Măsurile stabilite de Ministerul Educației cu privire la reluarea cursurilor

UUR

16 apr., 2020

În contextul informațiilor deținute până în prezent privind evoluția pandemiei SARS-CoV-2, Ministerul Educației și Cercetării a agreat cu partenerii educaționali – reprezentanții elevilor, studenților, părinților, cadrelor didactice și cei ai Consiliului Național al Rectorilor –  următoarele măsuri:

  • În funcție de data la care se vor relua cursurile, probele scrise ale Evaluării Naționale și ale examenului național de Bacalaureat ar putea fi organizate în luna iulie. 
  • Programele de examen pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat nu vor cuprinde materia aferentă semestrului al II-lea.
  • Evaluările pentru clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, olimpiadele și concursurile școlare, precum și simulările pentru examenele naționale vor fi anulate.
  • Sesiunea specială a examenului național de Bacalaureat pentru olimpici va fi anulată.
  • Situația școlară a elevilor se va încheia cu minimum două note, cărora li se adaugă nota din teză, acolo unde este cazul.
  • Subiectele pentru tezele din semestrul al II-lea vor fi concepute doar din materia ce s-a studiat până la data de 11 martie 2020.
  • Calendarele pentru înscrierea în clasa pregătitoare, grădiniță și cel de mobilitate a personalului didactic vor fi decalate.
  • Calendarele aferente proceselor amintite mai sus vor fi anunțate imediat ce va fi stabilită data reînceperii cursurilor.

Cu toții traversăm o perioadă plină de provocări, într-un context în care nu ne-am mai regăsit până acum și în care sănătateanoastră și a celor din jur este lucrul cel mai important. În acest context, suspendarea cursurilor a făcut ca școala să se mute din sala de clasă în spațiul de acasă, iar noi să lucrăm de acasă prin programul TELEMUNCĂ. Conform atribuțiilor, inspectorii școlari, directorii de unități școlare și cadrele didactice sunt interfața dintre minister și oamenii din teritoriu, iar în aceste momente, mai mult ca oricând, trebuie să fie și un liant. Fac un apel și pe această cale, către inspectori și profesori, pentru identificcarea de soluții opțime, în funcție de specificul zonei și a resurselor locale, pentru a veni în sprijinul elevilor de a continua învățarea de acasă, contribuind astfel și la menținerea echilibrului emoțional al elevilor ucraineni și al părinților acestora, în mod special a celor care trebuie să susțină Evaluarea Națională și examenul național de Bacalaureat.

În acest sens, Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării, a aprobat prin ordin revizuirea programelor de examen pentru Evaluarea Națională a absolvenților de clasa a VIII-a și examenul național de Bacalaureat, fără conținuturile aferente semestrului al II-lea al anului școlar în curs. Această măsură a fost agreată și cu partenerii educaționali, reprezentanții elevilor, studenților, părinților, cadrelor didactice și reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor, în vederea finalizării cu succes a anului școlar 2019-2020.

Ordinul de ministru a fost transmis luni, 13.04.2020, către Monitorul Oficial al României și, imediat ce acesta va fi publicat, Ministerul Educației și Cercetării va posta noile programe, astfel:

  • pentru Evaluarea Naționalăa absolvenților clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 la disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă) și matematică;
  • pentru examenul național de Bacalaureat2020 la disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.

Prin elaborarea acestui ordin se asigură egalitatea de șanse pentru toți elevii care vor absolvi învățământul gimnazial, respectiv liceal, dar și o evaluare obiectivă, la nivel național, a competențelor specifice formate/dezvoltate, dar și a conținuturilor corespunzătoare parcurse de elevi pe parcursul învățământului gimnazial/liceal, respectiv în clasa a VIII-a/a XII-a până la finalizarea semestrul I al anului școlar 2019-2020”, a declarat Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării.

Este evidentfaptul că, în contextul actual, sănătatea este cel mai important lucru, dar consider că trebuie să ne preocupe și situația procesului educațional al elevilor noștri și să ne dăm silința să le venim în ajutor, atât cât se poate,  în mod special a celor care trebuie să susțină Evaluarea Națională și examenul național de Bacalaureat. Având în vedere că situațăa de urgență a fost prelungită pentru încă 30 de zile, avem opurtunitatea să ne mobilizăm și să remediem anumite aspecte prin aportul tuturor factorilor implicați.

Reamintesc faptul că,Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția elevilor, săptămânal, câte cinci teste de antrenament pentru pregătirea în această perioadă de suspendare a cursurilor, în vederea susținerii examenelor naționale.

Elvira CODREA

Citiți în continuare…

Clopoțel nr. 161, septembrie 2020

Clopoțel nr. 161, septembrie 2020

În această ediție, puteți citi:  – Poeziile „Controversă”, „Nu e un vis”, „Sărbătoare” ,„Vino, vino, sturzule” de...

Share This