Modificările propuse la Statutul Elevului 2024 pot fi dăunătoare

UUR

Uniunea Ucrainenilor din România are ca scop apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene

Modificările controversate propuse pentru Statutul Elevului 2024 fac obiectul unei întrebări scrise pe care Nicolae-Miroslav Petrețchi i-a adresat-o oficial ministrului Educaţiei, Ligia Deca, în calitate de deputat al Uniunii Ucrainenilor din România. Recenta propunere aduce o schimbare neaşteptată şi, posibil, dăunătoare: creşterea pragului minim de absenţe nemotivate necesare pentru scăderea mediei la purtare.

Conform noii prevederi din Articolul 28, alineatul (2), “la fiecare 40 de absenţe nemotivate pe an şcolar sau la 20% absenţe nejustificate din numărul de ore pe an şcolar la o disciplină de studiu/modul de specialitate, va fi scăzută media anuală la purtare cu câte un punct”. Aceasta reprezintă o dublare a pragului actual de 20 de absențe nemotivate.

Schimbarea ar putea, în mod paradoxal, să încurajeze absenteismul școlar, un fenomen deja cronic în sistemul nostru educațional, de care deputatul este preocupat și îngrijorat. În prezent, media la purtare este strâns legată de accesul elevilor la burse sociale sau de merit. Cu un prag dublat pentru absenţe, elevii ar putea absenta de două ori mai mult fără a-și pierde beneficiile, ceea ce ar putea agrava rata de absenteism și abandon școlar.

Nicolae-Miroslav Petrețchi i-a solicitat doamnei ministru Deca să clarifice poziţia faţă de această modificare și să explice raţiunea din spatele acestei decizii. ”Este esențial să înţelegem cum doamna ministru se va asigura că această schimbare nu va submina eforturile de reducere a absenteismului și abandonului școlar”, menționează reprezentantul ucrainenilor în Parlamentul României.

Temele legate de educație constituie una dintre preocupările sale fundamentale din mandatul de deputat, educația fiind fundamentul unei societăți prospere și echitabile, iar poziția sa pornește de la convingerea că fiecare decizie în acest domeniu trebuie luată cu maximă responsabilitate.

Citiți în continuare…

,,Naș holos”, Nr. 361

,,Naș holos”, Nr. 361

În această ediție, puteți citi:  • Taras Șevcenko și Bucovina (II); • Mitropolitul Andrey Sheptytsky și scriitorii...

Share This