Solicitare, adresată Ministrului mediului, cu privire la defrișările ilegale

UUR

11 mai, 2020

Pe fondul nivelului alarmant al tăierilor ilegale de păduri în ultima perioadă, semnalate atât în zona comunei Poienile de Sub Munte, cât și în alte localități maramureșene, deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi a trimis o solicitare Ministrului Mediului, Costel Alexe, în care s subliniat necesitatea găsirii rapide a unor soluții reale și eficiente pentru stoparea defrișărilor ilegale de pădure. În opinia sa, în lipsa unor măsuri ferme luate de autorități, exploatarea nemiloasă a fondului forestier riscă să provoace iritare civică și mai mare în rândul localnicilor.

Stimate Domnule Ministru,

Este imposibil să nu fiți la curent cu numeroasele semnalări de-a dreptul dramatice din ultimele săptămâni cu privire la continuarea jafului de păduri. Nu e o situație nouă pentru dumneavoastră. La începutul mandatului ministerial, păreați hotărât să puneți capăt defrișărilor abuzive, creând așteptarea că vă veți detașa de dezinteresul și complicitățile predecesorilor. Ca deputat care a formulat el însuși asemenea semnalări pe cale oficială am sperat să transformați vorbele în fapte ori, dacă sunteți împiedicat să instaurați ordine în averea silvică a țării, să renunțați la funcție.
Nu numai că nu a survenit vreun reviriment, dar grava problemă a defrișărilor abuzive a luat, în condițiile actuale, o turnură severă. Presa v-a semnalat cu exemple concrete că, sfidând rigorile stării de urgență, exploatarea nemiloasă a fondului forestier a continuat cu dezinvoltură. Nu cunoaștem ca dumneavoastră să fi avut o reacție și, în orice caz, nu s-a văzut niciun efect.
O asemenea indiferență la o problemă de gravitate națională crea riscul să provoace iritare civică. În localitățile maramureșene, renumite cândva pentru bogăția și frumusețea pădurilor, iar în prezent pentru chelirea munților și degradarea puternică a mediului natural, oamenii n-au mai suportat sfidarea și au ieșit pe drumuri în calea prădătorilor. În importanta și respectabila comună Poienile de Sub Munte protestele s-au încins până la cote alarmante pentru ordinea publică.
În continuare, nu ați reacționat nicicum.
Bineînțeles că nu aprob izbucnirile emotive, dar nici nu putem ignora cauza lor. Mai mult decât în alte privințe, în acest domeniu al sensibilităților, susceptibilităților dar și al practicilor oculte, este nevoie de sinceritate și transparență. Statul a investit pentru implementarea așa-numitului Sistem SUMAL prin care oricine să poată verifica în timp real starea de legalitatea a oricărui transport de lemne după numărul vehiculului. Sistemul este boicotat, nu funcționează corespunzător, ceea ce îl transformă în contrariul său, adică într-un sistem de acoperire a nelegalităților. Aceasta pentru că lacunele și erorile sale permit autorilor de nereguli să se prevaleze de pretextul că semnalările de transporturi clandestine sunt, de fapt, fake-news.
Stimate Domnule Ministru,
Cunosc foarte bine comuna Poienile de Sub Munte și toate așezările din zona Munților Rodnei. Acolo viețuiește o populație dârză dar cumpătată. Nemulțumirile menifestate public, pe drumuri, cu atât mai mult într-o perioadă de restriște în ceea ce privește părăsirea locuințelor, constituie pentru mine un răsunător semnal de alarmă, pe care încerc să vi-l transmit și dumneavoastră, împreună cu următoarele întrebări la care aștept răspunsuri pe măsura gravității situației:
1. Ați analizat împrejurările în care regulile riguroase ale stării de urgență au devenit reguli care să favorizeze escaladarea defrișărilor, exasperând anumite comunități locale?
2. Considerați semnalările difuzate de mass-media din mai multe județe veridice?
3. De ce nu funcționează corespunzător Sistemul SUMAL?
4. Ca ministru nu numai al pădurilor, ci și al apelor, sunteți de acord că despăduririle sălbatice au transformat inundațiile într-o calamitate ciclică?
5. Ce mesaj concret transmiteți locuitorilor din Poienile de Sub Munte, județul Maramureș și de pe întreaga Vale a Izei, frustrați de defrișarea munților și năpăstuiți de repetarea inundațiilor ?

Citiți în continuare…

Share This