Ședințe ale comisiilor de specialitate ale Uniunii Ucrainenilor din România

UUR

2 mai, 2020

Miercuri, 29.04.2020, s-au desfășurat în regim de videoconferință ședințele comisiilor de specialitate ale UUR: Comisia pentru educație și știință, Comisia pentru cultură, Comisia pentru presă, editare de cărți și mass-media, Comisia pentru afaceri europene, relații internaționale, relații cu Ucraina și cu diaspora ucraineană, Comisia pentru tineret și sport, Comisia pentru probleme sociale și de familie. Ședințele comisiilor au fost convocate de către Președintele UUR, deputatul Nicolae-Miroslav Petrețchi.

În cadrul ședințelor au fost analizate activitățile comisiilor de specialitate pentru perioada ianuarie-aprilie a.c., propunerile pentru îmbunătățirea regulamentelor de funcționare a comisiilor UUR, propunerile pentru îmbunătățirea activității comisiilor, precum și alte probleme organizatorice. De asemenea, au fost dezbătute problemele cu care se confruntă ucrainenii din România din cauza pandemiei de coronavirus.

Regulamentele de funcționare a comisiilor UUR au fost analizate și aprobate a doua zi, 30.04.2020, în cadrul ședinței Consiliului (Rada) UUR.

Amintim faptul că aceste comisii sunt constituite și funcționează în conformitate cu prevederile Capitolului V, Art. 27 din Statutul UUR și își desfășoară activitatea după regulamente interne proprii care nu contravin prevederilor Statutului UUR.

Comisiile UUR au rol foarte important în buna desfășurare a activității UUR și în rezolvarea problemelor specifice fiecărui domeniu de activitate pentru îndeplinirea scopului fundamental al UUR, și anume apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene, renaşterea şi formarea unităţii şi conştiinţei naţionale, protejarea drepturilor individuale şi colective ale membrilor săi şi întărirea raporturilor de colaborare româno-ucrainene.

Citiți în continuare…

Share This