Союз Українців Румунії – організація етнічного профілю, неурядова, неконфесійна i неприбуткова із статусом юридичної особи, отриманим на основі Закону № 246/2005, з повною автономією, яка розгортає свою діяльність згідно з положеннями Конституції, чинним законoдaвcтвoм Румунії, власим Статутом, а також передбаченнями міжнародних документів, що стосуються прав національних меншин. 

     Союз Українців Румунії – представницька парламентська організація української громади, входить до складу Ради національних меншин Румунії, і своїми часописами – до Товариства преси національних меншин Румунії. 

     Згідно з статею 62 Конституції Румунії і положеннями виборчих законів Румунії, СУР є організацією, що уподібнюється політичним партіям та організаціям. 

     Союз українців Румунії є членом Світового Конгресу Українців (СКУ), Европейського Конгресу Українців (ЕКУ), Української Всесвітньої Координаційної Ради (УВКР), Товариства зв’язків з українцями за межами України (Товариство «Україна-Світ»). 

     Основна мета Союзу українців Румунії полягає у захисті прав стосовно прояву і утвердження етнічної, мовної, культурної і релігійної ідентичності осіб, що належать до української національної меншини, відродження та формування національної свідомоcті, захист індивідуальних та колективних прав членів організації і зміцнення румунсько-українського співробітництва.