Naș holos nr. 311, mai 2020

UUR

Scopul fundamental al Uniunii Ucrainenilor din România constă în apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene.

26 mai, 2020

În această ediție, puteți citi: 

– Materiale dedicate aniversării a 85 de ani de la nașterea lui Ioan Rebușapcă: (Proiecte de cercetare ale profesorului Ivan Rebușapcă – aspecte ale dezvoltării folclorului ucrainean; „Am fost motivat să mă ocup de studiul literaturii orale datorită aspectelor din viața oamenilor, istoriei lor și viziunii lor asupra lumii…” – interviu); – „Gândurile mele, gândurile mele,/Tinerele mele gânduri …” – ecourile „Gândului” lui Șevcenko despre sacralitatea valorilor ontologice ale Ucrainei; – Articolul din seria Ukrainika Universității din București – una dintre componentele filologiei românești (LVІІ); – Lucrări originale ale scriitorilor ucraineni din România Mihai Mihaliuc, Corneliu Irod, Mihai Hafia Traista, Nicolae Corneşcian și traduceri din poezia renumitului scriitor român Adrian Păunescu.
 

Echipa editorială


Redactorul-șef al revistei este Iryna Moisei.
Redactori: Ioan Rebușapcă, Mihai Traista;
Colectivul de redacție: Ivan Ardelean, Corneliu Irod, Ioan Chideșciuc, Ioan Covaci, Nicolae Corneșcian, Nicolae Corsiuc, Mihai Mihailiuc, Virgil Rițco.

Citiți în continuare…

Share This