Situația procesului de retrocedare a terenurilor din Poienile de sub Munte

UUR

Uniunea Ucrainenilor din România are ca scop apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene

Situația procesului de retrocedare a terenurilor din Poienile de sub Munte, comună din județul Maramureș cu populație majoritar ucraineană, a făcut obiectul interpelării pe care deputatul Nicolae-Miroslav Petrețchi i-a adresat-o, de la tribuna Parlamentului, prim-ministrului Nicolae Ciucă, după ce i-a fost semnalat că, în localitate, procedurile de restituire a drepturilor de proprietate sunt îngreunate chiar de reprezentanții instituțiilor care trebuie să le soluționeze.

În Consiliul local al comunei Poienile de sub Munte, pe 28 aprilie, reprezentanții Primăriei au prezentat situația Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, care întâmpină dificultăți în procesul de retrocedare din cauza refuzului Ocolului Silvic Poieni de a desemna reprezentanți în vederea punerii în posesie a suprafețelor de teren forestier, adică 44 poziții cu vegetație forestieră, pentru care au fost emise hotărâri ale Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată, având amplasamente neschimbate.

În urma interpelării, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, prin secretarul de stat Nini Săpunaru, a informat  că, la nivelul Direcției pentru coordonarea aplicării legislației din domeniul restituirii proprietății funciare, nu a fost înregistrată nicio cerere transmisă de Comisia județeană Maramureș pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru schimbarea regimului juridic a unor suprafețe de teren cu vegetație forestieră în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, la propunerea Comisiei locale de fond funciar Poienile de sub Munte.

În răspunsul oficial se precizează că situația se regăsește pe întreg teritoriul țării. Curtea Constituțională a stabilit că procedura legală a dezafectării terenurilor forestiere și a trecerii acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia trebuie parcursă în toate cazurile, indiferent dacă este vorba de terenuri care au intrat în proprietatea statului anterior anului 1948 sau este vorba de terenuri intrate în proprietatea acestuia după anul 1948 (categorie care include și vechile amplasamente preluate abuziv în perioada de referință).

În vederea reconstituirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor forestiere, la propunerea comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, comisia județeană validează anexa unde a fost înscrisă suprafața de teren forestier, care urmează a fi reconstituită în natură, și înaintează Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților solicitarea de schimbare a regimului juridic al acesteia prin trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.

Citiți în continuare…

Share This