14 decembrie a.c., deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi și președintele filialei Cluj a U.U.R. au fost invitații Mariei Cinar Jiga în cadrul emisiunii ,,Transilvania Policromă”. 

 

 

         11 decembrie a.c., deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi a participat la cea de-a VII sesiune a Comisiei interguvernamentale mixte româno-ucrainene privind protecția drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale. 

 

 

         În perioada 6-7 decembrie a.c., deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi a participat la conferința parlamentară privind Organizația Mondială a Comerțului, care s-a desfășurat la Geneva- Elveția. 

 

 

       1 decembrie - Ziua Naţională a României, un moment de importanta astrală pentru natiunea română, realizarea unui deziderat istoric care s-a manifestat incepând din secolul al -XV-lea si care a reusit sa unească românii prin voința acestora si cu contribuția remarcabilă a elitei românesti din acea vreme.

       Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important: unirea Transilvaniei cu România (Unirea cea Mare), în anul 1918.  

       Impreună cu populatia majoritară, noi, cetățenii români de etnie ucraineană, participăm ca în fiecare an, cu respect față de înaintasii nostri care s-au jertfit pe altarul unirii, cu speranta si dezideratul că numai împreună vom reuși să consolidăm si să ridicăm prestigiul nației române si a României prin aportul fiecaruia dintre noi. 

       Astfel în ziua de 1 decembrie o delegatie numeroasă a UUR Tulcea, în frunte cu președintele filialei Dumitru Cernencu, a participat la ceremonialul militar și religios organizat de către organele administratiei locale, unde la finalul manifestării am depus o coroană de flori la statuia lui “Mircea cel Batran” situată în "Piața Tricolorului" din Municipiul Tulcea.

 

        În perioada 25-27 noiembrie a.c. la Kiev, delegațiа Uniunii Ucrainenilor din România a participat la lucrările celui de-al XI-lea Congres Mondial al Ucrainenilor. În cadrul congresului au avut loc acțiuni de comemorare a 85 de ani de la Holodomor. Delegația UUR, condusă de deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi, președintele UUR, a fost formată din președinți ai flialelor UUR, reprezentanți ai conducerii centrale a UUR, inspectori școlari, profesori, jurnaliști și alți membri ai UUR.

       Pe data de 25 noiembrie membrii delegației au participat la deschiderea oficială a Congresului Mondial al Ucrainenilor (CMU), care s-a desfășurat la Complexul Olimpic Sportiv Național din Kiev, alături de alți 248 de delegați din 21 de țări și de invitați. Au susținut discursuri Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, prim-viceprim-ministrul Ucrainei, Stepan Kubiv, ministrul ucrainean al afacerilor externe, Pavlo Klimkin, preşedintele Congresului Mon­dial al Ucrainenilor, Evheni Cholij, preşedinta Congresului European al Ucrainenilor, Jaroslava Harteányi și alți oficiali. Artista ucraineană, Ruslana a cântat Imnul de Stat al Ucrainei. În timpul ceremoniei de deschidere a Congresului a avut loc o rugăciune comună a reprezentanților diferitelor confesiuni din Ucraina și s-au decernat premiile “Sf. Volodymyr cel Mare”. 

         Pe data de 26 noiembrie, în sala de conferințe a hotelului „Prezident “ s-au prezentat rapoartele comisiilor și raportul președintelui CMU, Evheni Cholij. În a doua jumătate a zilei au avut loc mese rotunde regionale. În discursul său, în cadrul mesei rotunde „Dezvoltarea comunităților ucrainene din Europa de Est“, deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi, președintele UUR a prezentat activitatea Uniunii Ucrainenilor din Ro­mânia, rolul pe care îl are în păstrarea și dezvoltarea identităţii etnice, culturale, lingvistice și religioase a comunității ucrainene. De asemenea, a prezentat relațiile UUR cu instituțiile publice din România, cu alte organizații ale minorităților naționale din România și cu Congresul Mondial al Ucrainenilor. Totodată, a precizat că, pentru prima oară, pe data de 9 noiembrie a fost celebrată Ziua limbii ucrainene în România. Președintele UUR a vorbit și despre Congresul Extraordinar al UUR, dedicat unității tuturor ucrainenilor din România. 

        Pe data 27 noiembrie au avut loc o serie de sesiuni pe diverse teme. Membrii delegației UUR au participat la sesiunea „Limba ucraineană – mijloc de păstrare a identității și de comunicare internațională“. La discuții au participat inspectorul școlar, Lucia Mihoc, care a vorbit despre studierea limbii ucrainene în România, despre editarea manualelor de limba ucraineană cu ajutorul UUR, despre modalitățile de încurajare a elevilor pentru studiul limbii ucrainene, inclusiv prin participarea acestora la diverse concursuri. A întrebat despre participarea elevilor ucraineni la concursuri internaționale și posibilitatea organizării Olimpiadei Internaționale de limba si literatura ucraineană. Profesorul dr., Ion Robciuc a făcut referire la noul proiect de lege privind limba de stat în Ucraina. 

        Delegația UUR a fost prezentă și la sesiunea „Înțelegere reciprocă și cooperare între diaspora ucraineană și comunitățile etnice și religioase ale statelor lumii“. Deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi, președintele UUR a prezentat cadrul legal de care beneficiază minoritatea ucraineană din România și eforturile UUR în păstrarea unității comunității ucrainene din România.

      În cadrul Congresului, delegația UUR a prezentat o expoziție de cărţi şi publicaţii editate de UUR. De asemenea, a avut loc o întâlnire de lucru cu reprezentantul Arhivei Centrale de Stat din Kiev, Dmitri Reshetchenko. În cadrul întâlnirii a fost înmânată o colecție a ziarului «Український вісник» (Curierul ucrainean). În a doua jumătate a zilei de 27 noiembrie, au avut loc lucrările comisiilor congresului, prezentarea și aprobarea rezoluțiilor, alegerea noilor organe de conducere ale Congresului Mondial al Ucrainenilor (CMU). Noul președinte al CMU a fost ales Paul Grod din Canada. De asemenea, a fost aleasă noua conducere și au fost stabilite principalele priorități ale activității CMU pentru perioada următoare.