR Valea Vişeului); 

      • dir. prof. Maria Ştefan, prof. Maia Simedrea, prof. Iulia Rusnac, prof. Tamara Cheşa, prof. Maria Ulici, prof. Mirela Halas (Organizaţia locală UUR Sighetu-Marmaţiei); 

      • Mihaela Miculaiciuc, prof. Vaselena Covaci, Ana Bilici, Mihaela Drozd, Alexandra Şipoş, Drozd Cristina, Mariana Drozd, Maria Moroz, Ana Bumbar, Marinela Bud, Maria Ostaş (Organizaţia locală UUR Ruscova:) 

      • înv. Ileana Dan, înv. Maria Ardelean, prof. Ana Alina Grijac (preşedinta Organizaţiei de femei Rona de Sus), prof. Geta Petreţchi, prof. Larisa Petreţchi (Organizaţia locală UUR Rona de Sus); 

      • prof. Maria Ciubica (preşedinta Organizaţiei locale Lunca la Tisa); 

      • Ana Mihali (preşedinta Organizaţiei de femei Bocicoiu Mare), prof. Narcisa Greceniuc (Organizaţia locală UUR Bocicoiu Mare); 

      • Maria Pop (preşedinta Organizaţiei de femei Repedea), Adriana Recalo (Organizaţia locală UUR Repedea); 

      • Ana Mihaela Scerban, Iuliana Rusnac, Maria Pitulec, prof. Iaroslava Şteliac, Anca Cîmpan, Oxana Cîmpan, Maria Scerban, Larisa Malearcic (Organizaţia locală UUR Crăciuneşti). 

      Dintre reprezentanţii Organizaţiilor locale a UUR Maramureş, care au luat parte la simpozion, amintim:

      -Ioan Recalo – preşedintele Organizaţiei locale Repedea; 

      -Pintea Mariciuc – preşedintele Organizaţiei locale Ruscova; 

      -Gheorghe Mocernac – preşedintele Organizaţiei locale Crasna Vişeului;

      -Ledia Spivaliuc– preşedintele Organizaţiei locale Valea Vişeului; 

      -Maria Ciubica– preşedintele Organizaţiei locale Lunca la Tisa; 

      -Ioan Greceniuc– preşedintele Organizaţiei locale Bocicoiu Mare; 

      -Ianoş Scerban– preşedintele de onoare al Organizaţiei locale Crăciuneşti; 

      -Ostap Cîmpan– preşedintele Organizaţiei locale Crăciuneşti; 

      -Afia Cristina Celeniuc – preşedintele Organizaţiei locale Coştiui; 

      -Mihai Ioan Lauruc– preşedintele Organizaţiei locale Sighetu-Marmaţiei; 

      -Biroul Organizaţiei locale din Rona de Sus; 

      -Corul mixt ,,Vocile Ronei” din Rona de Sus.  

 
 
 

       

                                                                                         Preşedintele Org. Jud. Maramureş a UUR,  

                                                                                         prof. Miroslav Petreţchi 

 

 

         Marți, 8 Martie 2016, Organizația Județeană Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România l-a comemorat și aniversat pe marele poet ucrainean - Taras Șevcenko.  

         Momentul aniversar și comemorativ a avut loc la bustul poetului, amplasat în parcul „Vasile Lucaciu” din Satu Mare.  

         La manifestare a participat Comitetul organizației județene a UUR: Vasile Buciuta, prim vicepreședinte, Anișorac Vasile, vicepreședinte, Laver Maria, Danco Florin, precum și reprezentanți ai organizațiilor locale din: Micula, Moftin, Păulean; Terebești, Botiz, Ciuperceni, Tarna Mare, Rătești, Decebal, Traian, Satu Mare. 

         Despre personalitatea marelui om de cultură ucrainean Taras Șevcenko au vorbit dr. Irina Liuba Horvat, președinta organizației județene a UUR, dar și Dumitru Țimerman, cunoscutul realizator de emisiuni la TV Nord-Vest Satu Mare.  

         A fost evocată opera mareului „Kobzar”, meritele și rolul acestuia în cultura ucraineană, în prezența a peste 100 de persoane. A fost subliniat, printre altele, și faptul că ucrainenii din județul Satu Mare reprezintă o comunitate unită, după care s-au depus jerbe de flori.  

         Tot în aceași zi, femeile ucrainence din județ au sărbătorit Ziua internațională a Femeii, împreună cu președinții organizațiilor locale, comitetul de conducere a UUR. Cu această ocazie s-au discutat probleme cu privire la rolul și importanța femei ucrainene în familie și societate, probleme legate de condiția acesteia precum și problemele cu care se confruntă și diversele modalități de rezolvare.  

         De asemenea, s-au rostit cuvinte de mulțumire adresate tuturor mamelor, tinerelor pentru ceea ce fac în folosul transmiterii mai departe a limbii materne, a tradițiilor, a identității culturale. Toate ucrainencele prezente au primit câte o floare și au luat parte la masa festivă organizată de Comitetul organizației județene Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România. 

 

 

                                           Președinte Organizația Județeană a UUR Satu Mare 

                                            Irina Liuba Horvat 

 

 
 
   

         Consiliul (Rada) Uniunii Ucrainenilor din România (UUR), reunit în şedinţa ordinară trimestrială care a avutt loc la sediul UUR din Cluj-Napoca, în data de 12 martie 2016, cu unanimitate de voturi (din cei prezenţi), ca urmare a încălcării Statutului Uniunii Ucrainenilor din România, a hotărât excluderea din rândul membrilor UUR a Dlui Marocico Ion. 

          În cadrul punctului 7 al ordinii de zi a şedinţei, aprobate cu cvorum legal de către membrii Consiliului (Radei) Uniunii Ucrainenilor din România (din 23 de membri, au fost prezenţi 20), a fost luată în dezbatere INFORMAREA prezentată de Dl. Nicolae Miroslav Petreţchi, Preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, privind acţiunile întreprinse de Dl Marocico Ion împotriva UUR. La şedinţă a fost invitat şi Domnul Marocico Ion care nu a dat curs invitaţiei în niciun fel. Luările de cuvânt şi opiniile exprimate au fost consemnate în Procesul-verbal al şedinţei, iscălit de toţi membrii prezenţi. 

          Din dezbateri, a rezultat că dl. Marocico Ion se face răspunzător de încălcarea cu perseverenţă şi în mod repetat a mai multor prevederi ale Statutului Uniunii Ucrainenilor din România, dintre care menţionăm: „acţionarea sistematică şi cu efect distructiv împotriva realizării scopurilor legitime pentru care a fost creată Uniunea Ucrainenilor din România”; „transformarea UUR într-o miză a ambiţiilor sale personale”; „sfidarea hotărârilor celui de al VII-lea Congres al UUR”, „erijarea permanentă în lider al Uniunii Ucrainenilor din România în demersurile sale menite să paralizeze activitatea organelor alese în mod democratic şi statutar”; „iniţierea de acţiuni ce contravin intereselor Uniunii Ucrainenilor din România, atât sub aspectul blocării tuturor activităţilor care însumează însăşi viaţa comunităţii ucrainene, cât şi prin întreţinerea unui climat de nesiguranţă şi vrajbă, dar şi prin discreditarea imaginii UUR în faţa celorlalte organizaţii ale minorităţilor etnice şi instituţiilor statului”; „lipsa expunerii activităţii ca deputat al ucrainenilor din România, care a devenit, de altfel, ca şi inexistentă” şi altele.  

          Cele expuse şi dezbătute au determinat actualul Consiliu al Uniunii Ucrainenilor din România să nu-i mai încredinţeze dl. Marocico Ion nicio răspundere. Pe baza celor rezultate din dezbateri, ca şi a lipsei oricărui semn de regret sau îndreptare, şi având ca fundament prevederile articolelor din Statutul Uniunii Ucrainenilor din România, membrii Consiliului UUR confirmă INFORMAREA Domnului Nicolae Miroslav Petreţchi, Preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, privind acţiunile întreprinse de Dl Marocico Ion împotriva Uniunii Ucrainenilor din România şi, cu unanimitatea de voturi a celor prezenţi, aplică Domnului Marocico Ion sancţiunea prevăzută în Statutul UUR, şi anume, excluderea sa din rândul membrilor Uniunii Ucrainenilor din România. 

          Totodată, Consiliul Uniunii Ucrainenilor din România împuterniceşte Prezidiul Executiv al aceleiaşi organizaţii pentru „aducerea la îndeplinire a acestei Hotărâri cu efectele sale subsecvente” şi „îl obligă să ia toate măsurile necesare pentru remedierea consecinţelor negative ale activităţii scizionist-distructive ale Domnului Marocico Ion, astfel încât activitatea Uniunii Ucrainenilor din România să reintre cât mai curând în normalitate”. 

                                                                           Consiliului (Rada) Uniunii Ucrainenilor din România,  

                                                                                Cluj-Napoca, 12 martie 2016 

           La 21 februarie 2016 într-o locație deosebită , "Motelul Bucium ", situat pe una dintre cele șapte coline ale județului Iași, de unde se deschide panorama asupra orașului în întreaga lui splendoare, a avut loc evenimentul dedicat Zilei Internaționale a limbii materne. Sărbătoarea a fost dedicată în exclusivitate limbii ucrainene , deși în intenția organizatorilor era ca la această sărbătoare să participe toate minoritățile din Iași , cu atât mai mult cu cât s-a vrut și o prezentare a artei culinare specifice respectivelor minorități Din motive obiective, se pare, nu am reușit acest lucru, dar ideea a rămas ca în perspectivă să facem sărbătorile de acest gen împreună sau prin rotație câte o minoritate să devină organizator , iar celelalte minorități să fie partenere.  

           Mottoul sărbătorii noastre a fost "Nici limba fără popor nu poate exista . Și nici popor fără limbă nu există ". 

   

          Invitații de onoare ai evenimentului au fost Președintele Uniunii Ucrainenilor din România, Dl. Petrețchi Miroslav Nicolae, primarul interimar al orașului Iași, Mihai Chirica, deputat de Iași în parlamentul României dl. Sorin Iacoban, din partea Consiliului Județean, dl Romeo Olteanu, deputat în Consiliul orașului Cernăuți, dl. Dorin Roman. La sărbătoare au mai participat reprezentanți ai unor organizațiilor și companii cu care colaborează organizația noastră precum și membrii organizației noastre.

          Evenimentul a fost deschis de către președintele organizației Iași a UUR , care în cuvântul de deschidere a prezentat istoricul și importanța evenimentului , subliniind faptul că : diversitatea lingvistică reprezintă echivalentul diversității umane. Omenirea a reușit să dobândească succese însemnate pe această planetă, datorită faptului că a fost capabilă să se adapteze la situații cele mai neașteptate. Este bine de știut că fiecare limbă are o viziune specifică și proprie asupra lumii. Ori de câte ori se pierde o limbă, se pierde o altă viziune irepetabilă asupra lumii, iar experții spun că la începuturi existau aproximativ 8.000 de limbi în lume și acum au rămas doar 6000 de limbi din care aproximativ jumătate fiind pe cale de dispariție.

 

           Pentru a salva cea mai prețioasă comoară - LIMBA ar trebui să se depună eforturi însemnate. Sărbătorirea Zilei Internaționale a limbii materne este nu numai o sărbătoare frumoasă și pline de culoare, ci și un mijloc eficient de formare a culturii toleranței în domeniul comunicării interetnică. Oaspeți și participanți la sărbătoare au resimțit respect pentru toate limbile lumii de azi, au admirat și o interesantă expoziție de carte "Perle ale limbii materne." dedicate evenimentului precum și o expoziție cu câteva cărți de bucate în limba română și ucraineană. Evenimentul a extins orizontul de cunoaștere a tuturor participanților sau cel puțin a deschis apetitul pentru această cunoaștere.  

           Limba ucraineană nu a parcurs o cale ușoară. Cu toate acestea, în ciuda tuturor obstacolelor, pentru multe milioane de oameni ea a fost și va rămâne limbă maternă a bunicilor, părinților și va fi, de asemenea și limba copiilor lor. În continuarea prezentării Președinte organizației Iași a sugerat o noua abordare a problematicii limbii, în general, și a limbii materne, în special. Ca studiu în acest domeniu să fie mai interesant și mai atractiv a propus ca participanții ( și de ce nu acasă și copii noștri ) să răspundă la cele mai neobișnuite întrebări despre limba și scris, alfabet și tipărirea cărților (de exemplu, prima mențiune istorică despre limbă, cât de multe limbi se vorbesc astăzi în lume , prima limbă scrisă din lume, opera literară cea mai tradusă, etc…etc.) ce spun străinii despre limba ucraineană, proverbe și zicători despre limba (maternă), etc.  

 

         În cadrul evenimentului a fost prezentat un program literar-muzical de către studenții de etnie ucraineană din comunitatea noastră și studenți din Ucraina (Kistrui Valentina, Popușoi Victoria, Tărățanu Alexandru, Potlog Sergiu), care studiază în frumosul nostru oraș, sub îndrumarea și în acompaniament acordeonului (prof. Gorovei Ilie) a viorii și chitarei (prof. Vasile Gavris) și bloc flotele (student Chirileanu Teofil).

         Evenimentul nostru s-a încheiat cu o surpriză plăcută pentru participanți, ei au putut să deguste mâncăruri tradiționale și moderne ucrainene pregătite de doi bucătari tineri, dar de perspectivă, din Cernăuți (Dmetro Djofi și respectiv Paul Sopivnik), sub conducerea lui bucătarului șef Galina Yarmolyk. Și de data aceasta am pus participanții la muncă , intelectuală bineînțeles. Ei au trebuit să-și reamintească câteva lucruri interesante despre alimente, produse alimentare, restaurante mai puțin obișnuite din lume și multe altele.

         Experimentul a fost un succes, mulți participanți și-au exprimat interes pentru o astfel de abordare a tematicii puse în discuție.

 
 

           Fiecare limbă este originală, ea reflectă mentalitatea și obiceiurile oamenilor. Cel mai important lucru este că tinerii sunt interesați de cultura diferitelor națiuni. Acest lucru îi îmbogățește nu numai intelectual, ci facilitează, de asemenea o comunicare vie și liberă și o înțelegere reciprocă mai bună între minoritățile care locuiesc permanent sau temporar pe un anumit terittoriu. Și este foarte bine ca astfel de evenimente, ce dezvoltă respectul pentru limba maternă a celui de lângă tine, să aibă loc în toate organizațiile ale UUR și dacă este posibil cu participarea tuturor minorităților din zona respectivă . Fie ca această tradiție bună să continue să fie susținut și pe viitor! 

          Recompensa cea mai mare pentru organizatorii evenimentului au fost zâmbetele sincere și schimbul prietenos de emoții pozitive cu invitații și participanți la eveniment.

          Reamintim: În Ucraina această sărbătoare există din 2002, atunci când, în scopul consolidării funcției de limbă oficială - a limbii ucrainene și pentru susținerea dezvoltării libere și utilizarea altor limbi ale minorităților naționale din Ucraina, Președintele Ucrainei a semnat decretul corespunzător cu privire la marcarea Zilei Internaționale a limbii materne.

                                                                             Președintele organizației Iași a UUR

                                                                                             Victor Hrihorciuc