18 травня у Кишиневі було проведено позачерговий Конгрес Української громади Республіки Молдова (УГРМ)– найчисельнішоїорганізаціїукраїнцівцієїкраїни – з метою обрання нового очільника названної організації.Причиноюскликанняпозачерговогоконгресусталанеобхідністьобратиновогоголовугромадипіслясмертізасновника і попередньогокерівника УГМ, членаПрезидії УВКРМиколиКостянтиновичаОлійника.

         У Конгресі взялиучасть представники українських організацій Молдови, делегати УГРМ з усіх районів республіки компактного проживання українців, та міста Кишинева, а також депутати парламенту РМ – В. Вітюкта А.Жолнач, голова Агенства з міжетнічних відносин – О. Бабенко, голова Гагаузької громади Молдови– Н.Терзітагості з України. На конгресі Союз Українців Румунії придставив пан Данієль Серденчук заступник голови Ясської філії СУР-у, тому що голова Ясської філії з об'єктивних причин не міг взяти участь у цій події.