2-5 martie, la București, s-a desfășurat a 26-a ediție a OLIMPIADEI DE LIMBĂ ȘI LITERATURĂ UCRAINEANĂ. 

 

 

         22 martie a.c., președintele U.U.R.- deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi împreună cu doamna Elvira Codrea- consilier MEN, președintele filialei MМ a U.U.R.- Miroslav Petrețchi și președinții organizațiilor locale a UUR - Chifa Ștefan, Mocernearc Gheorghe, Pintea Mariciuc, a efectuat o vizită de lucru în județul Maramureș, unde a avut o serie de întâlniri cu primarul localității Poienile de sub Munte - Oncea Ștefan, directorii școlilor gimnaziale și cadrele didactice din Poienile de sub Munte, Repedea, Ruscova, Crasna Vișeului și Valea Vișeului.  

         În timpul întălnirilor reprezentanții UUR au predat, la școlile ucrainene din județul Maramureș, mai sus menționate, manualele auxiliare de limba ucraineană I-V, tipărite de Uniunea Ucrainenilor din România. 

 

 

         Astăzi, 28 martie 2018, la sediul Departamentului pentru Relații Interetnice (DRI) a avut loc întâlnirea de lucru a tinerilor din cadrul organizațiilor minorităților naționale, organizații membre ale CMN. Cu acest prilej a fost dezbătută propunerea Comunității Rușilor Lipoveni din România (CRLR) cu privire la organizarea primului forum național al tinerilor aparținând minorităților naționale, forum de tineret care va fi dedicat evocării jubileului a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. 

       La dezbatere au luat parte din partea DRI: Enikő Katalin LACZIKO – sercretar de stat, Christiane Gertrud COSMATU – subsecretar, Liliana BĂRBULESCU - șef serviciu, Carmen CONSTANTINESCU – consilier superior; din partea CRLR: Silviu FEODOR – președinte, Svetlana CRĂCIUN – referent; din partea celor 10 organizații aparținând minorităților naționale: Alina Valentina SPAINE, Ierzynka-Michalina BUDAL (Uniunea Plonezilor din România), Alexa BOUT (Uniunea Ucrainenilor din România), Aris Alexandru ZISOPOL (Uniunea Elenă din România), Silvia TERZIAN (Uniunea Armenilor din România), Andra Maria BOTA (Forumul Democrat German din România), Svetlana MUREȘAN (Uniunea Culturală a Rutenilor din România), Ionuț-Cristian ENE (Liga Albanezilor din România), Roman MANOLEANU (Asociația Italienilor din România) și Osman HARUN (Uniunea Democrată Turcă din România).  

         În urma dezbaterii au fost creionate noțiuni generale importante privind organizarea forumului tinerilor aparținând minorităților naționale, acesta fiind propus spre desfășurare la Palatul Parlamentului, în luna octombrie a.c. Tinerii prezenți și-au format un punct de plecare în privința organizării acestui forum, constituidu-se cu această ocazie și Comitetul de organizare al forumului. În perioada imediat următoare Svetlana CRĂCIUN, referent CRLR, va centraliza toate propunerile și recomandările venite din partea tinerilor, acestea urmând a fi propuse dezbaterii în cadrul comitetului de organizare. Propunerile finale ale comitetului organizatoric vor fi aduse în atenția conducerii DRI, urmând ca acesta să fie factor decizional cu privire la respectarea viziunii și îndeplinirea obiectivelor forumului de a aduce în atenția publicului tânăr și nu numai, a contribuției culturale, spirituale și materiale a minorităților naționale în dezvoltarea României. 

 

         20 martie a.c., la București, filiala București a Uniunii Ucrainenilor din România a organizat acțiunea culturală dedicată aniversării ,,204 ani de la nașterea lui Taras Șevcenko”. La acțiune au luat parte reprezentanții Parlamentului României, Guvernului, Uniunii Ucrainenilor din România, Ambasadei Ucrainei la București, Ministerului Educației Naționale, Inspectoratului Școlar din București, etc.